KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19050 THI Ngày 03 tháng 08 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19050055 5
2 19050059 4,5
3 19050072 3,5
4 19050122 4
5 19050135 4,5
6 19050188 4
7 19050212 4,5
8 19050298 5
9 19050402 4
10 19050403 4,5
Danh sách này có 10 thí sinh.

watch_later
12/08/2019 15:00:00  
visibility
 345