Danh sách thí sinh đăng kí dự Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20061 Ngày 19 tháng 09 năm 2020

  1. Từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 18/09/2020, thí sinh có tên trong danh sách vui lòng trực tiếp đến nhận thẻ dự thi tại trung tâm (không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào). Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 20h30.
  2. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và ký xác nhận khi đến nhận thẻ dự thi.
  3. Thí sinh phải có mặt đúng giờ được thông báo trên thẻ dự thi.
  4. Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh(CMND bản gốc) để được dự thi.

Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 1

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061001 1723801010002 Trần Khả Ái Nữ 29/08/1999 Bình Dương
2 20061002 1723801010003 Đỗ Thành An Nam 18/10/1999 Bình Dương
3 20061003 1725106010007 Ngô Lê Hoàng Ân Nam 07/11/1999 Bình Dương
4 20061004 1725106010001 Nguyễn Kim Anh Nữ 15/12/1999 Bình Dương
5 20061005 1728501010011 Tô Tuấn Anh Nam 18/11/1999 Hà Nội
6 20061006 1622202010012 Phạm Minh Nhựt Anh Nữ 22/07/1998 Bình Dương
7 20061007 1923402010244 Nguyễn Tuyết Anh Nữ 03/05/2001 Bình Dương
8 20061008 1723401010009 Phạm Phương Anh Nữ 09/07/1999 Bình Dương
9 20061009 1822202010339 Nguyễn Võ Phương Anh Nữ 21/08/2000 Tp. Hồ Chí Minh
10 20061010 1721402170002 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 20/09/1999 Bình Dương
11 20061011 1728501010229 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 21/07/1999 Vīnh Long
12 20061012 1723401010007 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 30/10/1999 Thanh Hóa
13 20061013 1721402170004 Hồ Thị Hải Âu Nữ 08/08/1999 Bến Tre
14 20061014 1723801010026 Lê Hoài Bảo Nam 07/03/1998 Bình Dương
15 20061015 1723801010025 Đậu Thái Bảo Nam 16/07/1998 Tiền Giang
16 20061016 1823401010286 Trần Ngọc Bích Nữ 12/09/2000 Bình Dương
17 20061017 1621402180008 Dương Thị Ngọc Bích Nữ 19/04/1997 Ninh Thuận
18 20061018 1725202010013 Nguyễn Thanh Bình Nam 14/04/1999 Bình Dương
19 20061019 1954601010004 Nguyễn Thị Bông Nữ 08/10/1996 Đắk Lắk
20 20061020 1523801010123 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 08/09/1997 Bình Dương
21 20061021 1723801010046 Lê Quang Chung Nam 01/01/1999 Đắk Lắk
22 20061022 1523801010346 Lương Văn Chung Nam 20/05/1995 Đắk Lắk
23 20061023 1728501010239 Trần Chí Công Nam 31/12/1999 Bình Dương
24 20061024 1923402010256 Võ Chí Công Nam 26/09/2001 Đắk Lắk
25 20061025 1825106010071 Trần Văn Cường Nam 17/01/2000 TP. Hồ Chí Minh
26 20061026 1728501010232 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 09/10/1999 Bình Dương
27 20061027 1853105010041 Lê Văn Đạo Nam 20/01/1993 Sông Bé
28 20061028 1723102050055 Lâm Hiền Đệ Nam 24/11/1999 Bình Dương
29 20061029 1722202040023 Nguyễn Thị Diễm Nữ 10/01/1999 Bình Định
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 2

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061030 1725106010019 Phạm Hữu Điền Nam 19/07/1999 Bình Dương
2 20061031 1725106010172 Ngô Thị Điệp Nữ 18/08/1999 Bình Dương
3 20061032 2000000001776 Nguyễn Thị Thanh Diệu Nữ 17/04/1992 Bình Dương
4 20061033 1724403010011 Nguyễn Thị Anh Đô Nữ 06/11/1999 Bình Thuận
5 20061034 1721402180058 Phan Văn Đức Nam 01/03/1999 Thanh Hóa
6 20061035 1623102050019 Trần Hữu Đức Nam 25/11/1998 Bình Dương
7 20061036 2000000001777 Phạm Văn Đức Nam 19/12/1994 Bình Dương
