KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20050 THI Ngày 15 tháng 08 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20050025 4,5
2 20050172 4
3 20050232 5,5
4 20050234 4
Danh sách này có 4 thí sinh.

watch_later
24/08/2020 15:30:00  
visibility
 307