Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20070 Ngày 17 tháng 10 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Thời gian trả kết quả: 26/10/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 17 tháng 10 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 23/10/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20070001 Nguyễn Thái An Nam 12/03/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
2 20070002 Nguyễn Thị An Nữ 17/04/2000 Bình Định 4 5 Không đạt
3 20070003 Nguyễn Thị Mỹ An Nữ 15/02/2000 Bình Định 6 4 Không đạt
4 20070004 Đinh Thị Phương An Nữ 09/03/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
5 20070005 Vi Đức An Nam 14/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
6 20070006 Hoàng Thị Tú Anh Nữ 15/09/1998 Lạng Sơn 6.5 5.5 Đạt
7 20070007 Nguyễn Thị Đoan Anh Nữ 23/03/1999 Đồng Nai 6 4 Không đạt
8 20070008 Nguyễn Tuấn Anh Nam 24/05/1999 Bình Dương 8 5 Đạt
9 20070009 Trần Thị Lan Anh Nữ 31/01/2000 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
10 20070010 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 29/06/2001 TP. Hồ Chí Minh 4 3.5 Không đạt
11 20070011 Hồ Võ Trâm Anh Nữ 23/01/2001 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
12 20070012 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 25/09/2000 Bình Phước 6 4 Không đạt
13 20070013 Lê Ngọc Ánh Nữ 14/11/1999 Đắk Lắk 5.5 7.5 Đạt
14 20070014 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 21/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 4 Không đạt
15 20070015 Phạm Bá Bằng Nam 24/12/2001 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
16 20070016 Nguyễn Chí Bảo Nam 06/12/1999 Bình Thuận 6 4 Không đạt
17 20070017 Nguyễn Thị Trúc Bi Nữ 27/07/2000 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
18 20070018 Trần Ngọc Bích Nữ 12/04/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
19 20070019 Trần Thị Bích Nữ 10/03/2000 Đồng Nai 5.5 2.5 Không đạt
20 20070020 Lê Tiến Bình Nam 23/02/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
21 20070021 Nguyễn Ngọc Bình Nam 08/02/1999 Quảng Ngãi 3.5 3.5 Không đạt
22 20070022 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 09/05/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
23 20070023 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 02/01/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
24 20070024 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 02/02/2001 Đắk Lắk 6 2.5 Không đạt
25 20070025 Ngô Thị Ngọc Châu Nữ 04/06/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
26 20070026 Trần Ngọc Châu Nữ 09/06/2001 Bình Dương 7 8 Đạt
27 20070027 Nguyễn Minh Châu Nam 20/02/1998 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
28 20070028 Nguyễn Mỹ Chi Nữ 13/04/1999 Phú Yên 7.5 5.5 Đạt
29 20070029 Nguyễn Thị Chi Nữ 01/02/2000 Đắk Lắk 5 3.5 Không đạt
30 20070030 Đặng Kim Chi Nữ 14/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
31 20070031 Đào Thị Chỉnh Nữ 14/02/1998 Thanh Hóa 5.5 8.5 Đạt
32 20070032 Ninh Thị Kim Chung Nữ 08/06/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
33 20070033 Hoàng Tiến Cường Nam 28/09/1999 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
34 20070034 Nguyễn Thị Thanh Đan Nữ 28/03/2001 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
35 20070035 Nguyễn Thị Bích Dâng Nữ 07/12/2001 Bình Định 5.5 3.5 Không đạt
36 20070036 Nguyễn Hải Đăng Nam 19/03/1999 Cà Mau 5.5 2.5 Không đạt
37 20070037 Lê Thị Hồng Đào Nữ 23/11/2000 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
38 20070038 Nguyễn Hửu Đạt Nam 17/09/1999 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
