KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19040 THI Ngày 06 tháng 07 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19040058 4,5
2 19040070 4
3 19040074 3,5
4 19040084 4,5
5 19040127 4,5
6 19040203 4
7 19040228 4
8 19040277 5
9 19040390 5
Danh sách này có 9 thí sinh.

watch_later
15/07/2019 15:00:00  
visibility
 351