Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20081 Ngày 14 tháng 11 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Thời gian trả kết quả: 23/11/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 14 tháng 11 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 20/11/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20081001 Trương Quý An Nam 24/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
2 20081002 Nguyễn Thu An Nữ 13/03/1999 Bình Dương 8 5.5 Đạt
3 20081003 Nguyễn Thúy An Nữ 06/05/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
4 20081004 Nguyễn Thị Hà An Nữ 27/08/2000 Hà Tĩnh 5 7 Đạt
5 20081005 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 19/03/1999 Thái Bình 8 7 Đạt
6 20081006 Vũ Thúy Anh Nữ 25/05/1994 Thanh Hóa 5 4 Không đạt
7 20081007 Đặng Lê Quỳnh Anh Nữ 02/01/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
8 20081008 Bùi Vân Anh Nữ 22/04/1999 Thái Bình 6 7 Đạt
9 20081009 Nguyễn Thạch Bảo Anh Nữ 13/09/1999 Vĩnh Long 6.5 5 Đạt
10 20081010 Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/05/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
11 20081011 Nguyễn Tuấn Anh Nam 18/08/2000 Bình Dương 8.5 7 Đạt
12 20081012 Phạm Thị Tú Anh Nữ 14/06/1999 Lâm Đồng 7.5 5 Đạt
13 20081013 Hoàng Thị Ánh Nữ 29/06/1999 Thanh Hoá 7 5 Đạt
14 20081014 Nguyễn Thị Cẩm Ánh Nữ 19/06/2000 Bình Dương 4.5 7 Không đạt
15 20081015 Lê Ngọc Ánh Nữ 14/11/1999 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
16 20081016 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 27/08/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
17 20081017 Nguyễn Thị Biên Nữ 26/03/1998 Nghệ An 5.5 8 Đạt
18 20081018 Trần Ngọc Châu Nữ 10/08/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
19 20081019 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 10/10/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
20 20081020 Bùi Thị Tú Chi Nữ 09/10/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
21 20081021 Đào Thị Chỉnh Nữ 14/02/1998 Thanh Hóa 7 5 Đạt
22 20081022 Phan Thị Trang Đài Nữ 11/07/1999 Đồng Nai 7.5 4 Không đạt
23 20081023 Bùi Công Dân Nam 14/2/1996 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
24 20081024 Liễu Ngọc Diễm Nữ 25/09/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
25 20081025 Nguyễn Thị Hồng Đoan Nữ 14/05/2000 Trà Vinh 6 6 Đạt
26 20081026 Đỗ Đại Đồng Nam 14/04/1999 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
27 20081027 Nguyễn Hoài Đức Nam 04/08/1996 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
28 20081028 Trần Minh Đức Nam 25/05/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
29 20081029 Nguyễn Thị Dung Nữ 03/02/1997 Nghệ An 6.5 2 Không đạt
30 20081030 Đỗ Thị Thùy Dung Nữ 15/02/1999 Đắk Lắk 8.5 6 Đạt
31 20081031 Dương Thùy Dung Nữ 8/5/1998 Gia Lai 7.5 4 Không đạt
32 20081032 Huỳnh Phi Dũng Nam 05/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 8.5 5.5 Đạt
33 20081033 Kiều Anh Dũng Nam 16/10/1992 Ninh Thuận 4 3.5 Không đạt
34 20081034 Nguyễn Tấn Được Nam 06/09/2000 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
35 20081035 Nguyễn Trần Đông Dương Nam 25/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
36 20081036 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 17/04/2000 TP HCM 6 6 Đạt
37 20081037 Phan Thanh Dương Nam 01/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7.5 8 Đạt
38 20081038 Phạm Hoàng Duy Nam 16/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
39 20081039 Đào Hoàng Duy Nam 18/09/1999 Bình Dương 7.5 5 Đạt
40 20081040 Hoàng Thị Mỹ Duyên Nữ 19/05/1999 Bình Phước 5 6 Đạt
41 20081041 Châu Thị Duyên Nữ 22/10/1999 Quảng Ngãi 4.5 2 Không đạt
42 20081042 Hồ Thị Cẩm Giang Nữ 10/09/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
