Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21010 Ngày 30 tháng 01 năm 2021

Thời gian phúc khảo: 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Thời gian trả kết quả: 01/03/2021 - 14:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 30 tháng 01 năm 2021

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 26/02/2021, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 21010001 Huỳnh Diệu Ái Nữ 28/10/2002 Bạc Liêu 5 4 Không đạt
2 21010002 Nguyễn Thái An Nam 08/10/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
3 21010003 Doãn Thị Đức An Nữ 15/03/1999 Cần Thơ 6 5 Đạt
4 21010004 Nguyễn Trường An Nam 17/01/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
5 21010005 Nguyễn Hoàng Mai Anh Nữ 15/02/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
6 21010006 Hà Thị Phương Anh Nữ 06/01/1997 Thanh Hóa 6.5 3 Không đạt
7 21010007 Ngô Thị Vân Anh Nữ 01/11/2000 Thanh Hóa 8.5 7 Đạt
8 21010008 Mai Hoàng Anh Nam 27/06/2001 Bình Dương 6 6 Đạt
9 21010009 Nguyễn Viết Anh Nam 01/01/1997 Bình Dương 9 8 Đạt
10 21010010 Phạm Thị Lan Anh Nữ 13/10/1999 Hải Dương 6.5 7 Đạt
11 21010011 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 22/12/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
12 21010012 Nguyễn Thị Đoan Anh Nữ 23/03/1999 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
13 21010013 Tạ Hoàng Mai Anh Nữ 25/12/1999 Nghệ An 6 5.5 Đạt
14 21010014 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 29/06/2001 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
15 21010015 Nguyễn Trần Liên Anh Nữ 07/01/2000 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
16 21010016 Lê Thị Lan Anh Nữ 29/04/2000 Đồng Tháp 5.5 4 Không đạt
17 21010017 Tô Thị Ngọc Ánh Nữ 17/10/1999 Bình Phước 6 5.5 Đạt
18 21010018 Nguyễn Quốc Nam 20/01/1979 Tây Ninh Vắng
19 21010019 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 30/11/1996 Khánh Hòa 5.5 4 Không đạt
20 21010020 Lê Quốc Bảo Nam 05/10/1998 Phú Yên 5.5 4 Không đạt
21 21010021 Cao Thị Ngọc Bích Nữ 24/08/2000 Bình Dương 7.5 5 Đạt
22 21010022 Huỳnh Công Bình Nam 10/12/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
23 21010023 Trần Thị Thanh Bình Nữ 03/07/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
24 21010024 Nguyễn Thanh Bình Nam 01/04/1975 TP. Hồ Chí Minh Vắng
25 21010025 Nguyễn Minh Chánh Nam 12/07/2001 Bình Dương 8 9.5 Đạt
26 21010026 Phạm Minh Châu Nữ 27/06/2002 Bình Dương 7.5 5 Đạt
27 21010027 Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu Nữ 13/03/1999 Đồng Nai 7 6 Đạt
28 21010028 Nguyễn Hồng Quế Chi Nữ 08/02/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
29 21010029 Vũ Thị Kim Chi Nữ 02/07/2000 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
30 21010030 Nguyễn Phương Chi Nữ 03/8/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
31 21010031 Đỗ Thị Cúc Nữ 20/12/1997 Thái Bình 6 6 Đạt
32 21010032 Nguyễn Tất Cường Nam 25/06/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
33 21010033 Nguyễn Phạm Thành Danh Nam 26/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3 Không đạt
34 21010034 Trần Công Đạt Nam 03/12/1999 Vĩnh Phúc 6 6.5 Đạt
35 21010035 Nguyễn Thành Đạt Nam 18/08/1999 TPHCM 7 9 Đạt
36 21010036 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 07/08/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
37 21010037 Lương Thị Kiều Diễm Nữ 24/01/2000 Đắk Nông 6.5 4 Không đạt
38 21010038 Đặng Thị Kiều Diễm Nữ 15/08/2000 Bình Phước 6 8 Đạt
39 21010039 Trần Văn Diễn Nam 01/02/1998 Bình Định 6 3.5 Không đạt
40 21010040 Lâm Gia Điệp Nữ 28/11/2000 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
41 21010041 Dương Hoàng Dung Nữ 03/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
42 21010042 Huỳnh Thị Kim Dung Nữ 18/10/2000 Bình Dương 4 3 Không đạt
43 21010043 Lê Thị Thùy Dung Nữ 04/10/2000 Thanh Hóa 5 2.5 Không đạt
44 21010044 Võ Hoàng Phương Dung Nữ 26/04/2000 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
45 21010045 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 17/12/2000 Bình Phước 5.5 5 Đạt
46 21010046 Nguyễn Thị Huyền Dung Nữ 20/02/1999 Bình Dương Vắng
47 21010047 Nguyễn Lê Dũng Nam 08/11/2000 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
48 21010048 Mai Thị Dương Nữ 01/02/1999 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
49 21010049 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 05/04/2000 Đắk Nông 5 6 Đạt
50 21010050 Nguyễn Ngọc Huỳnh Dương Nữ 04/06/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
51 21010051 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 06/01/2000 Long An 5 5.5 Đạt
52 21010052 Đoàn Lê Duy Nam 30/09/1997 An Giang 6.5 8 Đạt
53 21010053 Nguyễn Hữu Duy Nam 23/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh Vắng
54 21010054 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 31/08/1999 Đồng Nai 6 4 Không đạt
