Danh sách thí sinh đăng kí dự Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20091 Ngày 19 tháng 12 năm 2020

  1. Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020, thí sinh có tên trong danh sách vui lòng trực tiếp đến nhận thẻ dự thi tại trung tâm (không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào). Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 20h30.
  2. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và ký xác nhận khi đến nhận thẻ dự thi.
  3. Thí sinh phải có mặt đúng giờ được thông báo trên thẻ dự thi.
  4. Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh(CMND bản gốc) để được dự thi.

Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 4

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091001 1722202040002 Nguyễn Thị Trường An Nữ 27/10/1999 Bến Tre
2 20091002 1725106010177 Võ Thành An Nam 15/08/1999 Đồng Nai
3 20091003 1622202010002 Lê Thị An Nữ 27/12/1998 Thanh Hóa
4 20091004 1954401020001 Nguyễn Thị Ân Nữ 29/12/1993 Bình Dương
5 20091005 1921402010007 Hồ Kim Hồng Ân Nữ 01/04/2001 Đồng Nai
6 20091006 1925106050001 Hồ Võ Trâm Anh Nữ 23/01/2001 Bình Dương
7 20091007 1723403010330 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 08/11/1999 Bắc Giang
8 20091008 1724202030002 Phạm Tuấn Anh Nam 19/12/1999 Bình Dương
9 20091009 1724601010004 Võ Thị Trâm Anh Nữ 31/05/1999 Bình Dương
10 20091010 1721402020001 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 01/11/1999 Bình Dương
11 20091011 1723403010005 Điền Thị Vân Anh Nữ 03/02/1999 Bình Phước
12 20091012 1722202040003 Đặng Lê Quỳnh Anh Nữ 02/01/1999 Bình Dương
13 20091013 1725106010004 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 01/01/1999 An Giang
14 20091014 1723403010023 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 05/04/1999 Bình Dương
15 20091015 1723801010037 Phạm Thị Cẩm Nữ 01/02/1999 Quảng Trị
16 20091016 1621402010267 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 12/10/1997 Bình Dương
17 20091017 1722202040019 Võ Ngọc Kim Châu Nữ 21/12/1999 Bến Tre
18 20091018 1723102050027 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 10/04/1999 Bình Dương
19 20091019 1722202010036 Huỳnh Thị Quế Chi Nữ 06/11/1999 Bình Dương
20 20091020 1721402020006 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 18/09/1999 Hà Nam
21 20091021 1721402020004 Trương Thị Thu Cúc Nữ 12/07/1999 Bình Dương
22 20091022 1421401010003 Bùi Công Dân Nam 14/2/1996 Sông Bé
23 20091023 1524403010057 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/05/1996 TP. Hồ Chí Minh
24 20091024 1722202010060 Ong Như Đạt Nam 13/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
25 20091025 1828501010103 Đỗ Ngọc Diễm Nữ 28/10/2000 Bình Dương
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 5

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091026 1721402020010 Phan Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 14/11/1999 Tây Ninh
2 20091027 1721402020009 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 22/06/1999 Bình Dương
3 20091028 1721402020008 Nguyễn Lợi Diễm Nữ 06/09/1999 Bình Dương
4 20091029 1621402010017 Phạm Thị Tuyết Diễm Nữ 15/02/1997 Bình Phước
5 20091030 1831402020025 Cao Thị Phúc Diễm Nữ 12/06/1993 Sông Bé
6 20091031 1723403010034 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 10/02/1999 Bình Định
7 20091032 1823401010179 Phan Thị Ngọc Đô Nữ 24/07/2000 Bình Dương
8 20091033 1723801010055 Võ Thị Kim Dung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
9 20091034 1521402170131 Nguyễn Thị Dung Nữ 03/02/1997 Nghệ An
10 20091035 1622202040104 Dương Thùy Dung Nữ 8/5/1998 Gia Lai
11 20091036 1821402020012 Vũ Ngọc Xuân Dung Nữ 02/07/2000 Lâm Đồng
12 20091037 1621401010006 Phan Văn Dũng Nam 09/11/1997 Vĩnh Long
13 20091038 1521402180062 Kiều Anh Dũng Nam 16/10/1992 Ninh Thuận
14 20091039 1624401120021 Trần Văn Dương Nam 07/03/1998 Thái Bình
15 20091040 1722202040034 Lê Mộng Thùy Dương Nữ 11/10/1998 Bình Dương
16 20091041 1723801010069 Võ Thị Thùy Dương Nữ 08/07/1999 Bình Dương
