Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20051 Ngày 15 tháng 08 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 17/08/2020 đến 21/08/2020.

Thời gian trả kết quả: 24/08/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 15 tháng 08 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 21/08/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20051001 Nguyễn Hữu Ái Nữ 31/05/1991 Bình Dương Vắng
2 20051002 Nguyễn Thụy Thúy Ái Nữ 02/07/1998 Tiền Giang 6.5 7 Đạt
3 20051003 Phạm Ngọc Hoài An Nữ 14/12/1999 Bình phước 5.5 5.5 Đạt
4 20051004 Nguyễn Thanh Ân Nam 11/11/1999 Bình Thuận 5 5 Đạt
5 20051005 Nguyễn Tú Anh Nữ 19/06/1999 Bình Dương 7 9 Đạt
6 20051006 Vũ Thị Hoàng Anh Nữ 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 7 Đạt
7 20051007 Huỳnh Trần Tuấn Anh Nam 20/02/2001 Bình Dương Vắng
8 20051008 Bùi Viết Anh Nam 29/06/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
9 20051009 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 19/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
10 20051010 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 13/4/1990 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
11 20051011 Lê Minh Anh Nữ 10/04/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
12 20051012 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 30/10/1999 Thanh Hóa 4.5 3.5 Không đạt
13 20051013 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/08/1998 Long An 6 6 Đạt
14 20051014 Lâm Quang Hoàng Anh Nam 20/04/1998 Long An 5.5 6 Đạt
15 20051015 Lê Thế Bảo Nam 28/12/1999 Bình Dương 7 9 Đạt
16 20051016 Dương Thị Ngọc Bích Nữ 19/04/1997 Ninh Thuận 5 4 Không đạt
17 20051017 Nguyễn Thái Bình Nam 26/10/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
18 20051018 Nguyễn Thị Bông Nữ 08/10/1996 Đắk Lắk 4.5 5 Không đạt
19 20051019 Trần Thanh Bảo Châu Nữ 08/05/1999 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
20 20051020 Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 22/02/1994 Sông Bé 7.5 4 Không đạt
21 20051021 Lê Thị Bích Chi Nữ 27/07/1997 Bến Tre 6.5 6 Đạt
22 20051022 Hoàng Thị Mai Chinh Nữ 10/11/1999 Bình Phước 5.5 7.5 Đạt
23 20051023 Nguyễn Thành Công Nam 04/01/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
24 20051024 Nguyễn Văn Cường Nam 12/05/1995 Bình Dương 8 6.5 Đạt
25 20051025 Phan Thành Danh Nam 28/11/1996 Bình Dương 7 6 Đạt
26 20051026 Mai Công Danh Nam 24/12/1998 Bình Dương 8 10 Đạt
27 20051027 Nguyễn Thành Danh Nam 24/05/1999 TP.Hồ Chí Minh 6.5 7.5 Đạt
28 20051028 Nguyễn Trúc Đào Nữ 14/09/1993 Bình Dương 9.5 9 Đạt
29 20051029 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/02/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
30 20051030 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 17/06/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
31 20051031 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 22/03/1999 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt
32 20051032 Nguyễn Thị Diệu Nữ 10/12/1995 Quảng Nam 6 5.5 Đạt
33 20051033 Huỳnh Thị Thúy Diệu Nữ 18/04/2000 Khánh Hòa 6.5 8 Đạt
34 20051034 Phạm Thị Thu Dung Nữ 22/05/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
35 20051035 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 25/04/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
36 20051036 Phan Ngọc Thùy Dung Nữ 01/03/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
37 20051037 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 10/01/1998 Bình Phước 8 9.5 Đạt
38 20051038 Trần Huỳnh Duy Nữ 10/05/1999 Cần Thơ 8 9.5 Đạt
