Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20091 Ngày 19 tháng 12 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 21/12/2020 đến 25/12/2020.

Thời gian trả kết quả: 28/12/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 12 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 25/12/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20091001 Nguyễn Thị Trường An Nữ 27/10/1999 Bến Tre 6.5 6.5 Đạt
2 20091002 Võ Thành An Nam 15/08/1999 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
3 20091003 Lê Thị An Nữ 27/12/1998 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
4 20091004 Nguyễn Thị Ân Nữ 29/12/1993 Bình Dương 6.5 7 Đạt
5 20091005 Hồ Kim Hồng Ân Nữ 01/04/2001 Đồng Nai 8 8.5 Đạt
6 20091006 Hồ Võ Trâm Anh Nữ 23/01/2001 Bình Dương 7 8 Đạt
7 20091007 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 08/11/1999 Bắc Giang 7.5 6.5 Đạt
8 20091008 Phạm Tuấn Anh Nam 19/12/1999 Bình Dương 5 7 Đạt
9 20091009 Võ Thị Trâm Anh Nữ 31/05/1999 Bình Dương 6 8 Đạt
10 20091010 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 01/11/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
11 20091011 Điền Thị Vân Anh Nữ 03/02/1999 Bình Phước 7 8 Đạt
12 20091012 Đặng Lê Quỳnh Anh Nữ 02/01/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
13 20091013 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 01/01/1999 An Giang 5.5 7 Đạt
14 20091014 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 05/04/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
15 20091015 Phạm Thị Cẩm Nữ 01/02/1999 Quảng Trị 3.5 5 Không đạt
16 20091016 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 12/10/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
17 20091017 Võ Ngọc Kim Châu Nữ 21/12/1999 Bến Tre 6 7 Đạt
18 20091018 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 10/04/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
19 20091019 Huỳnh Thị Quế Chi Nữ 06/11/1999 Bình Dương 7.5 5 Đạt
20 20091020 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 18/09/1999 Hà Nam 6 7.5 Đạt
21 20091021 Trương Thị Thu Cúc Nữ 12/07/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
22 20091022 Bùi Công Dân Nam 14/2/1996 Sông Bé 4.5 6 Không đạt
23 20091023 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 4.5 5 Không đạt
24 20091024 Ong Như Đạt Nam 13/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
25 20091025 Đỗ Ngọc Diễm Nữ 28/10/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
26 20091026 Phan Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 14/11/1999 Tây Ninh 7 6 Đạt
27 20091027 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 22/06/1999 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
28 20091028 Nguyễn Lợi Diễm Nữ 06/09/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
29 20091029 Phạm Thị Tuyết Diễm Nữ 15/02/1997 Bình Phước Vắng
30 20091030 Cao Thị Phúc Diễm Nữ 12/06/1993 Sông Bé 6.5 6 Đạt
31 20091031 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 10/02/1999 Bình Định 5 6 Đạt
32 20091032 Phan Thị Ngọc Đô Nữ 24/07/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
33 20091033 Võ Thị Kim Dung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
34 20091034 Nguyễn Thị Dung Nữ 03/02/1997 Nghệ An 6.5 3 Không đạt
35 20091035 Dương Thùy Dung Nữ 8/5/1998 Gia Lai 5.5 3 Không đạt
36 20091036 Vũ Ngọc Xuân Dung Nữ 02/07/2000 Lâm Đồng 5.5 7.5 Đạt
37 20091037 Phan Văn Dũng Nam 09/11/1997 Vĩnh Long 6.5 6.5 Đạt
38 20091038 Kiều Anh Dũng Nam 16/10/1992 Ninh Thuận 6.5 2 Không đạt
39 20091039 Trần Văn Dương Nam 07/03/1998 Thái Bình 5.5 5 Đạt
40 20091040 Lê Mộng Thùy Dương Nữ 11/10/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
41 20091041 Võ Thị Thùy Dương Nữ 08/07/1999 Bình Dương 6 8 Đạt
42 20091042 Đinh Thị Thanh Dương Nữ 30/05/2000 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
43 20091043 Trần Quang Duy Nam 17/05/1998 Hà Nam 6 6 Đạt
44 20091044 Tạ Vũ Duy Nam 06/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8.5 Đạt
45 20091045 Phan Yến Duy Nữ 30/09/1999 Cà Mau 4.5 5 Không đạt
46 20091046 Võ Phương Duy Nam 08/01/2000 Bình Phước Vắng
47 20091047 Phạm Hoàng Duy Nam 16/09/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
48 20091048 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1999 Bình Dương 3.5 5 Không đạt