55 21010055 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 14/10/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
56 21010056 Phạm Mỹ Duyên Nữ 09/01/2000 TP HCM 7 8.5 Đạt
57 21010057 Đỗ Thị Phương Duyên Nữ 01/01/2002 Bình Dương 7 7 Đạt
58 21010058 Huỳnh Trường Giang Nam 06/09/2000 An Giang 7.5 8.5 Đạt
59 21010059 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 03/08/2002 Bình Dương 8.5 7 Đạt
60 21010060 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 01/11/2000 Bình Phước 6 7 Đạt
61 21010061 Nguyễn Bạch Trà Giang Nữ 04/08/2000 Bình Dương 5 3 Không đạt
62 21010062 Đặng Thị Bé Giang Nữ 26/03/1999 Cần Thơ 6.5 3.5 Không đạt
63 21010063 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 10/10/2000 An Giang 5.5 4 Không đạt
64 21010064 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Nữ 10/12/2000 Kiên Giang 6 3.5 Không đạt
65 21010065 Phạm Thanh Giàu Nam 15/01/2000 Bình Dương 8 9 Đạt
66 21010066 Nay H' Luốt Nữ 19/02/1996 Gia Lai 6 5 Đạt
67 21010067 Phạm Nam 21/04/1998 Bình Định 7.5 4.5 Không đạt
68 21010068 Nguyễn Khánh Nữ 29/12/2000 Vĩnh Long 5.5 3 Không đạt
69 21010069 Trần Thị Thu Nữ 28/01/2001 Ninh Thuận 5 6 Đạt
70 21010070 Đỗ Thanh Nữ 30/11/2001 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
71 21010071 Lê Thị Cẩm Nữ 25/11/2000 An Giang 7.5 3.5 Không đạt
72 21010072 Nguyễn Cẩm Hân Nữ 21/01/2001 Bạc Liêu Vắng
73 21010073 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 02/08/2000 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
74 21010074 Huỳnh Thị Hằng Nữ 12/01/1999 Lâm Đồng 5 4 Không đạt
75 21010075 Đỗ Thị Hằng Nữ 08/05/2000 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
76 21010076 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 19/08/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
77 21010077 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 28/10/2000 Tây Ninh 7 6.5 Đạt
78 21010078 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 25/07/2000 Nghệ An 5 5.5 Đạt
79 21010079 Vũ Thị Hằng Nữ 24/06/2000 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
80 21010080 Phan Thị Lệ Hằng Nữ 29/09/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
81 21010081 Phạm Nguyễn Thùy Mỹ Hạnh Nữ 14/11/2000 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
82 21010082 Phan Thị Hạnh Nữ 13/11/2000 Thanh Hóa 6.5 2.5 Không đạt
83 21010083 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 17/07/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
84 21010084 Đào Nguyên Hồng Hạnh Nữ 27/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 8 9.5 Đạt
85 21010085 Nguyễn Ngọc Như Hảo Nữ 21/11/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
86 21010086 Bùi Thanh Hảo Nữ 08/09/2000 Bình Dương 8 9 Đạt
87 21010087 Võ Văn Hậu Nam 29/11/1984 Kon Tum 7.5 1.5 Không đạt
88 21010088 Nguyễn Minh Hiền Nam 12/03/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
89 21010089 Cao Thị Hiền Nữ 15/11/2000 Bình Định 7.5 5 Đạt
90 21010090 Nguyễn Công Hiếu Nam 04/09/1998 Thái Bình 6.5 5 Đạt
91 21010091 Phạm Văn Hiếu Nam 18/06/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
92 21010092 Từ Thị Minh Hiếu Nữ 05/05/1999 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
93 21010093 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 21/11/2000 Bình Dương 7 9 Đạt
94 21010094 Cao Thị Lệ Hoa Nữ 14/10/2000 Bình Dương 7 4 Không đạt
95 21010095 Nguyễn Thị Hoa Nữ 07/04/2000 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
96 21010096 Nguyễn Hoàng Lệ Hoa Nữ 06/05/2000 Bình Dương 4 0 Không đạt
97 21010097 Lường Thị Mai Hoa Nữ 16/06/1999 Thanh Hóa 7 4 Không đạt
98 21010098 Nguyễn Thị Hòa Nữ 01/01/1999 Hà Tĩnh 8 6.5 Đạt
99 21010099 Hoàng Thị Hòa Nữ 19/04/1989 Quảng Bình 3.5 2 Không đạt
100 21010100 Vũ Ngọc Hoài Nữ 15/10/1999 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
101 21010101 Đinh Thị Hoàng Nữ 01/11/1994 Đắk Lắk Vắng
102 21010102 Tạ Việt Hoàng Nam 12/09/1999 Đắk Lắk 8 9 Đạt
103 21010103 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 27/08/2000 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
104 21010104 Đặng Thị Hoàng Nữ 22/03/2000 Phú Yên 6.5 8 Đạt
105 21010105 Võ Thị Kim Hồng Nữ 20/12/1994 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
106 21010106 Phạm Thu Hồng Nữ 20/08/1999 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
107 21010107 Trần Thị Cẩm Hồng Nữ 28/10/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
108 21010108 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 19/08/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
109 21010109 Trịnh Thị Huệ Nữ 11/04/2000 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
110 21010110 Bùi Thị Huệ Nữ 19/05/2000 Hà Nam 8 7.5 Đạt
111 21010111 Trần Lê Hưng Nam 23/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 3.5 Không đạt