17 20091042 1821402020017 Đinh Thị Thanh Dương Nữ 30/05/2000 Thanh Hóa
18 20091043 1725106010016 Trần Quang Duy Nam 17/05/1998 Hà Nam
19 20091044 1622202010039 Tạ Vũ Duy Nam 06/03/1998 TP. Hồ Chí Minh
20 20091045 1723801010062 Phan Yến Duy Nữ 30/09/1999 Cà Mau
21 20091046 1823102010004 Võ Phương Duy Nam 08/01/2000 Bình Phước
22 20091047 1523403010070 Phạm Hoàng Duy Nam 16/09/1997 Bình Dương
23 20091048 1725106010169 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1999 Bình Dương
24 20091049 1722202010052 Vũ Đặng Thiên Duyên Nữ 05/11/1999 Bình Dương
25 20091050 1728501030004 Châu Thị Duyên Nữ 22/10/1999 Quảng Ngãi
26 20091051 1724202030006 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 21/09/1999 Bình Dương
27 20091052 1723403010047 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 30/10/1999 Đăk Lăk
28 20091053 1728501010023 Nguyễn Thị Duyên Nữ 28/12/1999 Bình Dương
29 20091054 1723105010107 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 30/11/1999 Ninh Thuận
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091055 1822202010049 Phạm Thị Hương Giang Nữ 25/03/1999 Gia Lai
2 20091056 1722202010068 Trần Thị Phương Giang Nữ 10/03/1999 Bình Dương
3 20091057 1823401010402 Nguyễn Thị Huỳnh Giang Nữ 31/12/2000 Bình Dương
4 20091058 1821402020025 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 07/08/2000 Bình Dương
5 20091059 1624401120023 Lê Thị Trà Giang Nữ 01/08/1998 Bình Dương
6 20091060 2000000001824 Nguyễn Thị Hồng Giang Nữ 19/11/1987 Nghệ An
7 20091061 1524403010069 Phạm Thị Thu Nữ 17/10/1997 Kon Tum
8 20091062 1722202010072 Võ Thị Ngân Nữ 19/04/1999 Đắk Nông
9 20091063 1623102050022 Trần Thanh Hải Nam 01/06/1997 Bình Dương
10 20091064 1823801010743 Lưu Nguyễn Mai Hân Nữ 13/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh
11 20091065 1823401010183 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/05/2000 Bình Dương
12 20091066 1722202010082 Nguyễn Huỳnh Diệu Hằng Nữ 20/06/1999 Bình Dương
13 20091067 1728501030011 Bùi Ngọc Hằng Nữ 30/01/1999 Bình Dương
14 20091068 1721402170014 Lê Diễm Hằng Nữ 23/02/1999 T.p Hồ Chí Minh
15 20091069 1823102050160 Phan Thị Thúy Hằng Nữ 07/08/2000 Bình Dương
16 20091070 1728501010051 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 28/08/1999 Bình Dương
17 20091071 1723102050066 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 09/11/1999 Bình Dương
18 20091072 1725106010147 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/09/1999 Bến Tre
19 20091073 1723403010069 Trần Ngọc Hạnh Nữ 01/01/1999 TP. Hồ Chí Minh
20 20091074 1723403010067 Nguyễn Thị Ngân Hạnh Nữ 09/03/1999 Thanh Hóa
21 20091075 1723403010070 Trần Thị Hạnh Nữ 01/07/1999 Bình Phước
22 20091076 1721402020014 Nguyễn Thị Hảo Nữ 21/07/1999 Hải Dương
23 20091077 1722202010078 Nguyễn Như Hảo Nữ 25/10/1999 Bình Dương
24 20091078 1722202040055 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương
25 20091079 1623801010108 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/03/1998 Quảng Bình
26 20091080 1621402010048 Phan Thị Thục Hiền Nữ 25/05/1998 Vũng Tàu
27 20091081 1723403010085 Phạm Thị Hiền Nữ 14/02/1999 Hà Tĩnh
28 20091082 1521402180066 Trần Minh Hiếu Nam 03/02/1997 Bình Định
29 20091083 1623102050028 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 26/05/1998 Bình Dương
30 20091084 1622202040025 Đặng Thị Hoa Nữ 09/09/1998 Hưng Yên
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091085 1624401120034 Lê Thị Hồng Hoa Nữ 05/07/1998 Bình Dương
2 20091086 1623801010117 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 11/06/1998 Bình Dương
3 20091087 1721402020024 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 09/11/1999 Đắk Lắk
4 20091088 1722202040060 Đỗ Ngọc Hoa Nữ 19/05/1999 Bình Dương
5 20091089 1621402020085 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/08/1998 Thanh Hóa
6 20091090 1722202040063 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 24/04/1999 Bình Dương
