Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19070 Ngày 05 tháng 10 năm 2019

Thời gian phúc khảo: 06/10/2019 đến 11/10/2019.

Thời gian trả kết quả: 14/10/2019 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 05 tháng 10 năm 2019

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 09/10/2019, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 19070001 Lưu Thị Thuý An Nữ 28/09/2000 Long An 7.5 8 Đạt
2 19070002 Trương Quý An Nam 24/04/1999 TP. Hồ Chí Minh 8 6.5 Đạt
3 19070003 Trần Thị Hoài Ân Nữ 21/7/1981 Bình Dương 7 6.5 Đạt
4 19070004 Nguyễn Minh Nam Anh Nam 16/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
5 19070005 Bùi Phúc Anh Nam 4/12/1989 Vĩnh Long 5.5 2 Không đạt
6 19070006 Cao Thị Hoàng Anh Nữ 20/11/1999 Phú Yên 6 5 Đạt
7 19070007 Phan Hoàn Anh Nữ 20/02/1999 Bình Định 8 8 Đạt
8 19070008 Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/05/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
9 19070009 Thái Phương Anh Nữ 14/08/1999 Bình Định 5.5 5 Đạt
10 19070010 Hoàng Thị Thùy Anh Nữ 06/01/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
11 19070011 Phạm Thị Lan Anh Nữ 18/01/1999 Thái Bình 5 7 Đạt
12 19070012 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 11/08/1997 Tây Ninh 5 8.5 Đạt
13 19070013 Nguyễn Thạch Bảo Anh Nữ 13/09/1999 Vĩnh Long 6 3 Không đạt
14 19070014 Lê Thị Tú Anh Nữ 29/08/1998 Nghệ An 5.5 6 Đạt
15 19070015 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 22/09/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
16 19070016 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 01/01/1999 An Giang 6 7 Đạt
17 19070017 Nguyễn Doãn Ánh Nam 19/05/1996 Sông Bé Vắng
18 19070018 Lê Ngọc Ánh Nữ 14/11/1999 Đắk Lắk 5 3 Không đạt
19 19070019 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 09/10/2000 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
20 19070020 Đàm Nhật Ánh Nam 21/10/1996 Đồng Nai 5 3.5 Không đạt
21 19070021 Lê Ngọc Ánh Nữ 25/01/1997 Long An 6 2.5 Không đạt
22 19070022 Trần Nguyễn Trọng Bảo Nam 29/07/1997 Phú Yên 6 6 Đạt
23 19070023 Đặng Quốc Bảo Nam 09/07/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
24 19070024 Nguyễn Đăng Bến Nam 07/02/1997 Nghệ An 6.5 5 Đạt
25 19070025 Nguyễn Thị Biên Nữ 26/03/1998 Nghệ An 6 7 Đạt
26 19070026 Đinh Thanh Bình Nam 26/04/1982 Tiền Giang 4.5 6 Không đạt
27 19070027 Trần Thị Bình Nữ 05/07/1997 Thanh Hóa 5.5 6 Đạt
28 19070028 Võ Thị Thanh Bình Nữ 11/08/2000 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
29 19070029 Lê Thị Thu Bình Nữ 21/6/1975 Thanh Hóa 7 3.5 Không đạt
30 19070030 Đậu Thị Bình Nữ 21/09/2000 Nghệ An 7 9 Đạt
31 19070031 Hồ Nhìn Cấm Nữ 20/02/2000 Bình Thuận 6 7 Đạt
32 19070032 Võ Thị Mộng Cầm Nữ 09/10/1998 Long An 8 9.5 Đạt
33 19070033 Đào Thị Châm Nữ 8/3/1998 Hà Nam 7 7 Đạt
34 19070034 Lê Bảo Châu Nam 10/06/1999 Tây Ninh 8.5 9 Đạt
35 19070035 Cáp Diễm Chi Nữ 14/05/2000 Long An 7 7.5 Đạt
36 19070036 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 08/03/1999 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
37 19070037 Vũ Thu Chinh Nữ 06/12/1999 Thái Bình 5.5 5.5 Đạt
38 19070038 Bế Thị Kim Cúc Nữ 24/01/1995 Cao Bằng 5.5 1.5 Không đạt
39 19070039 Nguyễn Văn Cường Nam 08/10/1995 Bình Dương 7.5 6 Đạt
40 19070040 Lê Nhật Cường Nam 15/12/1993 Bình Dương Vắng
41 19070041 Nguyễn Trọng Cường Nam 21/07/1998 Quảng Bình 6.5 8.5 Đạt
42 19070042 Bùi Công Dân Nam 14/2/1996 Sông Bé 7 5 Đạt
43 19070043 Đằng Nam 10/10/1963 Tp. Hồ Chí Minh Vắng
44 19070044 Lê Ngô Trúc Đào Nữ 15/05/1999 Bình Phước 7.5 7.5 Đạt
45 19070045 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 20/03/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
46 19070046 Trần Quốc Diễn Nam 30/01/1999 Bình Dương 7 9.5 Đạt
47 19070047 Bùi Thị Ngọc Diệp Nữ 25/07/1997 Ninh Bình 4.5 6 Không đạt
48 19070048 Đặng Văn Bá Diệp Nam 02/05/1998 Gia Lai 6 4 Không đạt
49 19070049 Hứa Ngọc Điệp Nữ 26/09/2000 Bình Dương 7 5 Đạt
50 19070050 Nguyễn Thị Điệp Nữ 28/10/1999 Phú Yên 7 6.5 Đạt
51 19070051 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 22/03/1999 Đắk Lắk 5.5 7 Đạt
52 19070052 Phạm Tấn Điệu Nam 10/10/1999 Quảng Ngãi 4.5 5.5 Không đạt
53 19070053 Nguyễn Thị Anh Đô Nữ 06/11/1999 Bình Thuận 6 6 Đạt
54 19070054 Đỗ Đại Đồng Nam 14/04/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
55 19070055 Phan Văn Đức Nam 01/03/1999 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
56 19070056 Nguyễn Hoàng Đức Nam 4/12/1978 Bình Dương 6 5 Đạt
57 19070057 Đặng Văn Đức Nam 20/08/1996 Nam Định 7.5 5 Đạt
58 19070058 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 11/08/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
59 19070059 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 31/03/1999 Bình Phước 6.5 2 Không đạt
