KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20060 THI Ngày 19 tháng 09 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20060072 4,5
2 20060087 3,5
3 20060123 4,5
4 20060184 4
5 20060236 5
6 20060252 4
7 20060264 4
8 20060272 4,5
9 20060308 5
10 20060342 5,5
11 20060347 4,5
12 20060362 5
Danh sách này có 12 thí sinh.

watch_later
28/09/2020 15:30:00  
visibility
 271