39 20051039 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 01/11/1994 Bình Thuận 7.5 6 Đạt
40 20051040 Châu Thị Duyên Nữ 22/10/1999 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
41 20051041 Trần Thụy Hà Giang Nữ 06/03/1979 Bình Dương 7.5 5 Đạt
42 20051042 Lê Thị Quỳnh Giao Nữ 13/12/2000 Tp.Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
43 20051043 Võ Thị Thu Nữ 22/09/1999 Bình Dương 5.5 7 Đạt
44 20051044 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/04/1997 Thừa Thiên Huế 8 7 Đạt
45 20051045 Nguyễn Hồng Ngọc Hân Nữ 09/11/2001 Bình Dương 7 5 Đạt
46 20051046 Lê Nguyễn Ngọc Hân Nữ 04/03/1995 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
47 20051047 Nguyễn Nhật Đoan Hân Nữ 18/04/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
48 20051048 Phan Thị Hằng Nữ 16/10/1998 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
49 20051049 Phạm Ánh Nguyệt Hằng Nữ 25/08/1998 Bình Phước 4.5 7.5 Không đạt
50 20051050 Tạ Thị Mỹ Hằng Nữ 10/10/1999 Quảng Ngãi 7.5 9 Đạt
51 20051051 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 01/05/1999 Thanh Hoá 6.5 9.5 Đạt
52 20051052 Tạ Thị Phương Hoài Hạnh Nữ 29/08/1997 Bình Thuận 7 5 Đạt
53 20051053 Lê Thị Minh Hậu Nữ 02/10/1997 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
54 20051054 Lê Thị Thu Hiền Nữ 07/05/1998 Thanh Hóa 4 5 Không đạt
55 20051055 Phan Trương Liễu Hiền Nữ 03/04/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
56 20051056 Trần Thị Khánh Hiền Nữ 02/02/1998 Bình Định 7.5 7 Đạt
57 20051057 Huỳnh Thị Thu Hiền Nữ 26/02/2000 Bình Định 8 5 Đạt
58 20051058 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/03/1998 Quảng Bình 6 3 Không đạt
59 20051059 Nguyễn Thị Hiền Nữ 06/06/1997 Nghệ An 7 6 Đạt
60 20051060 Trần Thị Thuý Hiền Nữ 01/02/1999 Bình Phước 7 9.5 Đạt
61 20051061 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/04/1993 Quảng Nam Vắng
62 20051062 Nguyễn Ngọc Hiếu Nữ 28/08/1993 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
63 20051063 Phạm Thanh Hiếu Nam 03/07/1994 Bình Dương 6 3 Không đạt
64 20051064 Bùi Thị Hoa Nữ 01/08/2000 Đắk Lắk 8 9 Đạt
65 20051065 Phùng Thị Hòa Nữ 21/04/1999 Bắc Ninh 6.5 6 Đạt
66 20051066 Nguyễn Ngọc Hòa Nữ 26/03/1993 Bình Dương 6.5 5 Đạt
67 20051067 Trương Thị Huệ Nữ 15/02/1998 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
68 20051068 Trần Thị Ngọc Huệ Nữ 12/12/1998 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
69 20051069 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 07/10/1999 Bình Dương 4.5 9.5 Không đạt
70 20051070 Nguyễn Thanh Hùng Nam 15/10/1998 Long An 6 6 Đạt
71 20051071 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 09/07/1997 Bình Dương Vắng
72 20051072 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 10/07/1999 Tây Ninh 7 5 Đạt
73 20051073 Lý Thiên Huy Nam 12/07/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
74 20051074 Đỗ Thị Thanh Huy Nữ 03/01/2000 Bình Định 6 9 Đạt
75 20051075 Nguyễn Minh Huy Nam 6/8/1988 Bình Dương 8.5 7 Đạt
76 20051076 Phạm Thị Huyền Nữ 09/07/1998 Hải Dương 6 7 Đạt
77 20051077 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 01/12/1997 Vĩnh Long 6 3.5 Không đạt
78 20051078 Bùi Thị Minh Huyền Nữ 30/09/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
79 20051079 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh Nữ 09/02/1994 Bình Dương 7 4 Không đạt
80 20051080 Nguyễn Thị Kiều Khanh Nữ 12/08/1994 Bình Dương Vắng
81 20051081 Nguyễn Hoàng Kim Khánh Nữ 27/01/1999 TP.Hồ Chí Minh 8.5 9 Đạt
82 20051082 Mai Duy Khương Nam 23/09/1998 TP HCM 8 7.5 Đạt