8 20061037 1723801010059 Phan Anh Dũng Nam 13/05/1999 Bình Dương
9 20061038 1723401010027 Huỳnh Hữu Dũng Nam 10/02/1999 Ninh Thuận
10 20061039 1723102050045 Bùi Thùy Dương Nữ 05/11/1999 Bình Dương
11 20061040 1428501010020 Võ Hoàng Duy Nam 06/07/1996 Bình Dương
12 20061041 1423801010038 Bùi Hoàng Duy Nam 17/01/1996 Bình Dương
13 20061042 1900000001653 Nguyễn Tưởng Nhất Duy Nam 20/4/1985 Bình Dương
14 20061043 1523403010070 Phạm Hoàng Duy Nam 16/09/1997 Bình Dương
15 20061044 1621402170010 Hoàng Thị Thùy Duyên Nữ 20/06/1998 Đắk Lắk
16 20061045 1523801010132 Nguyễn Thị Hoàng Duyên Nữ 13/02/1997 Bình Dương
17 20061046 1823401010289 Lê Huỳnh Mỹ Duyên Nữ 25/02/2000 Bình Dương
18 20061047 1823401010290 Võ Hồng Duyên Nữ 08/09/2000 Bình Dương
19 20061048 1721402170008 Bùi Thanh Kim Duyên Nữ 23/11/1999 Bình Dương
20 20061049 1923402010271 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 18/04/2001 Bình Phước
21 20061050 1723401010035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/04/1999 Lâm Đồng
22 20061051 1723105010107 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 30/11/1999 Ninh Thuận
23 20061052 1724403010070 Bùi Thái Quỳnh Giang Nữ 25/12/1999 Đồng Nai
24 20061053 1722202040041 Nguyễn Hương Giang Nữ 20/07/1999 Bình Dương
25 20061054 1721402170010 Dương Thị Út Giàu Nữ 02/10/1999 Đồng Tháp
26 20061055 1723105010128 Trịnh Ngọc Nữ 09/09/1999 Bình Dương
27 20061056 1853105010011 Võ Thị Nữ 01/10/1977 Nghệ An
28 20061057 1521402170027 Lê Nguyễn Ngọc Hân Nữ 04/03/1995 TP. Hồ Chí Minh
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 3

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061058 1523801010024 Nguyễn Nhật Đoan Hân Nữ 18/04/1997 TP. Hồ Chí Minh
2 20061059 1822202010256 Nguyễn Hoài Cẩm Hân Nữ 31/01/2000 Bình Dương
3 20061060 1723403010078 Ngô Gia Hân Nữ 08/09/1999 Bình Dương
4 20061061 1728501010234 Trần Thị Hằng Nữ 12/02/1999 Cà Mau
5 20061062 1624601010021 Phạm Ánh Nguyệt Hằng Nữ 25/08/1998 Bình Phước
6 20061063 1822202010394 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 21/03/2000 Bình Dương
7 20061064 1725106010164 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 22/10/1999 Bình Dương
8 20061065 1725106010175 Lê Minh Hào Nam 12/08/1999 Bình Dương
9 20061066 1723401010058 Nguyễn Phạm Minh Hảo Nữ 24/02/1999 Quảng Ngãi
10 20061067 1822202010139 Trần Hoàng Mỹ Hảo Nữ 15/05/2000 Đồng Tháp
11 20061068 1725202010078 Vương Hậu Nam 04/03/1999 Bình Dương
12 20061069 1721402170017 Nguyễn Thị Hồng Hậu Nữ 24/10/1999 Bình Dương
13 20061070 2033103010005 Thái Thanh Hậu Nữ 06/03/1993 Bình Dương
14 20061071 1722202010093 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 22/01/1999 Bình Dương
15 20061072 1728501010057 Nguyễn Hưng Hiệp Nam 02/04/1999 Bình Dương
16 20061073 1723401010072 Trần Trung Hiếu Nam 15/07/1999 Bình Dương
17 20061074 1723401010075 Nguyễn Văn Hòa Nam 29/09/1999 TP. Hồ Chí Minh
18 20061075 2000000001782 Trị Thị Hòa Nữ 22/2/1993 Sông Bé
19 20061076 1522202040050 Trần Tiến Thương Hoài Nữ 08/05/1997 Bình Phước
20 20061077 1725202010099 Trần Minh Huấn Nam 05/09/1999 Bình Dương
21 20061078 1721402170019 Đoàn Đức Huệ Nam 01/12/1999 Quảng Bình
22 20061079 1621402170031 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk
23 20061080 1723401010084 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 07/10/1999 Bình Dương
24 20061081 1721402180020 Cao Phạm Thanh Hương Nữ 26/02/1995 TP. Hồ Chí Minh
25 20061082 1521402010010 Chu Thị Lan Hương Nữ 19/02/1996 Sông Bé
