Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20040 Ngày 18 tháng 07 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 20/07/2020 đến 24/07/2020.

Thời gian trả kết quả: 27/07/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 18 tháng 07 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 24/07/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20040001 Nguyễn An Nam 21/07/2000 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
2 20040002 Nguyễn Thị Trường An Nữ 27/10/1999 Bến Tre 6.5 6 Đạt
3 20040003 Lê Thị Thúy An Nữ 11/07/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
4 20040004 Nguyễn Thị Hà An Nữ 27/08/2000 Hà Tĩnh 7.5 6.5 Đạt
5 20040005 Trần Thị Như Anh Nữ 28/5/1998 Tây Ninh 3.5 5.5 Không đạt
6 20040006 Hoàng Tuấn Anh Nam 05/09/2000 Hưng Yên 5 5.5 Đạt
7 20040007 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 18/03/2000 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
8 20040008 Võ Thị Trâm Anh Nữ 31/05/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
9 20040009 Hoàng Thị Tú Anh Nữ 15/09/1998 Lạng Sơn 4.5 3.5 Không đạt
10 20040010 Trần Thị Kim Anh Nữ 18/06/1998 Thừa Thiên Huế 6 6.5 Đạt
11 20040011 Nguyễn Thị Mỹ Anh Nữ 29/10/1999 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
12 20040012 Bùi Vân Anh Nữ 22/04/1999 Thái Bình 7 8 Đạt
13 20040013 Dương Thị Hoàng Anh Nữ 28/11/2000 Bình Dương 9 8 Đạt
14 20040014 Nguyễn Hà Anh Nữ 26/04/2000 Nam Định 8 7 Đạt
15 20040015 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 08/11/1999 Bắc Giang 8 6 Đạt
16 20040016 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 02/07/1998 Thanh Hóa 7 7.5 Đạt
17 20040017 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 05/5/2000 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
18 20040018 Lê Ngọc Ánh Nữ 14/11/1999 Đắk Lắk 6.5 3.5 Không đạt
19 20040019 Trương Kim Ánh Nữ 08/01/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
20 20040020 Nguyễn Doãn Ánh Nam 19/05/1996 Sông Bé 6 1.5 Không đạt
21 20040021 Nguyễn Thị Hải Âu Nữ 09/01/1999 Quảng Nam 5 7.5 Đạt
22 20040022 Đậu Thái Bảo Nam 16/07/1998 Tiền Giang 5 6 Đạt
23 20040023 Trần Chí Bảo Nam 05/12/2000 Bình Dương 6 7 Đạt
24 20040024 Trần Lê Quốc Bảo Nam 14/01/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
25 20040025 Lương Thanh Ngọc Bích Nữ 28/01/2000 Bình Dương 6 6.5 Đạt
26 20040026 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 27/08/1999 TP. Hồ Chí Minh 5.5 7.5 Đạt
27 20040027 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 20/01/1999 Hà Tĩnh 7.5 7 Đạt
28 20040028 Phạm Thị Bình Nữ 17/06/2000 Bình Phước 7.5 8 Đạt
29 20040029 Trần Thị Sơn Ca Nữ 12/08/2000 Quảng Nam 5.5 6 Đạt
30 20040030 Phạm Thị Cẩm Nữ 01/02/1999 Quảng Trị 5 5.5 Đạt
31 20040031 Võ Ngọc Kim Châu Nữ 21/12/1999 Bến Tre 6 7 Đạt
32 20040032 Bùi Thị Thanh Châu Nữ 01/01/2000 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
33 20040033 Trần Bảo Châu Nữ 14/03/2000 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
34 20040034 Huỳnh Lan Châu Nữ 18/09/2000 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
35 20040035 Lê Quốc Chí Nam 1/4/1996 Bình Dương 5 4 Không đạt
36 20040036 Huỳnh Minh Chuẩn Nam 29/09/2000 Bình Thuận 6.5 7 Đạt
37 20040037 Cao Thành Công Nam 8/8/1991 Thanh Hóa 5 3 Không đạt
38 20040038 Trần Văn Cường Nam 17/01/2000 TP. Hồ Chí Minh 7.5 6 Đạt
39 20040039 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 12/11/2000 Bình Dương 7 4 Không đạt
40 20040040 Bùi Minh Đạo Nam 23/06/2000 Nam Định 8 6.5 Đạt
41 20040041 Phương Tấn Đạt Nam 08/09/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 7.5 Đạt
42 20040042 Nguyễn Văn Đệ Nam 16/11/1999 Bình Dương 8 9.5 Đạt
43 20040043 Lâm Hiền Đệ Nam 24/11/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
44 20040044 Ka Diam Nữ 19/10/1998 Lâm Đồng 5.5 4 Không đạt
45 20040045 Đỗ Thị Ngọc Diễm Nữ 31/08/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
46 20040046 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 22/06/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
47 20040047 Võ Ngọc Diễm Nữ 28/05/2000 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
48 20040048 Lê Thị Ngọc Diễm Nữ 01/09/2000 Bình Dương 5 7 Đạt
49 20040049 Đặng Văn Bá Diệp Nam 02/05/1998 Gia Lai 5.5 4 Không đạt
50 20040050 Trần Hữu Đức Nam 25/11/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
51 20040051 Ma Văn Đức Nam 10/08/1996 Tuyên Quang 7.5 3.5 Không đạt
52 20040052 Nguyễn Thành Đức Nam 13/12/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
53 20040053 Trần Lê Kim Dung Nữ 8/7/1989 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
54 20040054 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 03/08/2000 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
55 20040055 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 27/04/2000 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
56 20040056 Võ Thị Kim Dung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
57 20040057 Hoàng Anh Dũng Nam 20/10/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
58 20040058 Trịnh Văn Dũng Nam 11/12/1999 Thanh Hóa 7 5 Đạt
59 20040059 Nguyễn Tấn Được Nam 06/09/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
