Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19081 Ngày 16 tháng 11 năm 2019

Thời gian phúc khảo: 17/11/2019 đến 22/11/2019.

Thời gian trả kết quả: 25/11/2019 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 16 tháng 11 năm 2019

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 20/11/2019, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 19081001 Nguyễn Thuý An Nữ 22/02/1996 Cà Mau 6 4 Không đạt
2 19081002 Lư Trường An Nam 2/9/2001 Tp. Hồ Chí Minh 4 5 Không đạt
3 19081003 Trương Thiên An Nam 28/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 5 Không đạt
4 19081004 Nguyễn Tuấn Anh Nam 30/10/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
5 19081005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Nữ 31/08/1998 Kiên Giang 3.5 5 Không đạt
6 19081006 Cao Tuấn Anh Nam 24/10/1997 Bình Dương 5.5 7 Đạt
7 19081007 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 5 5 Đạt
8 19081008 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/08/1997 Bình Dương Vắng
9 19081009 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 11/08/1997 Tây Ninh 5 5.5 Đạt
10 19081010 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé Vắng
11 19081011 Phạm Thị Vân Anh Nữ 25/08/1997 Nam Định 6 5 Đạt
12 19081012 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 17/10/1999 Bình Phước 4 5.5 Không đạt
13 19081013 Nguyễn Bình Phương Anh Nữ 13/01/1998 Long An 8.5 8 Đạt
14 19081014 Trịnh Quang Trí Anh Nam 01/01/1997 Cà Mau 4.5 6 Không đạt
15 19081015 Lê Thị Tú Anh Nữ 29/08/1998 Nghệ An 7 5.5 Đạt
16 19081016 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/12/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
17 19081017 La Thị Hồng Ánh Nữ 01/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
18 19081018 Nguyễn Thị Ánh Nữ 08/03/1997 Hà Tĩnh 3.5 2 Không đạt
19 19081019 Y Hoach Ayŭn Nam 03/04/1997 Đắk Lắk 4 5.5 Không đạt
20 19081020 Nguyễn Quốc Bảo Nam 02/05/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
21 19081021 Trần Nguyễn Trọng Bảo Nam 29/07/1997 Phú Yên 6 5 Đạt
22 19081022 Nguyễn Đăng Bến Nam 07/02/1997 Nghệ An 6 5 Đạt
23 19081023 Lê Thanh Bình Nữ 26/09/1998 Long An 7.5 7 Đạt
24 19081024 Trương Thị Cảnh Nữ 28/04/1998 Thanh Hóa 4.5 5 Không đạt
25 19081025 Phạm Minh Cảnh Nam 24/02/1996 Bình Dương 3 Không đạt
26 19081026 Phan Thị Thúy Chân Nữ 19/06/1998 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
27 19081027 Nguyễn Công Chánh Nam 08/08/1996 Cần Thơ 8 7.5 Đạt
28 19081028 Nguyễn Thị Kim Châu Nữ 18/06/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
29 19081029 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 12/10/1997 Bình Dương 3.5 5.5 Không đạt
30 19081030 Lê Thị Thu Chi Nữ 24/12/1997 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
31 19081031 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
32 19081032 Hồ Bá Công Nam 15/10/1996 Nghệ An 5 4 Không đạt
33 19081033 Tống Thị Thu Cúc Nữ 14/06/1996 Đồng Nai 5 6.5 Đạt
34 19081034 Nguyễn Nhựt Cường Nam 25/02/1997 Bến Tre 4 2.5 Không đạt
35 19081035 Hoàng Thị Hồng Đào Nữ 07/06/1998 Đắk Lắk 5 5 Đạt
36 19081036 Cao Văn Đạt Nam 02/07/1994 Thanh Hóa 7.5 6 Đạt
37 19081037 Huỳnh Tuấn Đạt Nam 09/03/1993 Bình Dương 5 5 Đạt
38 19081038 Nguyễn Tô Kiều Diễm Nữ 06/08/1998 Đắk Lắk 4 5 Không đạt
39 19081039 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 20/03/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
40 19081040 Lê Thị Thu Diễm Nữ 05/02/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
41 19081041 Hà Thị Thu Diễm Nữ 26/05/1999 Bình Phước 5.5 5.5 Đạt
42 19081042 Lê Thị Thu Diễm Nữ 29/09/1998 Tiền Giang 6 6.5 Đạt
43 19081043 Nguyễn Thị Thùy Diệu Nữ 19/09/1998 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
44 19081044 Đàm Thị Dịp Nữ 15/09/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
45 19081045 Phan Thanh Đông Nam 23/03/1997 Quảng Bình 4.5 7 Không đạt
46 19081046 Nguyễn Bùi Anh Đông Nam 09/01/1998 Bến Tre 4.5 5 Không đạt
47 19081047 Huỳnh Đức Nam 01/12/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
48 19081048 Nguyễn Hoài Đức Nam 04/08/1996 Bình Dương 4 2 Không đạt
49 19081049 Nguyễn Huỳnh Đức Nam 09/11/1998 Lâm Đồng 3.5 3.5 Không đạt
50 19081050 Nguyễn Thị Dung Nữ 02/09/1992 Nghệ An 6.5 9 Đạt
51 19081051 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 07/07/1997 Đồng Nai 5 6.5 Đạt
52 19081052 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 24/01/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
53 19081053 Đỗ Nguyễn Trường Duy Nam 11/11/1996 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
54 19081054 Nguyễn Phạm Thúy Duy Nữ 12/04/1995 An Giang 6 3.5 Không đạt
55 19081055 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/03/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
