KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 19071 THI Ngày 05 tháng 10 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19071016 4
2 19071017 3,5
3 19071102 4,5
4 19071111 3,5
5 19071285 4
Danh sách này có 5 thí sinh.

watch_later
14/10/2019 15:00:00  
visibility
 304