60 20040060 Nguyễn Võ Hướng Dương Nữ 08/12/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
61 20040061 Lê Mộng Thùy Dương Nữ 11/10/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
62 20040062 Bùi Thùy Dương Nữ 05/11/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
63 20040063 Trần Khánh Duy Nam 22/04/2000 Hà Nam 4.5 3 Không đạt
64 20040064 Võ Hoàng Duy Nam 06/07/1996 Bình Dương 8 8 Đạt
65 20040065 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 16/08/2000 Phú Yên 6.5 5.5 Đạt
66 20040066 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 27/05/2000 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
67 20040067 Cam Tuyền Mỹ Duyên Nữ 18/07/1999 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
68 20040068 Nguyễn Đức Cẩm Giang Nữ 25/12/1999 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
69 20040069 Trần Thị Thu Nữ 23/07/2000 Bình Dương 8 7 Đạt
70 20040070 Tô Ngọc Hạ Nữ 19/01/1997 Gia Lai 7.5 6 Đạt
71 20040071 Tạ Chí Hải Nam 25/09/2001 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
72 20040072 Tô Hoài Đăng Hải Nữ 15/05/2000 Phú Yên 6 5 Đạt
73 20040073 Trần Văn Hải Nam 09/05/1998 Hải Dương 5.5 5 Đạt
74 20040074 Trần Thanh Hải Nam 01/06/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
75 20040075 Hà Hồng Hân Nữ 21/09/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
76 20040076 Phan Ngọc Hân Nữ 16/07/1999 Vĩnh Long 5.5 3 Không đạt
77 20040077 Văn Thị Tuyết Hân Nữ 07/10/2000 Bình Dương 8 6.5 Đạt
78 20040078 Võ Ngọc Hân Nữ 05/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 6 9 Đạt
79 20040079 Ngô Gia Hân Nữ 08/09/1999 Bình Dương 7 9.5 Đạt
80 20040080 Ngô Thị Hằng Nữ 04/10/1997 Quảng Nam 5.5 5 Đạt
81 20040081 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 25/11/1999 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
82 20040082 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 21/03/2000 Bình Dương 6 5.5 Đạt
83 20040083 Cao Thị Thúy Hằng Nữ 22/11/2000 Ninh Bình 8 7.5 Đạt
84 20040084 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 25/07/2000 Đồng Nai 6 5 Đạt
85 20040085 Đinh Thị Hằng Nữ 12/05/2000 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
86 20040086 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 24/09/1999 Bình Phước 6.5 5 Đạt
87 20040087 Phan Thị Lệ Hằng Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
88 20040088 Nguyễn Thị Hằng Nữ 13/09/2000 Gia Lai 6 5 Đạt
89 20040089 Hồ Thị Thúy Hằng Nữ 07/08/2000 Bình Dương 5 7 Đạt
90 20040090 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 19/11/2000 Bình Dương 6.5 7 Đạt
91 20040091 Lê Thị Hạnh Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa 6 6 Đạt
92 20040092 Nguyễn Cao Hồng Hạnh Nữ 09/11/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
93 20040093 Nguyễn Phương Hạnh Nữ 12/04/2000 Bình Dương 4 5 Không đạt
94 20040094 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/09/1999 Bến Tre 5.5 7.5 Đạt
95 20040095 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 11/02/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
96 20040096 Lý Nhật Hào Nam 22/01/2000 Bình Dương 5 5 Đạt
97 20040097 Nguyễn Xuân Hào Nam 02/05/1987 Hà Tĩnh 8 5 Đạt
98 20040098 Phạm Nhật Hào Nam 19/06/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
99 20040099 Phạm Anh Hào Nam 07/08/2000 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
100 20040100 Nguyễn Nhật Hậu Nam 29/07/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
101 20040101 Bùi Thị Hậu Nữ 28/06/1998 Thanh Hóa 8.5 9.5 Đạt
102 20040102 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 21/09/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
103 20040103 Lê Ngô Thảo Hiền Nữ 15/10/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
104 20040104 Lê Thị Thu Hiền Nữ 06/02/2000 Quảng Ngãi 4.5 2.5 Không đạt
105 20040105 Nguyễn Thu Hiền Nữ 15/07/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
106 20040106 Lê Thị Xuân Hiền Nữ 01/02/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
107 20040107 Nguyễn Văn Hiếu Nam 18/09/1999 An Giang 7 6.5 Đạt
108 20040108 Lê Ngọc Hiếu Nam 13/04/2000 Hà Tĩnh 7 7 Đạt
109 20040109 Nguyễn Phi Hồ Nam 08/06/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
110 20040110 Lường Thị Mai Hoa Nữ 16/06/1999 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
111 20040111 Trần Thị Kim Hoa Nữ 24/09/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
112 20040112 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 07/01/1998 Bình Dương 5.5 7 Đạt
113 20040113 Nguyễn Thái Bảo Hòa Nữ 21/12/2000 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
114 20040114 Đặng Văn Hòa Nam 02/10/1996 Hải Hưng 8 6 Đạt
115 20040115 Trương Trúc Hoài Nữ 24/11/2000 Bình Thuận 6.5 8.5 Đạt
116 20040116 Nguyễn Trần Hoàng Nam 04/07/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
117 20040117 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 16/05/1999 Bình Phước 5 5.5 Đạt
118 20040118 Nguyễn Đình Huấn Nam 28/06/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
119 20040119 Ngô Thị Huệ Nữ 04/03/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
120 20040120 Nguyễn Thanh Hùng Nam 15/10/1998 Long An 6 7 Đạt