60 19070060 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 20/02/1998 Cà Mau 6 6 Đạt
61 19070061 Lê Thị Dung Nữ 09/08/1999 Bình Phước 7 7.5 Đạt
62 19070062 Trần Thị Kim Dung Nữ 09/04/1999 Bình Dương 8 9.5 Đạt
63 19070063 Phan Thanh Dương Nam 01/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 6.5 7.5 Đạt
64 19070064 Trần Tuyết Dương Nữ 05/07/2000 Bình Dương 8 9.5 Đạt
65 19070065 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 10/01/1998 Bình Phước 6 4 Không đạt
66 19070066 Võ Thị Thuỳ Dương Nữ 16/12/1998 Quảng Ngãi 8 8 Đạt
67 19070067 Phan Yến Duy Nữ 30/09/1999 Cà Mau 6.5 5 Đạt
68 19070068 Trần Huỳnh Duy Nữ 10/05/1999 Cần Thơ 8 9.5 Đạt
69 19070069 Nguyễn Thanh Duy Nam 30/07/1999 Bình Dương 5 5.5 Đạt
70 19070070 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/09/1999 Tây Ninh 7.5 6 Đạt
71 19070071 Nguyễn Thị Duyên Nữ 27/11/1994 Lâm Đồng 6 6.5 Đạt
72 19070072 Bùi Thị Mỹ Duyên Nữ 15/01/2000 Phú Yên 7 6 Đạt
73 19070073 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 14/10/1999 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
74 19070074 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1999 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
75 19070075 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 26/10/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
76 19070076 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 11/05/1999 Tây Ninh 6 8.5 Đạt
77 19070077 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 22/05/1998 Quảng Bình 6.5 7.5 Đạt
78 19070078 Bùi Thái Quỳnh Giang Nữ 25/12/1999 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
79 19070079 Hồ Thị Cẩm Giang Nữ 10/09/1999 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
80 19070080 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 07/08/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
81 19070081 Huỳnh Ngọc Giàu Nữ 13/05/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
82 19070082 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 07/02/1999 Bình Dương 4 1 Không đạt
83 19070083 Lê Đỗ Ngọc Nữ 08/11/2000 Tiền Giang 6.5 8.5 Đạt
84 19070084 Trịnh Thị Vân Nữ 16/10/1998 Thanh Hóa 6 3.5 Không đạt
85 19070085 Phạm Thị Thanh Nữ 16/06/1999 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
86 19070086 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 26/11/1999 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
87 19070087 Nguyễn Thanh Nam 23/4/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
88 19070088 Nguyễn Hoàng Nam 27/02/1996 Đắk Lắk 5 2 Không đạt
89 19070089 Đặng Nhật Nữ 05/11/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
90 19070090 Cao Hải Nam 01/10/1998 Thừa Thiên Huế 6 4 Không đạt
91 19070091 Vũ Văn Hải Nam 05/06/1995 Nghệ An 6 5 Đạt
92 19070092 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 01/11/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
93 19070093 Võ Ngọc Hân Nữ 02/03/1999 Bến Tre 7 6 Đạt
94 19070094 Võ Thị Hằng Nữ 04/06/1998 Đắk Lắk 7 2.5 Không đạt
95 19070095 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 17/03/1998 Đắk Lắk 8 5.5 Đạt
96 19070096 Trần Thị Thu Hằng Nữ 13/05/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
97 19070097 Tạ Thị Mỹ Hằng Nữ 10/10/1999 Quảng Ngãi 7.5 8.5 Đạt
98 19070098 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 11/09/1999 Bình Phước 5 4 Không đạt
99 19070099 Lưu Thị Thanh Hằng Nữ 11/12/1999 Phú Yên 5.5 7 Đạt
100 19070100 Lê Thị Ánh Hằng Nữ 26/10/2000 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
101 19070101 Đỗ Thị Hạnh Nữ 15/04/1998 Bắc Giang 8 6 Đạt
102 19070102 Lương Đức Hạnh Nam 18/10/1998 Nam Định 6.5 3.5 Không đạt
103 19070103 Lê Thị Hạnh Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa 4.5 3 Không đạt
104 19070104 Nguyễn Xuân Hào Nam 10/01/1997 Phú Yên Vắng
105 19070105 Đỗ Anh Hào Nam 27/09/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
106 19070106 Nguyễn Ngọc Như Hảo Nữ 21/07/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
107 19070107 Huỳnh Trần Hậu Nam 26/03/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
108 19070108 Vương Hậu Nam 04/03/1999 Bình Dương 7.5 9 Đạt
109 19070109 Phạm Thị Hiên Nữ 13/07/2000 Bình Phước 5.5 4.5 Không đạt
110 19070110 Trịnh Thị Thu Hiền Nữ 08/11/1999 Bình Dương 5.5 9 Đạt
111 19070111 Phạm Thị Mỹ Hiền Nữ 31/10/1999 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
112 19070112 Trần Thị Khánh Hiền Nữ 02/02/1998 Bình Định 5 7.5 Đạt
113 19070113 Trần Thị Hiền Nữ 25/04/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.5 5.5 Đạt
114 19070114 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 16/04/1997 Kon Tum 5.5 5 Đạt
