KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 20010 THI Ngày 11 tháng 01 năm 2020


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 20010016 4,5
2 20010027 4,5
3 20010085 4,5
4 20010116 4,5
5 20010186 4,5
6 20010214 4,5
Danh sách này có 6 thí sinh.

watch_later
20/01/2020 15:00:00  
visibility
 304