112 21010112 Trần Thị Thiên Hương Nữ 30/01/2000 Bình Phước 6 4 Không đạt
113 21010113 Đỗ Thị Thanh Hương Nữ 01/06/2002 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
114 21010114 Lê Thị Hương Nữ 10/10/1994 Bình Dương 6.5 5 Đạt
115 21010115 Phạm Thị Lan Hương Nữ 25/04/2002 Tây Ninh 3.5 4 Không đạt
116 21010116 Phạm Thị Thu Hường Nữ 15/06/2000 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
117 21010117 Huỳnh Thanh Huy Nam 19/11/2000 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
118 21010118 Trần Thanh Huy Nam 15/11/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
119 21010119 Nguyễn Đức Anh Huy Nam 04/08/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
120 21010120 Trịnh Quang Huy Nam 08/10/2001 Bình Dương 7.5 8 Đạt
121 21010121 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ 18/04/2000 Bình Dương 6 5.5 Đạt
122 21010122 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 02/02/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
123 21010123 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 13/10/2002 Quảng Bình 6.5 7 Đạt
124 21010124 Nghiêm Thị Thanh Huyền Nữ 03/01/2002 Đắk Lắk 7 6 Đạt
125 21010125 Nguyễn Tuấn Khang Nam 08/05/2002 Khánh Hòa 8 7.5 Đạt
126 21010126 Trần Thế An Khang Nam 30/04/1997 Đắk Lắk 7 1 Không đạt
127 21010127 Nguyễn Hoàng Khánh Nam 03/10/1989 Bình Dương 6 2 Không đạt
128 21010128 Trần Thị Kim Khánh Nữ 03/10/1999 Bình Dương 5 3 Không đạt
129 21010129 Trương Quốc Khánh Nam 02/09/2000 TP. Hồ Chí Minh 8 4.5 Không đạt
130 21010130 Phạm Thị Mỹ Khiêm Nữ 01/01/2000 Ninh Thuận 5 4 Không đạt
131 21010131 Nguyễn Anh Khoa Nam 23/03/2000 Bình Dương 8 7.5 Đạt
132 21010132 Phan Anh Khoa Nam 03/12/1999 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
133 21010133 Lê Thị Yến Khoa Nữ 26/04/1999 Tây Ninh 5 6 Đạt
134 21010134 Thái Anh Kiệt Nam 23/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
135 21010135 Nguyễn Anh Kiệt Nam 19/06/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
136 21010136 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 14/07/2001 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
137 21010137 Huỳnh Thị Thúy Kiều Nữ 24/05/1999 Quảng Ngãi 5 3.5 Không đạt
138 21010138 Lê Thị Lan Nữ 06/11/2002 Thanh Hóa 5 4.5 Không đạt
139 21010139 Trần Thị Lan Nữ 20/07/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
140 21010140 Nguyễn Thị Lan Nữ 26/12/1998 Gia Lai 7 5.5 Đạt
141 21010141 Hứa Ngọc Lan Nữ 29/08/1999 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
142 21010142 Thòng Chủ Lầy Nữ 25/10/2000 Đồng Nai 6 2 Không đạt
143 21010143 Trần Thị Mỹ Liên Nữ 26/09/2000 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
144 21010144 Nguyễn Thị Thanh Liên Nữ 11/12/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
145 21010145 Trần Thị Liên Nữ 07/12/2000 Nam Định 6 5.5 Đạt
146 21010146 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 25/01/2002 Bình Dương 6.5 5 Đạt
147 21010147 Lương Thị Diện Linh Nữ 14/08/2000 Thanh Hóa 6 6 Đạt
148 21010148 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 12/07/2000 Bình Dương 8 8 Đạt
149 21010149 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 16/07/2001 Bình Dương 6 5.5 Đạt
150 21010150 Nguyễn Phương Linh Nữ 07/08/2000 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
151 21010151 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 17/12/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
152 21010152 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/03/2002 Bình Dương 7 6 Đạt
153 21010153 Đinh Thị Ngọc Linh Nữ 15/02/1997 Bình Định 8 6 Đạt
154 21010154 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 22/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 5 5 Đạt
155 21010155 Nguyễn Phan Hoài Linh Nữ 21/07/2000 Bình Dương 8 8.5 Đạt
156 21010156 Nguyễn Thị Ánh Linh Nữ 31/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
157 21010157 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25/03/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
158 21010158 Mai Nguyễn Mỹ Linh Nữ 10/04/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
159 21010159 Lữ Phương Linh Nữ 16/04/2000 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
160 21010160 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 27/10/2000 Bình Phước 5 4 Không đạt
161 21010161 Nguyễn Ái Linh Nữ 13/09/2001 Bình Dương 6 5.5 Đạt
162 21010162 Trần Nguyễn Trúc Linh Nữ 31/03/2000 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
163 21010163 Huỳnh Phương Thảo Linh Nữ 28/11/2000 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
164 21010164 Vũ Thị Mỹ Linh Nữ 27/05/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
165 21010165 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 27/07/2000 Bình Dương Vắng