115 19070115 Phạm Thị Hiền Nữ 11/9/1997 Hà Nam 7 5 Đạt
116 19070116 Trần Thị Thuý Hiền Nữ 01/02/1999 Bình Phước 6.5 7 Đạt
117 19070117 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 05/01/1996 Nam Định 6 4 Không đạt
118 19070118 Hoàng Thị Hiền Nữ 26/06/1997 Hà Tĩnh 7.5 7.5 Đạt
119 19070119 Lê Thị Thu Hiền Nữ 07/05/1998 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
120 19070120 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 06/01/1997 Bình Thuận 6.5 7 Đạt
121 19070121 Ngô Minh Hiếu Nam 09/03/1999 An Giang 5 2.5 Không đạt
122 19070122 Lê Minh Hiếu Nam 05/09/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
123 19070123 Trần Trung Hiếu Nam 15/07/1999 Bình Dương 8.5 8 Đạt
124 19070124 Lê Trung Hiếu Nam 24/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
125 19070125 Bùi Thị Thanh Hoa Nữ 12/02/2000 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
126 19070126 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 1/1/1981 Bình Dương 7 6.5 Đạt
127 19070127 Danh Mai Hoa Nữ 07/5/1998 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
128 19070128 Lường Thị Mai Hoa Nữ 16/06/1999 Thanh Hóa 5.5 3 Không đạt
129 19070129 Nguyễn Trần Hồng Hoa Nữ 30/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
130 19070130 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 05/10/1996 Bình Dương 7 3 Không đạt
131 19070131 Đặng Thị Hoài Nữ 07/04/1998 Nghệ An 4 6 Không đạt
132 19070132 Lê Thị Diễm Hoài Nữ 14/07/1998 Đắk Lắk 5.5 7.5 Đạt
133 19070133 Lê Thị Hoài Nữ 19/06/1998 Thanh Hóa 6 1 Không đạt
134 19070134 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 23/02/2000 Ninh Thuận 5.5 6.5 Đạt
135 19070135 Trần Thị Hồng Nữ 29/12/1997 Hải Dương 6 5 Đạt
136 19070136 Phan Thị Hồng Nữ 9/10/2001 Nghệ An 6.5 3 Không đạt
137 19070137 Đinh Thị Huế Nữ 02/09/1997 Nam Định 6.5 6.5 Đạt
138 19070138 Nguyễn Hùng Nam 12/10/1999 Đồng Nai 6 6 Đạt
139 19070139 Phạm Việt Hùng Nam 26/06/1992 Kiên Giang 5.5 6.5 Đạt
140 19070140 Trần Văn Hùng Nam 21/04/1998 Phú Thọ 6.5 7.5 Đạt
141 19070141 Cao Ngọc Hưng Nam 13/04/1997 Quảng Bình 6 5 Đạt
142 19070142 Nguyễn Hữu Hưng Nam 12/07/1999 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
143 19070143 Nguyễn Việt Hưng Nam 21/6/1982 Hà Nội Vắng
144 19070144 Hoàng Thị Mỹ Hương Nữ 05/02/1998 Quảng Nam 5 5.5 Đạt
145 19070145 Võ Thị Mỹ Hương Nữ 26/12/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
146 19070146 Nguyễn Thị Hương Nữ 29/12/1999 Hải Dương 7 2 Không đạt
147 19070147 Đặng Thị Hương Nữ 02/11/1971 Long An 8 6 Đạt
148 19070148 Đỗ Thị Hường Nữ 05/05/1998 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
149 19070149 Lê Thị Kim Hường Nữ 20/07/2000 Bình Dương 7 4 Không đạt
150 19070150 Bế Thị Hường Nữ 07/05/1998 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
151 19070151 Lê Thị Thu Hường Nữ 09/06/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
152 19070152 Phạm Hoài Hưởng Nam 24/09/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
153 19070153 Bùi Đức Huy Nam 10/10/1999 Đắk Lắk 4 5 Không đạt
154 19070154 Trần Quốc Huy Nam 11/03/1995 Sông Bé 7 5 Đạt
155 19070155 Ngô Thị Huyền Nữ 17/01/1998 Quảng Bình 5.5 3.5 Không đạt
156 19070156 Phan Thị Thu Huyền Nữ 18/06/1998 Biên Hòa 5.5 3.5 Không đạt
157 19070157 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 29/04/1999 Đắk Lắk 2.5 3 Không đạt
158 19070158 Đinh Thu Huyền Nữ 17/01/2000 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
159 19070159 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 29/12/1999 Tiền Giang 5 6 Đạt
160 19070160 Lê Thu Huyền Nữ 7/2/1988 Nghệ An 9 7.5 Đạt
161 19070161 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 11/08/1993 Đắk Lắk 6.5 6.5 Đạt
162 19070162 Trần Thị Mỹ Huyền Nữ 19/05/1999 Bình Thuận 6 7 Đạt
163 19070163 Trần Khánh Huyền Nữ 01/01/1999 Quảng Ngãi 6.5 5.5 Đạt
164 19070164 Nguyễn Hòa Khang Nữ 24/12/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
165 19070165 Nguyễn Hoàng Kim Khánh Nữ 27/01/1999 TP.Hồ Chí Minh 6 9.5 Đạt
166 19070166 Hà Sâm Khơi Nam 21/06/1995 Đắk Nông 7.5 3 Không đạt
167 19070167 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 Lâm Đồng 4 1 Không đạt
168 19070168 Trần Thị Mỹ Kiều Nữ 31/07/1999 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
169 19070169 Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ 25/12/2000 Bình Định 7.5 1.5 Không đạt
170 19070170 Thạch Phol La Nam 12/02/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
171 19070171 Lê Thị Mai Lâm Nữ 20/11/1999 Bình Thuận 6 4 Không đạt
172 19070172 Lâm Hương Lan Nữ 20/09/1998 Kiên Giang 6.5 6 Đạt
173 19070173 Nguyễn Thị Lan Nữ 27/04/1999 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
174 19070174 Trần Thị Thu Lan Nữ 25/08/2000 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