43 20081043 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 13/10/1999 Bến Tre 6 5 Đạt
44 20081044 Nguyễn Thị Phương Giàu Nữ 25/05/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
45 20081045 Tô Ngọc Hạ Nữ 19/01/1997 Gia Lai 5 5 Đạt
46 20081046 Trần Thanh Hải Nam 01/06/1997 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
47 20081047 Trần Thúy Hằng Nữ 20/05/2000 Bình Dương 3.5 4 Không đạt
48 20081048 Bùi Ngọc Hằng Nữ 30/01/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
49 20081049 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 31/12/1989 Bình Phước 4 3 Không đạt
50 20081050 Hồ Lê Hào Nam 20/01/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
51 20081051 Trần Thu Hảo Nữ 13/03/1999 Gia Lai 6 6 Đạt
52 20081052 Trần Quang Hậu Nam 24/01/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
53 20081053 Lê Thị Thu Hiền Nữ 07/05/1998 Thanh Hóa Vắng
54 20081054 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 26/07/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
55 20081055 Nguyễn Thị Mai Hiếu Nữ 19/02/1998 Bình Dương 4 Không đạt
56 20081056 Trần Minh Hiếu Nam 03/02/1997 Bình Định 5 0 Không đạt
57 20081057 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 09/11/1999 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
58 20081058 Đặng Thị Hoa Nữ 09/09/1998 Hưng Yên 6 3.5 Không đạt
59 20081059 Lê Thị Hồng Hoa Nữ 05/07/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
60 20081060 Nguyễn Thị Hòa Nữ 01/05/1999 Hà Tĩnh 4.5 4 Không đạt
61 20081061 Lê Nguyễn Yến Hoàng Nữ 16/04/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
62 20081062 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/12/2000 Đắk Lắk 7 7 Đạt
63 20081063 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 14/06/1999 Bình Dương Vắng
64 20081064 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk Vắng
65 20081065 Võ Tiến Hùng Nam 16/8/1998 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
66 20081066 Diều Vị Hùng Nam 08/08/1999 TP HCM 7 5.5 Đạt
67 20081067 Lê Quang Hưng Nam 05/12/1998 Thừa Thiên Huế 5.5 3 Không đạt
68 20081068 Đỗ Thị Mai Hương Nữ 05/07/1996 Đồng Nai 5.5 7 Đạt
69 20081069 Hồ Phạm Thị Kim Hương Nữ 14/08/2001 Bình Dương 8 9.5 Đạt
70 20081070 Trần Thị Thu Hương Nữ 24/02/2000 Thừa Thiên Huế 6.5 5 Đạt
71 20081071 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/07/1988 Thanh Hóa 6.5 3.5 Không đạt
72 20081072 Lê Thị Hương Nữ 21/09/1981 Quảng Ngãi 3 3 Không đạt
73 20081073 Lê Thị Lan Hương Nữ 10/01/1999 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
74 20081074 Trần Thị Thu Hương Nữ 21/06/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
75 20081075 Vũ Thị Hương Nữ 19/04/1999 Nam Định 5.5 4 Không đạt
76 20081076 Đinh Thu Huyền Nữ 17/01/2000 Tây Ninh 6 6.5 Đạt
77 20081077 Đặng Thị Như Huỳnh Nữ 15/03/1998 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
78 20081078 Lưu Thái Đăng Khoa Nam 30/01/1998 Cần Thơ 8 8 Đạt
79 20081079 Nguyễn Xuân Khương Nữ 18/03/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
80 20081080 Nguyễn Trung Kiên Nam 30/07/1999 Tây Ninh 6 6 Đạt
81 20081081 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 18/03/1988 Bình Dương 2 1 Không đạt
82 20081082 Chắng Dìn Kính Nữ 01/01/1999 Đồng Nai 7 5 Đạt
83 20081083 Thạch Phol La Nam 12/02/1997 Bình Phước 3 3 Không đạt
84 20081084 Nguyễn Thị Minh Lài Nữ 23/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
85 20081085 Trần Thị Mỹ Lan Nữ 06/10/1999 Hà Tĩnh 5.5 6.5 Đạt
86 20081086 Đặng Thị Mỹ Lan Nữ 04/11/1998 Tây Ninh Vắng
87 20081087 Nguyễn Thị Siều Lan Nữ 06/11/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
88 20081088 Trần Đặng Xuân Nữ 19/01/2000 Bình Dương 4 3 Không đạt
89 20081089 Lê Nguyễn Cẩm Lệ Nữ 14/11/1999 Quảng Ngãi 4.5 5.5 Không đạt