166 21010166 Vũ Thị Loan Nữ 17/08/2000 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
167 21010167 Võ Thị Mỹ Loan Nữ 30/10/1998 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
168 21010168 Đặng Thị Yến Loan Nữ 07/12/2000 Bình Dương 7.5 7 Đạt
169 21010169 Ngô Thị Loan Nữ 10/12/1999 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
170 21010170 Nguyễn Thị Kiều Loan Nữ 07/05/2001 Đồng Nai 7 6 Đạt
171 21010171 Hoàng Phước Lộc Nam 24/06/2000 Gia Lai 6.5 8 Đạt
172 21010172 Nguyễn Tấn Lộc Nam 06/09/2000 Bình Dương 7.5 7 Đạt
173 21010173 Đỗ Công Lộc Nam 19/02/2000 Kiên Giang 6.5 7.5 Đạt
174 21010174 Nguyễn Bá Lộc Nam 12/05/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
175 21010175 Nguyễn Tấn Lộc Nam 29/08/1999 Tp. Hồ Chí Minh 4.5 0.5 Không đạt
176 21010176 Nguyễn Thành Lợi Nam 29/03/1999 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
177 21010177 Long Nam 20/11/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
178 21010178 Nguyễn Thanh Long Nam 14/01/2000 Bình Dương 6.5 8 Đạt
179 21010179 Trần Thị Lượt Nữ 02/03/1984 Nam Định Vắng
180 21010180 Nguyễn Thị Kim Lưu Nữ 04/07/2001 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
181 21010181 Ka Luyên Nữ 24/07/2000 Lâm Đồng 6 6 Đạt
182 21010182 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 30/07/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
183 21010183 Đỗ Thị Ly Nữ 30/10/1999 Quảng Ngãi 3.5 2.5 Không đạt
184 21010184 Trần Hoàng Trúc Ly Nữ 25/07/2002 An Giang 5.5 4.5 Không đạt
185 21010185 Tăng Thị Tuyết Mai Nữ 14/01/2000 Đồng Nai 6 4 Không đạt
186 21010186 Trần Thị Xuân Mai Nữ 08/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
187 21010187 Lý Thị Xuân Mai Nữ 03/04/2000 Bình Dương 6 5.5 Đạt
188 21010188 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 05/11/2000 Bình Dương 4 2 Không đạt
189 21010189 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/01/2000 Nghệ An 6 4 Không đạt
190 21010190 Trần Văn Mạnh Nam 01/11/2001 Đắk Lắk 8 9.5 Đạt
191 21010191 Trần Thị Mến Nữ 13/08/1999 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
192 21010192 Ngô Trần Thúy Minh Nữ 31/10/1999 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
193 21010193 Nguyễn Bình Minh Nam 19/05/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
194 21010194 Trần Thị Kim Minh Nữ 25/07/1999 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
195 21010195 Trần Kiều My Nữ 09/10/2000 Cà Mau 6 4 Không đạt
196 21010196 Trần Quế Mỹ Nữ 16/05/1999 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
197 21010197 Phạm Phương Nam Nam 08/09/2000 Tây Ninh 3.5 6.5 Không đạt
198 21010198 Ngô Thị Năm Nữ 13/12/1998 Nghệ An 6 4 Không đạt
199 21010199 Lê Thị Cẩm Nang Nữ 25/04/2001 An Giang 7 7.5 Đạt
200 21010200 Phan Thị Thu Nga Nữ 10/02/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
201 21010201 Đỗ Thị Thu Nga Nữ 04/07/2000 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
202 21010202 Hoàng Thị Thanh Nga Nữ 21/07/2000 Bắc Ninh 7 3 Không đạt
203 21010203 Đỗ Thị Nga Nữ 19/11/1988 Bình Phước Vắng
204 21010204 Tô Thanh Nga Nữ 17/12/1999 Bình Dương 8 9.5 Đạt
205 21010205 Trương Thị Quỳnh Nga Nữ 17/05/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đạt
206 21010206 Trần Thị Quỳnh Ngân Nữ 19/06/2000 Bình Dương 8 7.5 Đạt
207 21010207 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 13/09/2000 Bình Dương 7.5 7 Đạt
208 21010208 Nguyễn Kim Ngân Nữ 30/03/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
209 21010209 Võ Ngọc Kim Ngân Nữ 31/03/2002 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
210 21010210 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 26/08/2001 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
211 21010211 Trần Thị Thúy Ngân Nữ 24/03/2001 Bình Phước 6 2 Không đạt
212 21010212 Thái Nguyễn Kim Ngân Nữ 22/06/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
213 21010213 Trần Thị Kim Ngân Nữ 08/10/1999 Đồng Nai 8 5.5 Đạt
214 21010214 Huỳnh Thị Thủy Ngân Nữ 21/03/2000 Bình Dương 8 4 Không đạt
215 21010215 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân Nữ 10/10/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
216 21010216 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 05/09/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
217 21010217 Bùi Hửu Nghĩa Nam 26/10/1998 Bình Dương 8 2.5 Không đạt
218 21010218 Lý Lâm Nghĩa Nam 13/11/2001 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
219 21010219 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 06/07/2000 Nghệ An 8.5 8.5 Đạt
220 21010220 Lê Thị Ngọc Nữ 09/05/2000 Lâm Đồng 7 5.5 Đạt
221 21010221 Phùng Thị Như Ngọc Nữ 09/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 7.5 3.5 Không đạt
222 21010222 Hồ Như Ngọc Nữ 02/10/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