175 19070175 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 12/07/1999 Hà Nội 7.5 5.5 Đạt
176 19070176 Nguyễn Hoàng Lanh Nam 24/03/1999 Bình Dương Vắng
177 19070177 Phan Thị Kim Liên Nữ 06/02/1999 Ninh Thuận 7 8.5 Đạt
178 19070178 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/12/2000 Bình Dương 7 7.5 Đạt
179 19070179 Dương Diệp Gia Linh Nữ 19/02/1999 Bình Dương 8 10 Đạt
180 19070180 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 22/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
181 19070181 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 04/06/1997 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
182 19070182 Lê Thị Linh Nữ 20/09/1999 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
183 19070183 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 14/03/1999 Bình Dương 4.5 7.5 Không đạt
184 19070184 Cao Thị Nguyên Linh Nữ 20/01/1999 Gia Lai 4.5 3.5 Không đạt
185 19070185 Trần Thảo Linh Nữ 23/10/1993 Bình Dương 8 9.5 Đạt
186 19070186 Lê Thiện Ngọc Hoàng Mỹ Linh Nữ 26/03/1997 Ninh Thuận 5.5 5 Đạt
187 19070187 Hồ Thị Kiều Linh Nữ 22/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
188 19070188 Phan Thị Thùy Linh Nữ 29/11/1998 Đồng Nai 7.5 3 Không đạt
189 19070189 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/09/1999 Nghệ An 6 6 Đạt
190 19070190 Cao Nhật Linh Nam 06/10/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
191 19070191 Nguyễn Ngọc Diệu Linh Nữ 01/01/2000 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đạt
192 19070192 Phạm Khánh Linh Nữ 29/06/1998 Yên Bái 6 7 Đạt
193 19070193 Nguyễn Thị Thanh Lình Nữ 13/10/1998 Tây Ninh 6 6 Đạt
194 19070194 Trần Hồng Lĩnh Nữ 18/09/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
195 19070195 Đặng Minh Loan Nữ 16/9/1984 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
196 19070196 Vũ Thị Loan Nữ 30/11/2000 Thái Bình 5 6.5 Đạt
197 19070197 Phan Thị Kim Loan Nữ 21/11/1999 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
198 19070198 Nguyễn Tấn Lợi Nam 29/06/1998 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
199 19070199 Nguyễn Bá Lương Nam 06/12/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
200 19070200 Trần Thị Trúc Ly Nữ 13/08/2000 Bình Phước 4 3.5 Không đạt
201 19070201 Nguyễn Thị Nữ 26/06/1998 Tây Ninh 7 5 Đạt
202 19070202 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 10/08/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
203 19070203 Lâm Thanh Mai Nữ 18/03/1999 Bình Dương 5 5.5 Đạt
204 19070204 Cao Thị Thu Mai Nữ 09/01/1998 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
205 19070205 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 28/06/1997 Hà Nam 6 4 Không đạt
206 19070206 Huỳnh Thị Trúc Mai Nữ 06/10/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
207 19070207 Bùi Ngọc Mi Nữ 26/04/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
208 19070208 Nguyễn Thảo Minh Nam 15/10/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
209 19070209 Nguyễn Văn Minh Nam 31/01/1999 Bình Phước 6.5 10 Đạt
210 19070210 Tô Huỳnh Mộng Nữ 22/07/1999 Cà Mau 8 7 Đạt
211 19070211 Hoàng Thị Trà My Nữ 01/09/1999 Bình Dương 4 3 Không đạt
212 19070212 Đinh Thị Trà My Nữ 10/2/1998 Bình Dương 4.5 Không đạt
213 19070213 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 30/10/1999 Kiên Giang 7.5 4 Không đạt
214 19070214 Hoàng Thị Na Nữ 03/09/2000 Nghệ An 7.5 5 Đạt
215 19070215 Nguyễn Thị Nam Nữ 19/6/1987 Bắc Ninh 7.5 5 Đạt
216 19070216 Đỗ Trường Nam Nam 18/2/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
217 19070217 Võ Phương Nam Nam 25/12/1997 Đồng Nai 5 2 Không đạt
218 19070218 Trần Trung Nam Nam 29/10/1996 Gia Lai 7 4 Không đạt
219 19070219 Phan Văn Kỳ Nam Nam 27/08/1998 Bình Phước 6.5 2 Không đạt
220 19070220 Võ Thị Kiều Nga Nữ 26/06/1998 Bình Định 5 3 Không đạt
221 19070221 Lê Thị Nga Nữ 13/08/1999 Thanh Hóa 5.5 3.5 Không đạt
222 19070222 Võ Thị Kim Ngân Nữ 12/03/2000 Bình Dương 8 5.5 Đạt
223 19070223 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 21/03/2000 Quảng Ngãi 7 3 Không đạt
224 19070224 Trần Kim Ngân Nữ 02/02/1996 Tây Ninh 7 7.5 Đạt
225 19070225 Vũ Thị Trúc Ngân Nữ 12/12/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
226 19070226 Lý Ngọc Thu Ngân Nữ 21/04/1999 Bình Dương 8 5.5 Đạt
227 19070227 Nguyễn Thị Ngân Nữ 18/02/1999 Thái Bình 5.5 5 Đạt
228 19070228 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 21/11/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
229 19070229 Hồ Thị Thúy Ngân Nữ 28/08/1998 Bình Định 6 3.5 Không đạt
230 19070230 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 18/10/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