121 20040121 Nguyễn Hữu Hưng Nam 12/07/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
122 20040122 Trần Thị Thu Hương Nữ 24/02/2000 Thừa Thiên Huế 6 5.5 Đạt
123 20040123 Đỗ Thị Hương Nữ 15/02/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
124 20040124 Lê Thị Hương Nữ 13/10/2000 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
125 20040125 Nguyễn Phan Thanh Hương Nữ 15/12/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
126 20040126 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/02/2000 Thanh Hoá 4.5 5 Không đạt
127 20040127 Trần Hoan Huy Nam 13/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
128 20040128 Bùi Đức Huy Nam 10/10/1999 Đắk Lắk 6 7.5 Đạt
129 20040129 Nguyễn Thị Ngọc Huyên Nữ 01/10/1996 Quảng Ngãi 4 4 Không đạt
130 20040130 Trần Thị Huyền Nữ 04/05/1998 Nghệ An 6.5 7.5 Đạt
131 20040131 Hà Thị Huyền Nữ 02/07/2000 Thái Nguyên 5 7 Đạt
132 20040132 Lê Thị Thu Huyền Nữ 23/06/2000 Bình Dương 8 8 Đạt
133 20040133 Phạm Thị Huyền Nữ 02/10/2000 Nam Định 5 5.5 Đạt
134 20040134 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 16/05/2000 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
135 20040135 Đặng Thị Như Huỳnh Nữ 15/03/1998 Tây Ninh 8 7.5 Đạt
136 20040136 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nữ 27/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 9 9.5 Đạt
137 20040137 Nguyễn Minh Kha Nam 27/03/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
138 20040138 Lê Văn Kha Nam 04/04/1998 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
139 20040139 Đỗ Thúy Khanh Nữ 16/11/1999 Bình Định 7.5 7 Đạt
140 20040140 Lê Đăng Khoa Nam 21/10/2000 Bến Tre 6 5.5 Đạt
141 20040141 Ngô Hoàng Khõe Nam 17/09/1999 Sóc Trăng 7.5 6.5 Đạt
142 20040142 Nguyễn Đình Khôi Nam 03/04/2000 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
143 20040143 Nguyễn Trung Kiên Nam 04/03/1999 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đạt
144 20040144 Sơn Thị Mỹ Kiều Nữ 13/07/1999 Trà Vinh 7 5.5 Đạt
145 20040145 Lý Yến Kiều Nữ 01/01/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
146 20040146 Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ 25/12/2000 Bình Định 7.5 7 Đạt
147 20040147 Nguyễn Hoàng Kim Nữ 08/10/2000 Vĩnh Long 6 6.5 Đạt
148 20040148 Trần Thị Lài Nữ 08/05/1999 Đắk Lắk 6.5 8.5 Đạt
149 20040149 Trần Thị Hồng Lam Nữ 06/12/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
150 20040150 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 26/02/1999 Kiên Giang 7 6 Đạt
151 20040151 Ngô Phương Lân Nam 03/08/1997 Bình Phước 5 5 Đạt
152 20040152 Lục Thị Nữ 19/05/1998 Đắk Lắk 4.5 2.5 Không đạt
153 20040153 Trần Thanh Liêm Nam 19/04/2000 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
154 20040154 Bùi Nguyễn Duy Liêm Nam 24/01/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
155 20040155 Hoàng Thị Kim Liên Nữ 29/06/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
156 20040156 Phan Thúy Liễu Nữ 02/06/1999 Bình Định 7 6.5 Đạt
157 20040157 Ngô Thị Thùy Liễu Nữ 01/05/2000 Đắk Lắk 6 5 Đạt
158 20040158 Lương Thị Yến Linh Nữ 7/10/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
159 20040159 Hồ Thị Trúc Linh Nữ 02/03/2000 Tây Ninh 5.5 9 Đạt
160 20040160 Phan Hoài Linh Nam 20/12/1998 Quảng Trị 8 7 Đạt
161 20040161 Lê Thị Trúc Linh Nữ 07/01/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
162 20040162 Nguyễn Nhật Linh Nam 17/02/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
163 20040163 Cao Nhật Linh Nam 06/10/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
164 20040164 Chu Thị Mai Linh Nữ 04/11/1999 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
165 20040165 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/12/2001 Bình Dương 6 4 Không đạt
166 20040166 Lê Lã Vương Linh Nam 16/01/1972 TP.Hồ Chí Mính 6 6 Đạt
167 20040167 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 06/05/2000 Bình Dương 7 7.5 Đạt
168 20040168 Ngô Thị Phương Linh Nữ 05/08/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
169 20040169 Tống Thùy Linh Nữ 03/01/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
170 20040170 Trương Thị Linh Nữ 27/7/1977 Thanh Hóa 8 6 Đạt
171 20040171 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 26/05/1999 Bình Dương 8 7.5 Đạt
172 20040172 Hà Thị Linh Nữ 21/5/2000 Đắk Lắk 4.5 1.5 Không đạt
173 20040173 Nguyễn Khánh Linh Nữ 17/05/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
174 20040174 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/10/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
175 20040175 Võ Thị Mỹ Loan Nữ 30/10/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
176 20040176 Nguyễn Thị Loan Nữ 20/02/1998 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
177 20040177 Phạm Thị Thanh Loan Nữ 29/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3.5 Không đạt
178 20040178 Trần Gia Lợi Nữ 18/10/1999 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
179 20040179 Mai Thành Long Nam 10/12/1997 Bình Định 5.5 3 Không đạt
180 20040180 Phạm Đoàn Ngọc Long Nam 17/08/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
181 20040181 Vũ Hải Long Nam 16/09/2000 Bình Dương 6.5 8 Đạt
182 20040182 Lê Văn Lực Nam 16/02/1998 Thanh Hóa 7 5 Đạt