49 20091049 Vũ Đặng Thiên Duyên Nữ 05/11/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
50 20091050 Châu Thị Duyên Nữ 22/10/1999 Quảng Ngãi 6.5 3.5 Không đạt
51 20091051 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 21/09/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
52 20091052 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 30/10/1999 Đăk Lăk 5 7 Đạt
53 20091053 Nguyễn Thị Duyên Nữ 28/12/1999 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
54 20091054 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 30/11/1999 Ninh Thuận 5.5 5 Đạt
55 20091055 Phạm Thị Hương Giang Nữ 25/03/1999 Gia Lai 5.5 7.5 Đạt
56 20091056 Trần Thị Phương Giang Nữ 10/03/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
57 20091057 Nguyễn Thị Huỳnh Giang Nữ 31/12/2000 Bình Dương 8 7 Đạt
58 20091058 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 07/08/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
59 20091059 Lê Thị Trà Giang Nữ 01/08/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
60 20091060 Nguyễn Thị Hồng Giang Nữ 19/11/1987 Nghệ An Vắng
61 20091061 Phạm Thị Thu Nữ 17/10/1997 Kon Tum 6 5 Đạt
62 20091062 Võ Thị Ngân Nữ 19/04/1999 Đắk Nông 6.5 7.5 Đạt
63 20091063 Trần Thanh Hải Nam 01/06/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
64 20091064 Lưu Nguyễn Mai Hân Nữ 13/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 7 Đạt
65 20091065 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/05/2000 Bình Dương 7 8 Đạt
66 20091066 Nguyễn Huỳnh Diệu Hằng Nữ 20/06/1999 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
67 20091067 Bùi Ngọc Hằng Nữ 30/01/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
68 20091068 Lê Diễm Hằng Nữ 23/02/1999 T.p Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
69 20091069 Phan Thị Thúy Hằng Nữ 07/08/2000 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
70 20091070 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 28/08/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
71 20091071 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 09/11/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
72 20091072 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/09/1999 Bến Tre 4 6 Không đạt
73 20091073 Trần Ngọc Hạnh Nữ 01/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 9 Đạt
74 20091074 Nguyễn Thị Ngân Hạnh Nữ 09/03/1999 Thanh Hóa 7.5 7 Đạt
75 20091075 Trần Thị Hạnh Nữ 01/07/1999 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
76 20091076 Nguyễn Thị Hảo Nữ 21/07/1999 Hải Dương 7 6.5 Đạt
77 20091077 Nguyễn Như Hảo Nữ 25/10/1999 Bình Dương 5 6 Đạt
78 20091078 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
79 20091079 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/03/1998 Quảng Bình 5.5 6 Đạt
80 20091080 Phan Thị Thục Hiền Nữ 25/05/1998 Vũng Tàu 6 6 Đạt
81 20091081 Phạm Thị Hiền Nữ 14/02/1999 Hà Tĩnh 7.5 8.5 Đạt
82 20091082 Trần Minh Hiếu Nam 03/02/1997 Bình Định 4 4 Không đạt
83 20091083 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 26/05/1998 Bình Dương 4 2 Không đạt
84 20091084 Đặng Thị Hoa Nữ 09/09/1998 Hưng Yên 6 5 Đạt
85 20091085 Lê Thị Hồng Hoa Nữ 05/07/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
86 20091086 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 11/06/1998 Bình Dương Vắng
87 20091087 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 09/11/1999 Đắk Lắk 5.5 6 Đạt
88 20091088 Đỗ Ngọc Hoa Nữ 19/05/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
89 20091089 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/08/1998 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
90 20091090 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 24/04/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
91 20091091 Phạm Thị Thanh Hoài Nữ 27/11/2000 Nam Định 7 5 Đạt
92 20091092 Trương Trúc Hoài Nữ 24/11/2000 Bình Thuận 7.5 8 Đạt
93 20091093 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 20/06/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
94 20091094 Trần Minh Hoàng Nam 06/02/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
95 20091095 Nguyễn Gia Học Nam 02/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
