Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 20031 Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Thời gian phúc khảo: 22/06/2020 đến 26/06/2020.

Thời gian trả kết quả: 29/06/2020 - 15:30 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 06 năm 2020

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 26/06/2020, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 20031001 Nguyễn Thúy An Nữ 28/04/1999 Bến Tre 5.5 8 Đạt
2 20031002 Huỳnh Thanh An Nam 10/02/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
3 20031003 Nguyễn Thị Mai An Nữ 11/06/1999 An Giang 6.5 8 Đạt
4 20031004 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/08/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
5 20031005 Hoàng Thị Thùy Anh Nữ 06/01/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
6 20031006 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 22/09/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
7 20031007 Huỳnh Hoàng Anh Nữ 26/10/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
8 20031008 Nguyễn Minh Anh Nữ 16/08/1999 TP. Hồ Chí Minh 4.5 7 Không đạt
9 20031009 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 09/12/1997 Thanh Hóa 5 5.5 Đạt
10 20031010 Trịnh Thị Hải Anh Nữ 19/05/1998 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
11 20031011 Trần Phúc Anh Nam 17/06/1998 Thái Bình 6.5 7 Đạt
12 20031012 Trần Lê Phương Anh Nữ 26/06/2000 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
13 20031013 Nguyễn Thị Ánh Nữ 08/03/1997 Hà Tĩnh 5 6 Đạt
14 20031014 Nguyễn Thế Bảo Nam 19/09/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
15 20031015 Lý Gia Bảo Nam 21/12/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
16 20031016 Lê Thị Nữ 28/08/1999 Bình Thuận 5.5 5.5 Đạt
17 20031017 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 05/04/1999 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
18 20031018 Nguyễn Thị Mộng Bích Nữ 06/12/1999 Tây Ninh 7.5 8 Đạt
19 20031019 Võ Thị Mộng Cầm Nữ 09/10/1998 Long An 7.5 7.5 Đạt
20 20031020 Trần Thị Chang Nữ 14/11/1999 Hà Nam 7.5 9.5 Đạt
21 20031021 Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 22/02/1994 Sông Bé 5.5 2.5 Không đạt
22 20031022 Kim Ngọc Châu Nữ 05/06/1995 Bình Dương 5.5 6 Đạt
23 20031023 Lê Thị Kim Chi Nữ 17/09/1999 Tây Ninh 7 6 Đạt
24 20031024 Nguyễn Đức Chí Nam 20/05/1998 Bình Định 4.5 5 Không đạt
25 20031025 Nguyễn Thị Cúc Nữ 19/05/1999 Bình Phước 5 7 Đạt
26 20031026 Trần Gia Cường Nam 16/07/1998 Tây Ninh 4.5 7 Không đạt
27 20031027 Nguyễn Hoàng Thanh Danh Nam 01/06/1999 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
28 20031028 Nguyễn Thành Đạt Nam 03/02/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
29 20031029 Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 23/02/1998 Quảng Ngãi 6 5.5 Đạt
30 20031030 Nguyễn Thị Thùy Diệu Nữ 19/09/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
31 20031031 Nguyễn Huỳnh Đức Nam 09/11/1998 Lâm Đồng 5.5 5 Đạt
32 20031032 Đỗ Thị Ngọc Dung Nữ 20/09/1999 Bến Tre 6 7.5 Đạt
33 20031033 Nguyễn Lê Ngọc Dung Nữ 02/04/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
34 20031034 Lê Hoàng Ngọc Dung Nữ 27/10/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
35 20031035 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 11/06/1999 Sóc Trăng 8 8.5 Đạt
36 20031036 Phạm Thị Phương Dung Nữ 22/09/1998 Bình Phước 6.5 7 Đạt
37 20031037 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 12/06/2000 Đồng Tháp 8 8 Đạt
38 20031038 Hà Ngọc Dưỡng Nam 26/07/1994 Thanh Hóa 4.5 5 Không đạt
39 20031039 Võ Phương Duy Nam 08/01/2000 Bình Phước 4 2 Không đạt
40 20031040 Nguyễn Thanh Duy Nam 30/07/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
41 20031041 Nguyễn Hoàng Duy Nam 15/10/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
42 20031042 Nguyễn Tưởng Nhất Duy Nam 20/4/1985 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
43 20031043 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 17/03/1999 Quảng Ngãi 8 7 Đạt
44 20031044 Vi Thị Duyên Nữ 06/09/1998 Bắc Giang 6.5 5 Đạt
45 20031045 Nguyễn Phúc Trường Giang Nam 24/05/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
46 20031046 Nguyễn Văn Giang Nam 11/07/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
47 20031047 Nông Thị Hàn Giang Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
48 20031048 Nguyễn Mạnh Giàu Nam 21/08/1996 Bình Định 5 6.5 Đạt
49 20031049 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 26/11/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