183 20040183 Hồ Văn Lượng Nam 03/05/2000 Thanh Hóa 8.5 9 Đạt
184 20040184 Đỗ Xuân Mai Nữ 04/07/2000 Phú Yên 7.5 7.5 Đạt
185 20040185 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 28/06/2000 Bình Dương 5.5 6 Đạt
186 20040186 Hoàng Thị Mai Nữ 01/11/1999 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
187 20040187 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 05/07/1999 Bình Dương 7 5 Đạt
188 20040188 Trần Như Mẫn Nữ 14/05/2000 Bình Dương 8 7 Đạt
189 20040189 Đinh Lê Tố Mi Nữ 24/05/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
190 20040190 Nguyễn Trà Mi Nữ 22/02/2000 Phú Yên 7 6 Đạt
191 20040191 Nguyễn Trần Công Minh Nam 26/01/1998 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
192 20040192 Nguyễn Thị Bình Minh Nữ 15/12/1965 Hà Nội Vắng
193 20040193 Bùi Xuân Minh Nam 03/08/1990 Nghệ An Vắng
194 20040194 Đoàn Thị Thanh Nữ 21/08/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
195 20040195 Lê Trà My Nữ 05/12/2000 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
196 20040196 Đinh Lê Thị Kiều My Nữ 06/08/1998 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
197 20040197 Nguyễn Nhật Kiều Mỹ Nữ 17/04/2000 Bến Tre 6 5.5 Đạt
198 20040198 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 30/10/1999 Kiên Giang 7.5 5.5 Đạt
199 20040199 Nguyễn Hoàng Nam Nam 04/12/1999 Bình Dương 4 5 Không đạt
200 20040200 Nguyễn Hoàn Nam Nam 24/07/1998 TP HCM 8.5 8.5 Đạt
201 20040201 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 14/11/2000 Phú Yên 6 7 Đạt
202 20040202 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 18/10/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
203 20040203 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 09/07/1999 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
204 20040204 Thái Thanh Ngân Nữ 16/01/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
205 20040205 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 13/11/1999 Đắk Lắk 6 5 Đạt
206 20040206 Lê Thị Thu Ngân Nữ 17/12/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
207 20040207 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/08/1999 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
208 20040208 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 29/07/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
209 20040209 Đỗ Thị Thanh Ngân Nữ 07/07/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
210 20040210 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 10/04/2000 Bình Dương 7 6 Đạt
211 20040211 Nguyễn Lữ Gia Nghi Nữ 20/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
212 20040212 Võ Ngọc Nghĩa Nam 20/04/1999 Phú Yên 6 4.5 Không đạt
213 20040213 Cao Trọng Nghĩa Nam 05/02/1996 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
214 20040214 Dương Đại Nghĩa Nam 09/10/1998 Gia Lai Vắng
215 20040215 Vũ Minh Nghĩa Nam 27/12/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 6.5 Đạt
216 20040216 Phạm Trọng Nghĩa Nam 07/06/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
217 20040217 Phan Kim Ngọc Nữ 07/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
218 20040218 Lê Hoàng Nguyên Nam 13/08/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
219 20040219 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 12/07/2000 Khánh Hòa 8 7.5 Đạt
220 20040220 Huỳnh Trung Nguyên Nam 21/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh 7 9 Đạt
221 20040221 Đặng Phương Nhả Nam 24/11/2000 TP Hồ Chí Minh 7.5 8.5 Đạt
222 20040222 Lê Nguyễn Thanh Nhàn Nam 22/09/1999 Vĩnh Long 6.5 7 Đạt
223 20040223 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 09/11/2000 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
224 20040224 Nông Thị Nhàn Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 5.5 3 Không đạt
225 20040225 Tô Hiền Nhân Nam 15/7/1990 Cà Mau Vắng
226 20040226 Nguyễn Trọng Nhân Nam 24/09/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
227 20040227 Lê Văn Nhất Nam 21/07/1999 Quảng Ngãi 7.5 8 Đạt
228 20040228 Nguyễn Minh Nhật Nam 16/12/2000 Bình Dương 7 5.5 Đạt
229 20040229 Nguyễn Yến Nhi Nữ 31/07/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
230 20040230 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 03/07/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
231 20040231 Lương Hoa Nhi Nữ 28/05/1999 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
232 20040232 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 22/10/2000 Bình Dương 5.5 6 Đạt
233 20040233 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/01/2000 Đồng Nai 7 5 Đạt
234 20040234 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/12/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
235 20040235 Huỳnh Thị Quỳnh Nhi Nữ 21/04/2000 Bến Tre 7 6.5 Đạt
236 20040236 Từ Thị Ngọc Nhi Nữ 16/07/1999 Bình Dương 7.5 5 Đạt
237 20040237 Hoàng Yến Nhi Nữ 23/07/2000 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
238 20040238 Phạm Thị Tuyết Nhi Nữ 08/11/2000 Bạc Liêu 7.5 6.5 Đạt
239 20040239 Trần Thị Yến Nhi Nữ 08/9/1993 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
240 20040240 Lê Yến Nhi Nữ 16/09/1999 Đồng Nai 6 8.5 Đạt
