Danh sách thí sinh đăng kí dự Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19050 Ngày 03 tháng 08 năm 2019

  1. Từ ngày 29/07/2019 đến hết ngày 02/08/2019, thí sinh có tên trong danh sách vui lòng trực tiếp đến nhận thẻ dự thi tại trung tâm (không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào). Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 20h30.
  2. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và ký xác nhận khi đến nhận thẻ dự thi.
  3. Thí sinh phải có mặt đúng giờ được thông báo trên thẻ dự thi.
  4. Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh(CMND bản gốc) để được dự thi.

Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-101

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050001 1723401010004 Phạm Ngọc Hoài An Nữ 14/12/1999 Bình phước
2 19050002 1900000001494 Lư Trường An Nam 2/9/2001 Tp. Hồ Chí Minh
3 19050003 1723401010001 Hoàng Thúy An Nữ 09/01/1999 Đồng Nai
4 19050004 1823401010396 Võ Đức Ân Nam 01/01/2000 Bình Dương
5 19050005 1723801010014 Nguyễn Thị Đoan Anh Nữ 23/03/1999 Đồng Nai
6 19050006 1728501010008 Nguyễn Minh Anh Nữ 16/08/1999 TP. Hồ Chí Minh
7 19050007 1723401010007 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 30/10/1999 Thanh Hóa
8 19050008 1724401120004 Huỳnh Hoàng Anh Nữ 26/10/1999 Bình Dương
9 19050009 1728501010229 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 21/07/1999 Vīnh Long
10 19050010 1721402010114 Lê Nhật Anh Nữ 13/01/1999 Bình Định
11 19050011 1728501010011 Tô Tuấn Anh Nam 18/11/1999 Hà Nội
12 19050012 1623801010016 Trần Bảo Anh Nam 27/02/1998 Tây Ninh
13 19050013 1623801010008 Lê Thị Kim Anh Nữ 29/01/1997 Thanh Hóa
14 19050014 1722202010011 Nguyễn Thị Quế Anh Nữ 20/12/1999 Bình dương
15 19050015 1721402020003 Trương Kim Ánh Nữ 08/01/1999 Bình Dương
16 19050016 1623801010020 Đàm Nhật Ánh Nam 21/10/1996 Đồng Nai
17 19050017 1721402170004 Hồ Thị Hải Âu Nữ 08/08/1999 Bến Tre
18 19050018 1900000001505 Nguyễn Quốc Nam 20/01/1979 Tây Ninh
19 19050019 1621402180006 Lê Trần Gia Băng Nữ 13/05/1998 Ninh Thuận
20 19050020 1823401010397 Nguyễn Thế Bảo Nam 04/09/2000 Bình Dương
21 19050021 1725202010009 Nguyễn Quốc Bảo Nam 02/05/1999 Bình Dương
22 19050022 1511402010069 Trịnh Ngọc Bích Nữ 16/12/1997 Bình Dương
23 19050023 1523801010302 Trần Thị Bình Nữ 05/07/1997 Thanh Hóa
24 19050024 1523801010297 Đinh Thanh Bình Nam 26/04/1982 Tiền Giang
25 19050025 1722202040016 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 20/01/1999 Hà Tĩnh
26 19050026 1728501010014 Nguyễn Võ Hoàng Bửu Nam 06/08/1999 Bình Dương
27 19050027 1725106010008 Đoàn Thanh Châu Nam 24/04/1999 Bình Dương
28 19050028 1728501010236 Trần Thanh Bảo Châu Nữ 08/05/1999 Tây Ninh
29 19050029 1823401010398 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 10/10/2000 Bình Dương
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-102

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050030 1521401010028 Cao Thị Lệ Chi Nữ 12/10/1997 Bình Dương
2 19050031 1721402020006 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 18/09/1999 Hà Nam
3 19050032 1521402170107 Lưu Thị Mỹ Chi Nữ 05/09/1997 Ninh Thuận
4 19050033 1823401010399 Hoàng Minh Chiến Nam 23/09/2000 Thanh Hóa
5 19050034 1725106010011 Tạ Thị Bích Chung Nữ 07/10/1999 Phú Yên
6 19050035 1728501010239 Trần Chí Công Nam 31/12/1999 Bình Dương
7 19050036 1721402020004 Trương Thị Thu Cúc Nữ 12/07/1999 Bình Dương
8 19050037 1527601010012 Tống Thị Thu Cúc Nữ 14/06/1996 Đồng Nai
9 19050038 1425801020063 Nguyễn Văn Cường Nam 08/10/1995 Bình Dương
10 19050039 1623801010037 Lê Văn Cường Nam 12/02/1998 Bình Phước
11 19050040 1723403010031 Mai Công Danh Nam 24/12/1998 Bình Dương
12 19050041 1723401010041 Võ Thị Hồng Đào Nữ 27/09/1999 Bình Dương
13 19050042 1728501010232 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 09/10/1999 Bình Dương
14 19050043 1723402010032 Nguyễn Thành Đạt Nam 18/08/1999 TP. Hồ Chí Minh
15 19050044 1900000001492 Nguyễn Văn Đạt Nam 7/4/1995 Hải Dương
16 19050045 1728501030005 Đinh Phát Đạt Nam 29/01/1999 Bình Dương
17 19050046 1623801010064 Huỳnh Tuấn Đạt Nam 09/03/1993 Bình Dương
18 19050047 1725106010015 Nguyễn Thị Trúc Diệu Nữ 14/10/1999 Phú Yên
19 19050048 1621402010018 Võ Thị Thúy Diệu Nữ 16/11/1998 Hà Tĩnh
20 19050049 1723403010034 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 10/02/1999 Bình Định
21 19050050 1723401010025 Nông Thị Dinh Nữ 05/10/1999 Bình Phước
22 19050051 1822202010030 Lê Thị Giản Đơn Nữ 28/02/2000 Quảng Ngãi
23 19050052 1723402010205 Ngô Gia Đức Nam 04/11/1999 Hà Nội
24 19050053 1822202010375 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 02/03/2000 Bình Dương
25 19050054 1724401120017 Lê Hoàng Ngọc Dung Nữ 27/10/1999 Bình Dương
26 19050055 1724401120019 Nguyễn Lê Ngọc Dung Nữ 02/04/1999 Bình Dương
27 19050056 1622202010036 Nguyễn Thị Dung Nữ 02/09/1992 Nghệ An
28 19050057 1823403010001 Nguyễn Thị Dung Nữ 13/01/2000 Hà Nội
29 19050058 1723403010052 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 25/10/1999 Bình Dương
30 19050059 1723801010069 Võ Thị Thùy Dương Nữ 08/07/1999 Bình Dương
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-103