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 4

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061083 1853105010050 Phạm Thị Ngọc Hương Nữ 06/05/1993 Sông Bé
2 20061084 1723403010100 Nguyễn Công Huy Nam 20/08/1999 TP.HCM
3 20061085 1722202010119 Nguyễn Võ Ngọc Huyền Nữ 23/01/1999 Bình Dương
4 20061086 1721402170021 Tống Thị Ngọc Huyền Nữ 11/01/1999 Thanh Hoá
5 20061087 1722202010121 Trần Thị Mỹ Huyền Nữ 19/05/1999 Bình Thuận
6 20061088 1521402180002 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/01/1997 Phú Thọ
7 20061089 1821402020059 Trần Anh Huỳnh Nam 19/04/2000 Bình Dương
8 20061090 1822202010145 Lê Quang Khải Nam 24/10/2000 Bình Dương
9 20061091 1722202010134 Nguyễn Hòa Khang Nữ 24/12/1999 Bình Dương
10 20061092 111C700038 Đào Anh Khoa Nam 05/09/1993 Bình Dương
11 20061093 1822290400020 Lê Đăng Khoa Nam 21/10/2000 Bến Tre
12 20061094 1725106010044 Vương Anh Kiệt Nam 23/06/1999 Bình Dương
13 20061095 1723801010178 Trần Thị Lành Nữ 02/10/1999 Bình Phước
14 20061096 1521402010129 Hoàng Mỹ Phượng Liên Nữ 04/10/1997 Bình Thuận
15 20061097 1625202010127 Cao Nhật Linh Nam 06/10/1998 Bình Dương
16 20061098 1723105010105 Phạm Tấn Linh Nam 05/01/1999 Bình Dương
17 20061099 1621402010097 Phạm Hoài Linh Nữ 16/07/1997 Hà Tây
18 20061100 1723402010066 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/09/1999 Nghệ An
19 20061101 1825106010062 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 06/05/2000 Bình Dương
20 20061102 1723801010196 Phan Yến Linh Nữ 04/07/1998 Cà Mau
21 20061103 1522202040073 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa
22 20061104 1823401010306 Trương Mỹ Linh Nữ 25/03/2000 Bình Dương
23 20061105 1823401010559 Hồ Thị Trúc Linh Nữ 02/03/2000 Tây Ninh
24 20061106 1821402020051 Trần Trúc Linh Nữ 26/10/2000 Bình Dương
25 20061107 1723801010190 Đặng Thị Kiều Linh Nữ 02/02/1999 Gia Lai
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 5

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061108 1721402020042 Nguyễn Thị Ánh Linh Nữ 15/02/1999 Vĩnh Phúc
2 20061109 2000000001773 Nguyễn Thanh Loan Nữ 1/3/1995 Đồng Nai
3 20061110 1825802010033 Huỳnh Minh Lộc Nam 10/07/2000 Bình Dương
4 20061111 1821402020018 Nguyễn Tấn Lợi Nam 10/04/2000 Bình Dương
5 20061112 1623801010474 Mai Thành Long Nam 10/12/1997 Bình Định
6 20061113 1721402180029 Nguyễn Bá Lương Nam 06/12/1997 Bình Dương
7 20061114 1822202010154 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 30/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh
8 20061115 1821402010079 Nguyễn Thị Nữ 06/09/2000 Bình Dương
9 20061116 1723403010142 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 29/06/1999 Bình Dương
10 20061117 1822202010352 Đoàn Thị Mai Nữ 28/06/2000 Nghệ An
11 20061118 1728501010095 Lý Thùy Mị Nữ 19/04/1998 Cà Mau
12 20061119 1825202010173 Bế Bình Minh Nam 09/09/2000 Bình Dương
13 20061120 1623801010476 Y Khuyên Mlô Nam 20/10/1996 Đắk Lắk
14 20061121 1723401010121 Đoàn Quế My Nữ 16/10/1999 Bình Dương
15 20061122 1723402010074 Đinh Lê Thị Kiều My Nữ 06/08/1998 Quảng Ngãi
16 20061123 1721402170029 Nguyễn Hà My Nữ 05/02/1999 Yên Bái
17 20061124 1723402010075 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 30/10/1999 Kiên Giang
18 20061125 1721402020050 Ngô Thị Hoàng Mỹ Nữ 09/06/1999 Bình Dương
19 20061126 1723401010124 Lê Huy Hoài Nam Nam 25/10/1999 Thanh Hóa
20 20061127 1728501010227 Nguyễn Trịnh Ánh Nga Nữ 21/10/1999 Bình Dương
