Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20060 Ngày 19 tháng 09 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 21/09/2020 đến 25/09/2020.

Thời gian trả kết quả: 28/09/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 09 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 25/09/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20060001 Nguyễn Diệu Ái Nữ 19/03/2000 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
2 20060002 Giang Cẩm Ái Nữ 26/12/2000 Bạc Liêu 7 6.5 Đạt
3 20060003 Trần Thị Thúy An Nữ 29/06/1999 Vĩnh Long 7 3.5 Không đạt
4 20060004 Đỗ Thị Thùy An Nữ 20/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 3 Không đạt
5 20060005 Nguyễn Thị Hồng Ân Nữ 11/06/1999 Đồng Nai 6 4 Không đạt
6 20060006 Nguyễn Đức Anh Nam 01/11/1999 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
7 20060007 Trần Thảo Anh Nữ 24/02/2000 Lâm Đồng 7 4.5 Không đạt
8 20060008 Trịnh Văn Tuấn Anh Nam 02/10/1999 Thanh Hóa 7 6 Đạt
9 20060009 Phạm Nguyễn Lan Anh Nữ 28/06/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
10 20060010 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 04/11/1999 Phú Yên 6.5 5 Đạt
11 20060011 Vũ Minh Anh Nữ 01/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
12 20060012 Huỳnh Thị Minh Anh Nữ 14/01/1999 Ninh Thuận 8 4.5 Không đạt
13 20060013 Phạm Thị Lan Anh Nữ 06/09/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
14 20060014 Lê Thị Kim Anh Nữ 29/01/1997 Thanh Hóa 5.5 3 Không đạt
15 20060015 Lê Thị Mỹ Anh Nữ 23/05/2000 Bình Dương 8 5 Đạt
16 20060016 Tô Tuấn Anh Nam 11/08/2000 Thái Bình 6.5 7.5 Đạt
17 20060017 Hoàng Thị Tú Anh Nữ 15/09/1998 Lạng Sơn 5.5 3.5 Không đạt
18 20060018 Tạ Hoàng Mai Anh Nữ 25/12/1999 Nghệ An 7 3 Không đạt
19 20060019 Đinh Thị Lan Anh Nữ 30/10/2000 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
20 20060020 Nguyễn Phương Anh Nữ 13/11/1999 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
21 20060021 Lê Ngọc Ánh Nữ 14/11/1999 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
22 20060022 Vương Thái Bảo Nam 26/02/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
23 20060023 Lê Nguyễn Hoài Bảo Nam 15/12/1996 Bình Dương 5 7.5 Đạt
24 20060024 Nguyễn Chí Bảo Nam 06/12/1999 Bình Thuận 5.5 4.5 Không đạt
25 20060025 Nguyễn Thị Trúc Bi Nữ 27/07/2000 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
26 20060026 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 01/07/1999 Bình Dương 3.5 3.5 Không đạt
27 20060027 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 02/01/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
28 20060028 Lê Thị Mỹ Cầm Nữ 27/01/2000 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
29 20060029 Lý Ngọc Cẩm Nữ 04/11/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
30 20060030 Phạm Ngọc Châu Nữ 25/07/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
31 20060031 Huỳnh Thị Quế Chi Nữ 06/11/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
32 20060032 Đỗ Thị Lan Chi Nữ 01/06/1998 Nam Định 6 7.5 Đạt
33 20060033 Nguyễn Mỹ Chi Nữ 13/04/1999 Phú Yên 8 4 Không đạt
34 20060034 Đào Thị Chỉnh Nữ 14/02/1998 Thanh Hóa 7 2.5 Không đạt
35 20060035 Võ Hoàng Chương Nam 15/07/1999 Đồng Nai 8.5 7 Đạt
36 20060036 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 08/12/2001 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
37 20060037 Hà Thị Linh Đan Nữ 11/06/2000 Nam Định 7.5 4 Không đạt
38 20060038 Vũ Thụy Trúc Đào Nữ 19/01/2000