Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19031 Ngày 18 tháng 05 năm 2019

Thời gian phúc khảo: 19/05/2019 đến 24/05/2019.

Thời gian trả kết quả: 27/05/2019 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 18 tháng 05 năm 2019

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 22/05/2019, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 19031001 Lê Thiện An Nam 01/11/1996 Thanh Hóa Vắng
2 19031002 Bùi Thị Thúy An Nữ 07/08/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
3 19031003 Nguyễn Thái An Nam 13/04/1994 Bình Dương 5 3 Không đạt
4 19031004 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
5 19031005 Liên Thị Lan Anh Nữ 11/07/1996 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
6 19031006 Nguyễn Ngọc Quế Anh Nữ 01/06/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
7 19031007 Lê Thị Vân Anh Nữ 28/10/1997 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đạt
8 19031008 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 5.5 3.5 Không đạt
9 19031009 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh Nữ 04/08/1997 Quảng Ngãi 7 3.5 Không đạt
10 19031010 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 5 4 Không đạt
11 19031011 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
12 19031012 Bùi Ngọc Ánh Nữ 27/08/1997 Bình Phước Vắng
13 19031013 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 15/07/1998 Bình Dương 8 3.5 Không đạt
14 19031014 Nguyễn Thị Ánh Nữ 08/03/1997 Hà Tĩnh 3 3 Không đạt
15 19031015 Trương Minh Bảo Nam 16/11/1996 Sóc Trăng 6.5 5.5 Đạt
16 19031016 Trần Thanh Bình Nam 26/07/1996 Nam Định 8 6.5 Đạt
17 19031017 Lê Văn Can Nam 31/08/1997 Bình Thuận 6.5 1.5 Không đạt
18 19031018 Phạm Minh Cảnh Nam 24/02/1996 Bình Dương 3 0 Không đạt
19 19031019 Nguyễn Thị Phạm Thanh Châu Nữ 02/08/1996 Quảng Nam 4.5 3 Không đạt
20 19031020 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
21 19031021 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 09/03/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
22 19031022 Nguyễn Minh Chửng Nam 28/07/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
23 19031023 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 6 3 Không đạt
24 19031024 Nguyễn Văn Công Nam 20/08/1995 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
25 19031025 Nguyễn Thị Cúc Nữ 01/02/1997 Nghệ An 6 5 Đạt
26 19031026 Phan Thị Kim Cúc Nữ 07/09/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
27 19031027 Nguyễn Nhựt Cường Nam 25/02/1997 Bến Tre 5.5 3.5 Không đạt
28 19031028 Lê Tiến Cường Nam 02/02/1997 Bình Phước 8 5 Đạt
29 19031029 Bùi Minh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
30 19031030 Nguyễn Quốc Cường Nam 31/12/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
31 19031031 Nguyễn Thành Danh Nam 21/11/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
32 19031032 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 19/06/1996 Bình Dương 4.5 Không đạt
33 19031033 Lương Quốc Đạt Nam 23/03/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
34 19031034 Đoàn Tiến Đạt Nam 01/09/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
35 19031035 Hoàng Thị Điệp Nữ 13/09/1997 Đồng Nai 4.5 3.5 Không đạt
36 19031036 Nguyễn Thị Diệu Nữ 10/12/1995 Quảng Nam 5.5 3 Không đạt
37 19031037 Lê Cao Hiền Diệu Nữ 17/12/1996 Bình Phước 6.5 5 Đạt
38 19031038 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
39 19031039 Trần Minh Đức Nam 25/05/1997 Bình Dương Vắng
40 19031040 Nguyễn Hà Đức Nam 18/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
41 19031041 Nguyễn Vương Thùy Dung Nữ 27/02/1997 Bình Dương Vắng
42 19031042 Hoàng Thị Dung Nữ 20/10/1997 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
43 19031043 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/02/1997 Bình Định 6 3 Không đạt
44 19031044 Hà Minh Dương Nam 27/09/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
45 19031045 Trương Thị Thùy Dương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
46 19031046 Hà Ngọc Dưỡng Nam 26/07/1994 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
47 19031047 Nguyễn Đặng Nhật Duy Nam 17/10/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
48 19031048 Trương Mỹ Duyên Nữ 02/04/1996 Phú Yên 6 3.5 Không đạt
49 19031049 Nguyễn An Phương Duyên Nữ 23/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