90 20081090 Trần Hoàng Thúy Liên Nữ 18/04/2000 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
91 20081091 Lê A Lin Nữ 19/09/1999 Bến Tre 4.5 4 Không đạt
92 20081092 Nguyễn Thượng Thùy Linh Nữ 13/11/1996 Đồng Nai 6 6 Đạt
93 20081093 Huỳnh Yến Linh Nữ 30/05/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 7.5 Đạt
94 20081094 Phan Thị Thùy Linh Nữ 12/10/2000 Bình Dương 4 5 Không đạt
95 20081095 Nguyễn Nhật Linh Nam 17/02/1999 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
96 20081096 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 27/07/1999 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
97 20081097 Trương Diễm Linh Nữ 18/07/1999 Bình Dương 8 4 Không đạt
98 20081098 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 17/06/1989 TP HCM 5 3.5 Không đạt
99 20081099 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 09/12/1999 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
100 20081100 Dương Thị Linh Nữ 16/10/1999 Bình Phước 6 3 Không đạt
101 20081101 Nguyễn Cao Kiều Loan Nữ 25/11/2001 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
102 20081102 Phú Duy Hoàng Long Nam 04/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
103 20081103 Lê Năng Long Nam 25/07/1996 Tây Ninh 4 1 Không đạt
104 20081104 Nguyễn Lữ Nam 09/09/1999 Bình Phước 7 6.5 Đạt
105 20081105 Nguyễn Văn Lục Nam 16/06/1987 Bình Định 4.5 5 Không đạt
106 20081106 Đặng Thị Trúc Ly Nữ 04/08/2000 Phú Yên 6 6 Đạt
107 20081107 Ngô Thị Trúc Ly Nữ 20/02/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
108 20081108 Mai Thị Nữ 27/04/1999 Nam Định 6 8 Đạt
109 20081109 Đặng Thị Quỳnh Mai Nữ 11/10/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
110 20081110 Lý Thùy Mị Nữ 19/04/1998 Cà Mau 5.5 3.5 Không đạt
111 20081111 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 11/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 5 6.5 Đạt
112 20081112 Trần Ngọc Thảo My Nữ 20/06/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
113 20081113 Nguyễn Thị Thúy Na Nữ 06/02/1999 Khánh Hoà 5.5 3.5 Không đạt
114 20081114 Phan Quốc Nam Nam 14/08/1999 Bình Dương 8 9.5 Đạt
115 20081115 Trần Hoàng Nam Nam 21/05/1999 Bình Dương 6.5 9 Đạt
116 20081116 Phạm Thị Nga Nữ 26/04/1997 Nam Định 7 6 Đạt
117 20081117 Hoàng Thị Nga Nữ 20/11/1998 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
118 20081118 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
119 20081119 Lê Thị Kim Ngân Nữ 10/10/2000 Bình Phước 7 5 Đạt
120 20081120 Nguyễn Thị Ngân Nữ 18/02/1999 Thái Bình 7.5 4 Không đạt
121 20081121 Trần Bữu Nghi Nữ 29/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
122 20081122 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 08/01/1996 Hà Tĩnh Vắng
123 20081123 Nguyễn Trúc Ngọc Nữ 24/09/1998 Bình Dương 5 1 Không đạt
124 20081124 Huỳnh Tuyết Ngọc Nữ 27/10/1999 Bình Dương 4 1 Không đạt
125 20081125 Phan Thảo Ngọc Nữ 10/09/2000 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
126 20081126 Lê Đoàn Phương Nguyên Nữ 22/01/2000 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
127 20081127 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 04/11/1996 Bình Dương 9 7 Đạt
128 20081128 Văn Thu Nguyệt Nữ 26/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
129 20081129 Trần Thị Hồng Nhân Nữ 29/10/1999 Ninh Thuận 6 6 Đạt
130 20081130 Đặng Thị Mỹ Nhật Nữ 02/01/1999 Quảng Ngãi Vắng
131 20081131 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/12/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
132 20081132 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/05/1998 Nghệ An 8 9 Đạt
133 20081133 Tăng Thị Trường Nhi Nữ 02/01/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
134 20081134 Từ Thị Ngọc Nhi Nữ 16/07/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
135 20081135 Nguyễn Yến Nhi Nữ 31/07/1999 Bình Dương 7.5 5 Đạt