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050060 1722202010057 Trần Lê Thùy Dương Nữ 11/04/1999 Bình Dương
2 19050061 1823401010381 Lê Hữu Duy Nam 27/05/2000 Bình Dương
3 19050062 1823401010380 Đỗ Lê Đông Duy Nam 24/11/2000 Bình Dương
4 19050063 1728501030002 Đào Hoàng Duy Nam 18/09/1999 Bình Dương
5 19050064 1527601010110 Võ Minh Duy Nam 13/10/1997 Bình Dương
6 19050065 1723801010061 Nguyễn Thanh Duy Nam 19/01/1999 Bình Dương
7 19050066 1900000001491 Huỳnh Quang Duy Nam 08/11/1982 Phú Yên
8 19050067 1511402190062 Trần Anh Duy Nam 12/01/1997 Bình Dương
9 19050068 1625202010043 Võ Nhật Duy Nam 28/04/1998 An Giang
10 19050069 1624403010008 Nguyễn Quốc Anh Duy Nam 23/10/1998 Bình Dương
11 19050070 1725106010169 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1999 Bình Dương
12 19050071 1621402180016 Thành Thị Mỹ Duyên Nữ 22/09/1997 Ninh Thuận
13 19050072 1421402180071 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 26/10/1996 Bình Dương
14 19050073 1511402010057 Nguyễn Thụy Kỳ Duyên Nữ 09/03/1997 Đồng Nai
15 19050074 1900000001495 Nguyễn Thị Lương Duyên Nữ 3/8/1969 Quảng Bình
16 19050075 1722202010068 Trần Thị Phương Giang Nữ 10/03/1999 Bình Dương
17 19050076 1723801010085 Trần Thị Giỏi Nữ 20/09/1999 Bình Định
18 19050077 1900000001496 Hồ Thị Nữ 13/10/1993 Nghệ An
19 19050078 1523801010266 Nguyễn Hoàng Nam 27/02/1996 Đắk Lắk
20 19050079 1725106010027 Lưu Thị Thanh Hằng Nữ 11/12/1999 Phú Yên
21 19050080 1722202010082 Nguyễn Huỳnh Diệu Hằng Nữ 20/06/1999 Bình Dương
22 19050081 1721402020015 Nguyễn Cẩm Hằng Nữ 23/04/1999 Bình Dương
23 19050082 1722202040051 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 15/09/1996 Bình Dương
24 19050083 1621402170019 Nông Thị Hạnh Nữ 10/08/1998 Lâm Đồng
25 19050084 1725106010175 Lê Minh Hào Nam 12/08/1999 Bình Dương
26 19050085 1527601010029 Hồ Lê Hào Nam 20/01/1997 Bình Dương
27 19050086 1723801010116 Võ Phúc Hậu Nam 11/11/1999 Khánh Hòa
28 19050087 1525801050084 Lê Thị Minh Hậu Nữ 02/10/1997 Bình Dương
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-104