50 19031050 Ksơr Y Duyn Nam 29/09/1996 Phú Yên 5 2.5 Không đạt
51 19031051 Nông Thị Hàn Giang Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 5 4 Không đạt
52 19031052 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
53 19031053 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 25/03/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
54 19031054 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai 5.5 3.5 Không đạt
55 19031055 Võ Thị Cẩm Giang Nữ 01/02/1996 Quảng Trị 6.5 5.5 Đạt
56 19031056 Trần Văn Giáp Nam 24/12/1995 Hà Tĩnh 4 5 Không đạt
57 19031057 Nguyễn Thị Kim Nữ 17/12/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
58 19031058 Lê Huy Hoàng Hải Nam 15/03/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
59 19031059 Ngô Đăng Hải Nam 17/01/1996 Đắk Lắk Vắng
60 19031060 Trần Xuân Hải Nam 10/11/1998 Hà Tĩnh 6.5 6 Đạt
61 19031061 Hồ Ngọc Hải Nam 24/06/1996 Bình Định 5.5 7 Đạt
62 19031062 Nguyễn Lâm Gia Hân Nữ 04/10/1998 Tây Ninh 7 7 Đạt
63 19031063 Đỗ Thị Hằng Nữ 27/09/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
64 19031064 Nguyễn Kim Hằng Nữ 30/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
65 19031065 Thái Thị Diễm Hằng Nữ 26/07/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5 5.5 Đạt
66 19031066 Trần Thị Thu Hằng Nữ 19/06/1997 Đắk Lắk 4.5 2 Không đạt
67 19031067 Phan Thị Lệ Hằng Nữ 29/09/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
68 19031068 Tạ Thị Phương Hoài Hạnh Nữ 29/08/1997 Bình Thuận 6 3.5 Không đạt
69 19031069 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 7.5 5 Đạt
70 19031070 Phan Thị Ngọc Hạnh Nữ 21/07/1997 Bình Phước 8 8 Đạt
71 19031071 Trần Thanh Hào Nam 13/03/1996 Tây Ninh 6 5 Đạt
72 19031072 Đinh Thị Hảo Nữ 11/02/1995 Lâm Đồng 7 5.5 Đạt
73 19031073 Bùi Ngọc Hảo Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
74 19031074 Lê Thị Hồng Hảo Nữ 28/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 5.5 Đạt
75 19031075 Lê Phước Hậu Nam 31/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
76 19031076 Lâm Thị Kim Hậu Nữ 21/07/1996 Bình Dương Vắng
77 19031077 Đặng Mai Hiên Nữ 08/07/1998 Bình Thuận 7.5 6.5 Đạt
78 19031078 Nguyễn Thị Hiền Nữ 06/06/1997 Nghệ An 6 2.5 Không đạt
79 19031079 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa 5.5 3.5 Không đạt
80 19031080 Phạm Thanh Hiền Nam 17/10/1997 Quảng Bình 5 2.5 Không đạt
81 19031081 Nguyễn Thị Hiền Nữ 21/05/1997 Nghệ An 4 5.5 Không đạt
82 19031082 Phạm Thị Hiền Nữ 25/02/1996 Thanh Hóa 5.5 1 Không đạt
83 19031083 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
84 19031084 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 13/12/1995 Bình Phước 4 3.5 Không đạt
85 19031085 Y Trọng H'long Nam 15/04/1995 Đắk Lắk 4.5 1 Không đạt
86 19031086 Lương Thị Thanh Hoa Nữ 18/09/1996 Bình Dương 5 4 Không đạt
87 19031087 Lê Thị Năm Hoa Nữ 08/10/1996 Thanh Hóa 7 4 Không đạt
88 19031088 Vũ Thị Hoa Nữ 20/07/1998 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
89 19031089 Đinh Thị Phương Hoa Nữ 15/10/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
90 19031090 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 11/06/1998 Bình Dương 5 2 Không đạt
91 19031091 Hoàng Thị Hòa Nữ 10/01/1997 Nghệ An 5 5 Đạt
92 19031092 Bùi Thị Hoài Nữ 01/01/1998 Đắk Lắk 7.5 5.5 Đạt
93 19031093 Trần Tiến Thương Hoài Nữ 08/05/1997 Bình Phước 4.5 Không đạt
94 19031094 Dương Thị Thu Hoài Nữ 01/06/1996 Ninh Thuận 6.5 4 Không đạt
95 19031095 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10/03/1997 Nghệ An 7.5 7.5 Đạt
96 19031096 Nguyễn Thị Cẩm Hoàng Nữ 23/03/1996 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
97 19031097 Nguyễn Thị Hới Nữ 10/12/1998 Hà Tĩnh 6.5 5 Đạt
98 19031098 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 02/09/1998 Bình Dương 4 5 Không đạt
99 19031099 Lê Thị Hồng Nữ 22/08/1998 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
100 19031100 Đinh Công Hùng Nam 19/04/1998 Hà Tĩnh 7 5.5 Đạt
101 19031101 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 02/01/1993 Bình Thuận 2.5 Không đạt
102 19031102 Bùi Ngọc Trần Hùng Nam 19/03/1995 Bình Dương 7 4 Không đạt
103 19031103 Đặng Thị Lan Hương Nữ 29/08/1997 Hà Nam 8 5 Đạt
104 19031104 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
105 19031105 Nguyễn Thị Mộng Hương Nữ 15/05/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