21 20061128 1723403010151 Nguyễn Thanh Nga Nữ 08/12/1999 Bình Dương
22 20061129 2000000001774 Vũ Thị Kim Ngân Nữ 28/10/1995 Bình Dương
23 20061130 1823401010143 Lê Thị Kim Ngân Nữ 10/10/2000 Bình Phước
24 20061131 1723801010235 Thái Thanh Ngân Nữ 16/01/1999 Bình Dương
25 20061132 1723401010125 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 10/06/1999 Quảng Ngãi
26 20061133 1723401010129 Lê Thị Kim Ngân Nữ 16/12/1999 TP. Hồ Chí Minh
27 20061134 1621402010126 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh
28 20061135 1723102050174 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/08/1999 Bình Dương
29 20061136 1723403010152 Đoàn Thị Kim Ngân Nữ 17/01/1999 Bình Dương
30 20061137 1823401010416 Huỳnh Ngọc Khánh Ngân Nữ 23/05/2000 Bình Dương
31 20061138 1527601010106 Phạm Trọng Nghĩa Nam 07/06/1997 Bình Dương
Danh sách này có 31 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061139 1525802080040 Cao Trọng Nghĩa Nam 05/02/1996 Tây Ninh
2 20061140 1624601010129 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 03/06/1998 Bình Dương
3 20061141 1623402010101 Đồng Như Ngọc Nữ 18/08/1998 Bình Dương
4 20061142 1723403010158 Nguyễn Như Ngọc Nữ 18/08/1999 Bình Dương
5 20061143 1622202010143 Mai Thị Hồng Ngọc Nữ 21/03/1998 Bình Dương
6 20061144 1522202010074 Hoàng Thị Hồng Ngọc Nữ 08/03/1997 Bình Dương
7 20061145 1623403010161 Nguyễn Thái Ngọc Nữ 27/10/1998 Bình Dương
8 20061146 1721402020054 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/09/1999 Thanh Hóa
9 20061147 1723801010245 Huỳnh Ngọc Nguyên Nam 11/11/1999 Bình Thuận
10 20061148 1725202010177 Lê Công Thảo Nguyên Nam 22/01/1998 Sóc Trăng
11 20061149 1324401120073 Võ Khánh Nguyên Nữ 13/06/1994 Sông Bé
12 20061150 1723801010246 Ngô Thị Ngọc Nguyên Nữ 31/03/1999 Bình Dương
13 20061151 1723801010248 Phạm Thị Ngọc Nguyên Nữ 27/11/1999 Tây Ninh
14 20061152 1528501010028 Lê Hoàng Nguyên Nam 13/08/1997 Bình Dương
15 20061153 1621402010136 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 22/07/1998 Bình Định
16 20061154 1723801010252 Ngô Thị Thúy Nguyệt Nữ 20/01/1999 Bình Phước
17 20061155 1524403010003 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 09/07/1996 Bình Dương
18 20061156 1723801010254 Lê Nguyễn Thanh Nhàn Nam 22/09/1999 Vĩnh Long
19 20061157 1728501010111 Phan Thành Nhân Nam 30/08/1999 Bình Dương
20 20061158 1723801010255 Lê Thanh Nhạn Nữ 12/08/1999 Bình Dương
21 20061159 1723801010259 Nguyễn Thị Hồng Nhật Nữ 09/05/1999 Bắc Giang
22 20061160 1853105010016 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi Nữ 17/02/1995 Bình Dương
23 20061161 1722202010435 Đỗ Thanh Nhi Nữ 13/08/1999 Bình Dương
24 20061162 1722202040168 Huỳnh Thúy Nhi Nữ 04/01/1999 Bình Dương
25 20061163 1723801010263 Lê Thị Khả Nhi Nữ 21/01/1999 Bình Phước
26 20061164 1625106010088 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/12/1998 Bình Dương
27 20061165 1725106010174 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 04/01/1999 Bình Dương
28 20061166 1725106010081 Nguyễn Lưu Yến Nhi Nữ 19/05/1999 Bình Dương
29 20061167 1821402020020 Hà Ngọc Nhi Nữ 01/08/2000 Bình Dương
30 20061168 1725106010082 Nguyễn Thị Ánh Nhi Nữ 07/07/1999 Bình Dương
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 3
Giờ thi: 13:00
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061169 1923403010318 Phan Hoàng Yến Nhi Nữ 28/11/2001 Vĩnh Long