136 20081136 Phạm Thị Phương Nhi Nữ 23/11/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
137 20081137 Nguyễn Thị Minh Nhi Nữ 29/09/2001 Bình Dương 6.5 7 Đạt
138 20081138 Nguyễn Lý Yến Nhi Nữ 21/12/2000 Bình Dương Vắng
139 20081139 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 04/11/1999 Bình Dương 3.5 1 Không đạt
140 20081140 Phạm Thị Tuyết Nhi Nữ 08/11/2000 Bạc Liêu 8 5 Đạt
141 20081141 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 13/01/2000 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
142 20081142 Phạm Thị Bửu Nhi Nữ 21/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
143 20081143 Nguyễn Thị Khánh Nhi Nữ 14/4/1999 Quảng Trị 4 3.5 Không đạt
144 20081144 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 08/07/1999 Đồng Nai 5.5 9 Đạt
145 20081145 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/12/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
146 20081146 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang 4 Không đạt
147 20081147 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 08/10/1997 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
148 20081148 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 15/07/1999 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
149 20081149 Hồ Thị Nhung Nữ 06/06/1999 Thanh Hóa Vắng
150 20081150 Đoàn Thị Nhung Nữ 12/03/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
151 20081151 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1999 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
152 20081152 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
153 20081153 Trương Minh Nhựt Nam 29/07/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
154 20081154 Nguyễn Thị Y Nu Nữ 14/09/2000 Bình Dương 5 6 Đạt
155 20081155 Lương Thị Kiều Oanh Nữ 24/08/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
156 20081156 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 30/09/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
157 20081157 Huỳnh Thị Kim Oanh Nữ 20/11/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
158 20081158 Nguyễn Công Pháp Nam 12/03/1999 Quảng Ngãi 6.5 5.5 Đạt
159 20081159 Nguyễn Khánh Phong Nam 1994 Bình Dương 3.5 2 Không đạt
160 20081160 Lý Thanh Phúc Nữ 06/10/1999 Đồng Nai 4 2 Không đạt
161 20081161 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 22/07/1999 Phú Yên 6 5 Đạt
162 20081162 Đinh Hoài Phương Nam 18/06/1989 Bến Tre 3 3 Không đạt
163 20081163 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 21/08/1998 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
164 20081164 Vũ Thị Phương Nữ 28/08/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
165 20081165 Hoàng Thị Phương Nữ 30/11/1999 Thái Bình 5 6 Đạt
166 20081166 Nguyễn Thị Phượng Nữ 15/07/1999 Thừa Thiên Huế 6.5 7 Đạt
167 20081167 Hoàng Thị Phượng Nữ 19/08/1999 Quảng Bình 7 6 Đạt
168 20081168 Phạm Thị Phượng Nữ 01/01/1999 Bình Phước 6 6 Đạt
169 20081169 Nguyễn Văn Quang Nam 15/05/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
170 20081170 Lê Nguyễn Ái Quốc Nam 12/09/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
171 20081171 Nguyễn Văn Quý Nam 01/09/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
172 20081172 Bùi Thị Quyên Nữ 19/05/1999 Hải Dương 9 8.5 Đạt
173 20081173 Hồ Thị Tường Quyên Nữ 02/04/1999 Ninh Thuận 6.5 7.5 Đạt
174 20081174 Lê Thảo Quỳnh Nữ 09/06/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
175 20081175 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 05/08/1999 Ninh Bình 4.5 6.5 Không đạt
176 20081176 Ngô Thị Thu Sang Nữ 03/06/1999 TP. Hồ Chí Minh Vắng
177 20081177 Nguyễn Giang Sang Nam 24/11/1999 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
178 20081178 Trần Xuân Sang Nam 22/03/1999 Nam Định 8 5.5 Đạt