56 19081056 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 26/10/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
57 19081057 Lê Hà Mỹ Duyên Nữ 21/06/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 8 Đạt
58 19081058 Trương Mỹ Duyên Nữ 02/04/1996 Phú Yên 7 5.5 Đạt
59 19081059 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 15/04/1999 Bến Tre 7 8.5 Đạt
60 19081060 Nguyễn Đặng Hương Giang Nữ 05/04/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
61 19081061 Nguyễn Văn Giang Nam 18/9/1996 Thanh Hóa 7 8 Đạt
62 19081062 Trần Thị Hương Giang Nữ 09/02/1997 Vĩnh Phúc 6.5 6.5 Đạt
63 19081063 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 22/05/1998 Quảng Bình 5.5 8 Đạt
64 19081064 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/05/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
65 19081065 Hoàng Thị Thanh Nữ 30/09/1998 Hải Dương 6.5 8 Đạt
66 19081066 Nguyễn Thanh Hải Nam 14/12/1998 Quảng Ngãi 5 5.5 Đạt
67 19081067 Nguyễn Hoàng Hải Nam 15/07/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
68 19081068 Trần Thanh Hằng Nữ 17/10/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
69 19081069 Lê Thị Bích Hằng Nữ 04/01/1999 Ninh Thuận 6 8 Đạt
70 19081070 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 17/03/1998 Đắk Lắk 7 9.5 Đạt
71 19081071 Trần Thị Thu Hằng Nữ 19/06/1997 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
72 19081072 Trần Diệu Hằng Nữ 25/07/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
73 19081073 Lê Thị Hằng Nữ 03/08/1998 Đắk Lắk 7 9 Đạt
74 19081074 Nguyễn Thị Hằng Nữ 13/08/1998 Hải Dương 7.5 6.5 Đạt
75 19081075 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 18/09/1998 Bắc Giang 4.5 6 Không đạt
76 19081076 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 18/10/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
77 19081077 Trần Anh Hào Nam 29/09/1998 Bình Định 7.5 4 Không đạt
78 19081078 Võ Thị Như Hảo Nữ 08/04/1998 Phú Yên 6.5 5 Đạt
79 19081079 Ngô Công Hậu Nam 02/08/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
80 19081080 Nguyễn Lê Trung Hậu Nữ 19/12/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
81 19081081 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 15/04/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
82 19081082 Phạm Thị Hiền Nữ 25/02/1996 Thanh Hóa 3 1 Không đạt
83 19081083 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 23/10/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
84 19081084 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 02/10/1998 Quãng Ngãi 9 8 Đạt
85 19081085 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 16/04/1997 Kon Tum 7.5 6 Đạt
86 19081086 Trần Thị Hiền Nữ 25/04/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 6 Đạt
87 19081087 Lê Thị Thu Hiền Nữ 19/08/1998 Thái Bình 6 3 Không đạt
88 19081088 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 05/09/1997 Bình Định 4 0.5 Không đạt
89 19081089 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 06/01/1997 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
90 19081090 Phạm Thanh Hiền Nam 17/10/1997 Quảng Bình 7 6.5 Đạt
91 19081091 Lê Thị Mỹ Hiền Nữ 05/07/1998 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
92 19081092 Vũ Thị Hiền Nữ 05/02/1998 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
93 19081093 Trần Ngọc Hồng Hiền Nữ 30/07/1998 Đồng Nai 5 2 Không đạt
94 19081094 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/09/1998 Đắk Lắk 4.5 4 Không đạt
95 19081095 Trần Thu Hiền Nữ 13/10/1995 Gia Lai 6 5.5 Đạt
96 19081096 Nguyễn Văn Hiếu Nam 08/03/1996 Bình Dương 3.5 6.5 Không đạt
97 19081097 Phạm Chí Hiếu Nam 01/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
98 19081098 Lê Thị Hoa Nữ 18/10/1998 Bình Phước 6 6 Đạt
99 19081099 Thân Thị Hoa Nữ 14/07/1998 Bắc Giang 5.5 6.5 Đạt
100 19081100 Lê Thị Năm Hoa Nữ 08/10/1996 Thanh Hóa 6.5 9 Đạt
101 19081101 Hoàng Thái Hòa Nam 03/03/1995 Bình Dương 6 5 Đạt
102 19081102 Lê Thị Diễm Hoài Nữ 14/07/1998 Đắk Lắk 7 9 Đạt
103 19081103 Nguyễn Châu Hoài Nữ 24/04/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
104 19081104 Nguyễn Thị Phương Hoài Nữ 23/05/1998 Bình Dương 5.5 7 Đạt
105 19081105 Lê Nguyễn Khải Hoàn Nam 25/01/1998 Bình Phước 5.5 7 Đạt
106 19081106 Nguyễn Thị Cẩm Hoàng Nữ 23/03/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
107 19081107 Nguyễn Mộng Hồng Nữ 11/08/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
108 19081108 Phạm Thị Xuân Hồng Nữ 04/04/1998 Bình Dương 3.5 5.5 Không đạt
109 19081109 Đinh Thị Huế Nữ 02/09/1997 Nam Định 8 5 Đạt
110 19081110 Phạm Việt Hùng Nam 26/06/1992 Kiên Giang 8 5.5 Đạt
111 19081111 Lê Thanh Hưng Nam 26/03/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