2 20061170 1722202040176 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 01/12/1999 Bình Dương
3 20061171 1721401010035 Nguyễn Thị Thanh Nhu Nữ 20/09/1998 Bình Dương
4 20061172 1521402180033 Nguyễn Phố Như Nữ 01/12/1997 Long An
5 20061173 1621402180041 Chu Quỳnh Như Nữ 12/08/1998 TP. Hồ Chí Minh
6 20061174 1521402010140 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 12/09/1997 Bến Tre
7 20061175 1822202010262 Huỳnh Tuệ Như Nữ 13/10/2000 TP. Hồ Chí Minh
8 20061176 1728501010228 Trương Gia Như Nữ 26/08/1999 Bình Dương
9 20061177 1723402010100 Trương Thị Ngọc Nhung Nữ 07/10/1999 Bình Định
10 20061178 1725106010086 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 02/11/1999 Bình Dương
11 20061179 1723403010182 Trịnh Tuyết Nhung Nữ 26/04/1999 Bình Dương
12 20061180 1422202010212 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận
13 20061181 1724601010052 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 04/06/1999 Bình Dương
14 20061182 1621402010147 Nguyễn Thị Ánh Nhung Nữ 16/07/1998 Tiền Giang
15 20061183 1523402010025 Trương Minh Nhựt Nam 29/07/1997 Bình Dương
16 20061184 1722202010422 Nguyễn Thị Xuân Ny Nữ 23/04/1999 Nghệ An
17 20061185 1723801010286 Đỗ Kim Oanh Nữ 01/10/1999 Thanh Hóa
18 20061186 1825106010021 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 02/10/2000 Bình Phước
19 20061187 1822202040246 Đặng Hoàng Oanh Nữ 10/09/2000 Bình Dương
20 20061188 1625202010174 Đinh Quang Pháp Nam 19/05/1998 Thanh Hoá
21 20061189 1722202010255 Lý Kim Phát Nam 15/09/1999 Bình Dương
22 20061190 1621402180075 Trần Hữu Phát Nam 23/1/1998 Bình Dương
23 20061191 2000000001783 Nguyễn Khánh Phong Nam 1994 Bình Dương
24 20061192 1728501010128 Nguyễn Quốc Phú Nam 17/12/1998 Bình Dương
25 20061193 2000000001778 Mai Nhân Phúc Nam 13/12/1993 Sông Bé
26 20061194 1528501010140 Tô Hồng Phúc Nam 05/02/1997 Bình Dương
27 20061195 1728501010131 Võ Thị Hồng Phúc Nữ 27/07/1999 Bình Phước
28 20061196 1723801010298 Hồ Văn Phúc Nam 06/09/1998 Đồng Tháp
29 20061197 1521401010051 Tô Anh Phúc Nam 14/01/1996 Sông Bé
30 20061198 1822202010264 Huỳnh Thị Mỹ Phụng Nữ 01/09/2000 Bình Phước
31 20061199 2000000001775 Nguyễn Kim Phụng Nữ 6/10/1991 Bình Dương
32 20061200 1853105010012 Trần Văn Phước Nam 05/01/1991 Bình Dương
Danh sách này có 32 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 1

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061201 1723402010106 Đỗ Đức Phước Nam 23/02/1999 Bình Dương
2 20061202 1725106010093 Bùi Thị Hồng Phương Nữ 31/07/1999 Bình Dương
3 20061203 1623403010199 Thái Thị Phương Nữ 22/07/1998 Thanh Hóa
4 20061204 1625202010201 Nguyễn Nam Phương Nam 08/10/1998 Bình Dương
5 20061205 1723403010198 Nguyễn Hoài Phương Nam 27/07/1999 Bình Dương
6 20061206 1822202010038 Nguyễn Thị Quỳnh Phương Nữ 25/06/2000 Bình Định
7 20061207 1825106010043 Trần Thị Bích Phượng Nữ 29/03/2000 Bình Dương
8 20061208 1723801010315 Nguyễn Thị Phượng Nữ 01/07/1999 Bình Dương
9 20061209 1621402010166 Lê Trần Như Phượng Nữ 28/07/1997 Bình Dương
10 20061210 1523402010174 Nguyễn Thị Lệ Quân Nữ 24/02/1997 Bình Định
11 20061211 1723102050225 Nguyễn Hiếu Quân Nam 03/03/1998 Bình Dương
12 20061212 1825106010134 Phùng Nguyệt Quế Nữ 04/03/2000 TP. Hồ Chí Minh
13 20061213 1723801010318 Phạm Hoàng Qui Nam 28/10/1999 Tây Ninh
14 20061214 1723401010189 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/06/1999 Bến Tre
15 20061215 1728501010144 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 25/10/1999 Phú Yên
