KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 21010 THI Ngày 30 tháng 01 năm 2021


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 21010348 4,5
2 21010427 4
3 21010438 5
Danh sách này có 3 thí sinh.

watch_later
08/02/2021 15:30:00  
visibility
 184