Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19041 Ngày 06 tháng 07 năm 2019

Thời gian phúc khảo: 07/07/2019 đến 12/07/2019.

Thời gian trả kết quả: 15/07/2019 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 06 tháng 07 năm 2019

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 10/07/2019, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 19041001 Nguyễn Thụy Thúy Ái Nữ 02/07/1998 Tiền Giang 5 4 Không đạt
2 19041002 Lâm Quang Hoàng Anh Nam 20/04/1998 Long An 6.5 4 Không đạt
3 19041003 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh Nữ 04/08/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
4 19041004 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
5 19041005 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
6 19041006 Nguyễn Ngọc Quế Anh Nữ 01/06/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
7 19041007 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 15/07/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
8 19041008 Nguyễn Hữu Công Bằng Nam 02/09/1998 Hà Nam 7 5.5 Đạt
9 19041009 Nguyễn Nguyên Bảo Nam 01/01/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
10 19041010 Trần Chí Bảo Nam 05/09/1998 Cà Mau 6 2.5 Không đạt
11 19041011 Từ Thị Sơn Ca Nữ 17/05/1997 Bến Tre 6.5 4 Không đạt
12 19041012 Lê Văn Can Nam 31/08/1997 Bình Thuận 4.5 1.5 Không đạt
13 19041013 Đặng Bá Cần Nam 04/02/1994 Cần Thơ 7 7 Đạt
14 19041014 Phạm Minh Cảnh Nam 24/02/1996 Bình Dương Vắng
15 19041015 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
16 19041016 Trần Nguyên Khánh Chi Nữ 25/05/1997 Quảng Nam 4 4 Không đạt
17 19041017 Nguyễn Thị Chinh Nữ 04/04/1998 Lâm Đồng 5.5 7.5 Đạt
18 19041018 Ngô Ngọc Chuẩn Nữ 12/03/1998 Sóc Trăng 6 2.5 Không đạt
19 19041019 Nguyễn Thị Ngọc Chung Nữ 18/09/1997 Ninh Thuận 5.5 6.5 Đạt
20 19041020 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
21 19041021 Vũ Thị Cúc Nữ 08/01/1996 Đắk Lắk 6 0 Không đạt
22 19041022 Nguyễn Quốc Cường Nam 31/12/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
23 19041023 Bùi Minh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
24 19041024 Lê Văn Cường Nam 07/12/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
25 19041025 Lưu Phạm Hồng Đào Nữ 23/05/2000 Bình Dương 6 7 Đạt
26 19041026 Lương Quốc Đạt Nam 23/03/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
27 19041027 Phạm Thị Diễm Nữ 14/06/1998 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
28 19041028 Trần Thị Phương Diệu Nữ 02/02/1998 Bình Phước 7 8 Đạt
29 19041029 Nguyễn Thị Diệu Nữ 10/12/1995 Quảng Nam 6 3 Không đạt
30 19041030 Dương Thùy Dung Nữ 8/5/1998 Gia Lai 4.5 5 Không đạt
31 19041031 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 15/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
32 19041032 Tăng Khánh Duy Nam 08/09/1999 Bình Dương 6 5.5 Đạt
33 19041033 Đoàn Phương Duyên Nữ 13/04/1997 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
34 19041034 Trương Mỹ Duyên Nữ 02/04/1996 Phú Yên 6 3.5 Không đạt
35 19041035 Vi Thị Duyên Nữ 06/09/1998 Bắc Giang 7 3.5 Không đạt
36 19041036 Nguyễn Thị Yến Duyên Nữ 27/03/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
37 19041037 Phạm Thị Duyên Nữ 28/09/1998 Bình Thuận 6 5 Đạt
38 19041038 Ksơr Y Duyn Nam 29/09/1996 Phú Yên 5.5 3.5 Không đạt
39 19041039 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
40 19041040 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai 4.5 3.5 Không đạt
41 19041041 Nguyễn Đặng Hương Giang Nữ 05/04/1998 Bình Dương 5 3 Không đạt
42 19041042 Trần Văn Giáp Nam 24/12/1995 Hà Tĩnh 5 3.5 Không đạt
43 19041043 Lý Vương Thu Nữ 23/03/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
44 19041044 Nguyễn Phạm Ngọc Nữ 10/06/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
45 19041045 Phạm Thị Thu Nữ 17/10/1997 Kon Tum 6.5 4 Không đạt
46 19041046 Trần Thị Thu Nữ 30/04/1996 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
47 19041047 Phan Thị Hồng Nữ 04/04/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
48 19041048 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 24/03/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
49 19041049 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 15/07/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