7 20091091 1823403010285 Phạm Thị Thanh Hoài Nữ 27/11/2000 Nam Định
8 20091092 1825106010121 Trương Trúc Hoài Nữ 24/11/2000 Bình Thuận
9 20091093 1721402020026 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 20/06/1999 Bình Dương
10 20091094 1724401020005 Trần Minh Hoàng Nam 06/02/1999 Bình Dương
11 20091095 1723102050090 Nguyễn Gia Học Nam 02/04/1998 TP. Hồ Chí Minh
12 20091096 1723401010080 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 24/09/1998 An Giang
13 20091097 1623401010082 Lưu Thị Hồng Nữ 29/04/1997 Ninh Bình
14 20091098 1522202010117 Bùi Thị Hải Hồng Nữ 03/10/1997 Bình Phước
15 20091099 1723403010098 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nữ 09/03/1999 Bình Dương
16 20091100 1621402170031 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk
17 20091101 1724401020007 Nguyễn Thanh Hùng Nam 09/10/1999 Bình Dương
18 20091102 1723801010143 Lê Thiên Hùng Nam 10/11/1993 Tây Ninh
19 20091103 1725106010038 Trần Văn Hùng Nam 21/04/1998 Phú Thọ
20 20091104 1623102050033 Lê Quang Hưng Nam 05/12/1998 Thừa Thiên Huế
21 20091105 1722202010123 Ngô Minh Hưng Nam 09/10/1999 Bình Dương
22 20091106 1724401120139 Hoàng Văn Hưng Nam 03/07/1998 Vĩnh Phúc
23 20091107 1724401120035 Nguyễn Tấn Hưng Nam 30/10/1999 Vĩnh Long
24 20091108 1525202010100 Nguyễn Đăng Hưng Nam 21/06/1997 Nam Định
25 20091109 1621402170036 Đinh Thị Xuân Hương Nữ 11/10/1998 Quảng Ngãi
26 20091110 1723403010112 Vũ Thị Hương Nữ 19/04/1999 Nam Định
27 20091111 1723403010110 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 19/06/1999 Đắk Nông
28 20091112 1722202040083 Trần Thị Thúy Hường Nữ 11/11/1999 TP. Hồ Chí Minh
29 20091113 1722202010111 Nguyễn Minh Huy Nam 13/07/1999 TP. Hồ Chí Minh
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 1

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091114 1722202010113 Trần Hoan Huy Nam 13/09/1999 TP. Hồ Chí Minh
2 20091115 1823801010422 Phạm Ngọc Huyền Nữ 01/02/2000 Bình Dương
3 20091116 1821402010027 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ 03/04/2000 Bình Phước
4 20091117 1724401020008 Đặng Thị Khánh Huyền Nữ 06/11/1999 Bình Dương
5 20091118 1723403010102 Nguyễn Thị Mộng Huyền Nữ 28/06/1999 An Giang
6 20091119 1723403010105 Đặng Thị Như Huỳnh Nữ 15/03/1998 Tây Ninh
7 20091120 1721402020031 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nữ 27/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
8 20091121 1524403010092 Nguyễn An Khang Nam 13/09/1997 Bình Dương
9 20091122 1928501010123 Nguyễn Trương Đăng Khoa Nam 30/03/2001 Bình Dương
10 20091123 1722202010137 Đặng Hoài Khương Nam 18/08/1999 Đồng Tháp
11 20091124 1623801010162 Ngô Anh Kiệt Nam 08/04/1998 Tiền Giang
12 20091125 1721402020034 Sơn Thị Mỹ Kiều Nữ 13/07/1999 Trà Vinh
13 20091126 1721402170022 Bồ Mỹ Kiều Nữ 22/04/1999 Bình Dương
14 20091127 1722202010141 Phạm Hồng Lam Nữ 19/05/1999 Lâm Đồng
15 20091128 1723403010121 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 26/02/1999 Kiên Giang
16 20091129 1527601010042 Ngô Phương Lân Nam 03/08/1997 Bình Phước
17 20091130 1824401120014 Nguyễn Minh Lành Nam 14/08/2000 Bình Dương
18 20091131 1721402020106 Lê Thị Nữ 22/12/1999 Thanh Hóa
19 20091132 1723801010182 Phan Thị Kim Liên Nữ 06/02/1999 Ninh Thuận
20 20091133 1424403010060 Nguyễn Thảo Liên Nữ 29/06/1996 Bình Dương
21 20091134 1722202010151 Phạm Thị Kim Liên Nữ 24/02/1999 Bình Dương
22 20091135 1722202010152 Phan Thúy Liễu Nữ 02/06/1999 Bình Định
23 20091136 1821402020050 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/11/2000 Bình Dương
24 20091137 1823403010286 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 03/04/2000 Bình Dương
25 20091138 1823401010124 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 19/05/2000 Bình Phước
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 2

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091139 1723402010062 Đào Thị Thùy Linh Nữ 30/06/1999 Thái Bình
2 20091140 1853403010015 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 17/06/1989 TP HCM
