KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20080 THI Ngày 14 tháng 11 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20080213 4,5
Danh sách này có 1 thí sinh.

watch_later
23/11/2020 15:30:00  
visibility
 197