223 21010223 Phạm Thị Hoàng Ngọc Nữ 10/03/1999 Bình Định 6.5 7.5 Đạt
224 21010224 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 17/08/2001 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
225 21010225 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 22/10/2000 Bình Phước 6.5 7 Đạt
226 21010226 Điền Trần Mỹ Ngọc Nữ 11/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 4 Không đạt
227 21010227 Lâm Thị Mỹ Ngọc Nữ 30/12/2000 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
228 21010228 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 22/10/2000 An Giang 7.5 5 Đạt
229 21010229 Trần Thúy Ngọc Nữ 22/12/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
230 21010230 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 08/06/1997 Tp. Hồ Chí Minh 7 2 Không đạt
231 21010231 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 11/04/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
232 21010232 Trần Thị Thảo Nguyên Nữ 29/11/1999 Đồng Nai 6.5 2 Không đạt
233 21010233 Phạm Ngụy Khôi Nguyên Nam 17/12/2001 Bình Dương 7 5.5 Đạt
234 21010234 Thái Quốc Nguyên Nam 15/05/2000 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
235 21010235 Võ Thị Thanh Nhã Nữ 12/07/2002 Bình Dương 7 7.5 Đạt
236 21010236 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 03/06/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
237 21010237 Nguyễn Hà Thanh Nhàn Nữ 10/01/1999 Bình Dương 8 4 Không đạt
238 21010238 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 11/01/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
239 21010239 Đoàn Văn Minh Nhân Nam 07/04/1999 Bình Dương 6 3 Không đạt
240 21010240 Nguyễn Minh Nhật Nam 02/03/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
241 21010241 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 13/06/1999 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
242 21010242 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 03/04/1998 Bình Dương 4 Không đạt
243 21010243 Lê Đoàn Phương Nhi Nữ 12/04/2000 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
244 21010244 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 01/12/2000 Bình Dương 6.5 7 Đạt
245 21010245 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 19/09/1993 Gia Lai Vắng
246 21010246 Đinh Thị Ái Như Nữ 05/09/1999 Bến Tre 6 4.5 Không đạt
247 21010247 Nguyễn Trang Quỳnh Như Nữ 08/09/1999 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
248 21010248 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ 15/02/1999 Bình Dương 4 3 Không đạt
249 21010249 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 06/06/2000 Kiên Giang 4.5 1 Không đạt
250 21010250 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 07/08/2000 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
251 21010251 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 02/01/2001 Phú Yên Vắng
252 21010252 Kiều Thị Hồng Nhung Nữ 17/09/2000 Ninh Thuận 6.5 5.5 Đạt
253 21010253 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 13/09/2000 Bình Dương 7 7.5 Đạt
254 21010254 Tống Thị Thảo Ninh Nữ 04/05/1998 Bình Phước 7 3 Không đạt
255 21010255 Trần Nguyễn Tố Nữ Nữ 18/11/2000 Bình Định 4 0 Không đạt
256 21010256 Võ Thị Ngọc Nữ Nữ 19/02/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
257 21010257 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 14/10/1999 Bình Định 5.5 5 Đạt
258 21010258 Đặng Thị Kiều Oanh Nữ 23/10/2000 Bình Phước 6 4 Không đạt
259 21010259 Nguyễn Thị Oanh Nữ 11/02/1999 Kiên Giang 6 4 Không đạt
260 21010260 Trần Văn Phan Nam 18/09/2001 Nam Định 6 5 Đạt
261 21010261 Lương Thị Thu Phi Nữ 30/01/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
262 21010262 Nguyễn Thanh Phong Nam 12/11/2001 Bình Dương 7.5 5 Đạt
263 21010263 Phan Tư Phong Nam 06/02/2000 Bình Phước 7 5 Đạt
264 21010264 Nguyễn Thanh Phong Nam 19/7/1995 Bình Dương 5 6 Đạt
265 21010265 Đỗ Văn Phú Nam 05/09/2002 Cà Mau 4.5 5 Không đạt
266 21010266 Đặng Lâm Thanh Phú Nam 13/01/2000 Bình Thuận 7 5 Đạt
267 21010267 Nguyễn Hoài Phúc Nam 08/11/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
268 21010268 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 26/8/1998 Đồng Nai 6.5 3 Không đạt
269 21010269 Nguyễn Trần Hoàng Phúc Nam 25/10/1996 Bình Phước 6.5 6 Đạt
270 21010270 Chu Trọng Phúc Nam 29/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
271 21010271 Huỳnh Minh Phúc Nam 27/08/2002 Bình Dương 8 6.5 Đạt
272 21010272 Trần Thị Kim Phụng Nữ 19/08/2000 Cà Mau 5.5 6 Đạt
273 21010273 Từ Thị Phụng Nữ 20/04/1998 Long An 6 5 Đạt
274 21010274 Phùng Kim Phước Nam 02/03/1996 Bình Dương Vắng
275 21010275 Lường Thị Phương Nữ 22/01/2001 Thanh Hóa 6.5 2.5 Không đạt
276 21010276 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 31/07/2000 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