112 19081112 Phạm Quang Hưng Nam 11/04/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
113 19081113 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 21/03/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
114 19081114 Võ Thị Mỹ Hương Nữ 26/12/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
115 19081115 Bùi Thị Thùy Hương Nữ 08/10/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
116 19081116 Hoàng Thị Mỹ Hương Nữ 05/02/1998 Quảng Nam 3.5 5 Không đạt
117 19081117 Đinh Thị Xuân Hương Nữ 11/10/1998 Quảng Ngãi 4.5 1 Không đạt
118 19081118 Trần Thị Thu Hương Nữ 08/04/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
119 19081119 Ngô Thị Quỳnh Hương Nữ 09/10/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
120 19081120 Nguyễn Thị Hương Nữ 14/08/1998 Thanh Hóa 7 9 Đạt
121 19081121 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 27/03/1998 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
122 19081122 Trần Thị Cẩm Hường Nữ 15/09/1996 Cần Thơ 6 5 Đạt
123 19081123 Lê Thị Huyền Nữ 12/08/1997 Nghệ An 8 7.5 Đạt
124 19081124 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 23/08/1998 Long An 7 8.5 Đạt
125 19081125 Phạm Mỹ Khánh Nữ 01/09/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
126 19081126 Trần Thiện Khiêm Nam 26/06/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
127 19081127 Đinh Thị Hoàng Kim Nữ 07/06/1995 Bình Dương 5 5.5 Đạt
128 19081128 Nguyễn Thị Hoài Lan Nữ 14/02/1997 An Giang 6 5.5 Đạt
129 19081129 Lê Huỳnh Thiên Lan Nữ 29/12/1996 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
130 19081130 Nguyễn Thị Diệp Lan Nữ 19/08/1998 Bình Phước 6 5.5 Đạt
131 19081131 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 04/11/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
132 19081132 Lâm Hương Lan Nữ 20/09/1998 Kiên Giang 6.5 3.5 Không đạt
133 19081133 Nguyễn Thị Tuyết Lành Nữ 25/10/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
134 19081134 Nguyễn Thị Thanh Lịch Nữ 24/06/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
135 19081135 Bùi Thị Liên Nữ 23/01/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
136 19081136 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 01/01/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
137 19081137 Ngô Thị Linh Nữ 10/04/1998 Hà Tĩnh 4.5 7 Không đạt
138 19081138 Trương Tú Linh Nữ 16/07/2000 Bình Định 5.5 10 Đạt
139 19081139 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 22/08/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
140 19081140 Võ Ngọc Lam Linh Nữ 20/03/1998 Ninh Thuận 6.5 6 Đạt
141 19081141 Nguyễn Thị Nhật Linh Nữ 22/09/1999 Hà Nội 4.5 6 Không đạt
142 19081142 Bùi Thị Linh Nữ 28/08/1997 Nam Định 7 6.5 Đạt
143 19081143 Đào Thị Mỹ Linh Nữ 11/06/1997 Hà Nam 6 5 Đạt
144 19081144 Võ Thị Hồng Linh Nữ 02/01/1997 Bình Dương 5 1 Không đạt
145 19081145 Hồ Thị Kiều Linh Nữ 22/02/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
146 19081146 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa 5 3.5 Không đạt
147 19081147 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 11/09/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
148 19081148 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 27/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
149 19081149 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 15/05/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
150 19081150 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 20/06/1995 Bình Dương 5 6 Đạt
151 19081151 Đinh Thị Huyền Linh Nữ 20/08/1998 Hà Tĩnh 8 5 Đạt
152 19081152 Dương Thị Khánh Linh Nữ 20/01/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
153 19081153 Lê Thiện Ngọc Hoàng Mỹ Linh Nữ 26/03/1997 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
154 19081154 Nguyễn Thị Thanh Lình Nữ 13/10/1998 Tây Ninh 3.5 5 Không đạt
155 19081155 Nguyễn Thị Yến Loan Nữ 25/02/1997 Long An 6 5 Đạt
156 19081156 Nông Thị Loan Nữ 26/06/1998 Lâm Đồng 5.5 8 Đạt
157 19081157 Võ Thị Kim Loan Nữ 23/06/1999 Long An 6 7 Đạt
158 19081158 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 05/08/1998 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
159 19081159 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nữ 22/09/1998 Bình Định 6.5 4 Không đạt
160 19081160 Đinh Nhật Long Nam 03/09/1996 Bình Phước Vắng
161 19081161 Dương Nguyễn Nhựt Long Nam 29/07/1997 Tây Ninh 4.5 5 Không đạt
162 19081162 Nguyễn Khắc Thiên Luân Nam 09/05/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
163 19081163 Nguyễn Lực Nam 06/04/1998 Bình Định 5.5 4 Không đạt
164 19081164 Lê Võ Gia Ly Nữ 10/01/1999 Ninh Thuận 7.5 6 Đạt
165 19081165 Nguyễn Thị Nữ 06/08/1997 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