3 20091141 1723801010187 Chu Thị Mai Linh Nữ 04/11/1999 Bình Phước
4 20091142 1721402020043 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 26/05/1999 Bình Dương
5 20091143 1723105010105 Phạm Tấn Linh Nam 05/01/1999 Bình Dương
6 20091144 1722202010162 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 27/07/1999 Đắk Lắk
7 20091145 1722202010173 Trương Diễm Linh Nữ 18/07/1999 Bình Dương
8 20091146 1723402010066 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/09/1999 Nghệ An
9 20091147 1724601010036 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/10/1999 Bình Dương
10 20091148 1721402020041 Lê Thị Linh Nữ 20/09/1999 Thanh Hóa
11 20091149 1728501030051 Nguyễn Nhật Linh Nam 17/02/1999 Bình Dương
12 20091150 1821402010041 Nguyễn Khánh Linh Nữ 17/05/2000 Bình Dương
13 20091151 1722202040108 Lâm Đổ Phương Linh Nữ 09/10/1999 Bình Dương
14 20091152 1723403010137 Nguyễn Văn Lộc Nam 26/10/1999 Quảng Trị
15 20091153 1824401120015 Quan Phương Lộc Nam 02/01/2000 Bình Dương
16 20091154 1723105010095 Đặng Hoàng Long Nam 12/09/1999 Tây Ninh
17 20091155 1623801010204 Ngô Anh Luật Nam 21/05/1995 Bình Dương
18 20091156 1722202040121 Vũ Thị Kim Luyên Nữ 07/11/1999 Bình Phước
19 20091157 1724202030021 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 23/12/1999 Đắk Lắk
20 20091158 1823403010159 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 10/09/2000 Bình Phước
21 20091159 1722202040123 Trần Thị Khánh Ly Nữ 12/11/1999 Kon Tum
22 20091160 1725801020027 Nguyễn Thị Mỹ Mến Nữ 05/11/1999 Bình Thuận
23 20091161 1823801010690 Bùi Nguyễn Ái Mi Nữ 24/08/2000 Đồng Nai
24 20091162 1728501010095 Lý Thùy Mị Nữ 19/04/1998 Cà Mau
25 20091163 1624401120071 Nguyễn Nhựt Minh Nam 19/05/1998 Bình Dương
26 20091164 1722202040137 Lê Gia Mỹ Nữ 27/05/1998 TP. Hồ Chí Minh
Danh sách này có 26 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 3

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091165 1721402170030 Nguyễn Thị Thúy Na Nữ 06/02/1999 Khánh Hoà
2 20091166 1723403010147 Trương Thị Ly Na Nữ 27/06/1999 Bình Dương
3 20091167 1723102050168 Võ Trung Nam Nam 30/04/1999 Tp. Hồ Chí Minh
4 20091168 1623402010204 Đặng Hoài Nam Nam 23/4/1998 Bình Dương
5 20091169 1921402010020 Cù Thị Nga Nữ 21/11/2001 Bắc Giang
6 20091170 1522202010175 Lê Thị Bích Nga Nữ 28/07/1997 Trà Vinh
7 20091171 1821402020048 Lê Thị Nga Nữ 20/09/2000 Bình Dương
8 20091172 1822202010053 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 14/11/2000 Phú Yên
9 20091173 1622202010141 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước
10 20091174 1627601010028 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 01/06/1998 Bình Dương
11 20091175 1723801010234 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 16/03/1999 Bình Dương
12 20091176 1823401010415 Bùi Thị Thanh Ngân Nữ 06/06/2000 Bình Phước
13 20091177 1821402020028 Võ Thị Kim Ngân Nữ 12/03/2000 Bình Dương
14 20091178 1724401120136 Ngô Hồng Ngân Nữ 21/04/1999 Bình Dương
15 20091179 1725106010170 Vũ Thị Trúc Ngân Nữ 12/12/1999 Bình Dương
16 20091180 1722202010212 Nguyễn Thị Ngân Nữ 18/02/1999 Thái Bình
17 20091181 1623401010150 Hồ Thị Thúy Ngân Nữ 28/08/1998 Bình Định
18 20091182 1624403010071 Phan Thị Thu Ngân Nữ 15/03/1997 Bình Dương
19 20091183 1623801010230 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 04/10/1997 Ninh Thuận
20 20091184 1724401120064 Vũ Minh Nghĩa Nam 27/12/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu
21 20091185 1725106010167 Dương Thị Bảo Ngọc Nữ 11/09/1999 Bình Dương
22 20091186 1724401020012 Dương Hồng Ngọc Nữ 21/10/1998 Bình Phước
23 20091187 1625106010079 Nguyễn Trúc Ngọc Nữ 24/09/1998 Bình Dương
24 20091188 1625106010077 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 22/12/1998 Bình Phước
25 20091189 1722202040153 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 05/03/1999 Long An
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 4