83 20051083 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 31/07/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
84 20051084 Bành Gia Lạc Nam 29/08/1998 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
85 20051085 Nguyễn Thị Lài Nữ 07/01/1998 Quảng Trị 8 7.5 Đạt
86 20051086 Nguyễn Tùng Lâm Nam 28/10/1995 Đà Nẵng 5.5 5.5 Đạt
87 20051087 Đặng Thị Mỹ Lan Nữ 04/11/1998 Tây Ninh Vắng
88 20051088 Trần Ngọc Lân Nam 07/04/1998 Kiên Giang Vắng
89 20051089 Trần Thị Lành Nữ 02/10/1999 Bình Phước 5 3 Không đạt
90 20051090 Trương Hoàng Mỹ Liên Nữ 03/01/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
91 20051091 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
92 20051092 Phạm Hoài Linh Nữ 16/07/1997 Hà Tây 6 4.5 Không đạt
93 20051093 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/11/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
94 20051094 Dương Diệp Gia Linh Nữ 19/02/1999 Bình Dương 8 9.5 Đạt
95 20051095 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 17/08/1998 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
96 20051096 Thái Lâm Triều Linh Nữ 23/08/1999 Tiền Giang 6 7 Đạt
97 20051097 Phan Thị Kim Loan Nữ 21/11/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
98 20051098 Phùng Thị Ngọc Loan Nữ 05/03/1999 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
99 20051099 Đặng Xuân Lợi Nam 21/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 7.5 7 Đạt
100 20051100 Lê Năng Long Nam 25/07/1996 Tây Ninh 4 3 Không đạt
101 20051101 Lưu Hoàng Công Luận Nam 21/11/2000 Bình Dương 7 9 Đạt
102 20051102 Đỗ Thị Thùy Luyến Nữ 20/07/1999 Ninh Thuận 4.5 2 Không đạt
103 20051103 Lê Thị Mai Nữ 08/11/1997 Thanh Hóa 7 2.5 Không đạt
104 20051104 Trần Ngọc Xuân Mai Nữ 03/11/1998 Vĩnh Long 5.5 6.5 Đạt
105 20051105 Bùi Thị Minh Nữ 23/05/1997 Nam Định 5 6.5 Đạt
106 20051106 Vũ Thị Hải Minh Nữ 09/12/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
107 20051107 Trần Ngọc Thảo My Nữ 20/06/1998 Bình Dương Vắng
108 20051108 Phạm Thị Mỹ Nữ 20/05/1997 Bình Định 6 5 Đạt
109 20051109 Huỳnh Ngọc Khánh Ngân Nữ 23/05/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
110 20051110 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 15/11/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
111 20051111 Võ Kim Ngân Nữ 22/11/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
112 20051112 Nguyễn Minh Nghi Nữ 17/11/1999 Bình Dương 7.5 9.5 Đạt
113 20051113 Đồng Như Ngọc Nữ 18/08/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
114 20051114 Phạm Xuân Phúc Nguyên Nam 13/8/1982 Tp. Hồ Chí Minh 4.5 3 Không đạt
115 20051115 Lê Hoàng Nguyên Nam 13/08/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
116 20051116 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 09/07/1996 Bình Dương 4.5 Không đạt
117 20051117 Ngô Nguyễn Thành Nhân Nam 21/12/1999 Bình Dương 5 6 Đạt
118 20051118 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 06/09/1999 Kiên Giang 5.5 6 Đạt
119 20051119 Huỳnh Khang Nhi Nữ 29/05/1998 Bến Tre 7 5 Đạt
120 20051120 Phạm Yến Nhi Nữ 29/10/1999 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
121 20051121 Lê Hoàng Lan Nhi Nữ 24/05/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
122 20051122 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 09/09/2000 Bình Định 6 8 Đạt
123 20051123 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 12/09/1997 Bến Tre 5 4.5 Không đạt
124 20051124 Mã Thị Bích Như Nữ 30/12/1997 Sóc Trăng 6.5 5 Đạt
125 20051125 Nguyễn Ngọc Ái Như Nữ 20/03/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