166 19081166 Cao Thị Thu Mai Nữ 09/01/1998 Đắk Lắk 6.5 4 Không đạt
167 19081167 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 02/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5.5 Đạt
168 19081168 Trần Ngọc Xuân Mai Nữ 03/11/1998 Vĩnh Long Vắng
169 19081169 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ 30/12/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
170 19081170 Huỳnh Văn Minh Nam 14/03/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
171 19081171 Đặng Thị Mộng Nữ 24/08/1998 Hà Tĩnh 5.5 5 Đạt
172 19081172 Trương Tiểu My Nữ 18/02/1997 Bình Định 8 5.5 Đạt
173 19081173 Nguyễn Hoa Trà My Nữ 07/04/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
174 19081174 Trần Thảo My Nữ 12/10/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
175 19081175 Lương Thùy Phương Mỹ Nữ 07/09/1997 Thừa Thiên Huế 3.5 5 Không đạt
176 19081176 Lê Doãn Nam Nam 17/01/1998 Kiên Giang 6.5 6.5 Đạt
177 19081177 Nguyễn Thanh Nam Nam 10/11/1997 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
178 19081178 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 2 Không đạt
179 19081179 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 15/4/1990 Đắk Lắk 7.5 4 Không đạt
180 19081180 Nguyễn Thúy Nga Nữ 05/04/1998 Quảng Ngãi 7 3.5 Không đạt
181 19081181 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/04/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
182 19081182 Trần Thị Nga Nữ 22/07/1995 Hải Dương 3 5 Không đạt
183 19081183 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 07/01/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
184 19081184 Trần Thị Bảo Ngân Nữ 10/11/1998 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
185 19081185 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước Vắng
186 19081186 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/05/1998 Bình Dương 5 7 Đạt
187 19081187 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 05/08/1997 Bến Tre 6 7 Đạt
188 19081188 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 5.5 Không đạt
189 19081189 Lê Thị Kim Ngân Nữ 28/05/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
190 19081190 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 06/09/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
191 19081191 Trần Trung Nghĩa Nam 15/03/1998 TP HCM 7 6 Đạt
192 19081192 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 04/10/1997 Ninh Thuận Vắng
193 19081193 Lê Đình Ngọc Nam 10/07/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
194 19081194 Đỗ Văn Ngọc Nam 02/02/1992 Nam Định 5.5 5 Đạt
195 19081195 Lê Như Ngọc Nữ 10/04/1998 Lâm Đồng 6.5 5.5 Đạt
196 19081196 Trần Anh Hoàng Ngọc Nữ 22/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
197 19081197 Huỳnh Kim Ngọc Nữ 15/10/1999 Tây Ninh 5.5 6.5 Đạt
198 19081198 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 28/07/1998 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
199 19081199 Nguyễn Lê Hồng Ngọc Nữ 21/07/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
200 19081200 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 20/01/1999 Bình Thuận 7.5 9 Đạt
201 19081201 Nguyễn Ngọc Nguyên Nữ 08/02/1998 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
202 19081202 Phan Thảo Nguyên Nữ 21/05/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
203 19081203 Trần Kim Nguyên Nữ 03/05/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
204 19081204 Đỗ Bích Nguyên Nữ 15/09/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
205 19081205 Bùi Thế Nguyên Nam 02/11/1998 Bình Định 5.5 5 Đạt
206 19081206 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 22/04/1998 Lâm Đồng 4 1 Không đạt
207 19081207 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 22/07/1998 Bình Định 4 5 Không đạt
208 19081208 Trần Lê Nguyễn Nam 10/04/1998 Cà Mau 4.5 6 Không đạt
209 19081209 Nguyễn Thị Lê Nguyệt Nữ 27/10/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
210 19081210 Trần Thị Thu Nguyệt Nữ 10/06/1996 Bình Dương 7 6.5 Đạt
211 19081211 Hà Thị Ánh Nguyệt Nữ 19/2/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 5 Đạt
212 19081212 Đạo Thị Cẩm Nhi Nữ 27/10/1997 Ninh Thuận 5.5 6.5 Đạt
213 19081213 Bùi Thị Uyển Nhi Nữ 11/11/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
214 19081214 Tăng Thị Trường Nhi Nữ 02/01/1998 Bình Dương 4 5 Không đạt
215 19081215 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 18/12/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
216 19081216 Trương Thị Yến Nhi Nữ 22/05/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
217 19081217 Danh Thị Tuyết Nhi Nữ 19/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
218 19081218 Nguyễn Hoàng Nhi Nữ 05/01/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
