KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 21041 THI Ngày 15 tháng 05 năm 2021


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 21041021 4
2 21041106 4
3 21041108 4
4 21041127 4
Danh sách này có 4 thí sinh.

watch_later
24/05/2021 15:30:00  
visibility
 94