126 20051126 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 15/03/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
127 20051127 Huỳnh Cẩm Nhung Nữ 11/05/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
128 20051128 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận 8 4 Không đạt
129 20051129 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 06/10/1999 Long An 8 6 Đạt
130 20051130 Bùi Công Nhựt Nam 12/11/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
131 20051131 Huỳnh Nguyễn Thành Phát Nam 25/11/1999 Bình Dương 5.5 7 Đạt
132 20051132 Trần Hữu Phát Nam 23/1/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
133 20051133 Huỳnh Thị Kim Phi Nữ 06/08/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
134 20051134 Phan Văn Phong Nam 22/10/1998 Kiên Giang 7.5 8.5 Đạt
135 20051135 Lê Thanh Phú Nam 21/07/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
136 20051136 Lê Thị Hồng Phúc Nữ 06/08/1999 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
137 20051137 Nguyễn Đình Phúc Nam 12/01/1990 Phú Yên Vắng
138 20051138 Tô Hồng Phúc Nam 05/02/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
139 20051139 Khổng Vi Phụng Nữ 18/04/1999 Long An 6 5.5 Đạt
140 20051140 Bùi Kim Phụng Nữ 21/12/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
141 20051141 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 08/09/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
142 20051142 Lữ Thị Phương Nữ 02/02/1994 Bình Dương 7 6.5 Đạt
143 20051143 Nguyễn Thị Phương Nữ 19/12/1999 Bình Dương 6 8.5 Đạt
144 20051144 Trịnh Mỹ Phương Nữ 7/9/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
145 20051145 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 07/11/1994 Bình Dương 0 Không đạt
146 20051146 Lê Thị Bích Phượng Nữ 10/05/1998 Bình Thuận 6.5 8 Đạt
147 20051147 Phạm Tấn Quang Nam 09/06/2000 TP HCM 6 6.5 Đạt
148 20051148 Hồ Liên Hương Quế Nữ 01/04/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
149 20051149 Nguyễn Thùy Quyên Nữ 17/11/1997 Hà Tĩnh 6.5 6 Đạt
150 20051150 Lê Như Quỳnh Nữ 17/08/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
151 20051151 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 11/10/1999 Bình Phước 6 8 Đạt
152 20051152 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 10/12/1999 Nam Định 6 8.5 Đạt
153 20051153 Đỗ Thị Quỳnh Nữ 18/01/1999 Bình Định 7 7 Đạt
154 20051154 Phạm Xuân Quỳnh Nữ 06/02/1997 Bình Thuận 3.5 7 Không đạt
155 20051155 Trần Bảo Sang Nam 18/06/1999 Quảng Trị 6 5 Đạt
156 20051156 Ngô Thị Thúy Sinh Nữ 08/01/2000 Đắk Lắk 6.5 8.5 Đạt
157 20051157 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 04/11/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
158 20051158 Nguyễn Thị Tâm Nữ 12/06/1997 Hà Tĩnh 9 8 Đạt
159 20051159 Đặng Hồ Minh Tâm Nữ 15/01/1998 Đồng Nai 6 8 Đạt
160 20051160 Nguyễn Ngọc Như Tâm Nữ 09/07/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
161 20051161 Nguyễn Minh Tâm Nam 11/11/1992 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
162 20051162 Nguyễn Văn Tâm Nam 16/09/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
163 20051163 Vũ Thị Tân Nữ 28/02/1998 Bình Phước 6.5 7 Đạt
164 20051164 Nguyễn Khắc Tấn Nam 12/05/1997 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
165 20051165 Nguyễn Hùng Thái Nam 04/05/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
166 20051166 Nguyễn Hoàng Thái Nam 19/07/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
167 20051167 Bùi Thị Thắm Nữ 25/03/1999 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đạt
168 20051168 Nguyễn Thùy Kim Thanh Nữ 09/08/1993 Sông Bé 7.5 8 Đạt