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050088 1723801010531 Đào Thị Hiền Nữ 14/11/1999 Bình Dương
2 19050089 1523402010168 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 22/10/1997 Bình Dương
3 19050090 1527601010065 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 06/01/1997 Bình Thuận
4 19050091 1725106010031 Ngô Minh Hiếu Nam 09/03/1999 An Giang
5 19050092 1621402010051 Dương Thị Bích Hiếu Nữ 29/10/1998 Bình Định
6 19050093 1823403010020 Chu Đình Hiếu Nam 24/04/2000 Thanh Hoá
7 19050094 1621402010052 Đồng Tiểu Hoa Nữ 11/12/1997 Bình Dương
8 19050095 1724401120133 Lý Mỹ Hoa Nữ 06/05/1999 Bình Dương
9 19050096 1721402020024 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 09/11/1999 Đắk Lắk
10 19050097 1511402130052 Văn Thị Huỳnh Hoa Nữ 29/05/1997 Tiền Giang
11 19050098 1823403010307 Vương Kim Hoa Nữ 29/04/2000 Bình Dương
12 19050099 1623401010077 Lê Thị Hoa Nữ 18/10/1998 Bình Phước
13 19050100 1723401010074 Mai Thị Hoà Nữ 10/06/1999 Thanh Hoá
14 19050101 1721402010027 Phùng Thị Hòa Nữ 21/04/1999 Bắc Ninh
15 19050102 1721402020026 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 20/06/1999 Bình Dương
16 19050103 1621402010060 Đặng Thị Hoài Nữ 07/04/1998 Nghệ An
17 19050104 1725106010035 Trịnh Thị Hoài Nữ 14/08/1999 Thanh Hóa
18 19050105 1728501010063 Lê Kim Hồng Nữ 24/11/1999 Bình Dương
19 19050106 1723401010084 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 07/10/1999 Bình Dương
20 19050107 1511402010038 Trần Thị Huệ Nữ 28/10/1997 Bình Dương
21 19050108 1823401010386 Nguyễn Đình Hùng Nam 30/04/2000 Bình Dương
22 19050109 1900000001488 Phạm Đăng Hưng Nam 27/12/2007 Bình Dương
23 19050110 1524401120171 Phạm Quang Hưng Nam 11/04/1997 TP. Hồ Chí Minh
24 19050111 1623401010095 Nguyễn Thị Hương Nữ 06/07/1998 Bình Định
25 19050112 1623402010053 Ngô Thị Quỳnh Hương Nữ 09/10/1998 Bình Dương
26 19050113 1900000001498 Phạm Thị Kim Hương Nữ 24/04/1992 Bình Dương
27 19050114 1621402010073 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 24/04/1998 Bình Dương
28 19050115 1823403010077 Bùi Đức Huy Nam 10/10/1999 Đắk Lắk
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-201

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050116 1623801010142 Hứa Nguyên Huy Nam 22/09/1998 TP. Hồ Chí Minh
2 19050117 1722202010119 Nguyễn Võ Ngọc Huyền Nữ 23/01/1999 Bình Dương
3 19050118 1521401010036 Trần Thị Thu Huyền Nữ 22/07/1996 Bình Dương
4 19050119 1521402180002 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/01/1997 Phú Thọ
5 19050120 1511402010028 Lê Thị Như Huỳnh Nữ 03/02/1997 Tiền Giang
6 19050121 1821402020059 Trần Anh Huỳnh Nam 19/04/2000 Bình Dương
7 19050122 1423801010388 H' Diệu Kbuôr Nữ 27/05/1995 Đắk Lắk
8 19050123 1625202010110 Huỳnh Hữu Kha Nam 12/02/1998 Bình Định
9 19050124 1723401010096 Huỳnh Minh Khánh Nam 07/09/1999 Bình Dương
10 19050125 1723401010305 Ngô Gia Khánh Nam 09/08/1999 Bình Dương
11 19050126 1425801020065 Nguyễn Hữu Khoa Nam 01/05/1994 Bình Dương
12 19050127 1523801010261 Hà Sâm Khơi Nam 21/06/1995 Đắk Nông
13 19050128 1728501030017 Nguyễn Xuân Khương Nữ 18/03/1999 Bình Dương
14 19050129 1511402010061 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 Lâm Đồng
15 19050130 1425202010060 Lý Nguyễn Sơn Lâm Nam 16/05/1996 Sông Bé
16 19050131 1625202010122 Đoàn Thanh Lâm Nam 14/07/1997 Bình Dương
17 19050132 1625202010126 Lê Thành Lập Nam 13/05/1998 Bình Dương
18 19050133 1622202010106 Dương Thị Lệ Nữ 02/03/1998 Thanh Hóa
19 19050134 1721402170025 Lê A Lin Nữ 19/09/1999 Bến Tre
20 19050135 1624401120054 Dương Thị Khánh Linh Nữ 20/01/1998 Bình Dương
21 19050136 1821402010044 Trương Thị Thùy Linh Nữ 12/09/2000 Bình Dương
22 19050137 1622202010114 Phạm Khánh Linh Nữ 29/06/1998 Yên Bái
23 19050138 1722202010173 Trương Diễm Linh Nữ 18/07/1999 Bình Dương
24 19050139 1722202010424 Nguyễn Thị Nhật Linh Nữ 22/09/1999 Hà Nội
25 19050140 1721402020044 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 03/01/1999 Bình Dương
26 19050141 1728501010083 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 09/05/1999 Bình Dương
27 19050142 1721402010037 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 17/08/1998 Thanh Hóa
28 19050143 1823403010056 Trương Tú Linh Nữ 16/07/2000 Bình Định
29 19050144 1722202010166 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 16/06/1999 Bình Dương
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-202