96 20091096 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 24/09/1998 An Giang 6.5 8.5 Đạt
97 20091097 Lưu Thị Hồng Nữ 29/04/1997 Ninh Bình 6 6.5 Đạt
98 20091098 Bùi Thị Hải Hồng Nữ 03/10/1997 Bình Phước 5.5 2 Không đạt
99 20091099 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nữ 09/03/1999 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
100 20091100 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk 4 4 Không đạt
101 20091101 Nguyễn Thanh Hùng Nam 09/10/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
102 20091102 Lê Thiên Hùng Nam 10/11/1993 Tây Ninh 5 3 Không đạt
103 20091103 Trần Văn Hùng Nam 21/04/1998 Phú Thọ 6.5 4.5 Không đạt
104 20091104 Lê Quang Hưng Nam 05/12/1998 Thừa Thiên Huế 5.5 5 Đạt
105 20091105 Ngô Minh Hưng Nam 09/10/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
106 20091106 Hoàng Văn Hưng Nam 03/07/1998 Vĩnh Phúc 7 9 Đạt
107 20091107 Nguyễn Tấn Hưng Nam 30/10/1999 Vĩnh Long 7.5 7.5 Đạt
108 20091108 Nguyễn Đăng Hưng Nam 21/06/1997 Nam Định 4 1.5 Không đạt
109 20091109 Đinh Thị Xuân Hương Nữ 11/10/1998 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
110 20091110 Vũ Thị Hương Nữ 19/04/1999 Nam Định 7.5 4 Không đạt
111 20091111 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 19/06/1999 Đắk Nông 7 6 Đạt
112 20091112 Trần Thị Thúy Hường Nữ 11/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
113 20091113 Nguyễn Minh Huy Nam 13/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 5.5 6.5 Đạt
114 20091114 Trần Hoan Huy Nam 13/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3 Không đạt
115 20091115 Phạm Ngọc Huyền Nữ 01/02/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
116 20091116 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ 03/04/2000 Bình Phước 5.5 5 Đạt
117 20091117 Đặng Thị Khánh Huyền Nữ 06/11/1999 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
118 20091118 Nguyễn Thị Mộng Huyền Nữ 28/06/1999 An Giang 7 8 Đạt
119 20091119 Đặng Thị Như Huỳnh Nữ 15/03/1998 Tây Ninh 4.5 5.5 Không đạt
120 20091120 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nữ 27/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8 Đạt
121 20091121 Nguyễn An Khang Nam 13/09/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
122 20091122 Nguyễn Trương Đăng Khoa Nam 30/03/2001 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
123 20091123 Đặng Hoài Khương Nam 18/08/1999 Đồng Tháp 7.5 6 Đạt
124 20091124 Ngô Anh Kiệt Nam 08/04/1998 Tiền Giang 7.5 5 Đạt
125 20091125 Sơn Thị Mỹ Kiều Nữ 13/07/1999 Trà Vinh 7 6 Đạt
126 20091126 Bồ Mỹ Kiều Nữ 22/04/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
127 20091127 Phạm Hồng Lam Nữ 19/05/1999 Lâm Đồng 6 5.5 Đạt
128 20091128 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 26/02/1999 Kiên Giang 5.5 4 Không đạt
129 20091129 Ngô Phương Lân Nam 03/08/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
130 20091130 Nguyễn Minh Lành Nam 14/08/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
131 20091131 Lê Thị Nữ 22/12/1999 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
132 20091132 Phan Thị Kim Liên Nữ 06/02/1999 Ninh Thuận 7 6 Đạt
133 20091133 Nguyễn Thảo Liên Nữ 29/06/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
134 20091134 Phạm Thị Kim Liên Nữ 24/02/1999 Bình Dương 7.5 5 Đạt
135 20091135 Phan Thúy Liễu Nữ 02/06/1999 Bình Định 5 4 Không đạt
136 20091136 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/11/2000 Bình Dương 6 7 Đạt
137 20091137 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 03/04/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
138 20091138 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 19/05/2000 Bình Phước 8.5 9 Đạt
139 20091139 Đào Thị Thùy Linh Nữ 30/06/1999 Thái Bình 5.5 5 Đạt
140 20091140 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 17/06/1989 TP HCM 5 5 Đạt
141 20091141 Chu Thị Mai Linh Nữ 04/11/1999 Bình Phước 4.5 1.5 Không đạt
142 20091142 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 26/05/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
143 20091143 Phạm Tấn Linh Nam 05/01/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
144 20091144 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 27/07/1999 Đắk Lắk 7.5 7 Đạt