39 20070039 Nguyễn Thành Đạt Nam 13/02/2000 Bình Phước 4.5 3.5 Không đạt
40 20070040 Lê Đức Đạt Nam 06/04/1999 Thanh Hóa Vắng
41 20070041 Nguyễn Thành Đạt Nam 25/12/2000 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
42 20070042 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 20/10/1998 Bình Dương 7 9.5 Đạt
43 20070043 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 02/09/2001 Bình Dương 8.5 6 Đạt
44 20070044 Phạm Thị Diệu Nữ 01/07/1999 Bình Dương 5 5.5 Đạt
45 20070045 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 10/02/1999 Bình Định 7 5.5 Đạt
46 20070046 Phan Thị Ngọc Đô Nữ 24/07/2000 Bình Dương 6.5 7 Đạt
47 20070047 Dương Hoàng Dung Nữ 03/05/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
48 20070048 Nguyễn Thị Bình Dương Nữ 07/09/2000 Bình Dương 5 6 Đạt
49 20070049 Trần Thị Thùy Dương Nữ 10/05/1999 Tây Ninh 6 4.5 Không đạt
50 20070050 Lê Đại Dương Nam 02/05/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
51 20070051 Nguyễn Trần Đông Dương Nam 25/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8 7 Đạt
52 20070052 Nguyễn Hoài Dương Nam 18/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 4.5 Không đạt
53 20070053 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1999 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
54 20070054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 29/11/2000 Long An 6.5 5 Đạt
55 20070055 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/05/1999 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
56 20070056 Nguyễn Thị Duyên Nữ 28/12/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
57 20070057 Trần Thị Hồng Duyên Nữ 08/01/1999 Bình Định 4 2 Không đạt
58 20070058 Phan Thị Quỳnh Giang Nữ 14/03/2001 Ninh Thuận 5.5 5 Đạt
59 20070059 Nguyễn Bình Giang Nam 10/05/1999 Tiền Giang 6 4 Không đạt
60 20070060 Nguyễn Thị Giang Nữ 07/01/2000 Hà Nội 6 6.5 Đạt
61 20070061 Lê Thị Trà Giang Nữ 01/08/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
62 20070062 Phan Thị Ngọc Giàu Nữ 16/04/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
63 20070063 Quách Thị Hải Nữ 22/03/1996 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
64 20070064 Huỳnh Thị Như Nữ 16/11/1999 Bình Định 5.5 4 Không đạt
65 20070065 Đinh Thị Thu Nữ 14/04/1998 Đồng Nai 5.5 6 Đạt
66 20070066 Trịnh Thanh Hải Nam 11/09/2000 Phú Thọ 6.5 6 Đạt
67 20070067 Trần Thanh Hải Nam 01/06/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
68 20070068 Nguyễn Tạ Ngọc Hằng Nữ 15/01/1998 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
69 20070069 Đỗ Thị Diễm Hằng Nữ 14/5/1989 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
70 20070070 Trần Lưu Phượng Hằng Nữ 13/09/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
71 20070071 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/05/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
72 20070072 Nguyễn Thị Hằng Nữ 06/10/2000 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
73 20070073 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 22/12/1999 Quảng Nam 5 7 Đạt
74 20070074 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 28/08/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
75 20070075 Phạm Nguyễn Thùy Mỹ Hạnh Nữ 14/11/2000 Ninh Thuận 5 4.5 Không đạt
76 20070076 Nguyễn Phạm Hồng Hạnh Nữ 22/03/1999 Tây Ninh 4.5 2.5 Không đạt
77 20070077 Phạm Nhật Hào Nam 09/04/2000 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
78 20070078 Hà Hoàng Hào Nam 29/10/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
79 20070079 Nguyễn Thị Huỳnh Hậu Nữ 20/09/1999 Phú Yên 5.5 4.5 Không đạt