50 20031050 Lê Thị Thu Nữ 09/11/2000 Thanh Hóa 6.5 8 Đạt
51 20031051 Vũ Thị Nữ 16/6/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
52 20031052 Ngô Thị Hồng Nữ 01/01/1998 Bình Định Vắng
53 20031053 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 13/05/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
54 20031054 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 19/08/1999 Ninh Thuận 7.5 5.5 Đạt
55 20031055 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 11/09/1999 Bình Phước 8 5.5 Đạt
56 20031056 Phan Thị Hằng Nữ 16/10/1998 Đắk Lắk 4.5 5.5 Không đạt
57 20031057 Nguyễn Thị Hằng Nữ 11/03/1994 Đắk Lắk 6 6 Đạt
58 20031058 Nguyễn Ngọc Như Hảo Nữ 21/07/1999 Bình Dương 4.5 7.5 Không đạt
59 20031059 Huỳnh Trần Hậu Nam 26/03/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
60 20031060 Bùi Thị Bảo Hiên Nữ 03/12/1998 Bình Phước 5.5 6 Đạt
61 20031061 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 22/11/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
62 20031062 Trương Thị Diệu Hiền Nữ 27/12/1998 Long An 3.5 5.5 Không đạt
63 20031063 Lê Trung Hiếu Nam 24/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
64 20031064 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 11/06/1998 Bình Dương 3.5 3.5 Không đạt
65 20031065 Liêu Tuyết Hoa Nữ 07/05/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
66 20031066 Phan Kim Hoa Nữ 05/11/1999 Bình Dương 5 5.5 Đạt
67 20031067 Lê Kim Hoa Nữ 10/10/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
68 20031068 Đặng Thị Hoa Nữ 12/02/1996 Hà Tĩnh Vắng
69 20031069 Trần Thị Kim Hoa Nữ 29/05/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
70 20031070 Trương Thị Thúy Hoài Nữ 06/11/1999 Bình Thuận 7 6 Đạt
71 20031071 Nguyễn Thị Hồng Nữ 02/11/2000 Hà Tây 4.5 5 Không đạt
72 20031072 Phùng Thị Huệ Nữ 10/04/1997 Hà Nội 5 5 Đạt
73 20031073 Lê Chí Hùng Nam 20/10/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
74 20031074 Nguyễn Đức Huy Nam 19/7/1991 Bình Dương 6.5 7 Đạt
75 20031075 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/02/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
76 20031076 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 05/04/1997 Hà Tĩnh 5.5 8 Đạt
77 20031077 Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/01/1999 Bắc Ninh 7.5 7.5 Đạt
78 20031078 Võ Thị Huyền Nữ 31/10/1988 Bến Tre Vắng
79 20031079 Võ Hữu Khánh Nam 19/12/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
80 20031080 Huỳnh Minh Khánh Nam 07/09/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
81 20031081 Lê Thị Mai Lâm Nữ 20/11/1999 Bình Thuận 4 3 Không đạt
82 20031082 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 17/07/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
83 20031083 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 02/05/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
84 20031084 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 12/07/1999 Hà Nội 8 5 Đạt
85 20031085 Thị Lan Nữ 11/01/1998 Đắk Nông 5 5 Đạt
86 20031086 Thạch Gia Linh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
87 20031087 Trần Thị Tường Linh Nữ 06/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 6.5 Đạt
88 20031088 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 18/05/1999 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
89 20031089 Trần Thị Linh Nữ 08/04/2000 Thanh Hóa 6 3.5 Không đạt
90 20031090 Lê Hoàng Linh Nam 03/08/1999 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
91 20031091 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 06/07/1999 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
92 20031092 Dương Trúc Linh Nữ 27/12/1999 Bình Dương 7 9 Đạt
93 20031093 Ngô Diệu Linh Nữ 02/01/1999 Vĩnh Phúc 5 2 Không đạt
94 20031094 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 06/09/1999 Thừa Thiên Huế 7 7 Đạt
95 20031095 Đào Thị Thùy Linh Nữ 30/06/1999 Thái Bình 4.5 Không đạt
96 20031096 Hồ Thị Thanh Loan Nữ 04/07/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
97 20031097 Phạm Thị Thúy Loan Nữ 29/10/1999 Bình Dương 4.5 Không đạt
98 20031098 Hoàng Xuân Lộc Nam 05/11/1991 Đắk Lắk 6 6 Đạt
99 20031099 Lâm Thành Long Nam 03/10/1997 Bình Phước 4.5 6 Không đạt
100 20031100 Phạm Thành Luân Nam 10/03/1996 Sông Bé 5.5 4 Không đạt
101 20031101 Nguyễn Thị Nữ 26/06/1998 Tây Ninh 6 3.5 Không đạt
102 20031102 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 23/05/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
103 20031103 Đặng Minh Mẫn Nam 12/08/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