277 21010277 Bùi Phạm Hà Phương Nữ 14/01/2000 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
278 21010278 Lê Thị Trúc Phương Nữ 15/05/2000 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
279 21010279 Trần Lữ Thanh Phương Nữ 13/09/2000 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4.5 Không đạt
280 21010280 Nguyễn Thị Nhã Phương Nữ 03/01/2000 Bình Dương 6 5.5 Đạt
281 21010281 Hồ Thị Phương Nữ 24/09/2000 Hà Tĩnh 6.5 4 Không đạt
282 21010282 Trương Thị Phường Nữ 24/07/2001 Phú Yên 8 5 Đạt
283 21010283 Đỗ Thị Phượng Nữ 08/05/2001 Phú Yên 6.5 5.5 Đạt
284 21010284 Mã Phú Quí Nam 29/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
285 21010285 Nguyễn Anh Quốc Nam 03/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
286 21010286 Ngô Thành Quý Nam 20/10/1999 Bình Dương 7 3 Không đạt
287 21010287 Phạm Thị Hoài Quyên Nữ 12/10/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
288 21010288 Trần Tú Quyên Nữ 26/07/2000 Bình Dương 5.5 6 Đạt
289 21010289 Phạm Như Quỳnh Nữ 27/01/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
290 21010290 Đặng Như Quỳnh Nữ 02/09/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
291 21010291 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 02/12/1997 Thái Bình 6.5 4 Không đạt
292 21010292 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 24/11/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
293 21010293 Phạm Thị Ô Sa Nữ 04/06/1999 Bến Tre 8 8 Đạt
294 21010294 Trần Thị Ngọc Sen Nữ 14/04/2001 Bình Dương 7.5 5 Đạt
295 21010295 Phạm Thị Ô Siên Nữ 04/06/1999 Bến Tre 6 6 Đạt
296 21010296 Hứa Vi Nam 26/08/1995 Ninh Thuận 7 2.5 Không đạt
297 21010297 Lê Thị Kim Sương Nữ 13/09/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
298 21010298 Phạm Xuân Tài Nam 27/04/2001 Đắk Lắk 8.5 9 Đạt
299 21010299 Lý Ngọc Tài Nam 30/07/2001 Bình Dương 6 5 Đạt
300 21010300 Trần Ngọc Tài Nam 23/08/1999 Thanh Hóa 8 5.5 Đạt
301 21010301 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 05/01/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
302 21010302 Trương Minh Tâm Nam 24/08/1997 Đồng Nai Vắng
303 21010303 Ngô Đình Tâm Nam 07/10/2002 Nghệ An 5.5 5.5 Đạt
304 21010304 Nguyễn Thanh Tâm Nam 10/3/1991 Bình Phước 6.5 2 Không đạt
305 21010305 Trương Phước Tấn Nam 18/10/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
306 21010306 Lâm Thanh Tấn Nam 15/03/2001 Bình Dương 5 2 Không đạt
307 21010307 Trần Minh Thái Nam 19/07/2000 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
308 21010308 Phạm Quốc Thái Nam 23/09/2000 Bình Dương 6 6.5 Đạt
309 21010309 Đặng Thị Thái Nữ 05/05/2000 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
310 21010310 Đặng Thị Thắm Nữ 16/10/2000 Bình Dương 8 7.5 Đạt
311 21010311 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 03/05/2002 Đắk Lắk 4.5 2 Không đạt
312 21010312 Võ Đức Thắng Nam 24/01/1999 Khánh Hòa 7.5 4 Không đạt
313 21010313 Trần Đại Thanh Nam 28/06/1993 Bình Dương Vắng
314 21010314 Nguyễn Thị Mai Thanh Nữ 25/11/2002 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
315 21010315 Trương Ngọc Thanh Nam 27/10/1998 Đồng Nai 8 3.5 Không đạt
316 21010316 Vũ Thị Thanh Nữ 08/04/2002 Nam Định 8 6 Đạt
317 21010317 Nguyễn Văn Thanh Nam 29/09/1998 Bắc Giang 7.5 3.5 Không đạt
318 21010318 Trần Văn Thành Nam 20/01/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
319 21010319 Lê Hữu Chí Thành Nam 03/01/2004 Bình Dương Vắng
320 21010320 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé 4 3 Không đạt
321 21010321 Đỗ Thị Thanh Thảo Nữ 29/10/2000 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
322 21010322 Phạm Thị Thảo Nữ 06/04/2000 Bình Dương 5 2 Không đạt
323 21010323 Trần Thị Ngọc Thảo Nữ 02/02/2000 Bình Dương 6 3 Không đạt
324 21010324 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo Nữ 02/09/2000 Kiên Giang 9.5 8.5 Đạt
325 21010325 Văn Thị Phương Thảo Nữ 24/11/2000 Bình Dương 8 7.5 Đạt
326 21010326 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 12/5/1998 Nam Định 5 2 Không đạt
327 21010327 Lê Thị Thảo Nữ 20/04/2000 Bình Dương 5 2 Không đạt
328 21010328 Lê Anh Nhân Thế Nam 05/01/1997 Bình Dương Vắng
329 21010329 Nguyễn Hồng Thi Nữ 13/02/2001 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
330 21010330 Nguyễn Huỳnh Thi Thi Nữ 21/07/2000 Bình Dương 7 7 Đạt
331 21010331 Ngô Hải Huỳnh Thi Nữ 10/12/2002 Đồng Nai 8.5 9.5 Đạt
332 21010332 Huỳnh Tấn Quốc Thiên Nam 18/10/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
333 21010333 Nguyễn Minh Thiện Nam 28/05/1993 Bình Dương 7 2 Không đạt
334 21010334 Nguyễn Thị Ngọc Thiện Nữ 01/10/2000 Bình Dương 6.5 7 Đạt
335 21010335 Nguyễn Lê Minh Thiện Nam 27/09/1999 Bình Dương 7.5 2 Không đạt
336 21010336 Nguyễn Thị Tho Nữ 20/08/2000 Tây Ninh 7.5 3.5 Không đạt
337 21010337 Thái Huỳnh Kim Thoa Nữ 22/10/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