50 19041050 Nguyễn Thị Ngọc Hạo Nữ 30/09/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
51 19041051 Nguyễn Thị Hiền Nữ 21/05/1997 Nghệ An 6.5 5 Đạt
52 19041052 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
53 19041053 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/02/1998 Bình Phước 7 4.5 Không đạt
54 19041054 Nguyễn Thị Hiền Nữ 07/09/1998 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
55 19041055 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa 6 6 Đạt
56 19041056 Lê Bá Hiệp Nam 09/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3.5 Không đạt
57 19041057 Nguyễn Trung Hiếu Nam 03/01/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
58 19041058 H HOÀI HMŎK Nữ 13/10/1995 Đắk Lắk 7.5 2.5 Không đạt
59 19041059 Lương Thị Thanh Hoa Nữ 18/09/1996 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
60 19041060 Dương Thị Thu Hoài Nữ 01/06/1996 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
61 19041061 Nguyễn Thị Cẩm Hoàng Nữ 23/03/1996 Bình Dương 3 2.5 Không đạt
62 19041062 Nguyễn Huy Hoàng Nam 15/09/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
63 19041063 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 21/01/1998 Tây Ninh 7.5 5 Đạt
64 19041064 Bùi Ngọc Trần Hùng Nam 19/03/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
65 19041065 Nguyễn Thu Hương Nữ 24/10/1999 Bắc Ninh 6 5 Đạt
66 19041066 Trần Thị Thanh Hương Nữ 02/02/1998 Đắk Lắk 7 6 Đạt
67 19041067 Lê Hoàng Huy Nam 23/04/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
68 19041068 Ngô Như Huỳnh Nữ 12/04/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
69 19041069 Phan Hoàng Khang Nam 28/02/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
70 19041070 Nguyễn Tấn Khang Nam 28/12/1998 Bình Phước 7 6.5 Đạt
71 19041071 Phạm Duy Khánh Nam 28/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
72 19041072 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/1998 Tây Ninh 5 5.5 Đạt
73 19041073 Phạm Minh Khiêm Nam 07/08/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
74 19041074 Ngô Anh Kiệt Nam 10/12/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
75 19041075 Lê Tuấn Kiệt Nam 17/06/1996 TPHCM 9.5 8.5 Đạt
76 19041076 Lê Hồng Hoàng Lan Nữ 3/7/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
77 19041077 Huỳnh Thị Ngọc Linh Nữ 19/07/1998 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
78 19041078 Trịnh Thị Phương Linh Nữ 18/07/1996 Lâm Đồng 7 4 Không đạt
79 19041079 Trần Thị Thùy Linh Nữ 24/10/1998 Bình Phước 6 7.5 Đạt
80 19041080 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/08/1998 Nam Định 6.5 5 Đạt
81 19041081 Nguyễn Thị Yến Loan Nữ 25/02/1997 Long An 5 3.5 Không đạt
82 19041082 Nguyễn Huỳnh Lộc Nam 18/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
83 19041083 Dương Nguyễn Nhựt Long Nam 29/07/1997 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
84 19041084 Nguyễn Khắc Thiên Luân Nam 09/05/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
85 19041085 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 01/05/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
86 19041086 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 26/07/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
87 19041087 Âu Thị Quỳnh Mai Nữ 13/02/1998 Tây Ninh 7 6 Đạt
88 19041088 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
89 19041089 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ 17/11/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
90 19041090 Trương Tiểu My Nữ 18/02/1997 Bình Định Vắng
91 19041091 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 19/05/1997 Nghệ An 4.5 6.5 Không đạt
92 19041092 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
93 19041093 Nguyễn Thị Minh Nga Nữ 27/09/1996 Tp.HCM 9 7 Đạt
94 19041094 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước 4.5 3.5 Không đạt
95 19041095 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 05/09/1997 Đắk Lắk 7 5 Đạt
96 19041096 Lê Hồng Thanh Ngân Nữ 28/09/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 5 Không đạt
97 19041097 Phạm Thị Ngân Nữ 20/02/1997 Nam Định 6 5.5 Đạt
98 19041098 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 26/10/1997 Bình Phước 5.5 5.5 Đạt