104 20031104 Nguyễn Hoàng Minh Nam 27/10/1999 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
105 20031105 Trần Hoàng Minh Nam 30/12/1997 Đồng Nai 7 6 Đạt
106 20031106 Tô Huỳnh Mộng Nữ 22/07/1999 Cà Mau 7 7.5 Đạt
107 20031107 Nguyễn Vũ Trà My Nữ 29/01/1999 Cần Thơ 6 6 Đạt
108 20031108 Nguyễn Quỳnh My Nữ 18/05/1998 Thanh Hóa 4 2.5 Không đạt
109 20031109 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 11/03/1997 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
110 20031110 Trần Huy Nam Nam 12/02/1999 Hưng Yên 5 6 Đạt
111 20031111 Mai Thị Nga Nữ 07/08/1997 Cần Thơ 5.5 4 Không đạt
112 20031112 Nguyễn Kim Ngân Nữ 03/03/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
113 20031113 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 01/06/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
114 20031114 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 30/03/1997 Tây Ninh 6.5 4 Không đạt
115 20031115 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 03/07/2000 Bình Định 6.5 6.5 Đạt
116 20031116 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 10/12/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
117 20031117 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 19/01/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
118 20031118 Huỳnh Minh Nghĩa Nam 28/04/1997 Bình Dương 8.5 8 Đạt
119 20031119 Đồng Như Ngọc Nữ 18/08/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
120 20031120 Võ Phương Ngọc Nữ 25/11/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
121 20031121 Lê Thị Như Ngọc Nữ 28/03/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
122 20031122 Huỳnh Thế Nguyên Nam 26/12/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
123 20031123 Lâm Thái Nguyên Nam 17/10/1997 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
124 20031124 Trần Đức Nhật Nam 31/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
125 20031125 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/03/1998 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
126 20031126 Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
127 20031127 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
128 20031128 Văn Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 04/07/1998 Bến Tre 6 4 Không đạt
129 20031129 Phạm Trần Yến Nhi Nữ 03/09/1994 Bình Dương 7.5 8 Đạt
130 20031130 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 01/11/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
131 20031131 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 28/08/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
132 20031132 Võ Thị Yến Nhi Nữ 15/03/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
133 20031133 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 15/09/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
134 20031134 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang 4.5 4 Không đạt
135 20031135 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 25/04/1999 Tây Ninh 7 7 Đạt
136 20031136 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 15/11/1998 Bình Dương 4 4 Không đạt
137 20031137 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận 7.5 4 Không đạt
138 20031138 Lê Thụy Trang Nhung Nữ 03/08/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
139 20031139 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 24/02/1999 Phú Yên 8 5.5 Đạt
140 20031140 Hồ Minh Nhựt Nam 24/05/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
141 20031141 Đỗ Minh Nhựt Nam 29/12/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
142 20031142 Lê Thị Hoàng Ni Nữ 15/08/1998 Quảng Nam 6.5 5.5 Đạt
143 20031143 Lê Nữ Hoàng Oanh Nữ 25/12/2000 Nghệ An 5 5 Đạt
144 20031144 Lê Anh Phát Nam 17/09/1999 Bình Dương 8 7.5 Đạt
145 20031145 Tạ Yên Phóng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 8 5 Đạt
146 20031146 Tô Hồng Phúc Nam 05/02/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
147 20031147 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 08/03/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
148 20031148 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 31/12/2000 Bình Dương 6 5 Đạt
149 20031149 Lê Hữu Phước Nam 06/12/1996 Đồng Nai 4 Không đạt
150 20031150 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé Vắng
151 20031151 Đỗ Hậu Phương Nam 18/09/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
152 20031152 Nguyễn Thị Phượng Nữ 10/06/1994 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
153 20031153 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 28/05/1999 Bình Định 5.5 7 Đạt