145 20091145 Trương Diễm Linh Nữ 18/07/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
146 20091146 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/09/1999 Nghệ An 5 7 Đạt
147 20091147 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/10/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
148 20091148 Lê Thị Linh Nữ 20/09/1999 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
149 20091149 Nguyễn Nhật Linh Nam 17/02/1999 Bình Dương 8 5 Đạt
150 20091150 Nguyễn Khánh Linh Nữ 17/05/2000 Bình Dương 5.5 9 Đạt
151 20091151 Lâm Đổ Phương Linh Nữ 09/10/1999 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
152 20091152 Nguyễn Văn Lộc Nam 26/10/1999 Quảng Trị 6 5.5 Đạt
153 20091153 Quan Phương Lộc Nam 02/01/2000 Bình Dương 7 7.5 Đạt
154 20091154 Đặng Hoàng Long Nam 12/09/1999 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
155 20091155 Ngô Anh Luật Nam 21/05/1995 Bình Dương 7 8 Đạt
156 20091156 Vũ Thị Kim Luyên Nữ 07/11/1999 Bình Phước 7 6.5 Đạt
157 20091157 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 23/12/1999 Đắk Lắk 7.5 9 Đạt
158 20091158 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 10/09/2000 Bình Phước 7.5 9 Đạt
159 20091159 Trần Thị Khánh Ly Nữ 12/11/1999 Kon Tum 6.5 5 Đạt
160 20091160 Nguyễn Thị Mỹ Mến Nữ 05/11/1999 Bình Thuận 4 3 Không đạt
161 20091161 Bùi Nguyễn Ái Mi Nữ 24/08/2000 Đồng Nai 8 5 Đạt
162 20091162 Lý Thùy Mị Nữ 19/04/1998 Cà Mau 5 2 Không đạt
163 20091163 Nguyễn Nhựt Minh Nam 19/05/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
164 20091164 Lê Gia Mỹ Nữ 27/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 4 Không đạt
165 20091165 Nguyễn Thị Thúy Na Nữ 06/02/1999 Khánh Hoà 6 4 Không đạt
166 20091166 Trương Thị Ly Na Nữ 27/06/1999 Bình Dương 4 4 Không đạt
167 20091167 Võ Trung Nam Nam 30/04/1999 Tp. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
168 20091168 Đặng Hoài Nam Nam 23/4/1998 Bình Dương 6 3 Không đạt
169 20091169 Cù Thị Nga Nữ 21/11/2001 Bắc Giang 5 3.5 Không đạt
170 20091170 Lê Thị Bích Nga Nữ 28/07/1997 Trà Vinh Vắng
171 20091171 Lê Thị Nga Nữ 20/09/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
172 20091172 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 14/11/2000 Phú Yên 6.5 6 Đạt
173 20091173 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
174 20091174 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 01/06/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
175 20091175 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 16/03/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
176 20091176 Bùi Thị Thanh Ngân Nữ 06/06/2000 Bình Phước 7 6 Đạt
177 20091177 Võ Thị Kim Ngân Nữ 12/03/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
178 20091178 Ngô Hồng Ngân Nữ 21/04/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
179 20091179 Vũ Thị Trúc Ngân Nữ 12/12/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
180 20091180 Nguyễn Thị Ngân Nữ 18/02/1999 Thái Bình 5.5 5.5 Đạt
181 20091181 Hồ Thị Thúy Ngân Nữ 28/08/1998 Bình Định 4.5 5 Không đạt
182 20091182 Phan Thị Thu Ngân Nữ 15/03/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
183 20091183 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 04/10/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
184 20091184 Vũ Minh Nghĩa Nam 27/12/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 5 Đạt
185 20091185 Dương Thị Bảo Ngọc Nữ 11/09/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
186 20091186 Dương Hồng Ngọc Nữ 21/10/1998 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
187 20091187 Nguyễn Trúc Ngọc Nữ 24/09/1998 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
188 20091188 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 22/12/1998 Bình Phước 6.5 5 Đạt
189 20091189 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 05/03/1999 Long An 6.5 4 Không đạt
190 20091190 Dương Thu Ngọc Nữ 03/09/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
191 20091191 Đoàn Bích Ngọc Nữ 14/12/1999 Bình Dương 5 2 Không đạt
192 20091192 Nguyễn Hà Ngọc Nam 13/05/1999 Gia Lai 8.5 6 Đạt
193 20091193 Lê Minh Ngọc Nữ 07/01/2000 Bình Dương 6.5 8 Đạt
194 20091194 Lê Nguyễn Hồng Nguyên Nữ 23/02/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