338 21010338 Đinh Thị Thoa Nữ 20/05/1989 Nam Định 7 4 Không đạt
339 21010339 Nguyễn Hoàng Thông Nam 07/09/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
340 21010340 Võ Hoàng Thông Nam 18/05/2000 Lâm Đồng 6 3.5 Không đạt
341 21010341 Trần Thị Thu Nữ 27/05/2001 Thái Bình 6 7 Đạt
342 21010342 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 06/05/2001 Bình Dương Vắng
343 21010343 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 04/02/2001 Bình Dương 5 5.5 Đạt
344 21010344 Đinh Thị Hảo Thư Nữ 30/04/2000 Lâm Đồng 8 5.5 Đạt
345 21010345 Nguyễn Vũ Anh Thư Nữ 03/10/2002 Bình Phước 6 5 Đạt
346 21010346 Trần Vũ Anh Thư Nữ 07/12/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 4 Không đạt
347 21010347 Trần Thị Thanh Thư Nữ 06/12/2001 Bình Phước 4 4 Không đạt
348 21010348 Phạm Thị Anh Thư Nữ 17/10/1994 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
349 21010349 Nguyễn Minh Thuận Nam 15/04/1998 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
350 21010350 Trần Nam Thuận Nam 04/12/2001 Bình Dương 5.5 7 Đạt
351 21010351 Phạm Thảo Ngọc Thuận Nữ 19/08/2002 Bình Dương 8 7.5 Đạt
352 21010352 Nguyễn Tiến Thuận Nam 07/10/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
353 21010353 Nguyễn Hoài Thương Nữ 07/02/1997 Bình Dương Vắng
354 21010354 Lê Thị Hoài Thương Nữ 27/07/2000 Hà Tĩnh 4.5 5 Không đạt
355 21010355 Phạm Minh Thương Nam 07/11/1998 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
356 21010356 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 04/05/1998 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
357 21010357 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 19/02/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
358 21010358 Lê Thị Phương Thùy Nữ 22/06/2001 Quảng Ngãi 7 9.5 Đạt
359 21010359 Trần Hồng Thủy Nữ 04/09/2000 Hà Nội 6.5 4 Không đạt
360 21010360 Phạm Kỳ Anh Thy Nữ 16/09/2000 Đồng Nai 8 9 Đạt
361 21010361 Trần Ngọc Diễm Thy Nữ 15/06/2000 Bình Dương 8 9.5 Đạt
362 21010362 Lê Nguyễn Anh Thy Nữ 25/10/2002 Bình Dương 8 8.5 Đạt
363 21010363 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 13/12/2001 Bình Dương 7.5 8 Đạt
364 21010364 Bùi Thị Lan Tiên Nữ 07/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
365 21010365 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 24/06/2000 Bình Dương 8 8.5 Đạt
366 21010366 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 30/12/2002 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
367 21010367 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/05/2000 Bình Phước 7 2 Không đạt
368 21010368 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 04/05/1998 Kiên Giang 7 3 Không đạt
369 21010369 Huỳnh Thảo Tiên Nữ 30/10/2002 Bình Dương 8 5.5 Đạt
370 21010370 Tống Thị Thủy Tiên Nữ 15/12/1998 Bình Dương 8 3 Không đạt
371 21010371 Lê Văn Tiến Nam 02/03/2002 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
372 21010372 Phan Văn Tiến Nam 10/03/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
373 21010373 Ngô Trần Tôn Nam 14/10/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
374 21010374 Trần Thị Trà Nữ 20/02/1997 Hà Tĩnh 6.5 4 Không đạt
375 21010375 Nguyễn Sơn Trà Nữ 16/12/2000 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
376 21010376 Trần Thị Mai Trâm Nữ 09/02/2000 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
377 21010377 Đinh Thị Trâm Nữ 26/06/2002 Đắk Lắk Vắng
378 21010378 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 11/10/2000 Bình Dương 7 4 Không đạt
379 21010379 Bồ Nguyễn Bảo Trân Nữ 26/04/2001 Bình Dương 6 8.5 Đạt
380 21010380 Nguyễn Hoàng Huyền Trân Nữ 07/11/2001 Bình Dương 6 6 Đạt
381 21010381 Nguyễn Bảo Trân Nữ 30/03/2001 Bình Dương 7.5 8 Đạt
382 21010382 Lương Ngọc Quỳnh Trân Nữ 02/12/2000 Bình Dương 6 5.5 Đạt
383 21010383 Trần Thị Thanh Trang Nữ 30/12/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
384 21010384 Phạm Thị Hồng Trang Nữ 01/12/2000 Đồng Nai 6 5 Đạt
385 21010385 Hoàng Huyền Trang Nữ 23/01/2001 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
386 21010386 Nguyễn Hoàng Thiên Trang Nữ 05/03/2000 Bình Dương 8 6 Đạt
387 21010387 Cao Thị Ngọc Trang Nữ 20/6/1989 Bình Phước Vắng
388 21010388 Trần Thị Trang Nữ 12/06/2000 Nghệ An 6 5.5 Đạt
389 21010389 Thái Thùy Trang Nữ 14/06/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
390 21010390 Khu Thị Mỹ Trang Nữ 21/09/2000 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
391 21010391 Nguyễn Minh Trí Nam 03/03/2000 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
392 21010392 Nguyễn Thị Anh Trí Nữ 14/10/2000 Lâm Đồng 6 5 Đạt
393 21010393 Trần Lê Hãi Triều Nam 10/09/2001 Quảng Trị 6 4 Không đạt
394 21010394 Lâm Thúy Trinh Nữ 24/02/2001 An Giang 6 3.5 Không đạt
395 21010395 Nguyễn Cao Hoàng Trinh Nữ 14/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 7 Đạt
