KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20020 THI Ngày 30 tháng 05 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20020011 4
2 20020098 5
3 20020164 5
4 20020210 5
5 20020240 5
6 20020251 4,5
7 20020261 5
Danh sách này có 7 thí sinh.

watch_later
08/06/2020 15:30:00  
visibility
 325