169 20051169 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 06/11/1999 Bình Dương 4.5 Không đạt
170 20051170 Nguyễn Thị Thanh Nữ 02/08/1993 Hà Tĩnh 3.5 5 Không đạt
171 20051171 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 11/09/1998 Bình Dương 3 7 Không đạt
172 20051172 Lý Văn Thanh Nam 23/01/1997 Vĩnh Long 4.5 Không đạt
173 20051173 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 6 5 Đạt
174 20051174 Trần Thị Kim Thanh Nữ 13/10/1994 Bình Dương Vắng
175 20051175 Phạm Ngọc Công Thành Nam 16/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 7 Đạt
176 20051176 Hồ Nguyễn Công Thành Nam 24/06/1994 Bình Dương 4 Không đạt
177 20051177 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ 10/03/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
178 20051178 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 08/11/1992 Bình Dương 5.5 5 Đạt
179 20051179 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương 5.5 7 Đạt
180 20051180 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 03/07/1994 Bình Dương 3 3 Không đạt
181 20051181 Lê Chí Thảo Nam 26/07/1993 Bình Dương 7.5 9 Đạt
182 20051182 Phan Thanh Thảo Nữ 05/06/1997 Bình Dương 5 7 Đạt
183 20051183 Đặng Như Thảo Nữ 17/10/1998 Bình Dương 4 5 Không đạt
184 20051184 Nguyễn Thị Vân Thiên Nữ 13/04/1999 Bình Phước 5.5 7.5 Đạt
185 20051185 Trương Thị Thơ Nữ 13/09/1997 Bến Tre 4.5 7 Không đạt
186 20051186 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 08/08/1997 Quảng Nam 7.5 6 Đạt
187 20051187 Lê Huỳnh Kim Thoa Nữ 02/06/1995 Bình Dương 6.5 6 Đạt
188 20051188 Hoàng Thị Thỏa Nữ 10/02/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
189 20051189 Trần Thị Thời Nữ 10/06/1999 Đắk Lắk 8.5 6.5 Đạt
190 20051190 Trảo Thị Cẩm Thu Nữ 22/01/2000 Bình Định 4 Không đạt
191 20051191 Nguyễn Lê Hoài Thu Nữ 20/10/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
192 20051192 Nguyễn Minh Thư Nữ 18/03/1993 Bình Dương 5.5 7 Đạt
193 20051193 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ 14/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
194 20051194 Lương Hoàng Thuận Nam 28/04/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
195 20051195 Hồ Trung Thuận Nam 25/09/1999 Đắk Lắk 5.5 8.5 Đạt
196 20051196 Tống Thị Thuận Nữ 31/05/1999 Bình Thuận 6.5 7.5 Đạt
197 20051197 Nguyễn Hoàng Duy Thức Nam 22/11/1994 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
198 20051198 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
199 20051199 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 8/10/2001 Bình Dương 6 5.5 Đạt
200 20051200 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 04/01/1997 Gia Lai 7 5.5 Đạt
201 20051201 Nguyễn Thị Minh Thùy Nữ 28/01/1994 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
202 20051202 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
203 20051203 Đỗ Huỳnh Cẩm Tiên Nữ 03/05/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
204 20051204 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 23/07/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
205 20051205 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ 12/11/1994 Bình Dương 7 7 Đạt
206 20051206 Nguyễn Minh Tiến Nam 01/06/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
207 20051207 Nguyễn Thị Tiền Nữ 18/04/1994 Bình Phước 5.5 5 Đạt
208 20051208 Trần Ngọc Tín Nam 26/07/1999 Bình Thuận 4 Không đạt
209 20051209 Nguyễn Trọng Tính Nam 14/02/1994 Bình Dương 6 5.5 Đạt
210 20051210 Trương Ngọc Minh Toàn Nam 26/07/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6 8.5 Đạt
211 20051211 Dương Ngọc Trâm Nữ 07/08/2000 Bình Dương 7 9 Đạt