241 20040241 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 30/06/2000 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
242 20040242 Đỗ Thanh Nhi Nữ 13/08/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
243 20040243 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 17/12/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
244 20040244 Phạm Yến Nhi Nữ 29/10/1999 Bình Phước 8 7 Đạt
245 20040245 Bành Phú Nhi Nữ 08/01/2000 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
246 20040246 Tăng Thị Trường Nhi Nữ 02/01/1998 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
247 20040247 Nguyễn Thị Yến Như Nữ 16/07/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
248 20040248 Trần Thị Cẩm Như Nữ 01/03/1998 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
249 20040249 Đoàn Khả Như Nữ 10/12/2000 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
250 20040250 Phạm Thị Ngọc Như Nữ 8/9/1992 Bạc Liêu Vắng
251 20040251 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 29/07/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
252 20040252 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 17/07/2000 Trà Vinh Vắng
253 20040253 Phạm Huỳnh Như Nữ 06/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
254 20040254 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 30/09/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
255 20040255 Hoàng Thị Hồng Nhung Nữ 29/04/2000 Bình Phước 6.5 6 Đạt
256 20040256 Phạm Thị Cẩm Nhung Nữ 11/05/2000 Bình Dương 8 6 Đạt
257 20040257 Đoàn Thị Nhung Nữ 12/03/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
258 20040258 Hoàng Thị Hồng Nhung Nữ 30/04/1999 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
259 20040259 Trương Thị Hồng Nhung Nữ 21/05/1996 Gia Lai 4.5 4.5 Không đạt
260 20040260 Trương Thị Ngọc Nhung Nữ 07/10/1999 Bình Định 7.5 5.5 Đạt
261 20040261 Võ Văn Nhựt Nam 01/01/1997 Quảng Ngãi Vắng
262 20040262 Trần Anh Nhựt Nam 08/11/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
263 20040263 Nguyễn Thị Xuân Ny Nữ 23/04/1999 Nghệ An 5 5 Đạt
264 20040264 Đặng Thị Kim Oanh Nữ 19/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 8 Đạt
265 20040265 Lương Thị Kiều Oanh Nữ 24/08/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
266 20040266 Nguyễn Thành Phát Nam 04/05/1999 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
267 20040267 Trần Thành Phát Nam 28/03/1999 Đồng Nai 5.5 3 Không đạt
268 20040268 Trần Hồng Phi Nam 07/12/1999 Ninh Bình 7 5.5 Đạt
269 20040269 Nguyễn Văn Phong Nam 16/02/1998 Bình Định Vắng
270 20040270 Văn Thanh Phong Nam 27/09/2000 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
271 20040271 Hồ Văn Phúc Nam 06/09/1998 Đồng Tháp 5.5 7 Đạt
272 20040272 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 08/03/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
273 20040273 Ksor Phúc Nam 28/10/1998 Gia Lai 7.5 6.5 Đạt
274 20040274 Phùng Trùng Phùng Nam 25/09/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
275 20040275 Lê Thị Kim Phụng Nữ 14/06/2000 Tp. Hồ Chí Minh 9 9 Đạt
276 20040276 Lê Đình Phước Nam 26/04/1999 Bình Phước 9 8 Đạt
277 20040277 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 21/01/1999 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
278 20040278 Trần Thanh Phương Nữ 16/12/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
279 20040279 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 22/07/1999 Phú Yên 6.5 7 Đạt
280 20040280 Nguyễn Thị Nhã Phương Nữ 03/01/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
281 20040281 Bùi Phạm Hà Phương Nữ 14/01/2000 Bình Phước 4 5.5 Không đạt
282 20040282 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 10/08/2000 Bình Định 5 6.5 Đạt
283 20040283 Vũ Thị Phương Nữ 28/08/1997 Bình Phước 4.5 3.5 Không đạt
284 20040284 Mông Thị Phường Nữ 19/08/1999 Cao Bằng 8 8 Đạt
285 20040285 Nguyễn Thị Phượng Nữ 15/07/1999 Thừa Thiên Huế 6.5 9 Đạt
286 20040286 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 03/05/1999 Phú Yên 5 5.5 Đạt
287 20040287 Nguyễn Bích Phượng Nữ 17/07/1998 Tây Ninh 4 4.5 Không đạt
288 20040288 Đỗ Thị Kim Phượng Nữ 16/10/1998 Tây Ninh 5.5 3.5 Không đạt
289 20040289 Nguyễn Thị Xuân Phượng Nữ 24/12/1987 Phú Yên 5 4 Không đạt
290 20040290 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 15/01/2000 Đắk Lắk 7 9 Đạt
291 20040291 Phạm Thị Phượng Nữ 01/01/1999 Bình Phước 8 5.5 Đạt
292 20040292 Đặng Vũ Bích Phượng Nữ 24/07/2000 Phú Yên 4 4 Không đạt
293 20040293 Nguyễn Hiếu Quân Nam 03/03/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
294 20040294 Nguyễn Minh Quang Nam 09/10/1999 Tiền Giang 5 6 Đạt
295 20040295 Phùng Nguyệt Quế Nữ 04/03/2000 TP. Hồ Chí Minh 8 8 Đạt
296 20040296 Trần Thái Thanh Quí Nam 21/07/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
297 20040297 Cao Kiến Quốc Nam 11/09/2000 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
298 20040298 Lê Nguyễn Ái Quốc Nam 12/09/1997 Bình Dương 8 9.5 Đạt
299 20040299 Nguyễn Văn Quý Nam 01/09/1998 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
300 20040300 Hồ Thị Tường Quyên Nữ 02/04/1999 Ninh Thuận 7.5 6 Đạt
301 20040301 Trần Thị Nhật Quyên Nữ 12/07/2000 Gia Lai 6 5.5 Đạt
302 20040302 Trần Thị Diệu Ái Quyên Nữ 10/12/1999 Bình Định 6 3 Không đạt