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050145 1723402010066 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/09/1999 Nghệ An
2 19050146 1723801010197 Thái Lâm Triều Linh Nữ 23/08/1999 Tiền Giang
3 19050147 1725202010136 Huỳnh Quang Linh Nam 19/12/1999 Bình Dương
4 19050148 1621402170046 Võ Ngọc Lam Linh Nữ 20/03/1998 Ninh Thuận
5 19050149 1623801010457 Nguyễn Thị Thanh Lình Nữ 13/10/1998 Tây Ninh
6 19050150 1723801010202 Phan Thị Kim Loan Nữ 21/11/1999 Bình Dương
7 19050151 1721402020045 Hồ Thị Thanh Loan Nữ 04/07/1999 Bình Dương
8 19050152 1821402020052 Nguyễn Thị Yến Loan Nữ 08/01/2000 Bình Dương
9 19050153 1728501010088 Bùi Minh Lộc Nam 27/10/1997 Bình Dương
10 19050154 1723801010207 Nguyễn Thị Ngọc Lụa Nữ 12/01/1999 Bình Dương
11 19050155 1728501010090 Nguyễn Bá Lượm Nam 06/10/1999 Bình Dương
12 19050156 1521402170111 Từ Thị Hiền Lương Nữ 07/03/1996 Ninh Thuận
13 19050157 1625202010140 Lê Thiện Lượng Nam 19/05/1998 Thanh Hóa
14 19050158 1521402180032 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 20/02/1996 Đồng Nai
15 19050159 1723403010144 Trần Thị Kim Minh Nữ 25/07/1999 Bình Dương
16 19050160 1521402170163 Bùi Thị Minh Nữ 23/05/1997 Nam Định
17 19050161 1624403010029 Huỳnh Văn Minh Nam 14/03/1998 Bình Dương
18 19050162 1723401010118 Trần Thị Tuyết Minh Nữ 11/12/1999 Quảng Ngãi
19 19050163 1900000001471 Trần Thị Minh Nữ 02/05/1983 Bắc Giang
20 19050164 1622202010125 Phạm Cát Khởi Minh Nam 23/02/1998 Long An
21 19050165 1521402180005 Nguyễn Hoa Trà My Nữ 07/04/1997 Bình Dương
22 19050166 1723402010074 Đinh Lê Thị Kiều My Nữ 06/08/1998 Quảng Ngãi
23 19050167 1722202040136 Phạm Thị My Nữ 16/10/1999 Bình Định
24 19050168 1728501010100 Thượng Thị Trà My Nữ 20/09/1999 Bình Dương
25 19050169 1623401010139 Lê Thị Kiều My Nữ 14/04/1998 Bình Dương
26 19050170 1728501010097 Đỗ Thị Trà My Nữ 13/02/1999 Bình Định
27 19050171 1521402170177 Lê Hải My Nữ 23/07/1997 TP. Hồ Chí Minh
Danh sách này có 27 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-203

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050172 1722202010199 Phan Quốc Nam Nam 14/08/1999 Bình Dương
2 19050173 1625202010145 Lê Tuấn Nam Nam 10/10/1998 Bình Phước
3 19050174 1722202010200 Trần Hoàng Nam Nam 21/05/1999 Bình Dương
4 19050175 1728501010103 Võ Phương Nam Nam 27/07/1999 Bình Dương
5 19050176 1723401010124 Lê Huy Hoài Nam Nam 25/10/1999 Thanh Hóa
6 19050177 1822202010322 Lê Hoàng Phương Nam Nam 07/06/2000 Đồng Nai
7 19050178 1728501010227 Nguyễn Trịnh Ánh Nga Nữ 21/10/1999 Bình Dương
8 19050179 1722202040143 Nguyễn Thị Ngà Nữ 31/10/1999 Thanh Hóa
9 19050180 1722202010432 Nguyễn Kim Ngân Nữ 03/03/1999 TP. Hồ Chí Minh
10 19050181 1723401010132 Võ Kim Ngân Nữ 22/11/1999 Bình Dương
11 19050182 1728501010106 Phan Thị Thanh Ngân Nữ 30/11/1999 Bình Dương
12 19050183 1723401010125 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 10/06/1999 Quảng Ngãi
13 19050184 1728501010105 Dương Quách Kim Ngân Nữ 07/07/1999 Bình Dương
14 19050185 1722202010209 Lý Ngọc Thu Ngân Nữ 21/04/1999 Bình Dương
15 19050186 1722202010212 Nguyễn Thị Ngân Nữ 18/02/1999 Thái Bình
16 19050187 1724401120059 Huỳnh Thị Thanh Ngân Nữ 03/03/1999 TP. Hồ Chí Minh
17 19050188 1621401010025 Trần Thị Bảo Ngân Nữ 10/11/1998 Bình Dương
18 19050189 1624403010034 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 19/02/1998 Bình Dương
19 19050190 1900000001445 Vương Ngọc Hoàng Ngân Nữ 20/5/2000 Bình Dương
20 19050191 1723401010133 Nguyễn Minh Nghi Nữ 17/11/1999 Bình Dương
21 19050192 1728501010108 Đỗ Trần Hữu Nghiệp Nam 12/10/1999 Bình Dương
22 19050193 1823403010002 Trương Thị Ngọc Nữ 23/07/2000 Hà Nội
23 19050194 1900000001497 Nguyễn Phương Bảo Ngọc Nữ 5/4/2006 Bình Dương
24 19050195 1522202010106 Trần Thái Như Ngọc Nữ 26/11/1997 Bình Dương
25 19050196 1521402010171 Lê Thị Ngọc Nữ 16/02/1997 Thừa Thiên Huế
26 19050197 1522202010074 Hoàng Thị Hồng Ngọc Nữ 08/03/1997 Bình Dương
27 19050198 1523403010062 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 15/08/1997 Bình Dương
28 19050199 1723801010248 Phạm Thị Ngọc Nguyên Nữ 27/11/1999 Tây Ninh
29 19050200 1723401010145 Nguyễn Hà Thanh Nhàn Nữ 10/01/1999 Bình Dương
30 19050201 1723401010146 Nguyễn Thế Nhân Nam 10/05/1999 Bình Thuận
31 19050202 1411402090156 Trần Minh Nhân Nam 01/10/1996 Bình Dương
32 19050203 1728501010111 Phan Thành Nhân Nam 30/08/1999 Bình Dương
Danh sách này có 32 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-101