99 19041099 Trần Hoàng Kim Ngân Nữ 04/12/1998 Cần Thơ 6.5 8 Đạt
100 19041100 Đỗ Phạm Kim Ngân Nữ 06/12/1998 TP HCM 6 4 Không đạt
101 19041101 Trần Phạm Minh Ngân Nữ 18/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
102 19041102 Phan Thị Thúy Ngân Nữ 18/12/1997 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
103 19041103 Nguyễn Đỗ Minh Nghi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 8.5 6.5 Đạt
104 19041104 Phạm Tín Nghĩa Nam 15/10/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
105 19041105 Trần Huỳnh Nhân Nghĩa Nam 23/01/1998 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
106 19041106 Lương Thị Như Ngọc Nữ 19/05/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
107 19041107 Ngô Như Ngọc Nữ 07/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
108 19041108 Võ Phương Ngọc Nữ 25/11/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
109 19041109 Lê Thảo Nguyên Nữ 14/11/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
110 19041110 Trần Thị Thu Nguyệt Nữ 10/06/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
111 19041111 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 21/10/1997 Thanh Hóa Vắng
112 19041112 Lê Thanh Nhàn Nữ 26/07/1998 Đồng Nai 5 5 Đạt
113 19041113 Lê Mỹ Nhàn Nữ 25/08/1998 Bình Dương Vắng
114 19041114 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 15/04/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
115 19041115 Vũ Thị Nhàn Nữ 15/09/1998 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
116 19041116 Nguyễn Trần Hiền Nhân Nữ 17/01/1998 Bình Dương 5 5.5 Đạt
117 19041117 Trần Thiện Nhân Nam 16/06/1995 Bình Phước Vắng
118 19041118 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
119 19041119 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 15/11/1995 Sông Bé 5.5 7 Đạt
120 19041120 Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi Nữ 04/11/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
121 19041121 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/03/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
122 19041122 Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 19/08/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
123 19041123 Trương Thị Tuyết Nhi Nữ 05/11/1998 Bình Thuận 5.5 4 Không đạt
124 19041124 Nguyễn Nữ Thuận Nhiên Nữ 07/02/1997 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
125 19041125 Nguyễn Thị Hoài Như Nữ 26/04/1996 Bình Thuận 5.5 3 Không đạt
126 19041126 Lê Thị Ngọc Như Nữ 17/12/1997 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
127 19041127 Lê Thị Nhung Nữ 14/09/1996 Lâm Đồng 4.5 4 Không đạt
128 19041128 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 19/02/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
129 19041129 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 13/6/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
130 19041130 Nguyễn Tuyết Nhung Nữ 17/10/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
131 19041131 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 15/11/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
132 19041132 Võ Thị Thùy Oanh Nữ 20/09/1997 Đồng Nai 5.5 5.5 Đạt
133 19041133 Lê Thị Châu Pha Nữ 05/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
134 19041134 Nguyễn Thị Yến Phi Nữ 20/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8 Đạt
135 19041135 Nguyễn Đức Phong Nam 05/05/2000 Bình Định 6 3 Không đạt
136 19041136 Nguyễn Thanh Phú Nam 22/02/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
137 19041137 Đặng Thiên Phúc Nam 23/06/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
138 19041138 Đỗ Hồng Phúc Nữ 02/11/1998 Bình Dương 6 8 Đạt
139 19041139 Phạm Thị Yên Phương Nữ 28/03/1998 Phú Yên Vắng
140 19041140 Lê Thị Mỹ Phương Nữ 26/06/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
141 19041141 Hồng Thị Mỹ Phương Nữ 21/11/1997 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
142 19041142 Trần Thanh Phương Nam 30/03/1996 Bình Dương 5 6 Đạt
143 19041143 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 16/08/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
144 19041144 Võ Thị Kim Phương Nữ 06/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
145 19041145 Lưu Đình Quốc Nam 28/08/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