106 19031106 Trần Thị Thu Hương Nữ 24/04/1999 Quảng Trị 8 9 Đạt
107 19031107 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 6 5 Đạt
108 19031108 Nguyễn Hoàng Huy Nam 21/02/1995 Bình Dương 7 5.5 Đạt
109 19031109 Võ Thị Huyền Nữ 31/10/1988 Bến Tre 6 2 Không đạt
110 19031110 Ngô Như Huỳnh Nữ 12/04/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
111 19031111 Võ Hoàng Kha Nam 08/11/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
112 19031112 Nguyễn Thái Dương Kha Nam 20/04/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
113 19031113 Ngụy Văn Khải Nam 10/12/1998 Ninh Thuận 7 7 Đạt
114 19031114 Nông Ngọc Duy Khanh Nam 01/01/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
115 19031115 Hà Gia Minh Khánh Nam 19/10/1998 Đồng Nai 7.5 8.5 Đạt
116 19031116 Nguyễn Đăng Khoa Nam 30/12/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
117 19031117 Phạm Thị Phương Kiều Nữ 20/02/1997 Bình Phước 4 1.5 Không đạt
118 19031118 Đinh Thị Hoàng Kim Nữ 07/06/1995 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
119 19031119 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 7.5 5.5 Đạt
120 19031120 Nguyễn Thanh Lâm Nam 06/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 5.5 Đạt
121 19031121 Cao Thị Lan Nữ 19/12/1999 Nghệ An 8 10 Đạt
122 19031122 Nguyễn Tiết Hoàng Lan Nữ 18/09/1997 Đồng Nai 5 3.5 Không đạt
123 19031123 Đặng Thị Mỹ Lan Nữ 04/11/1998 Tây Ninh 6 4 Không đạt
124 19031124 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 03/06/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
125 19031125 Nguyễn Thị Nữ 13/09/1998 Bắc Ninh 7 7 Đạt
126 19031126 ĐặngThị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương 7 5 Đạt
127 19031127 Hồ Thị Liên Nữ 04/10/1997 Bình Dương 4.5 5.5 Không đạt
128 19031128 Mà Thị Diệu Linh Nữ 25/07/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
129 19031129 Đào Thị Mỹ Linh Nữ 11/06/1997 Hà Nam 4 5 Không đạt
130 19031130 Lê Thị Hoàng Linh Nữ 25/04/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
131 19031131 Võ Chí Linh Nam 05/10/1996 An Giang 4 3 Không đạt
132 19031132 Trần Hoàng Thảo Linh Nữ 13/09/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
133 19031133 Bùi Thị Nguyệt Linh Nữ 03/06/1996 Bình Định 6.5 4 Không đạt
134 19031134 Đinh Nguyễn Trúc Linh Nữ 30/08/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
135 19031135 Mai Thị Lâm Linh Nữ 10/01/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
136 19031136 Lê Thị Thùy Linh Nữ 13/02/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
137 19031137 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 24/09/1997 Hà Tĩnh 7 5 Đạt
138 19031138 Thạch Gia Linh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
139 19031139 Trịnh Thị Phương Linh Nữ 18/07/1996 Lâm Đồng 5 3 Không đạt
140 19031140 Đinh Hoàng Long Nam 05/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
141 19031141 Đặng Hồng Lụa Nữ 06/04/1998 Tây Ninh 6 5 Đạt
142 19031142 Nguyễn Khắc Thiên Luân Nam 09/05/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
143 19031143 Mai Văn Lực Nam 24/03/1996 Bình Định 7 5.5 Đạt
144 19031144 Nguyễn Thị Thanh Lượng Nữ 08/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
145 19031145 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 26/07/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
146 19031146 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 5.5 6 Đạt
147 19031147 Nguyễn Thị Mai Nữ 06/11/1997 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
148 19031148 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 24/05/1996 Bình Dương 6 2 Không đạt
149 19031149 Nguyễn Thị Mai Nữ 04/01/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
150 19031150 Dương Thị Khánh Mai Nữ 07/06/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
151 19031151 Phạm Thị Thu Mai Nữ 04/10/1997 Đồng Nai 7 2.5 Không đạt
152 19031152 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk 4 5 Không đạt
153 19031153 Nguyễn Phan Trí Minh Nam 06/04/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
154 19031155 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 11/03/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
155 19031156 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 02/09/1997 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