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050204 1721402010049 Trần Thị Hồng Nhân Nữ 29/10/1999 Ninh Thuận
2 19050205 1723801010255 Lê Thanh Nhạn Nữ 12/08/1999 Bình Dương
3 19050206 1728501010113 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 06/09/1999 Kiên Giang
4 19050207 1721401010033 Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 04/11/1999 Bình Dương
5 19050208 1723801010270 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 02/02/1999 Quảng Ngãi
6 19050209 1723801010265 Nguyễn Thị Ái Nhi Nữ 04/03/1999 Bình Dương
7 19050210 1723801010264 Mai Yến Nhi Nữ 17/10/1999 Bình Dương
8 19050211 1521402010083 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương
9 19050212 1622202040048 Trương Thị Yến Nhi Nữ 22/05/1998 Bình Dương
10 19050213 1723102050199 Hoàng Khánh Nhiên Nam 25/12/1999 Đồng Nai
11 19050214 1425202010222 Trần Đức Nhớ Nam 24/01/1995 Quảng Bình
12 19050215 1721402010053 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 28/12/1999 Quảng Ngãi
13 19050216 1900000001524 Nguyễn Lê Huỳnh Như Nữ 08/5/1994 Bình Dương
14 19050217 1521402180033 Nguyễn Phố Như Nữ 01/12/1997 Long An
15 19050218 1728501010228 Trương Gia Như Nữ 26/08/1999 Bình Dương
16 19050219 1723403010183 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ 15/02/1999 Bình Dương
17 19050220 1623401010183 Phan Thị Hồng Như Nữ 16/09/1998 Phú Yên
18 19050221 1621402010153 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/12/1998 An Giang
19 19050222 1723102050206 Lục Thị Quỳnh Như Nữ 07/01/1999 Bình Dương
20 19050223 1723403010186 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 24/09/1999 Bến Tre
21 19050224 1722202010243 Vũ Lê Thanh Nhung Nữ 22/02/1999 Bình Dương
22 19050225 1723102050204 Trương Thị Cẩm Nhung Nữ 01/01/1999 Bình Dương
23 19050226 1723102050203 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 17/04/1999 Thanh Hoá
24 19050227 1724202030029 Bùi Thị Tuyết Nhung Nữ 26/06/1999 Bình Dương
25 19050228 1723403010176 Hoàng Thị Nhung Nữ 06/12/1999 Hà Tĩnh
26 19050229 1622202010156 Lê Thị Nhung Nữ 02/02/1998 Nghệ An
27 19050230 1825106010101 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 30/09/2000 Bình Dương
28 19050231 1721402010051 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1999 Bình Phước
29 19050232 1622202010165 Lê Minh Nhựt Nam 11/02/1997 Bình Dương
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-102

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050233 1721402010058 Huỳnh Thị Yến Oanh Nữ 25/03/1999 Bình Dương
2 19050234 1722202010253 Huỳnh Thị Kim Oanh Nữ 20/11/1999 Bình Dương
3 19050235 1722202010256 Võ Duy Phát Nam 10/11/1999 Quảng Ngãi
4 19050236 1728501010124 Huỳnh Nguyễn Thành Phát Nam 25/11/1999 Bình Dương
5 19050237 1523801010268 Đỗ Tiến Phát Nam 12/09/1996 Đồng Nai
6 19050238 1900000001493 Lê Xuân Phi Nam 12/1/1996 Thanh Hóa
7 19050239 1723403010192 Phan Văn Phong Nam 22/10/1998 Kiên Giang
8 19050240 1528501010085 Võ Hoàng Hoài Phong Nam 12/10/1996 Đồng Nai
9 19050241 1728501010128 Nguyễn Quốc Phú Nam 17/12/1998 Bình Dương
10 19050242 1622202010168 Phạm Thị Thanh Phú Nữ 06/09/1998 Ninh Thuận
11 19050243 1728501010131 Võ Thị Hồng Phúc Nữ 27/07/1999 Bình Phước
12 19050244 1528501010140 Tô Hồng Phúc Nam 05/02/1997 Bình Dương
13 19050245 1728501010132 Bùi Kim Phụng Nữ 21/12/1999 Bình Dương
14 19050246 1722202010262 Cao Kim Phụng Nữ 30/03/1997 Bình Dương
15 19050247 1521402180007 Lê Hữu Phước Nam 06/12/1996 Đồng Nai
16 19050248 1621402020220 Trịnh Thị Hồng Phuợng Nữ 10/12/1998 Bình Định
17 19050249 1721402020063 Trần Thị Kim Phương Nữ 08/08/1999 Lâm Đồng
18 19050250 1723402010111 Trần Thu Phương Nữ 18/05/1999 Tp. Hồ Chí Minh
19 19050251 1721402020061 Lương Thị Hoài Phương Nữ 19/06/1999 Bình Dương
20 19050252 1721402020062 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 21/08/1998 Bình Dương
21 19050253 1723801010312 Võ Thị Thu Phương Nữ 02/07/1999 Bình Phước
22 19050254 1621402010162 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 06/06/1998 Bình Dương
23 19050255 1900000001461 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 17/12/1998 Bắc Giang
24 19050256 1722202010266 Lê Mạch Diễm Phương Nữ 06/04/1999 Bình Dương
25 19050257 1621402010166 Lê Trần Như Phượng Nữ 28/07/1997 Bình Dương
26 19050258 1721402010067 Trần Bích Phượng Nữ 04/06/1999 Lâm Đồng
27 19050259 1722202010285 Phạm Thị Quỳnh Nữ 11/10/1998 Thanh Hóa
28 19050260 1728501010144 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 25/10/1999 Phú Yên
29 19050261 1721402020066 Đàm Thị Như Quỳnh Nữ 08/07/1999 Lâm Đồng
30 19050262 1725106010100 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 23/07/1999 Bình Dương
Danh sách này có 30 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-103