80 20070080 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
81 20070081 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 21/03/2000 Bình Dương 5 5.5 Đạt
82 20070082 Nguyễn Ngọc Hiền Nữ 24/09/2001 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
83 20070083 Võ Thị Thúy Hiền Nữ 19/10/2000 Bến Tre 5 6 Đạt
84 20070084 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 30/01/2000 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
85 20070085 Đỗ Thanh Hiền Nữ 13/03/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
86 20070086 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 12/07/2000 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
87 20070087 Lê Minh Hiếu Nam 19/07/1999 Bình Phước 6.5 9 Đạt
88 20070088 Phan Minh Hiếu Nữ 15/04/2000 Đồng Nai 6.5 3 Không đạt
89 20070089 Huỳnh Đình Hiếu Nam 14/03/2000 Bình Dương 5.5 8 Đạt
90 20070090 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/08/1998 Thanh Hóa 8 6 Đạt
91 20070091 Lê Thị Kim Hoa Nữ 10/10/2000 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
92 20070092 Đồng Tiểu Hoa Nữ 11/12/1997 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
93 20070093 Phan Văn Hòa Nam 29/07/2000 Bình Dương 5 3 Không đạt
94 20070094 Lê Thị Yến Hoài Nữ 08/06/1997 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
95 20070095 Trần Võ Huy Hoàng Nam 21/10/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
96 20070096 Võ Minh Hoàng Nam 13/02/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
97 20070097 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 18/03/2000 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
98 20070098 Nguyễn Gia Học Nam 02/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
99 20070099 Nguyễn Thị Hồng Nữ 03/04/1995 Bình Thuận 5 4.5 Không đạt
100 20070100 Lưu Thị Hồng Nữ 29/04/1997 Ninh Bình 6 5 Đạt
101 20070101 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 10/10/2000 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
102 20070102 Bùi Thị Huệ Nữ 19/05/2000 Hà Nam 6 4.5 Không đạt
103 20070103 Phạm Thị Huệ Nữ 04/07/1988 Hưng Yên 6 3 Không đạt
104 20070104 Nguyễn Thanh Hùng Nam 09/10/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
105 20070105 Đỗ Phi Hùng Nam 15/05/1999 Tiền Giang 7 7 Đạt
106 20070106 Lê Thị Hương Nữ 10/10/1994 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
107 20070107 Hồ Phạm Thị Kim Hương Nữ 14/08/2001 Bình Dương 7.5 8 Đạt
108 20070108 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 29/10/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
109 20070109 Nguyễn Thị Huỳnh Hương Nữ 10/02/2000 TP. Hồ Chí Minh 5.5 2 Không đạt
110 20070110 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/02/2000 Thanh Hoá 6 3 Không đạt
111 20070111 Lê Thị Kim Hường Nữ 20/07/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
112 20070112 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 19/06/1999 Nam Định 6 0 Không đạt
113 20070113 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 22/09/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
114 20070114 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 02/01/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
115 20070115 Đặng Thị Khánh Huyền Nữ 06/11/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
116 20070116 Nguyễn Thị Huyền Nữ 17/11/2000 Bình Phước 6 2 Không đạt
117 20070117 Phạm Thị Như Huyền Nữ 16/12/2000 Bình Phước 5.5 4.5 Không đạt
118 20070118 Bồ Thị Thanh Huyền Nữ 05/10/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
119 20070119 Phan Ngọc Huỳnh Nữ 21/02/2000 Bình Dương 8 6.5 Đạt
120 20070120 Nguyễn Hữu Kha Nam 21/02/2000 Tây Ninh 4.5 3 Không đạt