219 19081219 Võ Huỳnh Nhi Nữ 03/06/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
220 19081220 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 21/11/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
221 19081221 Võ Hoàng Yến Nhi Nữ 16/12/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
222 19081222 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 15/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 5 Đạt
223 19081223 Võ Hà Tuyết Như Nữ 28/07/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
224 19081224 Nguyễn Lê Huỳnh Như Nữ 15/01/1998 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
225 19081225 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 19/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6.5 Đạt
226 19081226 Trần Thị Quỳnh Như Nữ 03/07/1996 Đồng Nai 8 5.5 Đạt
227 19081227 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang 3 5.5 Không đạt
228 19081228 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định 5.5 4 Không đạt
229 19081229 Vũ Lê Thanh Nhung Nữ 22/02/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
230 19081230 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/07/1999 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
231 19081231 Lê Hồng Tuyết Nhung Nữ 01/12/1998 Bình Phước 4.5 7.5 Không đạt
232 19081232 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 10/12/1998 TP. Hồ Chí Minh Vắng
233 19081233 Bá Nữ Kim Nhung Nữ 10/10/1996 Ninh Thuận 6 2 Không đạt
234 19081234 Hà Phi Nhung Nữ 21/04/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
235 19081235 Lê Đức Hồng Nhung Nữ 01/08/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
236 19081236 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 29/11/1998 Bình dương 5 6.5 Đạt
237 19081237 Lữ Thái Nhựt Nam 04/01/1998 Đồng Tháp 6 5 Đạt
238 19081238 Lê Minh Nhựt Nam 11/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
239 19081239 Đỗ Thị Ni Nữ 10/01/1999 Tiền Giang 5 3 Không đạt
240 19081240 Lê Thị Ni Nữ 16/08/1996 Quảng Trị 4.5 5 Không đạt
241 19081241 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 07/11/1998 Gia Lai 5.5 5.5 Đạt
242 19081242 Phạm Thị Oanh Nữ 16/02/1998 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
243 19081243 Tô Huỳnh Phát Nam 15/01/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
244 19081244 Hồ Thanh Phong Nam 10/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 4.5 1 Không đạt
245 19081245 Trịnh Thanh Phong Nam 13/07/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5.5 Đạt
246 19081246 Phạm Thị Thanh Phú Nữ 06/09/1998 Ninh Thuận 7 6 Đạt
247 19081247 Trần Thị Hạnh Phúc Nữ 17/04/1996 Đắk Lắk Vắng
248 19081248 Nguyễn Thị Phụng Nữ 05/10/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
249 19081249 Lê Kim Phước Nữ 01/10/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
250 19081250 Lê Hữu Phước Nam 06/12/1996 Đồng Nai 5 3 Không đạt
251 19081251 Nguyễn Ngọc Phước Nam 23/08/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
252 19081252 Trịnh Thị Hồng Phuợng Nữ 10/12/1998 Bình Định 6 5 Đạt
253 19081253 Hồng Thị Mỹ Phương Nữ 21/11/1997 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
254 19081254 Phạm Thị Yên Phương Nữ 28/03/1998 Phú Yên 5 3 Không đạt
255 19081255 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 06/06/1998 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
256 19081256 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 17/11/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
257 19081257 Võ Thị Hoàng Phương Nữ 18/03/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
258 19081258 Nguyễn Minh Phương Nữ 01/05/1998 Bến Tre 4 6 Không đạt
259 19081259 Nguyễn Thị Hạ Phương Nữ 20/11/1998 Thanh Hóa 5 5 Đạt
260 19081260 Lê Trần Như Phượng Nữ 28/07/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
261 19081261 Đàm Thị Bích Phượng Nữ 12/05/1998 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
262 19081262 Võ Thị Ngọc Phượng Nữ 06/06/1997 Bình Dương Vắng
263 19081263 Trần Văn Quân Nam 03/09/1995 Bình Phước 4.5 7 Không đạt
264 19081264 Nguyễn Nhật Quang Nam 01/07/1997 Bến Tre 4.5 4 Không đạt
265 19081265 Nguyễn Trung Quốc Nam 28/09/1996 Ninh thuận 6 5 Đạt
266 19081266 Nguyễn Văn Quý Nam 02/07/1998 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
267 19081267 Mai Thị Ngọc Quỳnh Nữ 27/07/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
268 19081268 Nguyễn Trọng Quỳnh Nam 17/09/1998 Lâm Đồng 6.5 4 Không đạt
269 19081269 Phan Thị Ánh Quỳnh Nữ 27/01/1998 Thừa Thiên Huế 4 2.5 Không đạt
270 19081270 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/10/1996 TP.Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
271 19081271 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 19/01/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