195 20091195 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 08/03/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
196 20091196 Quản Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 21/07/2000 Bình Dương 5 6 Đạt
197 20091197 Lê Thanh Nhàn Nữ 09/06/1999 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
198 20091198 Lê Thanh Nhân Nam 11/10/1999 Đồng Nai 4 2.5 Không đạt
199 20091199 Đặng Thị Mỹ Nhật Nữ 02/01/1999 Quảng Ngãi 6 7 Đạt
200 20091200 Thân Hữu Nhật Nam 21/05/1998 Bình Định 6.5 5 Đạt
201 20091201 Phạm Thị Bửu Nhi Nữ 21/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5 6 Đạt
202 20091202 Mai Yến Nhi Nữ 17/10/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
203 20091203 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 08/06/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
204 20091204 Nguyễn Thị Ái Nhi Nữ 04/03/1999 Bình Dương 6 8 Đạt
205 20091205 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 17/12/1999 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
206 20091206 Lê Thị Thu Nhi Nữ 30/10/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
207 20091207 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 30/06/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
208 20091208 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 05/02/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
209 20091209 Hồ Thị Bảo Nhi Nữ 07/10/2001 Đồng Nai 8 9 Đạt
210 20091210 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/01/2000 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
211 20091211 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 02/02/1999 Quảng Ngãi 3.5 2 Không đạt
212 20091212 Châu Võ Hoài Nhi Nữ 05/09/1999 Phú Yên 4.5 4 Không đạt
213 20091213 Nguyễn Thị Thanh Nhu Nữ 20/09/1998 Bình Dương 3 Không đạt
214 20091214 Chu Quỳnh Như Nữ 12/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
215 20091215 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 30/05/2000 Vĩnh Long 4 2.5 Không đạt
216 20091216 Bùi Quỳnh Như Nữ 29/10/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
217 20091217 Nguyễn Mai Như Nữ 25/09/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
218 20091218 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang 4 Không đạt
219 20091219 Lục Thị Quỳnh Như Nữ 07/01/1999 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
220 20091220 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 17/04/1999 Thanh Hoá 8 7 Đạt
221 20091221 Trần Nguyễn Hồng Nhung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
222 20091222 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 02/06/1991 Hải Hưng 5.5 3 Không đạt
223 20091223 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 23/10/1993 Bình Dương 2 Không đạt
224 20091224 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 01/04/1997 Nghệ An 6 3 Không đạt
225 20091225 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/03/2000 Bình Phước 6.5 7 Đạt
226 20091226 Ngô Ngọc Nhung Nữ 05/03/2000 Bình Dương 8.5 9 Đạt
227 20091227 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 31/01/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
228 20091228 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 08/10/1997 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
229 20091229 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1999 Bình Phước 6 6 Đạt
230 20091230 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 15/11/1998 Bình Dương 4 Không đạt
231 20091231 Trương Minh Nhựt Nam 29/07/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
232 20091232 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 11/07/1983 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
233 20091233 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 24/09/1988 Bình Dương 3.5 Không đạt
234 20091234 Trần Hữu Phát Nam 23/1/1998 Bình Dương Vắng
235 20091235 Phan Thành Phát Nam 26/10/2000 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
236 20091236 Nguyễn Thanh Phong Nam 02/12/1995 Bình Phước 5 4 Không đạt
237 20091237 Dương Trọng Phúc Nam 14/10/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
238 20091238 Võ Hồng Phúc Nữ 10/01/1988 Bình Dương 4 Không đạt
239 20091239 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 14/05/1999 Bình Thuận 6.5 5.5 Đạt