121 20070121 Nguyễn Mạnh Khang Nam 01/04/1999 An giang 8.5 7 Đạt
122 20070122 Trịnh Lương Tuấn Khanh Nam 19/10/2000 Bình Phước 6 3 Không đạt
123 20070123 Tô Nguyễn Trung Khánh Nam 17/06/2000 Đồng Nai 5.5 3.5 Không đạt
124 20070124 Bùi Minh Khánh Nam 14/03/1998 Nghệ An 8 4 Không đạt
125 20070125 La Quốc Khánh Nam 31/12/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
126 20070126 Nguyễn Trương Đăng Khoa Nam 30/03/2001 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
127 20070127 Nguyễn Trung Kiên Nam 30/07/1999 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
128 20070128 Lê Tuấn Kiệt Nam 12/03/2001 Cần Thơ 6.5 6 Đạt
129 20070129 Hoàng Mỹ Kiều Nữ 23/08/2000 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
130 20070130 Đào Thị Thiên Kiều Nữ 16/06/2000 Phú Yên 8 7 Đạt
131 20070131 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 13/12/1999 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
132 20070132 Huỳnh Thị Lắm Nữ 15/10/2000 Bình Định 6 3.5 Không đạt
133 20070133 Trần Thị Lan Nữ 04/10/2001 Thanh Hóa 7 4.5 Không đạt
134 20070134 Huỳnh Thị Lành Nữ 01/11/1997 Quảng Ngãi 5 3.5 Không đạt
135 20070135 Thòng Chủ Lầy Nữ 25/10/2000 Đồng Nai 6 1.5 Không đạt
136 20070136 Nguyễn Thị Nữ 11/12/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
137 20070137 Hồ Lê Nhật Lệ Nữ 26/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
138 20070138 Thị Liên Nữ 12/07/2000 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
139 20070139 Trần Thị Mỹ Liên Nữ 26/09/2000 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
140 20070140 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 09/02/2001 Ninh Thuận 6.5 6.5 Đạt
141 20070141 Vũ Thị Mỹ Linh Nữ 27/05/1999 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
142 20070142 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 16/06/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
143 20070143 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 17/12/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
144 20070144 Trương Thị Thùy Linh Nữ 12/09/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
145 20070145 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/06/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
146 20070146 Võ Thị Kiều Linh Nữ 10/11/1998 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
147 20070147 Huỳnh Tú Linh Nữ 16/01/2001 Bình Dương 7 9 Đạt
148 20070148 Nguyễn Khánh Linh Nam 16/03/2001 Bình Dương 6 6.5 Đạt
149 20070149 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 19/05/2000 Bình Phước 8 8 Đạt
150 20070150 Nguyễn Thành Lộc Nam 05/08/2000 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
151 20070151 Đặng Tấn Lợi Nam 15/01/2000 Bình Dương 4 4.5 Không đạt
152 20070152 Nguyễn Thị Ngọc Lụa Nữ 12/01/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
153 20070153 Nguyễn Văn Lục Nam 16/06/1987 Bình Định 6.5 7.5 Đạt
154 20070154 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 10/09/2000 Bình Phước 8 9.5 Đạt
155 20070155 Lê Thị Nữ 07/11/1999 Vĩnh Phúc 6 6 Đạt
156 20070156 Huỳnh Nguyễn Hồng Mai Nữ 20/04/1999 Bình Phước 6.5 6 Đạt
157 20070157 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 11/09/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
158 20070158 Châu Văn Minh Nam 04/04/1999 Ninh Thuận 5.5 5 Đạt
159 20070159 Đỗ Quốc Minh Nam 24/04/1999 Bình Phước 7 5.5 Đạt
160 20070160 Lý Yến Minh Nữ 28/6/1979 Kiên Giang 6.5 2.5 Không đạt
161 20070161 Nguyễn Phi Diệp My Nữ 27/07/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
162 20070162 Tăng Bảo My Nữ 28/09/2001 Ninh Thuận 8.5 9.5 Đạt
