KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 21060 THI Ngày 13 tháng 11 năm 2021


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 21060024 5
Danh sách này có 1 thí sinh.

watch_later
22/11/2021 15:30:00  
visibility
 125