KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20040 THI Ngày 18 tháng 07 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20040236 5
2 20040246 4,5
Danh sách này có 2 thí sinh.

watch_later
27/07/2020 15:30:00  
visibility
 296