396 21010396 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 25/10/2000 Bình Dương 5 5.5 Đạt
397 21010397 Nguyễn Mỹ Trinh Nữ 13/11/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
398 21010398 Trần Thanh Trúc Nữ 11/07/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
399 21010399 Trần Thị Quỳnh Trúc Nữ 10/01/2000 Bình Phước 6 3 Không đạt
400 21010400 Nguyễn Thu Trúc Nữ 04/12/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
401 21010401 Nguyễn Thị Mai Trúc Nữ 09/07/2001 Bình Dương 4 3 Không đạt
402 21010402 Dương Trần Nhã Trúc Nữ 31/08/2000 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 7 Đạt
403 21010403 Võ Hiếu Trung Nam 07/08/1999 Tây Ninh 7 7.5 Đạt
404 21010404 Nguyễn Thành Trung Nam 20/02/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
405 21010405 Châu Quốc Trung Nam 03/08/2002 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
406 21010406 Nguyễn Thành Trung Nam 06/02/2000 Bình Dương 8 5.5 Đạt
407 21010407 Nguyễn Minh Trung Nam 10/08/2000 TP. Hồ Chí Minh 6.5 4.5 Không đạt
408 21010408 Bao Nhật Trường Nam 26/10/1994 Sông Bé Vắng
409 21010409 Ngô Nhật Trường Nam 22/10/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
410 21010410 Huỳnh Thị Thanh Nữ 05/03/2000 Bình Phước 6 4.5 Không đạt
411 21010411 Đỗ Văn Nam 20/9/1987 Nam Định 6 4 Không đạt
412 21010412 Trần Thị Cẩm Nữ 05/11/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
413 21010413 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 14/06/2000 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
414 21010414 Võ Thanh Tuấn Nam 11/06/2002 Bình Dương 6.5 5 Đạt
415 21010415 Võ Hoàng Tuấn Nam 10/09/2000 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
416 21010416 Lê Lý Chương Tùng Nam 21/07/1999 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
417 21010417 Nguyễn Văn Tùng Nam 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8.5 Đạt
418 21010418 Lê Thị Tuyến Nữ 08/03/1998 Đắk Lắk 4.5 2 Không đạt
419 21010419 Trần Kim Tuyến Nữ 03/03/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
420 21010420 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền Nữ 05/09/2000 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6.5 Đạt
421 21010421 Tống Thị Ánh Tuyết Nữ 17/03/2000 Đắk Nông 6 5 Đạt
422 21010422 Lê Thị Ánh Tuyết Nữ 22/01/2002 Bình Phước 8 5.5 Đạt
423 21010423 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Nữ 02/03/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
424 21010424 Ngô Lê Phương Uyên Nữ 11/01/1995 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
425 21010425 Lê Ngọc Uyên Nữ 27/06/2000 Bình Dương 8 7 Đạt
426 21010426 Trương Thị Kiều Vân Nữ 10/02/2000 Bình Dương 7.5 5 Đạt
427 21010427 Vũ Thảo Vân Nữ 28/11/2001 Đồng Nai 6 4 Không đạt
428 21010428 Nguyễn Đình Vang Nam 02/02/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
429 21010429 Nguyễn Thị Ái Vi Nữ 29/03/1998 Bình Phước 5 1 Không đạt
430 21010430 Nguyễn Lê Bảo Vi Nữ 10/03/1999 Ninh Thuận 6 4.5 Không đạt
431 21010431 Phạm Quốc Việt Nam 01/02/1999 Gia Lai 6 5 Đạt
432 21010432 Nguyễn Quốc Vinh Nam 22/10/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
433 21010433 Võ Anh Nam 19/11/2001 Bình Dương 6 5 Đạt
434 21010434 Lương Văn Nam 15/02/1999 Bình Phước 8 5.5 Đạt
435 21010435 Trang Nguyễn Thảo Vy Nữ 03/09/2002 Bình Dương 6 3 Không đạt
436 21010436 Đoàn Anh Vy Nữ 15/09/1999 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
437 21010437 Lại Nguyễn Tường Vy Nữ 10/07/2002 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
438 21010438 Nguyễn Quỳnh Trúc Vy Nữ 06/03/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
439 21010439 Dương Thúy Vy Nữ 21/09/2000 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
440 21010440 Lê Thảo Vy Nữ 06/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đạt
441 21010441 Đinh Tường Vy Nữ 29/10/2001 Bình Dương 8.5 5 Đạt
442 21010442 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 12/02/2001 Bình Dương 7 8 Đạt
443 21010443 Nguyễn Thị Xuân Nữ 21/04/2000 Bình Phước 6 5 Đạt
444 21010444 Trần Ngọc Như Ý Nữ 24/06/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8 5.5 Đạt
445 21010445 Nguyễn Ngọc Nhã Ý Nữ 17/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 9 7 Đạt
446 21010446 Dương Thị Tiểu Yến Nữ 20/01/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
447 21010447 Bùi Thị Yến Nữ 25/08/2000 Bình Thuận 7.5 6 Đạt
448 21010448 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 08/07/2000 Bình Phước 6 5 Đạt
449 21010449 Phạm Thị Hải Yến Nữ 16/07/2001 Bình Dương 7.5 7 Đạt
450 21010450 Nguyễn Hoàng Gia Yến Nữ 10/09/2000 Tiền Giang 8 8.5 Đạt
451 21010451 Trần Xuân Yến Nữ 09/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
Danh sách này có 451 thí sinh.

watch_later
31/01/2021 21:00:00  
visibility
 2658