KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 21020 THI Ngày 20 tháng 03 năm 2021


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 21020018 7
2 21020030 5
3 21020047 6
4 21020102 4
5 21020135 3
6 21020189 4,5
7 21020217 5
Danh sách này có 7 thí sinh.

watch_later
29/03/2021 15:30:00  
visibility
 178