212 20051212 Phú Thị Thùy Trâm Nữ 21/12/1999 Đồng Nai 8 6 Đạt
213 20051213 Dương Thị Bích Trâm Nữ 28/04/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
214 20051214 Lê Thị Ngọc Trầm Nữ 10/11/1995 Long An 5.5 4 Không đạt
215 20051215 Lê Thị Thu Trang Nữ 24/8/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
216 20051216 Hà Thị Thùy Trang Nữ 9/12/1997 Binh Phước 6.5 8 Đạt
217 20051217 Lưu Thị Mỹ Trang Nữ 25/12/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
218 20051218 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 6 Không đạt
219 20051219 Lê Nguyễn Thanh Trí Nam 17/11/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
220 20051220 Trần Hải Triều Nam 22/08/1998 Quảng Trị 3.5 Không đạt
221 20051221 Mai Thị Yến Trinh Nữ 13/02/1999 Bình Dương 5 6.5 Đạt
222 20051222 Võ Văn Trọng Nam 20/01/1997 Đồng Nai Vắng
223 20051223 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 20/10/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
224 20051224 Phạm Ngọc Trúc Nữ 03/03/1999 Bình Dương 6 8.5 Đạt
225 20051225 Trần Quốc Trường Nam 01/01/1999 Hà Tĩnh 7.5 7 Đạt
226 20051226 Võ Thị Kim Nữ 22/04/1999 Bình Phước 8 6.5 Đạt
227 20051227 Phạm Tuân Nam 17/07/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
228 20051228 Thạch Vũ Tuấn Nam 01/07/1993 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
229 20051229 Võ Thanh Tuấn Nam 27/03/1994 Đắk Lắk 4 5 Không đạt
230 20051230 Hoàng Đình Tùng Nam 17/04/1999 Phú Thọ 6 6 Đạt
231 20051231 Lý Xuân Tùng Nam 03/09/1999 Bình Dương Vắng
232 20051232 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 18/09/1999 Bình Định 6 8 Đạt
233 20051233 Vũ Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1998 Tp.HCM 4 5 Không đạt
234 20051234 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 04/08/1999 Khánh Hoà 6 7 Đạt
235 20051235 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 26/08/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
236 20051236 Nguyễn Thị Hồng Tuyết Nữ 04/09/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
237 20051237 Nguyễn Hùng Ty Nam 07/05/1999 Long An 4 6 Không đạt
238 20051238 Nguyễn Cao Như Uyên Nữ 25/08/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
239 20051239 Đàm Trần Nhã Uyên Nữ 17/04/1999 TP HCM 5.5 5 Đạt
240 20051240 Lâm Thị Mỹ Uyên Nữ 13/10/1997 Ninh Thuận 6.5 5 Đạt
241 20051241 Nguyễn Thị Kiều Vân Nữ 01/10/1998 Thái Bình 5.5 7 Đạt
242 20051242 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 07/04/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
243 20051243 Ngô Thị Thùy Vân Nữ 10/08/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
244 20051244 Lê Anh Nam 31/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
245 20051245 Lê Võ Hoàng Nam 22/12/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
246 20051246 Võ Ngọc Nam 19/05/1992 Bình Phước 5 5 Đạt
247 20051247 Phan Thị Thúy Vy Nữ 10/04/1994 Bình Dương 7.5 8 Đạt
248 20051248 Nguyễn Yến Vy Nữ 01/01/1997 Đắk Nông 6 6.5 Đạt
249 20051249 Chiêm Khánh Vy Nữ 16/08/2001 Bình Dương 5.5 6 Đạt
250 20051250 Trần Thị Thúy Vy Nữ 08/02/2000 Đắk Lắk 7.5 7 Đạt
251 20051251 Nguyễn Ngọc Yến Xuân Nữ 11/05/1999 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
252 20051252 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước 3.5 4 Không đạt
253 20051253 Phạm Hồng Hải Yến Nữ 27/12/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
254 20051254 Nguyễn Ngọc Phương Yến Nữ 27/09/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
Danh sách này có 254 thí sinh.

watch_later
16/08/2020 21:00:00  
visibility
 1954