KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19090 THI Ngày 21 tháng 12 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19090009 5
2 19090077 5
3 19090095 4,5
4 19090135 4,5
5 19090163 4,5
6 19090164 5
7 19090231 5
8 19090241 5
Danh sách này có 8 thí sinh.

watch_later
30/12/2019 15:00:00  
visibility
 350