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091190 1824401120027 Dương Thu Ngọc Nữ 03/09/2000 Bình Dương
2 20091191 1723801010239 Đoàn Bích Ngọc Nữ 14/12/1999 Bình Dương
3 20091192 1723403010157 Nguyễn Hà Ngọc Nam 13/05/1999 Gia Lai
4 20091193 1824401120016 Lê Minh Ngọc Nữ 07/01/2000 Bình Dương
5 20091194 1723401010141 Lê Nguyễn Hồng Nguyên Nữ 23/02/1999 TP. Hồ Chí Minh
6 20091195 1723403010332 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 08/03/1999 Bình Dương
7 20091196 1828501030043 Quản Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 21/07/2000 Bình Dương
8 20091197 1721401010032 Lê Thanh Nhàn Nữ 09/06/1999 Tây Ninh
9 20091198 1723402010097 Lê Thanh Nhân Nam 11/10/1999 Đồng Nai
10 20091199 1723401010148 Đặng Thị Mỹ Nhật Nữ 02/01/1999 Quảng Ngãi
11 20091200 1625802080073 Thân Hữu Nhật Nam 21/05/1998 Bình Định
12 20091201 1522202040046 Phạm Thị Bửu Nhi Nữ 21/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh
13 20091202 1723801010264 Mai Yến Nhi Nữ 17/10/1999 Bình Dương
14 20091203 1723105010030 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 08/06/1998 Bình Dương
15 20091204 1723801010265 Nguyễn Thị Ái Nhi Nữ 04/03/1999 Bình Dương
16 20091205 1721402170037 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 17/12/1999 Bình Dương
17 20091206 1828501030044 Lê Thị Thu Nhi Nữ 30/10/2000 Bình Dương
18 20091207 1823401010451 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 30/06/2000 Bình Dương
19 20091208 1728501010114 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 05/02/1999 Bình Dương
20 20091209 1921402010024 Hồ Thị Bảo Nhi Nữ 07/10/2001 Đồng Nai
21 20091210 1824401120036 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/01/2000 Đồng Nai
22 20091211 1723801010270 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 02/02/1999 Quảng Ngãi
23 20091212 1723401010150 Châu Võ Hoài Nhi Nữ 05/09/1999 Phú Yên
24 20091213 1721401010035 Nguyễn Thị Thanh Nhu Nữ 20/09/1998 Bình Dương
25 20091214 1621402180041 Chu Quỳnh Như Nữ 12/08/1998 TP. Hồ Chí Minh
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 5

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091215 1823801010710 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 30/05/2000 Vĩnh Long
2 20091216 1722202010244 Bùi Quỳnh Như Nữ 29/10/1999 Bình Dương
3 20091217 1722202010246 Nguyễn Mai Như Nữ 25/09/1999 Bình Dương
4 20091218 1621402010153 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang
5 20091219 1723102050206 Lục Thị Quỳnh Như Nữ 07/01/1999 Bình Dương
6 20091220 1723102050203 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 17/04/1999 Thanh Hoá
7 20091221 1721401010037 Trần Nguyễn Hồng Nhung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
8 20091222 1831402020137 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 02/06/1991 Hải Hưng
9 20091223 1831402020133 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 23/10/1993 Bình Dương
10 20091224 1622202010160 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 01/04/1997 Nghệ An
11 20091225 1823403010111 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/03/2000 Bình Phước
12 20091226 1821402020033 Ngô Ngọc Nhung Nữ 05/03/2000 Bình Dương
13 20091227 1823801010464 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 31/01/2000 Bình Dương
14 20091228 1721402010052 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 08/10/1997 Ninh Thuận
15 20091229 1721402010051 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1999 Bình Phước
16 20091230 1623403010184 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 15/11/1998 Bình Dương
17 20091231 1523402010025 Trương Minh Nhựt Nam 29/07/1997 Bình Dương
18 20091232 1831402020141 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 11/07/1983 Bình Dương
19 20091233 1831402020144 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 24/09/1988 Bình Dương
20 20091234 1621402180075 Trần Hữu Phát Nam 23/1/1998 Bình Dương
21 20091235 1828501030046 Phan Thành Phát Nam 26/10/2000 Bình Dương
22 20091236 1525802080075 Nguyễn Thanh Phong Nam 02/12/1995 Bình Phước