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050263 1621402180051 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 09/04/1998 Ninh Thuận
2 19050264 1628501010085 Phan Thị Ánh Quỳnh Nữ 27/01/1998 Thừa Thiên Huế
3 19050265 1723401010191 Ngô Thị Thu Sang Nữ 03/06/1999 TP. Hồ Chí Minh
4 19050266 1722202010419 Trần Xuân Sang Nam 22/03/1999 Nam Định
5 19050267 1725106010144 Nguyễn Hoàng Nam 27/06/1999 Bình Dương
6 19050268 1723402010119 Nguyễn Thị Cẩm Son Nữ 04/04/1999 Bình Dương
7 19050269 1722202010290 Mai Thị Giang Sương Nữ 07/02/1999 Quảng Nam
8 19050270 1723801010331 Trương Thị Thu Sương Nữ 01/01/1999 Quảng Ngãi
9 19050271 1625106010111 Lê Gia Tài Nam 09/04/1998 Bình Dương
10 19050272 1728501010153 Ngô Tấn Tài Nam 01/12/1999 Bình Dương
11 19050273 1425801020040 Nguyễn Đức Tài Nam 07/04/1996 Đồng Nai
12 19050274 1721402010076 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 03/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh
13 19050275 1728501010154 Nguyễn Văn Tâm Nam 16/09/1999 Bình Dương
14 19050276 1722202010294 Bùi Thị Hồng Tâm Nữ 02/01/1999 Bình Định
15 19050277 1722202010298 Phan Nữ Diệu Tâm Nữ 26/12/1999 Lâm Đồng
16 19050278 1721402180043 Nguyễn Minh Tân Nam 02/08/1991 Bình Dương
17 19050279 1822202010363 Nguyễn Hoàng Thái Nam 19/07/2000 Bình Dương
18 19050280 1527601010071 Ngô Huỳnh Thái Nam 23/08/1996 Tp.HCM
19 19050281 1624401120123 Nguyễn Vũ Hoàng Thái Nam 12/04/1998 Bình Dương
20 19050282 1724601010081 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 12/10/1999 Bình Dương
21 19050283 1721402020073 Lê Thị Thanh Thanh Nữ 09/07/1999 Đồng Nai
22 19050284 1722202010429 Trương Thị Thanh Nữ 10/04/1999 Bình Dương
23 19050285 1723801010378 Lê Thị Ngọc Thanh Nữ 28/12/1999 Bình Dương
24 19050286 1823401010391 Nguyễn Minh Thành Nam 01/05/2000 Bình Dương
25 19050287 1511402190056 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 Sông Bé
26 19050288 1622202010211 Nguyễn Bích Thảo Nữ 01/01/1998 Gia Lai
27 19050289 1625801050009 Bùi Thị Minh Thảo Nữ 03/12/1998 Quảng Ngãi
28 19050290 1725106010120 Nguyễn Thị Loan Thảo Nữ 26/08/1999 Bình Dương
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-104

