KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 20031 THI Ngày 20 tháng 06 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20031157 4
Danh sách này có 1 thí sinh.

watch_later
29/06/2020 15:30:00  
visibility
 261