23 20091237 1723801010297 Dương Trọng Phúc Nam 14/10/1999 Bình Dương
24 20091238 1831402020145 Võ Hồng Phúc Nữ 10/01/1988 Bình Dương
25 20091239 1723801010310 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 14/05/1999 Bình Thuận
26 20091240 1522202040004 Trần Thị Minh Phương Nữ 28/06/1997 Bình Dương
27 20091241 1523403010119 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé
28 20091242 1523801010125 Vũ Thị Phương Nữ 28/08/1997 Bình Phước
29 20091243 1821402020010 Nguyễn Thị Phương Nữ 27/06/2000 Đắk Lắk
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091244 1823401010457 Nguyễn Thị Hoàng Phương Nữ 03/12/2000 Bình Dương
2 20091245 1722202040208 Diệp Thị Kim Phượng Nữ 21/10/1999 Long An
3 20091246 1624401120181 Đỗ Thị Kim Phượng Nữ 16/10/1998 Tây Ninh
4 20091247 1831402020149 Ngô Thị Thùy Quân Nữ 04/10/1992 Bình Dương
5 20091248 1525801050067 Nguyễn Thị Ngọc Quế Nữ 27/02/1997 Phú Yên
6 20091249 1628501010084 Nguyễn Văn Quý Nam 02/07/1998 Bình Dương
7 20091250 1622202010178 Nguyễn Văn Quý Nam 01/09/1998 Bình Dương
8 20091251 1623801010281 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 13/01/1998 Bình Phước
9 20091252 1723403010208 Huỳnh Thanh Quyên Nữ 31/10/1999 Bình Dương
10 20091253 1822202040287 Trần Thị Kim Quyên Nữ 07/10/2000 Bình Dương
11 20091254 1823801010702 Nguyễn Phương Quyên Nữ 09/09/2000 Tiền Giang
12 20091255 1728501010144 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 25/10/1999 Phú Yên
13 20091256 1621402180050 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương
14 20091257 1721402020069 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 05/08/1999 Ninh Bình
15 20091258 1725106010144 Nguyễn Hoàng Nam 27/06/1999 Bình Dương
16 20091259 1722202010418 Đoàn Anh Tài Nữ 31/03/1999 Bình Phước
17 20091260 1823402010048 Lê Văn Tâm Nam 08/03/2000 Bình Phước
18 20091261 2000000001817 Phạm Thụy Thanh Tâm Nữ 03/10/1980 TP. Hồ Chí Minh
19 20091262 2000000001748 Võ Văn Tâm Nam 29/8/1998 Bình Dương
20 20091263 1821402010072 Phạm Thị Ngọc Tâm Nữ 12/03/2000 Bình Dương
21 20091264 1723403010240 Trần Quang Thà Nam 29/11/1999 Bình Dương
22 20091265 1723102050265 Lê Hoàng Thái Nam 27/07/1999 Bình Dương
23 20091266 1828501030073 Thượng Hồng Thái Nam 23/07/1997 Bình Dương
24 20091267 1521401010035 Lê Hữu Thái Nam 27/06/1993 Bình Dương
25 20091268 1725106010122 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/08/1999 Tây Ninh
26 20091269 1831402020165 Trần Lê Thanh Thắm Nữ 09/02/1992 Bình Dương
27 20091270 1728501010175 Đỗ Thị Hồng Thắm Nữ 21/03/1999 Bình Dương
28 20091271 1823403010265 Trương Thị Hồng Thắm Nữ 27/12/2000 Bình Dương
29 20091272 2000000001798 Ngô Hồng Thắm Nữ 20/7/1980 Bình Dương
30 20091273 1825106010045 Trịnh Hồng Thanh Nữ 14/10/2000 Bình Dương
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091274 1823401010246 Từ Phương Thanh Nữ 05/03/2000 Bình Dương
2 20091275 1723403010242 Lê Như Thanh Nữ 03/08/1999 Đồng Nai
3 20091276 1723102050341 Vũ Phương Thanh Nữ 11/01/1998 TP Hồ Chí Minh
4 20091277 1821402010073 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/11/2000 Bình Dương
5 20091278 1721402010085 Lê Thị Thu Thảo Nữ 09/04/1999 Đắk Nông
6 20091279 1921402010027 Trần Lê Triều Thảo Nữ 14/04/2001 Bình Dương
7 20091280 2000000001790 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 14/3/1997 Bình Dương
8 20091281 1723403010250 Hoàng Thị Thảo Nữ 20/08/1999 Bình Dương
9 20091282 1831402020184 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 03/02/1992 Bình Dương
10 20091283 1721402020078 Tạ Thị Mai Thảo Nữ 22/11/1999 Bình Dương
11 20091284 1723102050280 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 18/12/1999 Bình Dương
12 20091285 1723102050276 Lê Xuân Thảo Nữ 02/07/1998 Bình Dương
13 20091286 1723102050278 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 26/09/1999 Bình Dương
14 20091287 1821402020049 Trần Ngọc Bảo Thi Nữ 26/10/2000 Bình Dương
15 20091288 1723403010261 Trần Thị Thi Nữ 09/09/1999 An giang