16 20061216 1521402180088 Phạm Xuân Quỳnh Nữ 06/02/1997 Bình Thuận
17 20061217 1723401010191 Ngô Thị Thu Sang Nữ 03/06/1999 TP. Hồ Chí Minh
18 20061218 1725106010104 Đỗ Văn Sơn Nam 11/03/1999 Bình phước
19 20061219 1725202010231 Nguyễn Minh Sơn Nam 23/05/1999 Bình Dương
20 20061220 1823401010101 Nguyễn Thị Như Sương Nữ 22/07/2000 Long An
21 20061221 1721402180043 Nguyễn Minh Tân Nam 02/08/1991 Bình Dương
22 20061222 1723403010240 Trần Quang Thà Nam 29/11/1999 Bình Dương
23 20061223 1723403010241 Trần Thị Ngọc Thạch Nữ 18/07/1999 Bình Phước
24 20061224 1722202010420 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 05/10/1999 Bến Tre
25 20061225 1621402010190 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 11/09/1998 Bình Dương
26 20061226 1724401120092 Võ Thị Thanh Nữ 20/03/1998 Thanh Hóa
27 20061227 1722202010429 Trương Thị Thanh Nữ 10/04/1999 Bình Dương
Danh sách này có 27 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 2

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061228 1723402010141 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 03/11/1999 Thanh Hóa
2 20061229 1723403010246 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 21/08/1999 Bình phước
3 20061230 1723801010382 Huỳnh Ngọc Phước Thành Nam 22/12/1999 Bình Dương
4 20061231 1623401010247 Huỳnh Hiệp Thành Nam 13/02/1997 Bình Dương
5 20061232 1724403010042 Nguyễn Châu Thành Nam 09/06/1999 Bình Dương
6 20061233 1525802080050 Nguyễn Văn Thành Nam 30/04/1997 Bình Phước
7 20061234 1723102050343 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 04/12/1999 Bình Dương
8 20061235 1421401010036 Lý Thạch Thảo Nữ 26/01/1996 Bình Dương
9 20061236 1723801010383 Chu Thị Thu Thảo Nữ 12/11/1999 Đồng Nai
10 20061237 1724601010079 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/03/1999 Bình Dương
11 20061238 1623401010254 Trần Thị Phương Thảo Nữ 20/10/1998 Ninh Thuận
12 20061239 1523403010033 Trần Hiếu Thảo Nữ 27/09/1997 Bình Dương
13 20061240 1721402020075 Đặng Như Thảo Nữ 17/10/1998 Bình Dương
14 20061241 1522202040009 Nguyễn Thị Thêm Nữ 06/09/1992 Sông Bé
15 20061242 1723401010228 Nguyễn Ngọc Thi Nữ 07/01/1999 Bình Dương
16 20061243 1822202010178 Nguyễn Hoàng Minh Thi Nữ 28/08/2000 Bình Dương
17 20061244 1623401010261 Võ Minh Thiện Nam 08/12/1998 Long An
18 20061245 2033403010021 Cao Thị Thi Thơ Nữ 19/03/1990 Quảng Ngãi
19 20061246 1521402010154 Trương Thị Thơ Nữ 13/09/1997 Bến Tre
20 20061247 1723401010233 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 05/07/1999 Phú Yên
21 20061248 1853105010031 Nguyễn Võ Trần Thông Nam 17/05/1995 Bình Dương
22 20061249 1724601010083 Nguyễn Thị Diễm Thu Nữ 26/03/1999 Đồng Tháp
23 20061250 1524403010010 Nguyễn Lê Hoài Thu Nữ 20/10/1997 Bình Dương
24 20061251 1723403010277 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 23/11/1999 Bình Dương
25 20061252 1723401010246 Huỳnh Trương Anh Thư Nữ 28/11/1999 Bình Dương
26 20061253 1721401010051 Hồ Thị Ánh Thư Nữ 09/11/1999 Đồng Nai
27 20061254 1425801020059 Võ Đăng Anh Thư Nữ 21/04/1996 Ninh Thuận
28 20061255 1853105010051 Nguyễn Hiệp Thuận Nam 18/06/1993 Sông Bé
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 5

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061256 1621402180066 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận
2 20061257 2000000001781 Lê Thị Thương Nữ 9/12/1996 Bình Dương
3 20061258 1723401010249 Hà Phạm Hoài Thương Nữ 22/09/1999 Quảng Ngãi