154 20031154 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 29/03/1999 Đồng Nai 6 6 Đạt
155 20031155 Nguyễn Lê Quý Nam 01/03/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
156 20031156 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 13/01/1998 Bình Phước 7.5 3 Không đạt
157 20031157 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
158 20031158 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 19/07/1999 Trà Vinh 8 6 Đạt
159 20031159 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/1997 Bến Tre 5.5 5 Đạt
160 20031160 Đào Diễm Quỳnh Nữ 17/05/1997 Bình Phước 7.5 5 Đạt
161 20031161 Lê Quang Sang Nam 28/01/1997 Thừa Thiên Huế 6 6.5 Đạt
162 20031162 Nguyễn Thị Mai Sang Nữ 14/03/1999 Bình Dương 7.5 7 Đạt
163 20031163 Nguyễn Trọng Sơn Nam 14/08/1998 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
164 20031164 Ngô Tấn Tài Nam 01/12/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
165 20031165 Lê Anh Tài Nam 17/09/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
166 20031166 Nguyễn Đức Tài Nam 17/11/1999 Lâm Đồng 6.5 7 Đạt
167 20031167 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1998 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
168 20031168 Đoàn Thị Tha Nữ 14/04/1998 Tây Ninh 6 2 Không đạt
169 20031169 Lê Hữu Thái Nam 27/06/1993 Bình Dương 2.5 Không đạt
170 20031170 Lê Thị Thắm Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
171 20031171 Lê Thị Thắm Nữ 04/04/1999 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
172 20031172 Nguyễn Tất Thắng Nam 16/09/1997 Bình Dương Vắng
173 20031173 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 11/09/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
174 20031174 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 5 2 Không đạt
175 20031175 Hoàng Thị Thạch Thảo Nữ 24/01/1997 Đồng Nai 6 4 Không đạt
176 20031176 Lê Thu Thảo Nữ 03/05/1999 Bình Dương 8 5 Đạt
177 20031177 Chung Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 30/06/1999 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8 Đạt
178 20031178 Lê Thanh Thảo Nữ 23/07/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
179 20031179 Bùi Nguyễn Dạ Thảo Nữ 14/12/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
180 20031180 Trần Thị Thu Thảo Nữ 20/03/1999 Kon Tum 5.5 3 Không đạt
181 20031181 Đặng Thị Ngọc Thảo Nữ 27/05/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
182 20031182 Võ Thanh Thảo Nữ 02/07/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
183 20031183 Nguyễn Thị Minh Thảo Nữ 17/08/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
184 20031184 Phạm Thanh Thi Nam 05/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
185 20031185 Võ Phú Thiên Nam 05/10/1996 Bình Phước 6 5 Đạt
186 20031186 Dương Thành Thiện Nam 02/09/2000 TP. Hồ Chí Minh 4 4 Không đạt
187 20031187 Trần Văn Thịnh Nam 01/04/1998 Phú Yên 7 5.5 Đạt
188 20031188 Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ 24/02/1999 Trà Vinh 6 5 Đạt
189 20031189 Chu Phan Kim Thoa Nữ 02/05/1998 Bình Dương 5 3 Không đạt
190 20031190 Hoàng Thị Thu Nữ 19/04/1999 Bắc Giang 5.5 7 Đạt
191 20031191 Đoàn Thị Minh Thư Nữ 10/10/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
192 20031192 Nguyễn Thị Hồng Thư Nữ 19/09/1999 TPHCM 8 7.5 Đạt
193 20031193 Nguyễn Tuyến Vân Thư Nữ 17/10/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
194 20031194 Nguyễn Trung Thuật Nam 22/11/1997 Phú Yên 6 4 Không đạt
195 20031195 Phan Thị Hoài Thương Nữ 02/01/1998 Bình Phước 7.5 8.5 Đạt
196 20031196 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 03/10/2000 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
197 20031197 Phạm Thị Hồng Thương Nữ 15/08/2000 Quảng Ngãi 6.5 8.5 Đạt
198 20031198 Nguyễn Thanh Thuy Nữ 12/11/2000 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
199 20031199 Hà Thị Thúy Nữ 20/11/1999 Thái Bình 5.5 4 Không đạt
200 20031200 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 08/08/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
201 20031201 Huỳnh Thị Bích Thủy Nữ 07/09/1999 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
202 20031202 Trần Thị Thu Thủy Nữ 29/04/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
203 20031203 Trương Hồng Thủy Nữ 23/02/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
204 20031204 Phan Thị Kim Thy Nữ 12/05/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
205 20031205 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ 20/06/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