240 20091240 Trần Thị Minh Phương Nữ 28/06/1997 Bình Dương Vắng
241 20091241 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé Vắng
242 20091242 Vũ Thị Phương Nữ 28/08/1997 Bình Phước 5.5 4.5 Không đạt
243 20091243 Nguyễn Thị Phương Nữ 27/06/2000 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
244 20091244 Nguyễn Thị Hoàng Phương Nữ 03/12/2000 Bình Dương 8 6.5 Đạt
245 20091245 Diệp Thị Kim Phượng Nữ 21/10/1999 Long An 7 5.5 Đạt
246 20091246 Đỗ Thị Kim Phượng Nữ 16/10/1998 Tây Ninh 5.5 3 Không đạt
247 20091247 Ngô Thị Thùy Quân Nữ 04/10/1992 Bình Dương 4 4 Không đạt
248 20091248 Nguyễn Thị Ngọc Quế Nữ 27/02/1997 Phú Yên 4 4 Không đạt
249 20091249 Nguyễn Văn Quý Nam 02/07/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
250 20091250 Nguyễn Văn Quý Nam 01/09/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
251 20091251 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 13/01/1998 Bình Phước 5 3 Không đạt
252 20091252 Huỳnh Thanh Quyên Nữ 31/10/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
253 20091253 Trần Thị Kim Quyên Nữ 07/10/2000 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
254 20091254 Nguyễn Phương Quyên Nữ 09/09/2000 Tiền Giang 6.5 7 Đạt
255 20091255 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 25/10/1999 Phú Yên 6.5 5 Đạt
256 20091256 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
257 20091257 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 05/08/1999 Ninh Bình 6.5 5.5 Đạt
258 20091258 Nguyễn Hoàng Nam 27/06/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
259 20091259 Đoàn Anh Tài Nữ 31/03/1999 Bình Phước 6.5 5 Đạt
260 20091260 Lê Văn Tâm Nam 08/03/2000 Bình Phước 4.5 Không đạt
261 20091261 Phạm Thụy Thanh Tâm Nữ 03/10/1980 TP. Hồ Chí Minh Vắng
262 20091262 Võ Văn Tâm Nam 29/8/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
263 20091263 Phạm Thị Ngọc Tâm Nữ 12/03/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
264 20091264 Trần Quang Thà Nam 29/11/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
265 20091265 Lê Hoàng Thái Nam 27/07/1999 Bình Dương 4 Không đạt
266 20091266 Thượng Hồng Thái Nam 23/07/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
267 20091267 Lê Hữu Thái Nam 27/06/1993 Bình Dương 4.5 Không đạt
268 20091268 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/08/1999 Tây Ninh 7.5 6 Đạt
269 20091269 Trần Lê Thanh Thắm Nữ 09/02/1992 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
270 20091270 Đỗ Thị Hồng Thắm Nữ 21/03/1999 Bình Dương 4 4 Không đạt
271 20091271 Trương Thị Hồng Thắm Nữ 27/12/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
272 20091272 Ngô Hồng Thắm Nữ 20/7/1980 Bình Dương 8 8.5 Đạt
273 20091273 Trịnh Hồng Thanh Nữ 14/10/2000 Bình Dương 7 5.5 Đạt
274 20091274 Từ Phương Thanh Nữ 05/03/2000 Bình Dương 7 5.5 Đạt
275 20091275 Lê Như Thanh Nữ 03/08/1999 Đồng Nai 8.5 8.5 Đạt
276 20091276 Vũ Phương Thanh Nữ 11/01/1998 TP Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
277 20091277 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/11/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
278 20091278 Lê Thị Thu Thảo Nữ 09/04/1999 Đắk Nông 6 3.5 Không đạt
279 20091279 Trần Lê Triều Thảo Nữ 14/04/2001 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
280 20091280 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 14/3/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
281 20091281 Hoàng Thị Thảo Nữ 20/08/1999 Bình Dương 4 Không đạt
282 20091282 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 03/02/1992 Bình Dương 4 2 Không đạt
283 20091283 Tạ Thị Mai Thảo Nữ 22/11/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
284 20091284 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 18/12/1999 Bình Dương 8.5 6 Đạt
285 20091285 Lê Xuân Thảo Nữ 02/07/1998 Bình Dương 5.5 7 Đạt
286 20091286 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 26/09/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
287 20091287 Trần Ngọc Bảo Thi Nữ 26/10/2000 Bình Dương 8.5 7 Đạt
288 20091288 Trần Thị Thi Nữ 09/09/1999 An giang 8.5 6.5 Đạt
289 20091289 Nguyễn Trần Bão Thi Nữ 05/03/1999 Tiền Giang 5 6 Đạt
290 20091290 Dương Thành Thiện Nam 02/09/2000 TP. Hồ Chí Minh Vắng
291 20091291 Hoàng Thị Thìn Nữ 16/02/2000 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