163 20070163 Huỳnh Thị Trà My Nữ 11/06/2001 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
164 20070164 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 14/02/1999 Thanh Hóa 3.5 4 Không đạt
165 20070165 Đặng Hoài Nam Nam 23/4/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
166 20070166 Phạm Thị Hằng Nga Nữ 09/02/2001 Bình Dương 6 7.5 Đạt
167 20070167 Nguyễn Lê Hoài Ngân Nữ 12/04/2001 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
168 20070168 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 19/10/2000 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
169 20070169 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 16/03/1999 Bình Dương 8 5.5 Đạt
170 20070170 Ngô Tuệ Nghi Nữ 03/11/2001 TP HCM 6 5 Đạt
171 20070171 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa Nam 23/09/1996 Bình Dương 8 9.5 Đạt
172 20070172 Dương Hồng Ngọc Nữ 21/10/1998 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
173 20070173 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 22/04/1998 Bình Dương 8.5 1 Không đạt
174 20070174 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 16/12/1999 Bình Phước 6.5 6 Đạt
175 20070175 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 22/12/1998 Bình Phước 6 6 Đạt
176 20070176 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 14/08/1999 Quảng Ngãi 6 3.5 Không đạt
177 20070177 Luân Minh Nhân Nam 11/06/1998 Bình Dương Vắng
178 20070178 Phạm Thị Trúc Nhi Nữ 14/05/2000 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
179 20070179 Trần Nguyễn Ái Nhi Nữ 25/10/1998 Bình Định 6.5 3.5 Không đạt
180 20070180 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 28/07/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
181 20070181 Võ Thị Yến Nhi Nữ 08/11/1999 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
182 20070182 Nguyễn Thị Ý Nhi Nữ 17/06/2000 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
183 20070183 Nguyễn Thị Trúc Nhi Nữ 07/10/2000 Tây Ninh 6.5 5.5 Đạt
184 20070184 Trần Quang Nhi Nữ 30/09/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
185 20070185 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 03/11/1999 Tây Ninh 4.5 3.5 Không đạt
186 20070186 Mai Ái Nhi Nữ 22/11/2000 Bình Dương 8.5 7 Đạt
187 20070187 Trần Thị Nhi Nữ 03/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
188 20070188 Trương Thị Yến Nhi Nữ 03/11/2000 Sóc Trăng 5.5 4.5 Không đạt
189 20070189 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 08/06/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
190 20070190 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 03/03/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
191 20070191 Trần Thị Hồng Như Nữ 29/07/1997 Bình Thuận 4.5 3 Không đạt
192 20070192 Lê Tâm Như Nữ 29/09/1999 Bình Dương 5 5.5 Đạt
193 20070193 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 10/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3.5 Không đạt
194 20070194 Trần Thị Cẩm Như Nữ 14/06/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
195 20070195 Huỳnh Thảo Như Nữ 29/03/2000 Bình Dương 7.5 5 Đạt
196 20070196 Bùi Như Như Nam 20/12/1999 An Giang 7.5 6.5 Đạt
197 20070197 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/03/2000 Bình Phước 7 7 Đạt
198 20070198 Trần Thị Trang Nhung Nữ 20/05/2000 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
199 20070199 Vi Thị Hồng Nhung Nữ 09/10/2000 Đắk Lắk 4.5 8 Không đạt
200 20070200 Dương Minh Nhựt Nam 08/05/1999 Bình Dương 8 6.5 Đạt
201 20070201 Đặng Huỳnh Ngọc Nữ Nữ 29/08/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
202 20070202 Ngô Minh Phát Nam 24/03/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
