KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19080 THI Ngày 16 tháng 11 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19080128 4,5
2 19080253 4
3 19080286 4,5
4 19080364 4
5 19080387 4
6 19080395 4
7 19080408 4,5
8 19080413 3,5
9 19080519 4
10 19080545 4,5
11 19080562 5,5
12 19080574 5
13 19080579 5,5
Danh sách này có 13 thí sinh.

watch_later
25/11/2019 15:00:00  
visibility
 337