303 20040303 Nguyễn Đăng Quyền Nam 24/07/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
304 20040304 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/06/1999 Bến Tre 6 6 Đạt
305 20040305 Trương Thị Trúc Quỳnh Nữ 23/09/1998 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
306 20040306 Đỗ Thị Quỳnh Nữ 18/01/1999 Bình Định 6 8 Đạt
307 20040307 Nguyễn Thị Kim Riêu Nữ 24/06/2000 Ninh Thuận 5 5.5 Đạt
308 20040308 Nguyễn Sang Nam 22/07/1999 Bình Phước 6 4.5 Không đạt
309 20040309 RCom SKin Nam 15/12/1997 Gia Lai 5 3.5 Không đạt
310 20040310 Trần Long Sơn Nam 02/08/2000 Đồng Nai 8 10 Đạt
311 20040311 Phạm Thanh Sơn Nam 23/01/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
312 20040312 Nguyễn Thị Tâm Nữ 04/07/2000 Bình Dương 7 4 Không đạt
313 20040313 Trương Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1999 Bình Định 5.5 5 Đạt
314 20040314 Nguyễn Thị Tâm Nữ 12/06/1997 Hà Tĩnh 6.5 7.5 Đạt
315 20040316 Ngô Huỳnh Tấn Nam 11/02/2000 Bình Dương 7 9 Đạt
316 20040317 Trần Quang Thà Nam 29/11/1999 Bình Dương 5 6.5 Đạt
317 20040318 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 26/06/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
318 20040319 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/08/1999 Tây Ninh 7.5 7 Đạt
319 20040320 Lê Công Thắng Nam 29/06/1999 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
320 20040321 Nguyễn Đình Thắng Nam 21/02/1998 Bình Phước 8 3.5 Không đạt
321 20040322 Phạm Văn Thắng Nam 03/04/1999 Bình Phước 7 5 Đạt
322 20040323 Văn Hà Thiên Thanh Nữ 29/03/2000 Bình Dương 4 6 Không đạt
323 20040324 Huỳnh Ngọc Thanh Nữ 14/06/2000 Lâm Đồng 8.5 10 Đạt
324 20040325 Đặng Phương Thanh Nam 24/11/2000 TP Hồ Chí Minh 6 7.5 Đạt
325 20040326 Phan Nguyễn Xuân Thanh Nữ 15/11/1999 Bình Dương 5.5 7 Đạt
326 20040327 Phạm Thị Hoàng Thanh Nữ 08/05/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
327 20040328 Lê Như Thanh Nữ 03/08/1999 Đồng Nai 8 10 Đạt
328 20040329 Vũ Phương Thanh Nữ 11/01/1998 TP Hồ Chí Minh 8 9.5 Đạt
329 20040330 Huỳnh Minh Thành Nam 06/10/1999 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
330 20040331 Trịnh Phước Thành Nam 28/10/1966 Bình Dương 7 5.5 Đạt
331 20040332 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé 5 3 Không đạt
332 20040333 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12/11/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
333 20040334 Trần Thị Thảo Nữ 11/02/1999 Nam Định 8 5 Đạt
334 20040335 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/12/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
335 20040336 Vi Thị Thảo Nữ 21/06/1997 Đắk Lắk 6 4.5 Không đạt
336 20040337 Nguyễn Thị Loan Thảo Nữ 26/08/1999 Bình Dương 6.5 7 Đạt
337 20040338 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 26/01/2000 Tây Ninh 7 7.5 Đạt
338 20040339 Trần Ngọc Thảo Nữ 17/09/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
339 20040340 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 04/12/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
340 20040341 Ngô Thùy Phương Thảo Nữ 27/04/1998 Bình Phước 6 3 Không đạt
341 20040342 Vũ Thị Thảo Nữ 29/06/1999 Hải Dương 6 7 Đạt
342 20040343 Trần Thị Thu Thảo Nữ 22/12/2000 Bình Phước 4.5 2.5 Không đạt
343 20040344 Huỳnh Thanh Thảo Nữ 05/06/1999 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
344 20040345 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 28/8/1999 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
345 20040346 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 22/9/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
346 20040347 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 17/03/1999 Thanh Hóa 6 8 Đạt
347 20040348 Lâm Thị Thi Nữ 31/01/2000 Đắk Lắk 4 4 Không đạt
348 20040349 Đặng Hoàng Anh Thi Nữ 01/01/2000 Lâm Đồng 5.5 1.5 Không đạt
349 20040350 Trần Nguyễn Phương Thi Nữ 30/09/2000 Bình Dương 6 6.5 Đạt
350 20040351 Phan Trần Phương Thiện Nam 14/05/1999 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
351 20040352 Nguyễn Ngọc Thịnh Nữ 29/06/1999 Đồng Nai 4.5 2.5 Không đạt
352 20040353 Phan Hữu Thịnh Nam 13/02/2000 Kon Tum 7 6 Đạt
353 20040354 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 05/07/1999 Phú Yên 6 5.5 Đạt
354 20040355 Lưu Kim Thoa Nữ 11/11/1997 Bình Dương 6 1 Không đạt
355 20040356 Nguyễn Thị Bão Thoa Nữ 25/08/1999 Phú Yên 4.5 4 Không đạt
356 20040357 Nguyễn Kim Thoa Nữ 26/03/2000 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
357 20040358 Hoàng Thị Thỏa Nữ 10/02/1997 Bình Phước 7.5 5 Đạt
358 20040359 Lê Thị Thu Nữ 23/05/1998 Thanh Hóa 8 6.5 Đạt
359 20040360 Phan Thị Ngọc Thu Nữ 14/11/2000 Khánh Hòa 4.5 5 Không đạt
360 20040361 Lê Thị Thu Nữ 19/09/1999 TPHCM 7.5 5 Đạt
361 20040362 Đinh Thị Cẩm Thu Nữ 19/09/2000 Phú Yên 6.5 8.5 Đạt
362 20040363 Nguyễn Bùi Kim Thư Nữ 21/12/2000 Bình Dương 6 3 Không đạt
363 20040364 Đỗ Hoàng Ánh Thư Nữ 04/09/1999 Tây Ninh 8 4 Không đạt
364 20040365 Lê Anh Thư Nữ 02/04/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
365 20040366 Phan Thị Hương Thư Nữ 19/11/1999 Quảng Nam 6.5 7.5 Đạt
366 20040367 Lữ Ngọc Anh Thư Nữ 01/11/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