179 20081179 Bùi Hửu Tài Nam 19/03/1998 Đồng Nai 7.5 8.5 Đạt
180 20081180 Nguyễn Văn Tài Nam 03/02/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
181 20081181 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 16/11/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
182 20081182 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 18/4/1991 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
183 20081183 Lê Văn Tâm Nam 03/11/2000 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
184 20081184 Lê Văn Tâm Nam 08/03/2000 Bình Phước 4.5 4 Không đạt
185 20081185 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
186 20081186 Phạm Thị Ngọc Tâm Nữ 12/03/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
187 20081187 Lê Hữu Thái Nam 27/06/1993 Bình Dương 4.5 Không đạt
188 20081188 Phan Thị Ngọc Thắm Nữ 17/09/1999 Bình Thuận 7.5 6.5 Đạt
189 20081189 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/08/1999 Tây Ninh 6.5 2 Không đạt
190 20081190 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 26/06/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
191 20081191 Vũ Văn Thắng Nam 04/02/1996 Sông Bé 4.5 4 Không đạt
192 20081192 Tống Thị Thu Thanh Nữ 25/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
193 20081193 Phan Nguyễn Xuân Thanh Nữ 15/11/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
194 20081194 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 11/09/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
195 20081195 Nguyễn Văn Thành Nam 09/03/1991 Bắc Giang 7 4 Không đạt
196 20081196 Dương Ngọc Thành Nam 16/08/1997 Gia Lai 7 5.5 Đạt
197 20081197 Trần Thị Thu Thảo Nữ 19/07/1999 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
198 20081198 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 06/09/2000 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
199 20081199 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 18/08/1999 Bình Phước 5 5.5 Đạt
200 20081200 Vũ Thị Thảo Nữ 29/06/1999 Hải Dương 8 9.5 Đạt
201 20081201 Trần Ngọc Phương Thảo Nữ 22/01/2000 Đồng Tháp 7.5 7.5 Đạt
202 20081202 Trần Thị Thu Thảo Nữ 06/08/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 8.5 Đạt
203 20081203 Trần Duy Thiện Nam 07/12/1997 Bình Định 6 9 Đạt
204 20081204 Nguyễn Đức Thịnh Nam 05/11/1999 Ninh Thuận 6 8.5 Đạt
205 20081205 Nguyễn Hoàng Thơ Nữ 18/12/1994 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
206 20081206 Nguyễn Kim Thoa Nữ 26/03/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
207 20081207 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/10/1997 Nghệ An 6 5 Đạt
208 20081208 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận 5.5 3 Không đạt
209 20081209 Lê Thị Thương Nữ 09/12/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
210 20081210 Lâm Thị Ngọc Thúy Nữ 27/10/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
211 20081211 Phạm Thị Thúy Nữ 08/03/1999 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
212 20081212 Mai Thị Thủy Nữ 07/04/1999 Thanh Hóa 6.5 4 Không đạt
213 20081213 Hồ Thị Minh Thy Nữ 25/04/2000 Bình Phước 5 5 Đạt
214 20081214 Nguyễn Bảo Tố Nam 18/03/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
215 20081215 Nguyễn Minh Toàn Nam 08/04/2000 Bình Dương 8.5 6 Đạt
216 20081216 Huỳnh Quốc Toản Nam 06/08/1999 Sóc Trăng 8 5 Đạt
217 20081217 Phạm Thị Trâm Nữ 16/08/1999 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
218 20081218 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 19/12/1999 Bến Tre 5.5 9 Đạt
219 20081219 Trần Lê Bảo Trân Nữ 01/01/1999 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
220 20081220 Phùng Bảo Trân Nữ 08/02/1999 Bình Dương 5 6 Đạt
221 20081221 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 29/04/2000 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