203 20070203 Nguyễn Thiện Phát Nam 26/02/1998 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
204 20070204 Đào Thanh Phong Nam 27/08/2000 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
205 20070205 Mai Thanh Phong Nam 17/03/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
206 20070206 Lê Thị Linh Phụng Nữ 13/07/1999 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
207 20070207 Lê Hữu Phước Nam 18/08/2001 Bình Dương 8 5.5 Đạt
208 20070208 Phan Hoàng Phước Nam 25/01/1999 Phú Yên 5.5 3.5 Không đạt
209 20070209 Nguyễn Mai Diễm Phương Nữ 18/09/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
210 20070210 Lữ Thanh Phương Nam 26/4/1995 Sông Bé Vắng
211 20070211 Huỳnh Phương Nữ 14/04/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
212 20070212 Phương Nam 11/06/1995 Tây Ninh 6.5 3.5 Không đạt
213 20070213 Ngô Thị Hồng Phương Nữ 20/02/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
214 20070214 Lương Thị Hoài Phương Nữ 19/06/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
215 20070215 Diệp Thị Kim Phượng Nữ 21/10/1999 Long An 7 7 Đạt
216 20070216 Đỗ Thị Kim Phượng Nữ 16/10/1998 Tây Ninh 4.5 4 Không đạt
217 20070217 Lê Thị Phượng Nữ 06/07/1999 Thừa Thiên Huế 4 0 Không đạt
218 20070218 Nguyễn Huy Quang Nam 06/03/2001 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
219 20070219 Phạm Ngọc Quí Nam 29/06/1999 Tiền Giang 7.5 5 Đạt
220 20070220 Hồ Văn Quốc Nam 18/04/2000 Bình Dương 4 3 Không đạt
221 20070221 Phạm Minh Quyên Nữ 06/4/1987 Bình Thuận 6.5 3.5 Không đạt
222 20070222 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 27/10/2000 Bình Phước 5 7.5 Đạt
223 20070223 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 23/09/2000 Đắk Lắk 6.5 4 Không đạt
224 20070224 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 17/07/1999 Bình Dương 6 9.5 Đạt
225 20070225 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 02/12/1998 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
226 20070226 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 27/07/1999 Hải Dương 6 5 Đạt
227 20070227 Nguyễn Thị Thu Sang Nữ 22/09/2000 Bình Định 8 8 Đạt
228 20070228 Nguyễn Cát Ngọc Sang Nam 25/08/1998 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
229 20070229 Võ Thành Sơn Nam 03/04/2000 Đồng Nai 6.5 5.5 Đạt
230 20070230 Trương Thị Thu Sương Nữ 01/01/1999 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
231 20070231 Phạm Thị Ngọc Tâm Nữ 12/03/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
232 20070232 Huỳnh Thị Thanh Tâm Nữ 22/09/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
233 20070233 Đỗ Thanh Tâm Nam 25/04/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
234 20070234 Đỗ Thị Hồng Thắm Nữ 21/03/1999 Bình Dương 4 5 Không đạt
235 20070235 Điểu Trần Thị Thu Thắm Nữ 28/11/1999 Bình Phước 5.5 2 Không đạt
236 20070236 Trần Chiến Thắng Nam 26/05/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
237 20070237 Kim Thị Ngọc Thanh Nữ 11/08/1999 Bình Dương 4.5 0.5 Không đạt
238 20070238 Hồ Thị Thu Thanh Nữ 27/07/1999 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
239 20070239 Trịnh Hồng Thanh Nữ 14/10/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
240 20070240 Nguyễn Phương Thanh Nữ 02/04/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
241 20070241 Nguyễn Thị Y Thảo Nữ 17/02/1999 Bến Tre 7.5 5.5 Đạt
242 20070242 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 05/10/1996 Tây Ninh 7.5 4.5 Không đạt
243 20070243 Bùi Như Thảo Nữ 27/06/1999 Đồng Nai 6 4 Không đạt
244 20070244 Nguyễn Thị Liên Thảo Nữ 21/05/1999 Bình Phước 6 7 Đạt