16 20091289 1725106010123 Nguyễn Trần Bão Thi Nữ 05/03/1999 Tiền Giang
17 20091290 1828501030048 Dương Thành Thiện Nam 02/09/2000 TP. Hồ Chí Minh
18 20091291 1821402020016 Hoàng Thị Thìn Nữ 16/02/2000 Bình Phước
19 20091292 1724403010066 Phạm Thị Ngọc Thịnh Nữ 24/06/1999 Bình Dương
20 20091293 1723403010264 Hồ Thị Thơm Nữ 01/10/1999 Hà Tĩnh
21 20091294 1723801010411 Bùi Thị Thu Nữ 08/06/1999 Quảng Ngãi
22 20091295 1821402010016 Phan Thị Ngọc Thu Nữ 14/11/2000 Khánh Hòa
23 20091296 1721402170052 Lê Thị Thu Nữ 23/05/1998 Thanh Hóa
24 20091297 1823401010506 Lưu Võ Minh Thư Nữ 10/12/2000 Bình Phước
25 20091298 1722202010346 Lê Khánh Thư Nữ 24/05/1999 TP Hồ Chí Minh
26 20091299 1723801010413 Đặng Thanh Thuận Nam 22/11/1999 Bình Dương
27 20091300 1527601010066 Châu Thị Thuận Nữ 10/08/1997 Ninh Thuận
28 20091301 1821402010037 Trịnh Nguyễn Hoài Thương Nữ 22/03/2000 TP. Hồ Chí Minh
29 20091302 1621402180066 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 5

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091303 1624401120140 Nguyễn Quyền Thương Nữ 16/03/1998 Bình Định
2 20091304 1722202040267 Trần Thị Thương Nữ 07/11/1999 Bình Phước
3 20091305 1723403010272 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 06/08/1999 Bình Dương
4 20091306 1923403010018 Ngô Ngọc Thùy Nữ 24/01/2001 Bình Dương
5 20091307 2000000001818 Phan Diệu Thủy Nữ 25/02/1982 Bình Dương
6 20091308 1725106010126 Mai Thị Thủy Nữ 07/04/1999 Thanh Hóa
7 20091309 1723403010269 Huỳnh Thị Bích Thủy Nữ 07/09/1999 Bình Dương
8 20091310 1622202010242 Huỳnh Thị Thanh Thy Nữ 16/06/1998 Bình Thuận
9 20091311 1821402010049 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 10/05/2000 Đắk Lắk
10 20091312 1722202040229 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 12/05/1999 Đồng Nai
11 20091313 1823402010113 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 08/04/2000 Bình Dương
12 20091314 1828501010186 Lê Phạm Tiên Nam 14/03/2000 Bình Định
13 20091315 1822202010331 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 29/09/2000 Bình Dương
14 20091316 1624401120115 Nguyễn Minh Tiến Nam 15/12/1998 Đồng Nai
15 20091317 1623102050077 Nguyễn Thị Vui Tính Nữ 16/01/1998 Quảng Ngãi
16 20091318 1523403010224 Đinh Cẩm Tố Nữ 14/02/1997 Bình Định
17 20091319 1625202010224 Nguyễn Bá Toàn Nam 28/03/1998 Bình Thuận
18 20091320 1723801010453 Phạm Thị Trâm Nữ 16/08/1999 Quảng Ngãi
19 20091321 1723403010294 Ngô Thị Ngọc Trâm Nữ 06/02/1999 Bình Dương
20 20091322 1724401120125 Trần Ngọc Mai Trâm Nữ 07/10/1999 Bình Dương
21 20091323 1821402020044 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 26/01/2000 Bình Dương
22 20091324 1723402010168 Lâm Bảo Trân Nữ 18/05/1999 Bình Dương
23 20091325 1824401120021 Trần Nguyễn Bảo Trân Nữ 02/10/2000 Bình Dương
24 20091326 1723401010265 Huỳnh Quách Bảo Trân Nữ 20/07/1999 Sóc Trăng
25 20091327 1828501030089 Lê Huỳnh Trang Nữ 21/08/1999 Tây Ninh
26 20091328 1823403010078 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04/06/2000 Đắk Lắk
27 20091329 1823403010321 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 28/11/2000 Bình Dương
28 20091330 1723403010291 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/09/1999 Nghệ An
29 20091331 1725106010176 Hoàng Thị Trang Nữ 08/10/1999 Thanh Hóa
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091332 1824401120054 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/09/2000 Ninh Thuận
2 20091333 1722202010361 Ngô Thúy Trang Nữ 25/06/1999 Bình Dương
3 20091334 1821402010015 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/10/2000 Hà Tĩnh
4 20091335 1824401120038 Đỗ Phạm Thùy Trang Nữ 06/03/2000 Bình Dương
5 20091336 2000000001816 Đặng Minh Trang Nữ 29/05/1990 Bình Dương
6 20091337 1723403010283 Mai Ngọc Thu Trang Nữ 09/05/1999 Tp hồ chí minh
7 20091338 1521402010202 Đậu Thị Trang Nữ 01/03/1997 Hà Tĩnh
8 20091339 1723403010290 Phạm Thị Thu Trang Nữ 29/10/1999 Long An
9 20091340 1521402010124 Đinh Thị Thu Trang Nữ 04/09/1997 TP. Hồ Chí Minh