367 20040368 Ung Kim Thuận Nữ 05/03/2000 Bình Dương 7 8 Đạt
368 20040369 Lê Hữu Thương Nam 16/02/1975 Bình Định 5 5.5 Đạt
369 20040370 Trần Thị Thương Nữ 07/11/1999 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
370 20040371 Nguyễn Thị Huyền Thương Nữ 23/11/2000 Nghệ An 7 8.5 Đạt
371 20040372 Vạn Thị Hoài Thương Nữ 15/08/1997 Ninh Thuận 5.5 5.5 Đạt
372 20040373 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 26/01/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
373 20040374 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 05/01/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
374 20040375 Văn Thị Ngọc Thúy Nữ 27/11/2000 Bình Phước 8 5.5 Đạt
375 20040376 Đặng Ngọc Thanh Thúy Nữ 19/01/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
376 20040377 Nguyễn Hồng Thủy Nam 02/10/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
377 20040378 Mai Thị Thủy Nữ 07/04/1999 Thanh Hóa 6 7.5 Đạt
378 20040379 Mai Xuân Thủy Nữ 21/05/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
379 20040380 Dương Ngọc An Thuyên Nữ 24/11/1999 Quảng Ngãi 6 3 Không đạt
380 20040381 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 17/03/2000 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
381 20040382 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 07/08/2000 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
382 20040383 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 10/05/2000 Đắk Lắk 7 6 Đạt
383 20040384 Lê Thị Tiến Nữ 06/06/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
384 20040385 Trần Quốc Tiến Nam 02/03/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
385 20040386 Nguyễn Trung Tiến Nam 08/10/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
386 20040387 Phạm Trung Tín Nam 15/12/2000 Bình Dương 6.5 8 Đạt
387 20040388 Hoàng Tính Nam 04/10/1999 Bình Phước Vắng
388 20040389 Nguyễn Hữu Tình Nam 22/07/1999 Bình Định 8 7.5 Đạt
389 20040390 Nguyễn Bảo Tố Nam 18/03/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
390 20040391 Nguyễn Minh Toàn Nam 08/04/2000 Bình Dương 8 9 Đạt
391 20040392 Huỳnh Quốc Toản Nam 06/08/1999 Sóc Trăng 7.5 6 Đạt
392 20040393 Trương Thị Ngọc Trâm Nữ 19/08/1999 Tây Ninh 6 5 Đạt
393 20040394 Trần Ngọc Mai Trâm Nữ 07/10/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
394 20040395 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 27/04/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
395 20040396 Nguyễn Thị Quế Trân Nữ 24/04/1999 Phú Yên 7 7.5 Đạt
396 20040397 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 13/03/1998 Đồng Nai 6 3 Không đạt
397 20040398 Đinh Thị Minh Trân Nữ 12/11/2000 Quảng Trị 7.5 8 Đạt
398 20040399 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 10/09/2000 TP. Hồ Chí Minh Vắng
399 20040400 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04/06/2000 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
400 20040401 Đỗ Phạm Thùy Trang Nữ 06/03/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
401 20040402 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/09/1999 Nghệ An 6 5.5 Đạt
402 20040403 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 19/09/1999 Đồng Nai 6 4 Không đạt
403 20040404 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/2000 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
404 20040405 Đinh Thị Mai Trang Nữ 17/11/1996 Nghệ An 6 3 Không đạt
405 20040406 Nguyễn Trần Minh Trí Nam 14/02/2000 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
406 20040407 Đào Phạm Phương Trinh Nữ 31/10/2000 Bình Phước 8.5 7 Đạt
407 20040408 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 09/06/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
408 20040409 Phạm Thị Trinh Nữ 05/05/1997 Quảng Ngãi 6.5 2.5 Không đạt
409 20040410 Nguyễn Thùy Mỹ Trinh Nữ 29/09/1999 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
410 20040411 Trần Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 06/11/2000 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
411 20040412 Phan Thị Bé Trinh Nữ 12/07/2000 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
412 20040413 Nguyễn Thị Hoa Trinh Nữ 06/04/2000 Bình Dương 8 9 Đạt
413 20040414 Trần Thị Huyền Trinh Nữ 14/10/2000 Cà Mau 9 10 Đạt
414 20040415 Biện Thị Thảo Trinh Nữ 08/01/2000 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
415 20040416 Nguyễn Hữu Trọng Nam 16/06/2000 Bình Dương Vắng
416 20040417 Nguyễn Lê Trọng Nam 22/07/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
417 20040418 Trương Thị Trúc Nữ 05/09/1998 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
418 20040419 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 06/11/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
419 20040420 Đỗ Huỳnh Anh Trúc Nữ 31/10/2000 Bình Dương 7 8.5 Đạt
420 20040421 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 20/10/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
421 20040422 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 11/01/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
422 20040423 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 18/06/2000 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
423 20040424 Lê Đức Trung Nam 15/01/2000 Thanh Hóa 6 9 Đạt