222 20081222 Nguyễn Thị Bảo Trang Nữ 11/07/2000 Bình Dương Vắng
223 20081223 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04/06/2000 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
224 20081224 Đinh Thị Mai Trang Nữ 17/11/1996 Nghệ An 5.5 5.5 Đạt
225 20081225 Đậu Thị Trang Nữ 01/03/1997 Hà Tĩnh 4.5 3.5 Không đạt
226 20081226 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
227 20081227 Lê Ngọc Phương Trinh Nữ 05/08/1999 TP.Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
228 20081228 Nguyễn Thị Hoa Trinh Nữ 06/04/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
229 20081229 Lê Thị Phương Trinh Nữ 24/11/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
230 20081230 Nguyễn Văn Trọng Nam 20/05/1999 Tây Ninh 8 6 Đạt
231 20081231 Trần Thị Minh Trọng Nữ 12/06/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
232 20081232 Lương Yến Trúc Nữ 23/6/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
233 20081233 Nguyễn Ngọc Thiên Trúc Nữ 12/04/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
234 20081234 Nguyễn Thùy Thanh Trúc Nữ 11/09/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
235 20081235 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 22/03/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
236 20081236 Trương Trần Nhật Trung Nam 12/10/1997 Tây Ninh 6 6 Đạt
237 20081237 Lý Lâm Trường Nam 07/03/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
238 20081238 Nguyễn Quang Trường Nam 18/4/2000 Bình Định 6.5 5 Đạt
239 20081239 Vũ Thanh Nam 04/12/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
240 20081240 Đoàn Công Nam 25/10/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
241 20081241 Phan Ngọc Hoàng Nam 17/08/1999 Bình Dương 6 9 Đạt
242 20081242 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk 5 2.5 Không đạt
243 20081243 Thân Hoàng Tuấn Nam 22/9/1979 Bình Dương Vắng
244 20081244 Phùng Đức Tuấn Nam 23/06/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
245 20081245 Nguyễn Khánh Tùng Nam 25/05/1999 Quảng Ngãi 7 8 Đạt
246 20081246 Lưu Cẩm Tuyền Nữ 18/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 3.5 Không đạt
247 20081247 Nguyễn Thị Xuân Tuyền Nữ 01/12/1999 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
248 20081248 Tô Thanh Tuyền Nữ 22/04/1999 Tây Ninh 5.5 3.5 Không đạt
249 20081249 Đào Thị Thanh Tuyết Nữ 01/06/1999 Bình Định 6.5 9 Đạt
250 20081250 Hán Thị Mỹ Vân Nữ 10/06/1997 Ninh Thuận 5.5 6.5 Đạt
251 20081251 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 04/04/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
252 20081252 Phạm Hoàng Thái Vân Nữ 11/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
253 20081253 Hồ Hoàng Việt Nam 21/07/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
254 20081254 Võ Văn Việt Nam 29/10/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
255 20081255 Nguyễn Hoàng Nam 14/11/2000 Bình Phước 5.5 6.5 Đạt
256 20081256 Đỗ Lê Phương Vy Nữ 05/02/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
257 20081257 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 05/01/1999 Bình Dương 4 3 Không đạt
258 20081258 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước 4 2.5 Không đạt
259 20081259 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 31/12/1996 An Giang 5 4 Không đạt
260 20081260 Hồ Thị Như Ý Nữ 20/12/2000 Phú Yên 5.5 6.5 Đạt
261 20081261 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/09/1989 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
262 20081262 Vũ Hoàng Yến Nữ 04/02/1999 Bình Dương 5.5 9.5 Đạt
263 20081263 Trần Hoàng Yến Nữ 09/10/1995 Bình Dương 3 3.5 Không đạt
264 20081264 Phạm Hoàng Phi Yến Nữ 09/05/1999 Bình Phước 7 6 Đạt
Danh sách này có 264 thí sinh.

watch_later
15/11/2020 21:00:00  
visibility
 1413