272 19081272 Alê Hờ Rái Nữ 20/10/1994 Phú Yên 8.5 6 Đạt
273 19081273 Lư Tấn Sang Nam 06/09/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
274 19081274 Nguyễn Thị Cẩm Son Nữ 04/04/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
275 19081275 Hồ Sĩ Sơn Nam 10/01/1998 Quảng Trị 5 6 Đạt
276 19081276 Nguyễn Thị Thanh Sương Nữ 10/11/1998 Kon Tum 6 7 Đạt
277 19081277 Nguyễn Thanh Tài Nam 29/11/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
278 19081278 Lâm Phước Tài Nam 08/11/1998 Cà Mau 6 6 Đạt
279 19081279 Bồ Thanh Tâm Nam 03/05/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
280 19081280 Trần Thị Minh Tâm Nữ 12/09/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
281 19081281 Phùng Văn Thái Nam 15/07/1998 Vĩnh Phúc 7 6 Đạt
282 19081282 Nguyễn Quốc Thái Nam 13/05/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
283 19081283 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 22/07/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
284 19081284 Lê Thị Thắm Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 5 3.5 Không đạt
285 19081285 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 11/09/1998 Bình Dương 4 5 Không đạt
286 19081286 Ngô Thị Phương Thanh Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 4 2 Không đạt
287 19081287 Nghiêm Thị Thiên Thanh Nữ 01/01/1998 Bình Phước 7 4 Không đạt
288 19081288 Đoàn Thị Thanh Nữ 19/07/1997 Lâm Đồng 5.5 5.5 Đạt
289 19081289 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 26/04/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
290 19081290 Trương Thị Thanh Nữ 10/04/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
291 19081291 Tống Thị Ngọc Thảo Nữ 02/09/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
292 19081292 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/01/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
293 19081293 Lê Thị Thu Thảo Nữ 26/12/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
294 19081294 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/01/1997 Đắk Lắk 7 6 Đạt
295 19081295 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/10/1993 Bình Định Vắng
296 19081296 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 08/03/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
297 19081297 Quách Thị Thảo Nữ 24/10/1998 Ninh Bình 8.5 7 Đạt
298 19081298 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 22/02/1998 Bình Phước 7.5 6.5 Đạt
299 19081299 Lê Thái Thảo Nữ 04/01/1998 Vũng Tàu 6 5 Đạt
300 19081300 Nguyễn Bích Thảo Nữ 01/01/1998 Gia Lai 7.5 5 Đạt
301 19081301 Phạm Thị Thảo Nữ 10/04/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
302 19081302 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 19/08/1998 Nam Định 5.5 5.5 Đạt
303 19081303 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/11/1998 Quảng Ngãi 5 0.5 Không đạt
304 19081304 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 17/04/1998 Nghệ An 5 4 Không đạt
305 19081305 Cao Thanh Thảo Nữ 26/02/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
306 19081306 Trương Nguyễn Hiền Thảo Nữ 11/08/1998 Bình Phước 6.5 6 Đạt
307 19081307 Trịnh Ngọc Thảo Nữ 17/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
308 19081308 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/1997 Vũng Tàu 6 5 Đạt
309 19081309 Nguyễn Thị Thanh Thi Nữ 27/09/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
310 19081310 Đỗ Quốc Thiện Nam 16/04/1998 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
311 19081311 Phạm Hoàng Thiện Nam 12/11/1997 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
312 19081312 Chu Phan Kim Thoa Nữ 02/05/1998 Bình Dương 3 3 Không đạt
313 19081313 Nguyễn Thị Thoa Nữ 01/12/1998 Nam Định 6 6.5 Đạt
314 19081314 Lê Thị Hoài Thu Nữ 15/03/1998 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
315 19081315 Trần Thị Minh Thư Nữ 14/08/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
316 19081316 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 01/03/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
317 19081317 Tô Vũ Anh Thư Nữ 15/07/1998 TP.Hồ Chí Minh 6 2 Không đạt
318 19081318 Thái Thùy Thanh Thư Nữ 08/07/1998 TP. Hồ Chí Minh Vắng
319 19081319 Nguyễn Hoài Anh Thư Nữ 08/07/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
320 19081320 Hồ Thị Kim Thư Nữ 22/08/2000 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
321 19081321 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 17/07/1998 Phú Yên 7 5.5 Đạt
322 19081322 Nguyễn Thị Diệp Thương Nữ 22/09/1998 Bình Dương 4 2 Không đạt
323 19081323 Trần Thị Hoài Thương Nữ 28/04/1998 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
324 19081324 Trần Thị Hoài Thương Nữ 01/11/1996 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
