KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19060 THI Ngày 07 tháng 09 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19060056 4,5
2 19060120 3
3 19060137 4,5
4 19060176 5
5 19060184 5
6 19060215 5,5
7 19060271 5
8 19060321 5
9 19060367 4,5
10 19060372 4
11 19060394 4
Danh sách này có 11 thí sinh.

watch_later
16/09/2019 15:00:00  
visibility
 594