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050291 1624401120126 Dương Hồng Thảo Nữ 11/01/1998 Bình Dương
2 19050292 1723402010146 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 02/01/1999 Quảng Nam
3 19050293 1723402010147 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 15/04/1999 Bình Dương
4 19050294 1525801050002 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương
5 19050295 1622202010206 Bùi Nguyễn Dạ Thảo Nữ 14/12/1998 Bình Dương
6 19050296 1724601010076 Điêu Nguyễn Thanh Thảo Nữ 09/03/1999 Bến Tre
7 19050297 1623403010239 Sơn Thị Thu Thảo Nữ 04/12/1998 Bình Phước
8 19050298 1524403010068 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 20/08/1997 Bình Dương
9 19050299 1523401010181 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/10/1993 Bình Định
10 19050300 1722202010325 Cao Thanh Thảo Nữ 26/02/1999 Bình Dương
11 19050301 1625202010259 Phạm Thanh Thi Nam 05/08/1998 Bình Dương
12 19050302 1724601010082 Bùi Thị Kim Thi Nữ 04/06/1999 Bình Dương
13 19050303 1723102050285 Đỗ Anh Thi Nữ 09/09/1999 Bình Phước
14 19050304 1625202010260 Trần Duy Thiện Nam 07/12/1997 Bình Định
15 19050305 1524403010043 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 09/06/1997 Bình Dương
16 19050306 1623401010266 Nguyễn Minh Anh Thơ Nữ 08/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh
17 19050307 1521402020131 Hoàng Thị Thỏa Nữ 10/02/1997 Bình Phước
18 19050308 1823401010340 Phạm Tuấn Thông Nam 27/09/2000 Bình Dương
19 19050309 1621402020278 Phạm Thị Cẩm Thu Nữ 08/02/1998 Tiền Giang
20 19050310 1723403010275 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/12/1999 Hồ Chí Minh
21 19050311 1723403010278 Võ Anh Thư Nữ 12/12/1999 Tiền Giang
22 19050312 1723402010190 Võ Anh Thư Nữ 01/04/1999 Tây Ninh
23 19050313 1622202010230 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 17/07/1998 Phú Yên
24 19050314 1625802080118 Nguyễn Hoàng Minh Thuận Nam 08/02/1998 Bình Dương
25 19050315 1523801010222 Trần Văn Thuận Nam 25/09/1995 Bình Phước
26 19050316 1722202010341 Nguyễn Thị Thuận Nữ 25/11/1999 Quảng Bình
27 19050317 1521402020276 Lâm Thị Thương Nữ 22/01/1997 Quảng Ngãi
28 19050318 1722202010352 Nguyễn Việt Liên Thương Nữ 10/08/1999 Bình Dương
Danh sách này có 28 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-201

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050319 1623801010370 Thái Thị Thu Thương Nữ 17/03/1998 Kon Tum
2 19050320 1822202010048 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 29/03/1999 Đắk Lắk
3 19050321 1623402010168 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18/12/1998 Nam Định
4 19050322 1724202030046 Nguyễn Hồng Thùy Nữ 07/05/1999 Bình Dương
5 19050323 1622202010226 Lưu Như Thùy Nữ 14/06/1998 Bình Phước
6 19050324 1623801010357 Trần Thị Như Thủy Nữ 06/01/1996 Đồng Nai
7 19050325 1722202010438 Dương Ngọc An Thuyên Nữ 24/11/1999 Quảng Ngãi
8 19050326 1722202010355 Phan Thị Kim Thy Nữ 12/05/1999 Bình Dương
9 19050327 1622202010194 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ 20/06/1998 Bình Dương
10 19050328 1722202040229 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 12/05/1999 Đồng Nai
11 19050329 1525202010125 Phan Thanh Tiên Nam 01/08/1997 Bình Định
12 19050330 1524403010012 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 12/11/1997 Bình Dương
13 19050331 1622202010192 Bùi Ngọc Cẩm Tiên Nữ 08/12/1998 Phú Yên
14 19050332 1721402010078 Lê Thị Hồng Tiến Nữ 23/07/1997 Bình Dương
15 19050333 1723801010348 Ngô Huy Tín Nam 02/02/1999 Ninh Thuận
16 19050334 1728501010159 Trần Thanh Tính Nam 12/01/1999 Bình Dương
17 19050335 1825801010036 Nguyễn Trí Tính Nam 03/06/2000 Bình Dương
18 19050336 1725106010108 Phan Văn Tính Nam 11/08/1999 Bình Dương
19 19050337 1625202010224 Nguyễn Bá Toàn Nam 28/03/1998 Bình Thuận
20 19050338 1523801010107 Nguyễn Khắc Toàn Nam 07/11/1997 Bình Phước
21 19050339 1522202010132 Nguyễn Nhật Quỳnh Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương
22 19050340 1625106010145 Nguyễn Thị Trâm Nữ 09/01/1998 Thanh Hóa
23 19050341 1723801010454 Trần Hoài Bảo Trâm Nữ 05/06/1998 Đồng Nai
24 19050342 1723102050309 Nguyễn Mai Trâm Nữ 21/02/1999 Bình Dương
25 19050343 1722202010369 Phú Thị Thùy Trâm Nữ 21/12/1999 Đồng Nai
26 19050344 1722202010365 Đoàn Ngọc Quế Trâm Nữ 30/06/1999 Binh Duong
27 19050345 1723403010294 Ngô Thị Ngọc Trâm Nữ 06/02/1999 Bình Dương
28 19050346 1821402020055 Dương Ngọc Trâm Nữ 07/08/2000 Bình Dương
29 19050347 1723401010268 Trần Thị Huyền Trân Nữ 06/06/1999 Bình Dương
Danh sách này có 29 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-202