325 19081325 Hoàng Thị Thanh Thúy Nữ 12/12/1998 Bình Định 9.5 6 Đạt
326 19081326 Vũ Thị Thúy Nữ 04/05/1996 Thái Bình 4.5 2.5 Không đạt
327 19081327 Vy Thị Kim Thúy Nữ 11/03/1999 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
328 19081328 Trương Thị Thũy Nữ 01/11/1998 Bình Phước 6 6.5 Đạt
329 19081329 Phan Thị Thu Thủy Nữ 06/08/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
330 19081330 Lê Thị Thủy Nữ 05/09/1998 Thanh Hóa 6.5 6 Đạt
331 19081331 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 20/12/1997 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
332 19081332 Huỳnh Thị Thanh Thủy Nữ 09/05/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
333 19081333 Trần Thị Như Thủy Nữ 06/01/1996 Đồng Nai 4.5 4 Không đạt
334 19081334 Dương Ngọc Thủy Nữ 01/12/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
335 19081335 Nguyễn Thị Mỹ Thuyền Nữ 09/05/1998 Quảng Ngãi 5.5 5 Đạt
336 19081336 Bùi Lê Mai Thy Nữ 24/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 1.5 Không đạt
337 19081337 Ngô Anh Thy Nữ 08/02/1998 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
338 19081338 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 4.5 0 Không đạt
339 19081339 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 16/09/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
340 19081340 Hà Cẩm Tiên Nữ 19/07/1999 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
341 19081341 Đỗ Huỳnh Cẩm Tiên Nữ 03/05/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
342 19081342 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 04/09/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
343 19081343 Bùi Ngọc Cẩm Tiên Nữ 08/12/1998 Phú Yên 7.5 4 Không đạt
344 19081344 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 08/11/1997 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
345 19081345 Vũ Thị Thủy Tiên Nữ 10/11/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
346 19081346 Phạm Công Tiến Nam 02/07/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
347 19081347 Nguyễn Minh Tiến Nam 04/11/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
348 19081348 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
349 19081349 Đặng Trung Tín Nam 22/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
350 19081350 Nguyễn Văn Tín Nam 24/01/1997 Đồng Tháp 6.5 5 Đạt
351 19081351 Nguyễn Huỳnh Thế Tín Nam 26/09/1996 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
352 19081352 Nguyễn Thị Vui Tính Nữ 16/01/1998 Quảng Ngãi 4 1 Không đạt
353 19081353 Nguyễn Thị Thanh Tình Nữ 21/07/1996 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
354 19081354 Đào Võ Tòng Nam 27/06/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
355 19081355 Nguyễn Thanh Trà Nữ 30/9/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
356 19081356 Trịnh Thị Minh Trâm Nữ 16/05/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
357 19081357 Hoàng Ngọc Trâm Nữ 14/07/1998 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
358 19081358 Lê Phan Huỳnh Trâm Nữ 02/11/1998 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
359 19081359 Nguyễn Vũ Huyền Trân Nữ 11/06/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
360 19081360 Phạm Thị Bích Trân Nữ 07/10/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
361 19081361 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/06/1997 Thanh Hóa 5 5 Đạt
362 19081362 Trần Đào Mai Trang Nữ 18/02/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
363 19081363 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 03/01/1998 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
364 19081364 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/12/1997 Đắk Lắk 4 2 Không đạt
365 19081365 Trần Thị Trang Nữ 21/03/1995 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
366 19081366 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/10/1998 Bến Tre 5 4 Không đạt
367 19081367 Kiều Huyền Trang Nữ 04/04/1998 Vĩnh Phúc 7 2 Không đạt
368 19081368 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 13/03/1998 Nam Định 6 4 Không đạt
369 19081369 Thái Minh Trí Nam 19/05/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
370 19081370 Nguyễn Quốc Triệu Nam 25/08/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
371 19081371 Phan Thị Thu Trinh Nữ 07/01/1998 Tây Ninh 6.5 3.5 Không đạt
372 19081372 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 24/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
373 19081373 Nguyễn Thùy Trinh Nữ 08/06/1997 Bình Dương Vắng
374 19081374 Hùynh Thị Phương Trúc Nữ 27/04/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
375 19081375 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 26/11/1997 Đồng Nai 7 5 Đạt
