KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19070 THI Ngày 05 tháng 10 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19070006 5
2 19070013 3
3 19070065 4
4 19070130 3
5 19070207 4
6 19070213 4
7 19070215 5
8 19070239 4,5
9 19070246 4,5
10 19070262 3
11 19070283 4,5
12 19070284 3,5
13 19070297 3,5
14 19070307 5
15 19070311 4,5
16 19070344 5
17 19070357 5
18 19070361 5
19 19070418 4
Danh sách này có 19 thí sinh.

watch_later
14/10/2019 15:00:00  
visibility
 394