4 20061259 1723801010493 Nguyễn Thị Minh Thương Nữ 05/02/1999 Đắk Lắk
5 20061260 1723401010238 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 26/01/1999 Bình Dương
6 20061261 1723801010425 Vi Bích Thúy Nữ 05/01/1999 Đắk Lắk
7 20061262 1723401010243 Hà Thị Thúy Nữ 20/11/1999 Thái Bình
8 20061263 2000000001747 Hồ Thị Thùy Nữ 06/01/1993 Quảng Ngãi
9 20061264 1825106010047 Trần Như Thủy Nữ 07/01/2000 Bình Dương
10 20061265 1521402010061 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương
11 20061266 1721402020071 Hoàng Thùy Tiên Nữ 22/03/1999 Lạng Sơn
12 20061267 1623401010222 Hoàng Hữu Tiến Nam 17/10/1998 Đắk Lắk
13 20061268 1723801010344 Trần Thanh Tiền Nam 13/11/1999 Tây Ninh
14 20061269 1723801010348 Ngô Huy Tín Nam 02/02/1999 Ninh Thuận
15 20061270 1723801010349 Trần Ngọc Tín Nam 26/07/1999 Bình Thuận
16 20061271 1623102050077 Nguyễn Thị Vui Tính Nữ 16/01/1998 Quảng Ngãi
17 20061272 1725106010108 Phan Văn Tính Nam 11/08/1999 Bình Dương
18 20061273 1728501010159 Trần Thanh Tính Nam 12/01/1999 Bình Dương
19 20061274 1623401010336 Phạm Hữu Toàn Nam 24/7/1998 TP. Hồ Chí Minh
20 20061275 1822202010269 Hồ Bảo Trâm Nữ 15/10/2000 Bình Dương
21 20061276 1724403010076 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 19/01/1999 Ninh Thuận
22 20061277 1822202040165 Nguyễn Hoàng Phương Trâm Nữ 16/02/2000 Bình Dương
23 20061278 1821402020022 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm Nữ 11/08/2000 Bình Dương
24 20061279 1822202010191 Phan Thị Bảo Trâm Nữ 02/08/2000 Bình Dương
25 20061280 1723403010293 Huỳnh Thị Hoàng Trâm Nữ 16/07/1999 Bình Dương
26 20061281 1723102050307 Hồ Thị Mai Trâm Nữ 24/03/1997 Bình Dương
27 20061282 1853105010039 Đặng Thị Bích Trầm Nữ 01/06/1996 Bình Dương
28 20061283 1525106010092 Lê Thị Ngọc Trầm Nữ 10/11/1995 Long An
29 20061284 1723102050310 Bùi Thị Quế Trân Nữ 16/11/1999 Bình Dương
30 20061285 1822202040301 Lưu Huyền Trân Nữ 08/06/1999 Kiên Giang
31 20061286 1723401010255 Lê Thị Thùy Trang Nữ 06/08/1999 Bình Dương
Danh sách này có 31 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061287 1723401010262 Trương Thị Thùy Trang Nữ 22/12/1999 Bình Định
2 20061288 1721402170058 Đào Thị Huyền Trang Nữ 05/05/1999 Cà Mau
3 20061289 1521402180068 Đinh Thị Mai Trang Nữ 17/11/1996 Nghệ An
4 20061290 1721402020088 Đặng Thị Trang Nữ 18/06/1998 Bình Dương
5 20061291 1724601010088 Lê Thị Thùy Trang Nữ 12/01/1999 Bình Dương
6 20061292 1521402010124 Đinh Thị Thu Trang Nữ 04/09/1997 TP. Hồ Chí Minh
7 20061293 1525106010107 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/05/1997 Thái Nguyên
8 20061294 1723102050302 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 27/08/1998 TP. Hồ Chí Minh
9 20061295 1723403010284 Nguyễn Tú Trang Nữ 11/01/1999 Bình Dương
10 20061296 1623102050091 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh
11 20061297 1625202010269 Trần Hải Triều Nam 22/08/1998 Quảng Trị
12 20061298 1621402010239 Lê Thị Huyền Trinh Nữ 19/12/1998 Bình Dương
13 20061299 1723403010296 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 25/01/1999 Bình Dương
14 20061300 1822202010385 Đào Phạm Phương Trinh Nữ 31/10/2000 Bình Phước
15 20061301 1721402020095 Từ Thị Huế Trinh Nữ 10/10/1997 Ninh Thuận
16 20061302 1724401120107 Phan Thị Trinh Nữ 07/10/1999 Bình Dương
17 20061303 1623401010301 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 24/03/1998 TP. Hồ Chí Minh
18 20061304 1724403010050 Hồ Tống Trọn Nam 09/12/1999 Bình Dương
