KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 20071 THI Ngày 17 tháng 10 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20071007 1
2 20071116 4
3 20071210 4
4 20071226 5
5 20071291 4
Danh sách này có 5 thí sinh.

watch_later
26/10/2020 15:30:00  
visibility
 211