156 19031157 Nguyễn Lê Thanh Nam Nam 02/02/2000 Bình Dương 7 9 Đạt
157 19031158 Hồ Phương Nam Nam 30/10/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
158 19031159 Nguyễn Hoàng Nam Nam 06/09/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
159 19031160 Nguyễn Lê Thanh Nam Nam 2/2/2000 Bình Dương Vắng
160 19031161 Nguyễn Văn Nam Nam 16/10/1997 Quảng Ngãi 7 6 Đạt
161 19031162 Hồ Trọng Hoài Nam Nam 02/06/1997 Nghệ An 5 5.5 Đạt
162 19031163 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 25/12/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
163 19031164 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước Vắng
164 19031165 Mai Thị Nga Nữ 07/08/1997 Cần Thơ 5.5 3.5 Không đạt
165 19031166 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 4 3 Không đạt
166 19031167 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
167 19031168 Phạm Tuyết Nga Nữ 10/03/1997 Bình Phước 5.5 6 Đạt
168 19031169 Tạ Thị Tuyết Ngà Nữ 16/06/1997 Quảng Ngãi 7.5 5.5 Đạt
169 19031170 Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/10/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
170 19031171 Trần Phạm Minh Ngân Nữ 18/07/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
171 19031172 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/07/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
172 19031173 Phan Châu Mẫn Nghi Nữ 07/10/1998 Lâm Đồng 7.5 5.5 Đạt
173 19031174 Nguyễn Đỗ Minh Nghi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
174 19031175 Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa Nữ 20/10/1997 Quảng Bình 6.5 5 Đạt
175 19031176 Phạm Tín Nghĩa Nam 15/10/1995 Bình Dương 5 3 Không đạt
176 19031177 Thái Thị Ngọc Nữ 10/10/1995 An Giang 7 4 Không đạt
177 19031178 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/02/1996 Bình Thuận 5.5 3.5 Không đạt
178 19031179 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/06/1996 Đắk Lắk 7 5 Đạt
179 19031180 Huỳnh Nguyễn Thanh Nguyên Nam 12/08/1997 Bình Dương Vắng
180 19031181 Phan Thị Trúc Nhân Nữ 24/11/1996 Lâm Đồng 5.5 5 Đạt
181 19031182 Lê Khắc Nhân Nam 28/09/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
182 19031183 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
183 19031184 Lê Thị Bạch Nhật Nữ 04/11/1996 Đắk Lắk 5 5 Đạt
184 19031185 Nguyễn Thị Dung Nhi Nữ 04/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
185 19031186 Võ Thị Tố Nhi Nữ 29/09/1994 Bình Dương 5 1 Không đạt
186 19031187 Phùng Xuân Nhi Nữ 21/10/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
187 19031188 Danh Thị Tuyết Nhi Nữ 19/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3 Không đạt
188 19031189 Đạo Thị Cẩm Nhi Nữ 27/10/1997 Ninh Thuận 7 2.5 Không đạt
189 19031190 Võ Hiếu Nhi Nữ 17/10/1998 Vĩnh Long 5 4 Không đạt
190 19031191 Nguyễn Thị Xuân Như Nữ 02/03/1997 Đắk Lắk Vắng
191 19031192 Hồ Võ Quỳnh Như Nữ 17/07/1997 Tiền Giang 6.5 8 Đạt
192 19031193 Lê Thị Thùy Như Nữ 09/09/1997 Long An 6.5 4 Không đạt
193 19031194 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định Vắng
194 19031195 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 20/03/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
195 19031196 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 07/02/1998 Kiên Giang 8 9 Đạt
196 19031197 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 13/6/1998 Bình Dương Vắng
197 19031198 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Nữ 21/10/1997 Bình Phước 7 5 Đạt
198 19031199 Lê Thị Nhung Nữ 14/09/1996 Lâm Đồng 4 5 Không đạt
199 19031200 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Định 6.5 5 Đạt
200 19031201 Phan Thị Mi Ni Nữ 08/05/1997 Quảng Nam 7 6 Đạt
201 19031202 Đỗ An Ninh Nữ 29/01/1997 Lâm Đồng 6.5 6.5 Đạt
202 19031203 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 02/03/1996 Đồng Nai 5 5 Đạt
203 19031204 Võ Thị Thùy Oanh Nữ 20/09/1997 Đồng Nai 5.5 4 Không đạt
204 19031205 Phan Sĩ Pen Nam 11/05/1997 Tiền Giang 7.5 5.5 Đạt
205 19031206 Lê Thị Châu Pha Nữ 05/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.5 4 Không đạt
206 19031207 Võ Thị Vương Phi Nữ 21/11/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
207 19031208 Trần Thị Phúc Nữ 12/12/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
208 19031209 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Nữ 02/05/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