231 19070231 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 12/02/1998 Quảng Nam 4 2 Không đạt
232 19070232 Phạm Trọng Nghĩa Nam 07/06/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
233 19070233 Dương Trọng Nghĩa Nam 14/12/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
234 19070234 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 19/01/1998 Bình Dương 8 4 Không đạt
235 19070235 Phạm Văn Ngoan Nam 3/11/1996 Bình Dương Vắng
236 19070236 Lê Thị Như Ngọc Nữ 28/03/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
237 19070237 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 25/3/1988 Kiên Giang 7.5 8 Đạt
238 19070238 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 08/06/1997 Tp. Hồ Chí Minh 8 4 Không đạt
239 19070239 Nguyễn Như Ngọc Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
240 19070240 Huỳnh Lê Hồng Ngọc Nữ 19/10/1998 Bình Dương Vắng
241 19070241 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 22/04/1998 Lâm Đồng 6 6.5 Đạt
242 19070242 Nguyễn Thanh Nguyên Nữ 04/09/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
243 19070243 Cao Thái Nguyên Nam 25/04/1999 Bình Dương 6 7.5 Đạt
244 19070244 Nguyễn Kim Nguyên Nữ 15/01/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
245 19070245 Lê Nguyễn Hồng Nguyên Nữ 23/02/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
246 19070246 Lê Thị Nguyệt Nữ 10/12/1997 Quảng Ngãi 6 4.5 Không đạt
247 19070247 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 01/05/1998 Bình Phước 5 3.5 Không đạt
248 19070248 Hà Thanh Nhã Nữ 24/10/1995 Tp. HCM Vắng
249 19070249 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 17/12/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
250 19070250 Phạm Thị Phương Nhi Nữ 23/11/1999 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
251 19070251 Vũ Thị Yến Nhi Nữ 27/07/1999 Lâm Đồng 5.5 7.5 Đạt
252 19070252 Võ Huỳnh Nhi Nữ 03/06/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
253 19070253 Võ Hà Tuyết Như Nữ 28/07/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
254 19070254 Phạm Quỳnh Như Nữ 10/05/1998 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
255 19070255 Nguyễn Mai Như Nữ 25/09/1999 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
256 19070256 Nguyễn Thị Mỹ Như Nữ 25/11/1999 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
257 19070257 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/12/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
258 19070258 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 28/07/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
259 19070259 Hoàng Thị Nhung Nữ 06/12/1999 Hà Tĩnh 5 5 Đạt
260 19070260 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 28/09/1997 Gia Lai Vắng
261 19070261 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/06/1998 Bình Phước Vắng
262 19070262 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 24/03/1997 Bình Định 5 3 Không đạt
263 19070263 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1998 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
264 19070264 Hà Phi Nhung Nữ 21/04/1998 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
265 19070265 Võ Minh Nhựt Nam 26/11/2000 Bình Dương 5.5 7 Đạt
266 19070266 Vương Minh Nhựt Nam 04/04/2000 Bình Dương 6.5 6 Đạt
267 19070267 Hoàng Thị Nương Nữ 18/07/1999 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
268 19070268 Trần Thị Kim Nương Nữ 29/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3 Không đạt
269 19070269 Phạm Trường Phát Nam 06/12/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
270 19070270 Lưu Hưng Phát Nam 13/01/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
271 19070271 Huỳnh Thị Kim Phi Nữ 06/08/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
272 19070272 Trần Hồng Phi Nam 07/12/1999 Ninh Bình 7 4 Không đạt
273 19070273 Nguyễn Thanh Phong Nam 09/07/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
274 19070274 Hồ Sỹ Vi Phong Nam 20/09/1996 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
275 19070275 Tạ Yên Phóng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 7.5 4.5 Không đạt
276 19070276 Huỳnh Bá Phúc Nam 13/09/1997 Đồng Nai 5 4.5 Không đạt
277 19070277 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 31/12/2000 Bình Dương 6 7.5 Đạt
278 19070278 Trần Hồng Phúc Nữ 22/03/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
279 19070279 Cù Thị Thùy Phương Nữ 08/04/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
280 19070280 Thạch Trúc Phương Nữ 22/06/1999 Bình Phước 8 5.5 Đạt
281 19070281 Đậu Thị Phương Nữ 21/09/2000 Nghệ An 7 5.5 Đạt
282 19070282 Lê Thị Phương Nữ 4/12/1998 Binh Phước 8 5.5 Đạt