292 20091292 Phạm Thị Ngọc Thịnh Nữ 24/06/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
293 20091293 Hồ Thị Thơm Nữ 01/10/1999 Hà Tĩnh 7 3.5 Không đạt
294 20091294 Bùi Thị Thu Nữ 08/06/1999 Quảng Ngãi 6.5 2 Không đạt
295 20091295 Phan Thị Ngọc Thu Nữ 14/11/2000 Khánh Hòa 6 6 Đạt
296 20091296 Lê Thị Thu Nữ 23/05/1998 Thanh Hóa 4.5 5 Không đạt
297 20091297 Lưu Võ Minh Thư Nữ 10/12/2000 Bình Phước 5.5 6.5 Đạt
298 20091298 Lê Khánh Thư Nữ 24/05/1999 TP Hồ Chí Minh 8 7 Đạt
299 20091299 Đặng Thanh Thuận Nam 22/11/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
300 20091300 Châu Thị Thuận Nữ 10/08/1997 Ninh Thuận 8 3.5 Không đạt
301 20091301 Trịnh Nguyễn Hoài Thương Nữ 22/03/2000 TP. Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
302 20091302 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
303 20091303 Nguyễn Quyền Thương Nữ 16/03/1998 Bình Định 5 4 Không đạt
304 20091304 Trần Thị Thương Nữ 07/11/1999 Bình Phước 8 5 Đạt
305 20091305 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 06/08/1999 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
306 20091306 Ngô Ngọc Thùy Nữ 24/01/2001 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
307 20091307 Phan Diệu Thủy Nữ 25/02/1982 Bình Dương Vắng
308 20091308 Mai Thị Thủy Nữ 07/04/1999 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
309 20091309 Huỳnh Thị Bích Thủy Nữ 07/09/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
310 20091310 Huỳnh Thị Thanh Thy Nữ 16/06/1998 Bình Thuận 8.5 3 Không đạt
311 20091311 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 10/05/2000 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
312 20091312 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 12/05/1999 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
313 20091313 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 08/04/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
314 20091314 Lê Phạm Tiên Nam 14/03/2000 Bình Định 7.5 7 Đạt
315 20091315 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 29/09/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
316 20091316 Nguyễn Minh Tiến Nam 15/12/1998 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
317 20091317 Nguyễn Thị Vui Tính Nữ 16/01/1998 Quảng Ngãi 4.5 3 Không đạt
318 20091318 Đinh Cẩm Tố Nữ 14/02/1997 Bình Định Vắng
319 20091319 Nguyễn Bá Toàn Nam 28/03/1998 Bình Thuận 7.5 6.5 Đạt
320 20091320 Phạm Thị Trâm Nữ 16/08/1999 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
321 20091321 Ngô Thị Ngọc Trâm Nữ 06/02/1999 Bình Dương 6 3 Không đạt
322 20091322 Trần Ngọc Mai Trâm Nữ 07/10/1999 Bình Dương 4 2 Không đạt
323 20091323 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 26/01/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
324 20091324 Lâm Bảo Trân Nữ 18/05/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
325 20091325 Trần Nguyễn Bảo Trân Nữ 02/10/2000 Bình Dương 7 7.5 Đạt
326 20091326 Huỳnh Quách Bảo Trân Nữ 20/07/1999 Sóc Trăng 7.5 7 Đạt
327 20091327 Lê Huỳnh Trang Nữ 21/08/1999 Tây Ninh 5 5.5 Đạt
328 20091328 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04/06/2000 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
329 20091329 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 28/11/2000 Bình Dương 6 7 Đạt
330 20091330 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/09/1999 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
331 20091331 Hoàng Thị Trang Nữ 08/10/1999 Thanh Hóa 7 3.5 Không đạt
332 20091332 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/09/2000 Ninh Thuận 7.5 6.5 Đạt
333 20091333 Ngô Thúy Trang Nữ 25/06/1999 Bình Dương 7.5 9 Đạt
334 20091334 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/10/2000 Hà Tĩnh 4.5 4.5 Không đạt
335 20091335 Đỗ Phạm Thùy Trang Nữ 06/03/2000 Bình Dương 5 5.5 Đạt
336 20091336 Đặng Minh Trang Nữ 29/05/1990 Bình Dương 8 9.5 Đạt
337 20091337 Mai Ngọc Thu Trang Nữ 09/05/1999 Tp hồ chí minh 7.5 7.5 Đạt
338 20091338 Đậu Thị Trang Nữ 01/03/1997 Hà Tĩnh 5.5 3 Không đạt
339 20091339 Phạm Thị Thu Trang Nữ 29/10/1999 Long An 7.5 7 Đạt
340 20091340 Đinh Thị Thu Trang Nữ 04/09/1997 TP. Hồ Chí Minh Vắng
341 20091341 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 4 Không đạt