424 20040425 Trần Tam Quốc Trung Nam 13/11/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
425 20040426 Lê Thành Trung Nam 04/07/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
426 20040427 Trần Quốc Trường Nam 01/01/1999 Hà Tĩnh 7 8 Đạt
427 20040428 Lý Hoàng Trường Nam 06/08/1999 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
428 20040429 Nguyễn Vân Trường Nam 06/08/2001 Bình Dương 6 6.5 Đạt
429 20040430 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 11/10/2000 Phú Yên 8 7 Đạt
430 20040431 Vũ Thanh Nam 04/12/2000 Bình Dương 6 6 Đạt
431 20040432 Phạm Thị Cẩm Nữ 18/08/1999 An Giang 8 7.5 Đạt
432 20040433 Trần Anh Khả Nữ 21/02/1999 Bình Dương 8 5 Đạt
433 20040434 Đinh Thị Ngọc Nữ 08/03/2000 Bình Dương 6.5 7 Đạt
434 20040435 Huỳnh Trọng Tuấn Nam 07/02/2000 Bình Dương 8 7 Đạt
435 20040436 Phạm Minh Tuấn Nam 06/01/1999 Bình Phước 7.5 5 Đạt
436 20040437 Trần Hoàng Tuấn Nam 20/05/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
437 20040438 Nguyễn Tuấn Nam 05/08/1998 Bình Định 7 7 Đạt
438 20040439 Nguyễn Văn Tuấn Nam 05/04/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
439 20040440 Huỳnh Lương Anh Tuấn Nam 23/07/1999 Hồ Chí MInh 5.5 8 Đạt
440 20040441 Lương Đức Tuấn Nam 24/09/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
441 20040442 Nguyễn Duy Tùng Nam 09/05/1999 Tây Ninh 8 7.5 Đạt
442 20040443 Giang Kim Khôn Tùng Nữ 23/09/2000 Bình Dương 7.5 5 Đạt
443 20040444 Lưu Thị Kim Tươi Nữ 20/07/2000 Ninh Thuận 5 4 Không đạt
444 20040445 Lê Thanh Tuyền Nữ 18/09/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
445 20040446 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 08/08/1999 Bình Dương 8 5.5 Đạt
446 20040447 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 14/02/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
447 20040448 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 10/08/1999 TP. Hồ Chí MInh 7.5 7 Đạt
448 20040449 Võ Thị Ngọc Tuyền Nữ 23/04/1999 Long An 6 6 Đạt
449 20040450 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 09/01/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
450 20040451 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 11/11/1999 Đồng Nai 7 6 Đạt
451 20040452 Dương Thị Mộng Tuyền Nữ 14/02/1999 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
452 20040453 Đinh Thị Tuyết Nữ 17/12/1999 Đắk Lắk 6 5 Đạt
453 20040454 Phạm Thị Lộ Tuyết Nữ 29/10/2000 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
454 20040455 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Nữ 14/07/1998 Lâm Đồng 7.5 5.5 Đạt
455 20040456 Nguyễn Trần Phương Uyên Nữ 18/10/2000 Khánh Hòa 6 3.5 Không đạt
456 20040457 Lê Thị Thanh Vân Nữ 26/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8 Đạt
457 20040458 Hán Thị Mỹ Vân Nữ 10/06/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
458 20040459 Nguyễn Thị Ngọc Vân Nữ 19/08/1999 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
459 20040460 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 07/04/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
460 20040461 Trần Thị Kim Vân Nữ 15/07/1999 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
461 20040462 Trương Thị Hạ Vi Nữ 31/08/2000 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
462 20040463 Nguyễn Hồ Thúy Vi Nữ 29/02/2000 Ninh Thuận 8 8 Đạt
463 20040464 Nguyễn Đình Nam 18/08/1999 Bình Phước 6 6 Đạt
464 20040465 Hoàng Văn Vinh Nam 22/08/1999 Bình Dương 9 8.5 Đạt
465 20040466 Phạm Văn Vinh Nam 16/03/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
466 20040467 Nguyễn Thanh Vinh Nam 25/02/1999 Tp. hồ chí minh 7.5 7 Đạt
467 20040468 Đỗ Thế Vinh Nam 11/07/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
468 20040469 Đinh Nguyễn Long Nam 16/02/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
469 20040470 Trương Hoài Nhật Nữ 12/05/2000 Phú Yên 6 5 Đạt
470 20040471 Nguyễn Minh Vương Nam 14/03/1999 Bình Dương 3 5 Không đạt
471 20040472 Phạm Kiều Thy Vy Nữ 17/10/1999 Bình Phước 8 8 Đạt
472 20040473 Lê Nguyễn Thảo Vy Nữ 26/7/2000 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8 Đạt
473 20040474 Nguyễn Thúy Vy Nữ 24/11/2000 Bình Thuận 6.5 7 Đạt
474 20040475 Nguyễn Hoàng Ánh Xuân Nữ 20/10/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
475 20040476 Võ Huỳnh Như Ý Nữ 19/07/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
476 20040477 Nông Thị Yên Nữ 07/07/1999 Đắk Lắk 5.5 5 Đạt
477 20040478 Nguyễn Ngọc Phương Yến Nữ 27/09/1999 Bình Dương 9 7 Đạt
478 20040479 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 19/01/1998 Đồng Tháp 5 2.5 Không đạt
479 20040480 Mai Thị Kim Yến Nữ 12/11/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
480 20040481 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 17/07/1999 Phú Yên 7 5 Đạt
481 20040482 Phạm Hồng Hải Yến Nữ 27/12/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
482 20040483 Tô Thị Yến Nữ 10/07/1998 Thanh Hóa 7 7 Đạt
483 20040484 Trần Thị Hải Yến Nữ 22/06/1999 Bình Dương 8 6.5 Đạt
484 20040485 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 20/01/2001 Tiền Giang 7 8.5 Đạt
Danh sách này có 484 thí sinh.

watch_later
19/07/2020 21:00:00  
visibility
 2933