283 19070283 Nguyễn Hồng Phương Nữ 01/04/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
284 19070284 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 22/08/1997 An Giang 6 3.5 Không đạt
285 19070285 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 28/05/1999 Bình Định 7 5 Đạt
286 19070286 Lê Hồng Phượng Nữ 8/6/1993 Hưng Yên 6 5 Đạt
287 19070287 Mai Thị Phượng Nữ 04/07/1996 Thái Bình 6 2.5 Không đạt
288 19070288 Lê Thị Phượng Nữ 06/07/1999 Thừa Thiên Huế 6.5 3.5 Không đạt
289 19070289 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 29/03/1999 Đồng Nai 6 7 Đạt
290 19070290 Lê Thành Quân Nam 17/10/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
291 19070291 Đào Minh Quân Nam 10/11/1998 Ninh Thuận 8 4 Không đạt
292 19070292 Phan Đặng Quang Nam 14/04/1998 Bình Định 8 7 Đạt
293 19070293 Nguyễn Thị Tú Quyên Nữ 20/02/2000 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
294 19070294 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 23/07/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
295 19070295 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 11/10/1999 Bình Phước Vắng
296 19070296 Nguyễn Thanh Nhựt Quỳnh Nữ 14/11/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
297 19070297 Trần Thanh Quỳnh Nữ 18/06/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
298 19070298 Nguyễn Giang Sang Nam 24/11/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
299 19070299 Nguyễn Thị Thanh Sang Nữ 10/11/2000 Bình Dương 6 8.5 Đạt
300 19070300 Lê Quang Sang Nam 28/01/1997 Thừa Thiên Huế 6.5 5.5 Đạt
301 19070301 Hoàng Hồng Sơn Nam 28/12/1999 Bình Phước 6 6.5 Đạt
302 19070302 Trịnh Hoàng Sơn Nam 25/10/1978 Sơn La Vắng
303 19070303 Đặng Minh Sơn Nam 26/4/1979 Thái Bình Vắng
304 19070304 Nguyễn Thị Như Sương Nữ 22/07/2000 Long An 5.5 4 Không đạt
305 19070305 Lê Phước Tài Nam 06/12/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
306 19070306 Nguyễn Đức Tài Nam 17/11/1999 Lâm Đồng 7.5 6.5 Đạt
307 19070307 Nguyễn Thị Tám Nữ 23/11/1977 Bình Dương 8.5 5 Đạt
308 19070308 Trương Thụy Minh Tâm Nữ 06/10/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
309 19070309 Nguyễn Thị Tâm Nữ 12/06/1997 Hà Tĩnh 6 4 Không đạt
310 19070310 Đoàn Thị Tha Nữ 14/04/1998 Tây Ninh 6 6 Đạt
311 19070311 Trương Quốc Thái Nam 19/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 6 4.5 Không đạt
312 19070312 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 12/01/1997 Hà Tĩnh 7 6.5 Đạt
313 19070313 Bùi Thị Thắm Nữ 25/03/1999 Hà Tĩnh 5.5 4 Không đạt
314 19070314 Nguyễn Nam Thắng Nam 11/1/1976 Quảng Ninh Vắng
315 19070315 Hoàng Nhật Thắng Nam 14/04/1997 Tp.HCM 6.5 5 Đạt
316 19070316 Hoàng Thị Kim Thanh Nữ 16/04/1998 Đắk Lắk 5 4 Không đạt
317 19070317 Nguyễn Nguyễn Băng Thanh Nữ 23/08/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
318 19070318 Trương Ngọc Thanh Nam 27/10/1998 Đồng Nai 6 3 Không đạt
319 19070319 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 06/11/1999 Bình Dương 8 5.5 Đạt
320 19070320 Dương Trúc Thanh Nữ 14/01/1999 Bến Tre 6 6.5 Đạt
321 19070321 Ngô Thị Phương Thanh Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
322 19070322 Huỳnh Hiệp Thành Nam 13/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
323 19070323 Nguyễn Châu Thành Nam 09/06/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
324 19070324 Huỳnh Thế Thành Nam 29/12/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
325 19070325 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé 4.5 Không đạt
326 19070326 Đặng Như Thảo Nữ 17/10/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
327 19070327 Quách Thị Thảo Nữ 24/10/1998 Ninh Bình 8 6.5 Đạt
328 19070328 Nguyễn Bích Thảo Nữ 31/08/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
329 19070329 Trần Thị Thu Thảo Nữ 20/03/1999 Kon Tum 6 5 Đạt
330 19070330 Trần Thị Thảo Nữ 11/02/1999 Nam Định 6 4 Không đạt
331 19070331 Huỳnh Lê Thạch Thảo Nữ 29/07/1999 Bình Thuận 6.5 5.5 Đạt
332 19070332 Lê Thanh Thảo Nữ 23/07/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
333 19070333 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/03/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
334 19070334 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ 10/03/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
335 19070335 Lý Trần Thạch Thảo Nữ 13/02/1997 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
336 19070336 Nguyễn Như Thảo Nữ 18/05/1999 Vĩnh Long 8 5 Đạt
337 19070337 Lâm Thị Thạch Thảo Nữ 27/06/2000 Bình Dương 5.5 6 Đạt
338 19070338 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 18/08/1999 Bình Phước 6.5 5 Đạt
339 19070339 Nguyễn Phương Bích Thảo Nữ 21/03/1994 Bình Thuận 5.5 2 Không đạt
340 19070340 Trương Nguyễn Hiền Thảo Nữ 11/08/1998 Bình Phước 7.5 6 Đạt
