KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 19051 THI Ngày 03 tháng 08 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19051243 5
2 19051269 4
Danh sách này có 2 thí sinh.

watch_later
12/08/2019 15:00:00  
visibility
 302