342 20091342 Trần Minh Trí Nam 21/05/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
343 20091343 Nguyễn Quốc Triệu Nam 12/07/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
344 20091344 Đỗ Ngọc Kiều Trinh Nữ 20/01/1993 Bình Dương 6 4 Không đạt
345 20091345 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 04/03/1999 Vĩnh Long 7 9 Đạt
346 20091346 Phạm Thị Lệ Trinh Nữ 03/05/2000 Bình Định 4 3 Không đạt
347 20091347 Võ Văn Trọng Nam 20/01/1997 Đồng Nai 4 0 Không đạt
348 20091348 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 06/11/1999 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
349 20091349 Nguyễn Thị Nhã Trúc Nữ 12/12/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
350 20091350 Nguyễn Xuân Trúc Nữ 25/01/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
351 20091351 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 09/12/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
352 20091352 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 17/11/2000 Bình Phước 6.5 9.5 Đạt
353 20091353 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
354 20091354 Lê Thanh Trúc Nữ 12/07/1999 TP.HCM 7.5 6 Đạt
355 20091355 Đỗ Huỳnh Anh Trúc Nữ 31/10/2000 Bình Dương Vắng
356 20091356 Nguyễn Tuấn Nam 05/08/1998 Bình Định 5 5 Đạt
357 20091357 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk 4 6 Không đạt
358 20091358 Huỳnh Lương Anh Tuấn Nam 23/07/1999 Hồ Chí MInh 7 6 Đạt
359 20091359 Phạm Minh Tuấn Nam 06/01/1999 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
360 20091360 Nguyễn Duy Tùng Nam 09/05/1999 Tây Ninh 7 6 Đạt
361 20091361 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 08/08/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
362 20091362 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 18/06/1999 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
363 20091363 Tô Thanh Tuyền Nữ 22/04/1999 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
364 20091364 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 14/07/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
365 20091365 Đinh Thị Tuyết Nữ 17/12/1999 Đắk Lắk Vắng
366 20091366 Huỳnh Thị Bạch Tuyết Nữ 29/01/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
367 20091367 Vũ Thị Tuyết Nữ 01/12/1999 Bắc Ninh 5.5 7 Đạt
368 20091368 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên Nữ 21/11/2000 TP.HCM 6 5 Đạt
369 20091369 Phan Thị Mỹ Uyên Nữ 21/10/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
370 20091370 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 04/04/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
371 20091371 Trần Thị Thanh Vân Nữ 25/06/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
372 20091372 Huỳnh Ngọc Vân Nữ 17/06/1999 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
373 20091373 Nguyễn Đình Nam 18/08/1999 Bình Phước 5 4 Không đạt
374 20091374 Hoàng Văn Vinh Nam 22/08/1999 Bình Dương 8 7.5 Đạt
375 20091375 Nguyễn Thúy Vy Nữ 24/11/2000 Bình Thuận 6 6 Đạt
376 20091376 Đỗ Lê Phương Vy Nữ 05/02/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
377 20091377 Phạm Kiều Thy Vy Nữ 17/10/1999 Bình Phước 6.5 7 Đạt
378 20091378 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương 5 4 Không đạt
379 20091379 Trương Bảo Xuyên Nam 17/05/1997 Cà Mau 5.5 5 Đạt
380 20091380 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước 3.5 5 Không đạt
381 20091381 Phạm Thị Ý Nữ 30/05/1999 Thanh hóa 7 5 Đạt
382 20091382 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 31/12/1996 An Giang 6.5 4 Không đạt
383 20091383 Đặng Thị Ngọc Yên Nữ 15/07/2000 Bình Dương 8 6 Đạt
384 20091384 Phạm Thị Hải Yến Nữ 01/05/1976 Lào Cai 6.5 7 Đạt
385 20091385 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 11/06/1999 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
386 20091386 Trần Thị Kim Yến Nữ 21/01/2000 Quảng Ngãi 7 6 Đạt
387 20091387 Tô Thị Yến Nữ 10/07/1998 Thanh Hóa 5 5 Đạt
388 20091388 Trình Ngọc Yến Nữ 13/07/1999 Ninh Thuận 9 4 Không đạt
389 20091389 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
390 20091390 Azi Zah Nữ 22/11/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
Danh sách này có 390 thí sinh.

watch_later
20/12/2020 21:00:00  
visibility
 2075