376 19081376 Nguyễn Quang Trung Nam 10/06/1993 Quảng Trị 7 5 Đạt
377 19081377 Lữ Nhật Trường Nam 20/02/1995 Bình Dương 7 2 Không đạt
378 19081378 Nguyễn Tấn Trường Nam 5/8/1997 Quảng Ngãi 5 4 Không đạt
379 19081379 Vũ Thị Cẩm Nữ 01/03/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
380 19081380 Trần Cẩm Nữ 12/10/1998 Phú Yên 6 5.5 Đạt
381 19081381 Dương Quốc Tuấn Nam 18/10/1997 Đắk Lắk 7 5 Đạt
382 19081382 Phan Thị Nữ 17/11/1996 Hà Tĩnh 4.5 2 Không đạt
383 19081383 Trần Thị Anh Nữ 24/10/1998 Tiền Giang 5.5 4 Không đạt
384 19081384 Vũ Anh Tuấn Nam 24/11/1995 Nghệ An 5.5 5 Đạt
385 19081385 Nguyễn Minh Tuấn Nam 25/04/1997 Bình Dương Vắng
386 19081386 Hoàng Tuấn Tuấn Nam 17/08/1998 An Giang Vắng
387 19081387 Trần Hoàng Tuấn Nam 05/09/1998 Kiên Giang 8.5 6.5 Đạt
388 19081388 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn Nam 04/09/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
389 19081389 Nguyễn Thị Tươi Nữ 16/03/1997 Nghệ An 7.5 6.5 Đạt
390 19081390 Phạm Văn Mạnh Tướng Nam 27/06/1998 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
391 19081391 Trần Thị Xuân Tuyền Nữ 26/03/1998 Ninh Thuận 6.5 5.5 Đạt
392 19081392 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 04/08/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
393 19081393 Huỳnh Mộng Tuyền Nữ 22/09/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
394 19081394 Trịnh Thị Mộng Tuyền Nữ 20/03/1997 Bình Phước 5.5 6 Đạt
395 19081395 Lê Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 29/08/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
396 19081396 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 12/03/1993 Đắk Lắk 7 6 Đạt
397 19081397 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 24/08/1998 Bình Định 6 5.5 Đạt
398 19081398 Võ Thị Tuyết Nữ 24/06/1997 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
399 19081399 Nguyễn Thị Kiều Uyên Nữ 11/7/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
400 19081400 Phạm Thị Phương Uyên Nữ 15/10/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
401 19081401 Đặng Thị Thu Vân Nữ 20/09/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
402 19081402 Bùi Thị Vân Nữ 06/06/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
403 19081403 Trần Thị Vân Nữ 08/05/1998 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
404 19081404 Đặng Thị Vân Nữ 13/08/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
405 19081405 Hoàng Nữ Quỳnh Vi Nữ 16/02/1998 Gia Lai 6 6 Đạt
406 19081406 Nguyễn Thị Viên Nữ 29/10/1997 Quảng Ngãi 7.5 5.5 Đạt
407 19081407 Nguyễn Thị Việt Nữ 06/02/1998 Thanh Hóa 6 6 Đạt
408 19081408 Mai Thế Vinh Nam 20/07/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
409 19081409 Cao Hữu Nam 27/09/1994 Thừa Thiên Huế 5.5 4 Không đạt
410 19081410 Võ Ngọc Nam 19/05/1992 Bình Phước 4 0 Không đạt
411 19081411 Nguyễn Ngọc Thúy Vy Nữ 22/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 4 1 Không đạt
412 19081412 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 17/02/1997 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
413 19081413 Nguyễn Hoài Vy Nữ 30/11/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
414 19081414 Lê Thị Tường Vy Nữ 18/09/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
415 19081415 Trà Thanh Xuân Nữ 17/11/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
416 19081416 Ngô Thị Thanh Xuân Nữ 4/2/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
417 19081417 Nguyễn Thị Xuân Nữ 05/10/1996 Thanh Hóa 5 5 Đạt
418 19081418 Nguyễn Cường Hương Xuân Nữ 17/05/1996 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
419 19081419 Lữ Thị Mai Xuân Nữ 21/08/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
420 19081420 Trần Như Ý Nữ 08/08/1998 Lâm Đồng 7.5 7 Đạt
421 19081421 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 25/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
422 19081422 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 01/05/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
423 19081423 Trần Thụy Như Ý Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
424 19081424 Lê Thị Yên Nữ 08/06/1998 Thừa Thiên Huế 6.5 6 Đạt
425 19081425 Phạm Thị Bình Yên Nữ 08/05/1997 Phú Yên 6.5 5.5 Đạt
426 19081426 Phạm Thị Oanh Yến Nữ 20/09/1998 Bình Định 6.5 7 Đạt
427 19081427 Trần Ngọc Bảo Yến Nữ 11/5/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
428 19081428 Đỗ Thị Yến Nữ 20/11/1996 Bắc Giang 7 6 Đạt
429 19081429 Thái Hoàng Yến Nữ 14/01/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
430 19081430 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 15/03/1998 Đắk Lắk 4 3.5 Không đạt
Danh sách này có 430 thí sinh.

watch_later
17/11/2019 21:00:00  
visibility
 2528