19 20061305 1722202010379 Nguyễn Thị Trọng Nữ 16/08/1999 Bình Dương
20 20061306 1723403010303 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 08/09/1999 Bình Dương
21 20061307 1723403010301 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 28/09/1999 Bình Dương
22 20061308 1723403010304 Nguyễn Trung Trực Nam 28/05/1999 Bình Dương
23 20061309 1723801010467 Phạm Minh Trung Nam 09/10/1999 Tây Ninh
24 20061310 1823402010121 Phan Nhật Trường Nam 24/02/2000 Bình Dương
25 20061311 1825106010004 Phạm Thị Cẩm Nữ 18/08/1999 An Giang
26 20061312 1723801010358 Nguyễn Ngọc Cẩm Nữ 31/12/1999 Bình Dương
27 20061313 1822202010431 Đinh Thị Ngọc Nữ 08/03/2000 Bình Dương
28 20061314 1722202010310 Lê Mai Minh Nữ 24/08/1999 Bình Dương
29 20061315 1723801010355 Đỗ Quốc Nam 24/05/1999 Bình Dương
30 20061316 1723401010209 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 06/02/1999 Bình Định
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 4
Giờ thi: 15:30
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 20061317 1325802080066 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk
2 20061318 1724401120086 Chu Gia Tuệ Nữ 15/05/1999 TP. Hồ Chí Minh
3 20061319 1724401120088 Lý Xuân Tùng Nam 03/09/1999 Bình Dương
4 20061320 1723801010364 Lê Ngọc Tuyền Nữ 18/02/1999 Bình Dương
5 20061321 1723403010232 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 10/08/1999 TP. Hồ Chí MInh
6 20061322 1722202010314 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 11/11/1999 Đồng Nai
7 20061323 1621402010184 Vũ Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1998 Tp.HCM
8 20061324 1723801010368 Trần Mỹ Tuyền Nữ 29/12/1999 Bình Dương
9 20061325 1628501010098 Hoàng Thị Kim Tuyết Nữ 01/10/1998 Gia Lai
10 20061326 1721402170046 Hoàng Thị Lê Tuyết Nữ 22/02/1999 Ninh Thuận
11 20061327 1853105010027 Nguyễn Thị Út Nữ 10/10/1990 Bình Dương
12 20061328 1723401010282 Mai Thị Phương Uyên Nữ 13/05/1999 Bình Dương
13 20061329 1724403010062 Nguyễn Trương Phương Uyên Nữ 07/08/1999 Tiền Giang
14 20061330 1724401120109 Bùi Thị Hải Vân Nữ 09/12/1999 TP. Hồ Chí Minh
15 20061331 1721402020101 Pinăng Thị Vân Nữ 10/02/1999 Ninh Thuận
16 20061332 1825106010055 Võ Thị Hồng Vân Nữ 26/04/2000 Bình Dương
17 20061333 1722202010392 Đặng Thị Tường Vân Nữ 17/01/1999 Bến Tre
18 20061334 1723403010314 Kim Văn Nam 20/08/1998 An Giang
19 20061335 1723403010315 Phan Bình Nam 17/10/1997 Bình Dương
20 20061336 1722202040299 Lê Thạch Vương Nam 10/11/1999 Bình Dương
21 20061337 1728501010214 Đỗ Lê Phương Vy Nữ 05/02/1999 Bình Dương
22 20061338 1900000001504 Nguyễn Thị Hồng Vy Nữ 11/5/1999 Ninh Thuận
23 20061339 1723401010298 Nguyễn Phú Tường Vy Nữ 23/06/1999 Bình Phước
24 20061340 1322202010202 Trần Kiều Vỹ Nam 03/10/1995 Bình Dương
25 20061341 1722202010403 Nguyễn Ngọc Yến Xuân Nữ 11/05/1999 Bình Dương
26 20061342 1722202010402 Nguyễn Hoàng Ánh Xuân Nữ 20/10/1999 Bình Dương
27 20061343 1724601010099 Nguyễn Thị Xuân Nữ 08/10/1999 Bình Dương
28 20061344 1623102050101 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước
29 20061345 1723403010324 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 07/03/1999 Bình Dương
30 20061346 1723403010325 Nguyễn Hoài Như Ý Nữ 02/12/1999 Bình Dương
31 20061347 1723801010486 Nông Thị Yên Nữ 07/07/1999 Đắk Lắk
32 20061348 1722202010414 Thái Thị Yến Nữ 22/10/1998 Thái bình
Danh sách này có 32 thí sinh.watch_later
17/08/2020 09:15:47  
visibility
 382