146 19041146 Trần Mộng Như Quỳnh Nữ 26/10/1998 Đồng Nai 6 6.5 Đạt
147 19041147 Đoàn Thanh Sang Nam 24/12/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
148 19041148 Dương Hồng Sơn Nam 24/04/1996 Đắk Lắk 6.5 4 Không đạt
149 19041149 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 07/12/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
150 19041150 Nguyễn Thanh Tâm Nam 19/09/1996 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
151 19041151 Nguyễn Thị Tâm Nữ 20/11/1998 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
152 19041152 Phạm Thị Thang Nữ 10/05/1996 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
153 19041153 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 4.5 3 Không đạt
154 19041154 Lý Văn Thanh Nam 23/01/1997 Vĩnh Long Vắng
155 19041155 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 29/05/1997 Lâm Đồng 7 5 Đạt
156 19041156 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 05/05/1997 Tiền Giang Vắng
157 19041157 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 05/02/1997 Lâm Đồng 7 7 Đạt
158 19041158 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 21/04/1998 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
159 19041159 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 08/03/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
160 19041160 Ngô Mai Phương Thảo Nữ 11/11/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
161 19041161 Hồ Minh Thảo Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
162 19041162 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/1997 Vũng Tàu 6 3.5 Không đạt
163 19041163 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/12/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
164 19041164 Nguyễn Đình Thiên Nam 05/10/1997 Thanh Hóa 5.5 3 Không đạt
165 19041165 Nguyễn Anh Thơ Nữ 12/07/1998 Bình Thuận 6.5 5 Đạt
166 19041166 Phạm Thị Thơm Nữ 03/08/1995 Hải Phòng 4.5 3 Không đạt
167 19041167 Nguyễn Đắc Thông Nam 01/03/1997 Bình Dương 8 3 Không đạt
168 19041168 Lê Thị Hoài Thu Nữ 15/03/1998 Đắk Lắk 4.5 2.5 Không đạt
169 19041169 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 18/01/1997 Quảng Ngãi Vắng
170 19041170 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 07/08/1996 Đắk Lắk 4 3.5 Không đạt
171 19041171 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 04/03/1998 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
172 19041172 Võ Đăng Anh Thư Nữ 21/04/1996 Ninh Thuận Vắng
173 19041173 Lê Thị Anh Thư Nữ 30/01/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
174 19041174 Trần Ngọc Thuận Nữ 30/08/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
175 19041175 Trần Văn Thuận Nam 13/05/1995 Bến Tre 5.5 4 Không đạt
176 19041176 Trần Thị Hoài Thương Nữ 28/04/1998 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
177 19041177 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định 6 5 Đạt
178 19041178 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 29/07/1998 Lâm Đồng 7 4 Không đạt
179 19041179 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 17/10/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
180 19041180 Phạm Thị Thủy Nữ 06/08/1996 Bình Phước Vắng
181 19041181 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
182 19041182 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/02/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
183 19041183 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 12/06/1997 Bình Thuận 7 5 Đạt
184 19041184 Nguyễn Thị Kim Tiên Nữ 00/00/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
185 19041185 Đỗ Huỳnh Cẩm Tiên Nữ 03/05/1998 Bình Dương 4 5 Không đạt
186 19041186 Đặng Hạnh Tiên Nữ 10/2/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
187 19041187 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 6 4 Không đạt
188 19041188 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương 4 3 Không đạt
189 19041189 Lý Thị Thanh Trà Nữ 15/01/1997 Bến Tre 3.5 4 Không đạt
190 19041190 Nguyễn Thị Hương Trà Nữ 08/12/1998 Bình Dương Vắng
191 19041191 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 Bình Dương Vắng
192 19041192 Huỳnh Thị Ngọc Trầm Nữ 31/01/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