206 20031206 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
207 20031207 Đoàn Triều Tiên Nữ 22/10/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
208 20031208 Nguyễn Thị Kim Tiến Nữ 18/03/1999 Quãng Ngãi 6 7 Đạt
209 20031209 Nguyễn Huỳnh Thế Tín Nam 26/09/1996 Tây Ninh 5 3.5 Không đạt
210 20031210 Nguyễn Trọng Toàn Nam 12/01/1995 Nghệ An 4 6.5 Không đạt
211 20031211 Huỳnh Dương Ngọc Trâm Nữ 28/12/1996 Sông Bé 8.5 6 Đạt
212 20031212 Trương Thị Bảo Trâm Nữ 01/09/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
213 20031213 Vương Bích Trâm Nữ 02/03/2000 Bình Dương 8 9 Đạt
214 20031214 Chiếm Thị Trâm Nữ 14/04/1999 Đồng Nai 6 7.5 Đạt
215 20031215 Nguyễn Mai Trâm Nữ 21/02/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
216 20031216 Trần Thị Huyền Trân Nữ 06/06/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
217 20031217 Lê Thị Thùy Trang Nữ 14/09/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
218 20031218 Lê Thị Thùy Trang Nữ 08/03/1998 Kiên Giang 7.5 7.5 Đạt
219 20031219 Lã Thị Huyền Trang Nữ 21/01/1998 Lâm Đồng 6 7.5 Đạt
220 20031220 Hoàng Thị Hoài Trang Nữ 09/07/1997 Gia Lai 6 8 Đạt
221 20031221 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/10/1998 Bến Tre 5 5.5 Đạt
222 20031222 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/10/1998 Thái Nguyên 6 6.5 Đạt
223 20031223 Lê Thị Huyền Trang Nữ 04/01/1997 Hậu Giang 7 6 Đạt
224 20031224 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 27/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 5.5 Không đạt
225 20031225 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 17/01/1996 Quảng Ngãi 7 8 Đạt
226 20031226 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 2.5 5 Không đạt
227 20031227 Nguyễn Nhựt Trí Nam 18/05/1995 Bình Dương 5.5 5 Đạt
228 20031228 Tạ Thịnh Thảo Trinh Nữ 12/06/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
229 20031229 Đào Thị Lệ Trinh Nữ 02/02/1997 Quảng Ngãi 5 5.5 Đạt
230 20031230 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 27/03/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
231 20031231 Hoàng Thanh Trúc Nữ 15/06/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
232 20031232 Nguyễn Thị Hồng Trúc Nữ 23/07/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
233 20031233 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 30/12/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
234 20031234 Nguyễn Thành Trung Nam 16/06/1998 Đắk Lắk 6.5 8.5 Đạt
235 20031235 Nguyễn Nhật Trường Nam 07/10/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
236 20031236 Vũ Tiến Trường Nam 14/08/1997 Bình Thuận 4.5 Không đạt
237 20031237 Võ Cẩm Nữ 19/08/1998 Quảng Nam 7.5 10 Đạt
238 20031238 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 09/10/1999 Bình Dương 6.5 8 Đạt
239 20031239 Lê Thị Bé Nữ 15/10/1997 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
240 20031240 Phạm Thanh Tuấn Nam 17/12/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
241 20031241 Lê Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 18/11/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 5.5 Đạt
242 20031242 Nguyễn Đoàn Duy Tường Nam 04/02/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
243 20031243 Trần Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 11/10/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
244 20031244 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 26/08/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
245 20031245 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 20/10/1991 Bình Dương 8 9 Đạt
246 20031246 Phạm Thị Tuyết Nữ 19/09/1999 Ninh Bình 6.5 6 Đạt
247 20031247 Trần Thị Phương Uyên Nữ 10/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
248 20031248 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ 18/03/1997 Đắk Lắk 5.5 3 Không đạt
249 20031249 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 25/09/1999 Bình Dương 4.5 Không đạt
250 20031250 Nguyễn Phú Vinh Nam 20/10/1996 Bình Dương 7 4 Không đạt
251 20031251 Đinh Quang Nam 25/5/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
252 20031252 Phan Minh Nam 22/12/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
253 20031253 Nguyễn Ngọc Thúy Vy Nữ 22/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 3.5 4 Không đạt
254 20031254 Lê Thanh Thúy Vy Nữ 04/04/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
255 20031255 Nguyễn Yến Vy Nữ 01/01/1997 Đắk Nông Vắng
256 20031256 Nguyễn Thị Hoài Nữ 25/07/1999 Bình Thuận 7 5.5 Đạt
Danh sách này có 256 thí sinh.

watch_later
21/06/2020 21:00:00  
visibility
 1633