KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 20091 THI Ngày 19 tháng 12 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20091050 3,5
2 20091134 5
3 20091135 4
4 20091171 5,5
5 20091177 3,5
6 20091242 4,5
Danh sách này có 6 thí sinh.

watch_later
28/12/2020 15:30:00  
visibility
 169