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050348 1723402010169 Thái Thị Quyền Trân Nữ 06/05/1999 Vĩnh Long
2 19050349 1723401010255 Lê Thị Thùy Trang Nữ 06/08/1999 Bình Dương
3 19050350 1623801010384 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 10/02/1998 Bình Dương
4 19050351 1625202010269 Trần Hải Triều Nam 22/08/1998 Quảng Trị
5 19050352 1723801010460 Mai Thị Yến Trinh Nữ 13/02/1999 Bình Dương
6 19050353 1525801050082 Đỗ Thị Ngọc Trinh Nữ 03/11/1997 Bình Dương
7 19050354 1722202010380 Nguyễn Văn Trọng Nam 20/05/1999 Tây Ninh
8 19050355 1723401010273 Trần Thị Minh Trọng Nữ 12/06/1999 Bình Dương
9 19050356 1722202010379 Nguyễn Thị Trọng Nữ 16/08/1999 Bình Dương
10 19050357 1723403010300 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 07/09/1999 Bình Dương
11 19050358 1724202030055 Nguyễn Xuân Trúc Nữ 25/01/1999 Bình Dương
12 19050359 1723401010274 Hoàng Thanh Trúc Nữ 15/06/1999 Bình Dương
13 19050360 1723401010277 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 30/12/1999 Bình Dương
14 19050361 1722202010385 Nguyễn Thị Hồng Trúc Nữ 14/07/1999 Bình Dương
15 19050362 1723402010172 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Nữ 10/06/1999 Bình Dương
16 19050363 1722202010311 Lê Thị Cẩm Nữ 27/07/1999 Hà Tĩnh
17 19050364 1621402020244 Võ Ngọc Nữ 17/07/1998 Bình Dương
18 19050365 1728501010163 Phạm Tuân Nam 17/07/1999 Bình Dương
19 19050366 1622202010198 Lê Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 18/11/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu
20 19050367 1825106010091 Lê Thị Tuấn Nữ 09/05/1999 Bình Dương
21 19050368 1724401120088 Lý Xuân Tùng Nam 03/09/1999 Bình Dương
22 19050369 1511402010043 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 24/04/1996 Bình Phước
23 19050370 1722202010316 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 18/09/1999 An Giang
24 19050371 1621402010184 Vũ Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1998 Tp.HCM
25 19050372 1522202010126 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 07/09/1997 Bình Dương
26 19050373 1621402010179 Lê Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 29/08/1998 Bình Dương
27 19050374 1522202010097 Trịnh Thị Mộng Tuyền Nữ 20/03/1997 Bình Phước
Danh sách này có 27 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: C2
Phòng: C2-203

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 19050375 1723801010372 Chu Thị Hồng Tuyết Nữ 28/02/1999 Bình Phước
2 19050376 1523401010022 Nguyễn Ngọc Tuyết Nữ 11/02/1997 Bình Dương
3 19050377 1723105010090 Lê Thị Thu Tuyết Nữ 09/08/1999 Bình Dương
4 19050378 1900000001525 Vũ Thị Tuyết Nữ 25/12/1984 Nam Định
5 19050379 1624401120120 Lê Thị Mỹ Tuyết Nữ 01/01/1998 Bình Dương
6 19050380 1723403010309 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 15/07/1999 Đắk Lắk
7 19050381 1900000001526 Nguyễn Nhật Khánh Uyên Nữ 1/1/1992 Tp. Hồ Chí Minh
8 19050382 1722202010428 Đàm Trần Nhã Uyên Nữ 17/04/1999 TP HCM
9 19050383 1723402010176 Hoàng Thị Tố Uyên Nữ 08/09/1998 Quảng Trị
10 19050384 1721402020098 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Nữ 26/08/1999 Bình Dương
11 19050385 1724601010094 Võ Nữ Phương Uyên Nữ 25/10/1999 Bình Dương
12 19050386 1728501010207 Trần Lê Uyên Nữ 09/07/1999 TP. Hồ Chí Minh
13 19050387 1723401010283 Nguyễn Hồ Duy Uyên Nữ 04/12/1999 Bình Dương
14 19050388 1621402170110 Tô Thị Hồng Vân Nữ 05/01/1998 Bình Phước
15 19050389 1723403010313 Phạm Thùy Vân Nữ 29/03/1999 Bình Dương
16 19050390 1725106010143 Lâm Tường Vi Nữ 08/11/1999 Bình Dương
17 19050391 1722202040296 Nguyễn Thị Ái Viên Nữ 03/03/1999 Ninh Thuận
18 19050392 1523402010207 Trần Quốc Vĩnh Nam 28/12/1997 Bình Dương
19 19050393 1722202010394 Lê Anh Nam 31/07/1999 TP. Hồ Chí Minh
20 19050394 1823403010326 Nguyễn Thúy Vy Nữ 05/10/2000 Bình Dương
21 19050395 1521402180029 Huỳnh Thị Thảo Vy Nữ 18/07/1996 Thừa Thiên Huế
22 19050396 1723403010320 Tống Ngọc Vy Nữ 24/09/1999 Bình Dương
23 19050397 1621402020352 Trần Khoa Vỹ Nam 06/03/1997 Long An
24 19050398 1621402020351 Nguyễn Thị Hồng Vỹ Nữ 06/08/1994 Đắk Lắk
25 19050399 1900000001523 Nguyễn Phan Vỹ Nam 3/9/1986 Quảng Ngãi
26 19050400 1722202010401 Lữ Thị Mai Xuân Nữ 21/08/1999 Bình Dương
27 19050401 1623801010426 Trương Bảo Xuyên Nam 17/05/1997 Cà Mau
28 19050402 1623102050101 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 17/05/1998 Bình Phước
29 19050403 1722202010405 Nguyễn Cao Như Ý Nữ 20/07/1999 An Giang
30 19050404 1821402020058 Phạm Thị Hải Yến Nữ 25/11/2000 Bình Dương
31 19050405 1723402010187 Nguyễn Kim Yến Nữ 11/11/1999 Đồng Nai
32 19050406 1823801010334 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 16/03/2000 Bình Dương
Danh sách này có 32 thí sinh.watch_later
08/07/2019 10:17:24  
visibility
 456