341 19070341 Phạm Thanh Thi Nam 05/08/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
342 19070342 Lăng Thị Thí Nữ 18/07/2000 Đắk Nông 6.5 7.5 Đạt
343 19070343 Đoàn Văn Thiện Nam 25/12/1996 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
344 19070344 Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ 24/02/1999 Trà Vinh 5 5 Đạt
345 19070345 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 05/07/1999 Phú Yên 5 3.5 Không đạt
346 19070346 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 31/1/1985 Bình Dương 7 5 Đạt
347 19070347 Hoàng Thị Thỏa Nữ 10/02/1997 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
348 19070348 Nguyễn Thị Thơm Nữ 15/05/1998 Hà Tĩnh 7.5 2 Không đạt
349 19070349 Nguyễn Thị Hồng Thơm Nữ 15/04/1999 Hà Nam 6.5 5.5 Đạt
350 19070350 Trần Thị Thùy Thơm Nữ 05/08/1999 Nam Định 7 7.5 Đạt
351 19070351 Cao Thị Thu Nữ 20/06/1995 Quảng Nam Vắng
352 19070352 Lê Thị Thu Nữ 23/05/1998 Thanh Hóa 4.5 2.5 Không đạt
353 19070353 Bùi Thị Thu Nữ 08/06/1999 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
354 19070354 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 17/06/1999 Bình Dương 5 2 Không đạt
355 19070355 Huỳnh Anh Thư Nữ 06/12/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
356 19070356 Nguyễn Thị Hồng Thư Nữ 19/09/1999 TPHCM 8.5 7.5 Đạt
357 19070357 Lưu Võ Minh Thư Nữ 10/12/2000 Bình Phước 6.5 5 Đạt
358 19070358 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ 14/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 3 Không đạt
359 19070359 Nguyễn Tuyến Vân Thư Nữ 17/10/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
360 19070360 Hoàng Anh Thư Nữ 29/11/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
361 19070361 Nguyễn Hoàng Minh Thuận Nam 08/02/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
362 19070362 Lương Hoàng Thuận Nam 28/04/1999 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
363 19070363 Trịnh Nguyễn Hoài Thương Nữ 22/03/2000 TP. Hồ Chí Minh 8.5 6 Đạt
364 19070364 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 03/10/2000 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
365 19070365 Nguyễn Thanh Thuy Nữ 12/11/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
366 19070366 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 26/01/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
367 19070367 Phạm Thị Thúy Nữ 08/03/1999 Quảng Ngãi 7 5 Đạt
368 19070368 Đặng Ngọc Thanh Thúy Nữ 19/01/1999 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
369 19070369 Hà Thị Thúy Nữ 20/11/1999 Thái Bình 8 6 Đạt
370 19070370 Nguyễn Phương Thùy Nữ 28/3/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
371 19070371 Phạm Thị Thanh Thùy Nữ 09/12/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
372 19070372 Nguyễn Hồng Thủy Nam 02/10/1998 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
373 19070373 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 08/08/1999 Bình Phước 4.5 2.5 Không đạt
374 19070374 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
375 19070375 Hoàng Thị Thủy Nữ 16/10/1999 Hà Tĩnh 7.5 5.5 Đạt
376 19070376 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/11/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
377 19070377 Phạm Thị Cẩm Thụy Nữ 24/06/2000 Bình Định 7.5 4.5 Không đạt
378 19070378 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 16/09/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
379 19070379 Đậu Thị Xuân Tiên Nữ 12/10/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
380 19070380 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
381 19070381 Lý Đời Tiến Nam 04/08/1998 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
382 19070382 Hồ Trung Tín Nam 23/01/1994 Tiền Giang 7.5 5.5 Đạt
383 19070383 Dương Công Toàn Nam 20/02/1996 Quảng Bình 7 4 Không đạt
384 19070384 Nguyễn Thanh Trà Nữ 30/9/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
385 19070385 Phạm Thị Trâm Nữ 16/08/1999 Quảng Ngãi 5 3 Không đạt
386 19070386 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 19/01/1999 Ninh Thuận 8 5 Đạt
387 19070387 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 26/01/2000 Bình Dương 6.5 5 Đạt
388 19070388 Nguyễn Nhật Quỳnh Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương Vắng
389 19070389 Lê Thị Hồng Trâm Nữ 06/03/1998 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
390 19070390 Trần Thị Thanh Trầm Nữ 06/10/1992 Cần Thơ 8 5 Đạt
391 19070391 Trần Thụy Bích Trân Nữ 01/04/2000 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
392 19070392 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 13/03/1998 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
393 19070393 Bùi Thị Trang Nữ 30/11/1997 Đắk Lắk Vắng