245 20070245 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 02/08/1999 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
246 20070246 Lê Võ Phương Thảo Nữ 26/03/1990 Bình Dương 6 5 Đạt
247 20070247 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/11/1998 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
248 20070248 Nguyễn Thị Lan Thảo Nữ 02/04/2000 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
249 20070249 Võ Hoàng Thanh Thể Nữ 01/01/2000 Bạc Liêu 6 5 Đạt
250 20070250 Nguyễn Xuân Thể Nam 24/04/1995 Bình Định 6 1.5 Không đạt
251 20070251 Võ Lê Xuân Thi Nữ 07/05/2000 Bình Dương 8 9.5 Đạt
252 20070252 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 05/4/1999 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
253 20070253 Nguyễn Trần Bão Thi Nữ 05/03/1999 Tiền Giang 7.5 7 Đạt
254 20070254 Nguyễn Võ Hồng Thiện Nữ 24/09/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
255 20070255 Nguyễn Thị Thỉn Nữ 24/02/2000 Hà Tĩnh 7.5 6.5 Đạt
256 20070256 Nguyễn Văn Thịnh Nam 10/01/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
257 20070257 Lê Hữu Thoại Nam 20/7/1969 Bình Dương 6 1 Không đạt
258 20070258 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 09/08/1999 Đồng Nai 6 5 Đạt
259 20070259 Nguyễn Hạ Anh Thư Nữ 11/11/2000 Bình Dương 4 5 Không đạt
260 20070260 Văn Minh Thư Nữ 12/02/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
261 20070261 Võ Đức Thuận Nam 02/12/2001 Bến Tre 5 5.5 Đạt
262 20070262 Châu Thị Thuận Nữ 10/08/1997 Ninh Thuận 6.5 3 Không đạt
263 20070263 Nguyễn Thị Hồng Thuê Nữ 09/7/1993 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
264 20070264 Phan Thị Hoài Thương Nữ 28/01/1999 Nghệ An 5 2.5 Không đạt
265 20070265 Phạm Hoài Thương Nữ 07/01/1999 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
266 20070266 Lê Thị Hoài Thương Nữ 27/08/1999 Bình Phước 7 7.5 Đạt
267 20070267 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 28/09/2000 Bình Dương 7.5 7 Đạt
268 20070268 Trần Thị Thúy Nữ 06/07/1994 Thái Bình 7.5 3.5 Không đạt
269 20070269 Huỳnh Ngọc Thùy Nữ 05/03/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
270 20070270 Ngô Ngọc Thùy Nữ 24/01/2001 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
271 20070271 Tô Thị Thanh Thủy Nữ 02/01/2000 Quảng Ngãi 7.5 5 Đạt
272 20070272 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 08/08/1999 Bình Phước 5 5 Đạt
273 20070273 Phạm Đặng Thủy Tiên Nữ 22/05/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
274 20070274 Nguyễn Thị Tiên Nữ 10/06/1996 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
275 20070275 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 29/02/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 8 Đạt
276 20070276 Tô Phương Cẩm Tiên Nữ 06/05/2001 Củ Chi 7 7.5 Đạt
277 20070277 Từ Ngọc Thủy Tiên Nữ 24/04/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
278 20070278 Trịnh Công Tin Nam 22/04/1999 Bình Định 5 4 Không đạt
279 20070279 Hoàng Tính Nam 04/10/1999 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
280 20070280 Nguyễn Văn Tỉnh Nam 01/01/2000 Thanh Hóa 6 4.5 Không đạt
281 20070281 Nguyễn Bá Toàn Nam 28/03/1998 Bình Thuận 4.5 5.5 Không đạt
282 20070282 Trương Thanh Trà Nữ 28/09/2000 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
283 20070283 Bùi Ngọc Trâm Nữ 03/04/1999 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
284 20070284 Biện Ngọc Trâm Nữ 07/09/2000 Tây Ninh 7.5 5 Đạt
285 20070285 Lâm Bảo Trân Nữ 18/05/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
286 20070286 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 23/04/2001 Bình Dương 7.5 5 Đạt