10 20091341 1623102050091 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh
11 20091342 1624403010063 Trần Minh Trí Nam 21/05/1998 Bình Dương
12 20091343 1828501030057 Nguyễn Quốc Triệu Nam 12/07/2000 Bình Dương
13 20091344 1954401020020 Đỗ Ngọc Kiều Trinh Nữ 20/01/1993 Bình Dương
14 20091345 1723105010053 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 04/03/1999 Vĩnh Long
15 20091346 1823402010027 Phạm Thị Lệ Trinh Nữ 03/05/2000 Bình Định
16 20091347 1523801010161 Võ Văn Trọng Nam 20/01/1997 Đồng Nai
17 20091348 1723403010302 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 06/11/1999 Bình Dương
18 20091349 1625106010206 Nguyễn Thị Nhã Trúc Nữ 12/12/1998 Bình Dương
19 20091350 1724202030055 Nguyễn Xuân Trúc Nữ 25/01/1999 Bình Dương
20 20091351 1722202010384 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 09/12/1999 Bình Dương
21 20091352 1823403010157 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 17/11/2000 Bình Phước
22 20091353 1954401020021 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 29/09/1997 Bình Dương
23 20091354 1723401010275 Lê Thanh Trúc Nữ 12/07/1999 TP.HCM
24 20091355 1823401010261 Đỗ Huỳnh Anh Trúc Nữ 31/10/2000 Bình Dương
25 20091356 1725802080070 Nguyễn Tuấn Nam 05/08/1998 Bình Định
26 20091357 1325802080066 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk
27 20091358 1723402010130 Huỳnh Lương Anh Tuấn Nam 23/07/1999 Hồ Chí MInh
28 20091359 1723801010361 Phạm Minh Tuấn Nam 06/01/1999 Bình Phước
29 20091360 1725802080104 Nguyễn Duy Tùng Nam 09/05/1999 Tây Ninh
30 20091361 1723403010235 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 08/08/1999 Bình Dương
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20091362 1724401120089 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 18/06/1999 Đồng Nai
2 20091363 1821402010089 Tô Thanh Tuyền Nữ 22/04/1999 Tây Ninh
3 20091364 1721402170047 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 14/07/1999 Bình Dương
4 20091365 1723801010373 Đinh Thị Tuyết Nữ 17/12/1999 Đắk Lắk
5 20091366 1823401010468 Huỳnh Thị Bạch Tuyết Nữ 29/01/2000 Bình Dương
6 20091367 1723401010217 Vũ Thị Tuyết Nữ 01/12/1999 Bắc Ninh
7 20091368 1821402020036 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên Nữ 21/11/2000 TP.HCM
8 20091369 1624401120156 Phan Thị Mỹ Uyên Nữ 21/10/1998 Bình Dương
9 20091370 1623801010413 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 04/04/1997 Bình Dương
10 20091371 1723105010060 Trần Thị Thanh Vân Nữ 25/06/1999 Bình Dương
11 20091372 1723402010178 Huỳnh Ngọc Vân Nữ 17/06/1999 Bình Dương
12 20091373 1723402010181 Nguyễn Đình Nam 18/08/1999 Bình Phước
13 20091374 1723402010182 Hoàng Văn Vinh Nam 22/08/1999 Bình Dương
14 20091375 1825106010122 Nguyễn Thúy Vy Nữ 24/11/2000 Bình Thuận
15 20091376 1728501010214 Đỗ Lê Phương Vy Nữ 05/02/1999 Bình Dương
16 20091377 1725106010137 Phạm Kiều Thy Vy Nữ 17/10/1999 Bình Phước
17 20091378 1521402010093 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương
18 20091379 1623801010426 Trương Bảo Xuyên Nam 17/05/1997 Cà Mau
19 20091380 1623102050101 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước
20 20091381 1724401120117 Phạm Thị Ý Nữ 30/05/1999 Thanh hóa
21 20091382 1522202040040 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 31/12/1996 An Giang
22 20091383 1823401010432 Đặng Thị Ngọc Yên Nữ 15/07/2000 Bình Dương
23 20091384 2000000001815 Phạm Thị Hải Yến Nữ 01/05/1976 Lào Cai
24 20091385 1722202010409 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 11/06/1999 Bình Dương
25 20091386 1823401010272 Trần Thị Kim Yến Nữ 21/01/2000 Quảng Ngãi
26 20091387 1725106010142 Tô Thị Yến Nữ 10/07/1998 Thanh Hóa
27 20091388 1723102050340 Trình Ngọc Yến Nữ 13/07/1999 Ninh Thuận
28 20091389 1523402010041 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương
29 20091390 1954401020002 Azi Zah Nữ 22/11/1997 Bình Dương
Danh sách này có 29 thí sinh.watch_later
12/11/2020 15:22:36  
visibility
 289