394 19070394 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 20/12/1987 Bình Dương 8 8 Đạt
395 19070395 Đậu Thị Trang Nữ 01/03/1997 Hà Tĩnh Vắng
396 19070396 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 20/12/1999 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
397 19070397 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 7/9/1998 Bình Phước 8 6.5 Đạt
398 19070398 Trần Thị Thanh Trang Nữ 30/12/1996 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
399 19070399 Lê Nguyễn Thanh Trí Nam 17/11/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
400 19070400 Trình Thị Bảo Trinh Nữ 16/12/1999 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
401 19070401 Hồ Tống Trọn Nam 09/12/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
402 19070402 Nguyễn Thị Anh Trúc Nữ 26/11/1997 Đồng Nai 7 6 Đạt
403 19070403 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 13/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
404 19070404 Lê Thanh Trúc Nữ 24/02/2000 Bình Dương Vắng
405 19070405 Trần Khắc Trung Nam 10/04/1999 Ninh Thuận 7 4 Không đạt
406 19070406 Trần Tam Quốc Trung Nam 13/11/1998 Bình Dương Vắng
407 19070407 Trần Xuân Trường Nam 03/08/1995 Nam Định 7 5.5 Đạt
408 19070408 Nguyễn Hữu Trường Nam 15/8/1996 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
409 19070409 Hồ Trương Thị Cẩm Nữ 31/8/1982 Bình Dương Vắng
410 19070410 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 09/10/1999 Bình Dương 6 7 Đạt
411 19070411 Phạm Anh Nam 16/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
412 19070412 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 24/08/1999 Bình Dương 5 1 Không đạt
413 19070413 Đoàn Công Nam 25/10/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
414 19070414 Nguyễn Minh Tuấn Nam 27/05/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
415 19070415 Lâm Châu Tuấn Nam 26/08/1999 Bình Dương Vắng
416 19070416 Nguyễn Thanh Tùng Nam 03/08/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
417 19070417 Lê Trương Văn Tươi Nam 08/02/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
418 19070418 Hoàng Thành Tuyên Nam 30/01/1995 Bình Thuận 6.5 4 Không đạt
419 19070419 Trần Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 11/10/1999 Bình Dương 7.5 9 Đạt
420 19070420 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 18/09/1999 Bình Định 7 6.5 Đạt
421 19070421 Trịnh Thị Mộng Tuyền Nữ 20/03/1997 Bình Phước 7.5 5 Đạt
422 19070422 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 12/03/1993 Đắk Lắk 7.5 7 Đạt
423 19070423 Nguyễn Thị Hồng Tuyết Nữ 04/09/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
424 19070424 Đinh Thị Tuyết Nữ 17/12/1999 Đắk Lắk 7 2 Không đạt
425 19070425 Nguyễn Trương Phương Uyên Nữ 07/08/1999 Tiền Giang 8.5 9.5 Đạt
426 19070426 Trương Đoàn Trúc Uyên Nữ 04/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh 5 9 Đạt
427 19070427 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 25/09/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
428 19070428 Đặng Thị Tường Vân Nữ 17/01/1999 Bến Tre 7.5 8.5 Đạt
429 19070429 Đặng Thị Vân Nữ 13/08/1998 Bình Dương 6 9 Đạt
430 19070430 Đỗ Văn Vàng Nam 25/03/1996 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
431 19070431 Võ Thụy Tường Vi Nữ 1/1/1997 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
432 19070432 Lê Hữu Vinh Nam 1/5/1972 Bình Dương Vắng
433 19070433 Nguyễn Hoàng Nam 14/11/2000 Bình Phước 6 5.5 Đạt
434 19070434 Nguyễn Hoàng Nam 15/02/1974 Bình Dương 6 0.5 Không đạt
435 19070435 Đinh Quang Nam 25/5/1998 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
436 19070436 Trần Khoa Vỹ Nam 06/03/1997 Long An 8 4 Không đạt
437 19070437 Nguyễn Thị Hoài Nữ 25/07/1999 Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt
438 19070438 Nguyễn Ngọc Yến Xuân Nữ 11/05/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
439 19070439 Trần Thị Bích Xuân Nữ 13/10/1998 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
440 19070440 Ngô Thị Thanh Xuân Nữ 4/2/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
441 19070441 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 15/04/1999 Ninh Thuận 4.5 5 Không đạt
442 19070442 Lê Thị Như Ý Nữ 16/02/1997 Long An 7 5 Đạt
443 19070443 Nguyễn Ngọc Nhã Ý Nữ 17/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3.5 Không đạt
444 19070444 Thái Thị Yến Nữ 22/10/1998 Thái bình 6 6.5 Đạt
445 19070445 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 01/02/1999 Thái Bình 7 5.5 Đạt
446 19070446 Đỗ Thị Yến Nữ 20/11/1996 Bắc Giang 9 8 Đạt
447 19070447 Lý Hải Yến Nữ 05/10/1999 Bình Dương Vắng
Danh sách này có 447 thí sinh.

watch_later
06/10/2019 21:00:00  
visibility
 2767