193 19041193 Nguyễn Ngọc Trầm Nữ 26/02/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
194 19041194 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 28/12/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
195 19041195 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 27/06/1998 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
196 19041196 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/10/1998 Bến Tre 5.5 3.5 Không đạt
197 19041197 Lê Thị Trang Nữ 31/01/1998 Hà Tĩnh 6 7 Đạt
198 19041198 Đặng Thị Thu Trang Nữ 10/08/1998 Bình Phước 8.5 9 Đạt
199 19041199 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 20/7/1993 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
200 19041200 Vương Linh Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
201 19041201 Phạm Thị Mai Trinh Nữ 06/10/1998 Gia Lai 6.5 7 Đạt
202 19041202 Phan Thị Thu Trinh Nữ 07/01/1998 Tây Ninh 6.5 3.5 Không đạt
203 19041203 Cao Ngọc Phương Trinh Nữ 10/03/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
204 19041204 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 30/08/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
205 19041205 Đỗ Ngọc Trinh Nữ 04/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 5.5 Đạt
206 19041206 Lê Phương Trúc Nữ 02/11/1995 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
207 19041207 Trần Thị Mỹ Trúc Nữ 08/09/1998 Kon Tum 6 8 Đạt
208 19041208 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 08/03/1997 Tây Ninh 4.5 4 Không đạt
209 19041209 Nguyễn Xuân Thành Trung Nam 09/08/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
210 19041210 Nay H' Truyên Nữ 21/10/1994 Gia Lai 5.5 3 Không đạt
211 19041211 Đàm Duy Nam 02/05/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
212 19041212 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
213 19041213 Phan Minh Nam 26/04/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
214 19041214 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/02/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
215 19041215 Trương Nguyễn Anh Tuấn Nam 22/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 4.5 2.5 Không đạt
216 19041216 Vũ Anh Tuấn Nam 24/11/1995 Nghệ An 4 6.5 Không đạt
217 19041217 Ngô Phương Tùng Nam 13/08/1996 Long An 4.5 3.5 Không đạt
218 19041218 Đạt Thị Tươi Nữ 05/02/1993 Ninh Thuận Vắng
219 19041219 Phạm Thị Kim Tuyến Nữ 17/12/1996 Quảng Ngãi 6 3 Không đạt
220 19041220 Lê Ngọc Tuyết Nữ 04/02/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
221 19041221 Lê Văn Nam 15/08/1997 Kiên Giang 5.5 5.5 Đạt
222 19041222 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ 18/03/1997 Đắk Lắk 6 2 Không đạt
223 19041223 Bùi Thị Cẩm Uyên Nữ 04/04/1996 Bình Dương 4 4 Không đạt
224 19041224 Trần Thị Uyên Nữ 13/03/1997 Nghệ An 5 5 Đạt
225 19041225 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 22/09/1998 Phú Yên 5 4 Không đạt
226 19041226 Lê Thị Vân Nữ 06/09/1998 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
227 19041227 Nguyễn Lâm Vy Vân Nữ 21/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
228 19041228 Trương Tuấn Vinh Nam 08/01/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
229 19041229 Mai Thế Vinh Nam 20/07/1996 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
230 19041230 Cao Hữu Nam 27/09/1994 Thừa Thiên Huế 3.5 4 Không đạt
231 19041231 Trần Thị Lan Vy Nữ 13/09/1998 Bình Dương Vắng
232 19041232 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 18/02/1997 Long An Vắng
233 19041233 Phạm Hà Vy Nữ 18/08/1998 Thanh Hóa 7.5 7.5 Đạt
234 19041234 Nguyễn Thúy Vy Nữ 04/12/1997 Tây Ninh 5 5.5 Đạt
235 19041235 Võ Thuý Vy Nữ 20/01/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
236 19041236 Võ Thị Như Ý Nữ 19/04/1998 Đắk Lắk 8 9 Đạt
237 19041237 Lê Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Quảng Trị 7 6.5 Đạt
238 19041238 Ngô Thị Hải Yến Nữ 23/11/1998 Phú Yên 7.5 6.5 Đạt
239 19041239 H' Yến Nữ 10/12/1997 Đắk Nông 6 5.5 Đạt
240 19041240 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
241 19041241 Nguyễn Thị Thu Yến Nữ 03/02/1998 Quảng Ngãi 5.5 5 Đạt
242 19041242 Lê Thị Mỹ Yến Nữ 21/06/1997 Lâm Đồng 7 6.5 Đạt
Danh sách này có 242 thí sinh.

watch_later
07/07/2019 21:00:00  
visibility
 2233