287 20070287 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/06/1995 Sông Bé Vắng
288 20070288 Võ Phương Trang Nữ 20/10/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
289 20070289 Tsằn Trạc Tranh Nam 08/05/2000 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
290 20070290 Trần Minh Trí Nam 21/05/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
291 20070291 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Nữ 19/11/2000 Bình Dương 7.5 7 Đạt
292 20070292 Nguyễn Trần Diễm Trinh Nữ 28/09/1999 Đồng Nai Vắng
293 20070293 Trần Nguyễn Phương Trinh Nữ 15/08/2001 Bình Dương 6 6 Đạt
294 20070294 Đỗ Thị Kim Trinh Nữ 16/02/2000 Ninh Thuận 8 9 Đạt
295 20070295 Lê Thị Trinh Nữ 08/03/2001 Kiên Giang 8 6.5 Đạt
296 20070296 Lê Thành Trọng Nam 03/09/2001 Bình Dương 6 8 Đạt
297 20070297 Lê Văn Trọng Nam 21/08/1999 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
298 20070298 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Nữ 09/02/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
299 20070299 Nguyễn Xuân Trúc Nữ 25/01/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
300 20070300 Võ Thanh Trúc Nữ 17/06/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
301 20070301 Phạm Thị Xuân Trúc Nữ 09/07/2000 Bình Dương 8 8 Đạt
302 20070302 Phan Ngọc Yến Trúc Nữ 21/09/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
303 20070303 Trương Hoài Trúc Nữ 14/10/2000 Bình Thuận 9 9.5 Đạt
304 20070304 Huỳnh Ngọc Thanh Nữ 25/10/2000 Cà Mau 7 7.5 Đạt
305 20070305 Lê Thị Cẩm Nữ 24/03/2000 Hà Tĩnh 6 5.5 Đạt
306 20070306 Nguyễn Trương Quốc Tuấn Nam 04/8/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
307 20070307 Nguyễn Thị Hồng Tươi Nữ 08/12/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
308 20070308 Bạch Thị Kim Tuyền Nữ 18/04/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
309 20070309 Hà Tú Uyên Nữ 01/03/1998 Thanh Hóa 6 5 Đạt
310 20070310 Nguyễn Thị Lệ Uyên Nữ 14/01/2000 Đắk Lắk 7 9.5 Đạt
311 20070311 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 20/08/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
312 20070312 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 10/11/2000 Vĩnh Phúc 8 8.5 Đạt
313 20070313 Vũ Thảo Vân Nữ 28/11/2001 Đồng Nai 5 3 Không đạt
314 20070314 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 01/11/1999 Vũng Tàu 6 7 Đạt
315 20070315 Huỳnh Thúy Vy Nữ 02/05/2000 Bình Dương 8.5 7 Đạt
316 20070316 Lê Hạ Vy Nữ 11/07/2000 Bình Dương 6 6.5 Đạt
317 20070317 Lê Thị Nhật Vy Nữ 18/03/2000 Tây Ninh 7 7.5 Đạt
318 20070318 Tống Thị Mỹ Xuân Nữ 12/03/2000 Bình Dương 8 5.5 Đạt
319 20070319 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 27/10/1998 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
320 20070320 Bành Mỹ Xuyên Nữ 12/06/1998 Kiên Giang 5.5 1.5 Không đạt
321 20070321 Phan Thị Như Ý Nữ 07/02/1999 Bình Phước 7 7 Đạt
322 20070322 Nguyễn Thị Tâm Ý Nữ 05/04/2000 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
323 20070323 Đặng Như Ý Nữ 14/10/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
324 20070324 Võ Trương Hoàng Yến Nữ 10/09/2000 Bình Dương 5.5 5 Đạt
325 20070325 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 27/06/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
326 20070326 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/03/2000 Hà Tĩnh 7 6 Đạt
327 20070327 Lưu Hải Yến Nữ 17/07/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
328 20070328 Đỗ Thị Hải Yến Nữ 18/11/2000 Lâm Đồng 6.5 4 Không đạt
329 20070329 Nguyễn Ngọc Như Yến Nữ 15/6/1993 Bình Dương 6 6 Đạt
Danh sách này có 329 thí sinh.

watch_later
18/10/2020 21:00:00  
visibility
 2146