209 19031210 Trần Thị Hạnh Phúc Nữ 17/04/1996 Đắk Lắk Vắng
210 19031211 Nguyễn Hữu Phước Nam 20/10/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
211 19031212 Hồng Thị Mỹ Phương Nữ 21/11/1997 Đồng Nai 6 3 Không đạt
212 19031213 Trịnh Thụy Phương Phương Nữ 19/11/1995 Bình Dương 2.5 1 Không đạt
213 19031214 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
214 19031215 Lê Thị Minh Phương Nữ 16/06/1997 Bình Phước 5 5.5 Đạt
215 19031216 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 23/08/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
216 19031217 Lê Như Phương Nữ 20/10/1998 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
217 19031218 Võ Thị Kim Phương Nữ 06/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
218 19031219 Trần Thu Phượng Nữ 26/01/1996 Thái Nguyên 6 5.5 Đạt
219 19031220 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 14/09/1996 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
220 19031221 Trần Văn Quân Nam 03/09/1995 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
221 19031222 Phạm Xuân Quỳnh Nữ 06/02/1997 Bình Thuận 4 2 Không đạt
222 19031223 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
223 19031224 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 20/03/1997 Bình Thuận 6 6 Đạt
224 19031225 Đào Diễm Quỳnh Nữ 17/05/1997 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
225 19031226 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/1997 Bến Tre 4.5 3 Không đạt
226 19031227 Nguyễn Thị Vũ Quỳnh Nữ 20/11/1998 Ninh Thuận Vắng
227 19031228 Hồ Như Quỳnh Nữ 04/02/1997 Bình Dương Vắng
228 19031229 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 21/09/1996 Bình Dương 5 6.5 Đạt
229 19031230 Nguyễn Minh Sang Nam 08/01/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
230 19031231 Đoàn Thanh Sang Nam 24/12/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
231 19031232 Dương Hồng Sơn Nam 24/04/1996 Đắk Lắk 5.5 4.5 Không đạt
232 19031233 Nguyễn Thái Sơn Nam 10/01/1998 Trà Vinh 6 5.5 Đạt
233 19031234 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1995 Sông Bé 5 5.5 Đạt
234 19031235 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 07/12/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
235 19031236 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 09/05/1997 Bình Phước 5.5 6 Đạt
236 19031237 Nguyễn Văn Tài Nam 03/08/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
237 19031238 Nguyễn Thanh Tâm Nam 19/09/1996 Bình Dương 4 7 Không đạt
238 19031239 Huỳnh Hữu Tấn Nam 17/09/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
239 19031240 Phạm Thị Thang Nữ 10/05/1996 Quảng Ngãi 8 4 Không đạt
240 19031241 Võ Thị Yến Thanh Nữ 21/07/1997 Quảng Nam 6 6 Đạt
241 19031242 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nữ 11/12/1998 Nam Định 5.5 5 Đạt
242 19031243 Hồ Thị Thanh Nữ 06/01/1998 Quảng Trị 6 5 Đạt
243 19031244 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 4 Không đạt
244 19031245 Trần Minh Thành Nam 15/12/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
245 19031246 La Văn Thào Nam 04/02/1996 Cao Bằng 5 5 Đạt
246 19031247 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 24/10/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
247 19031248 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
248 19031249 Nguyễn Như Thảo Nữ 18/01/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
249 19031250 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ 07/01/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
250 19031251 Trần Thị Thu Thảo Nữ 05/12/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
251 19031252 Phan Thanh Thảo Nữ 05/06/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
252 19031253 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ 29/03/1996 Sông Bé 6 5.5 Đạt
253 19031254 Hồ Minh Thảo Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 6 4.5 Không đạt
254 19031255 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
255 19031256 Lương Anh Thi Nam 02/07/1997 Phú Yên 6.5 6 Đạt
256 19031257 Lại Quang Thiên Nam 05/02/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 7 Đạt
257 19031258 Lê Thị Hoàng Thiện Nữ 17/08/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
258 19031259 Nguyễn Đức Thịnh Nam 23/02/1995 Lâm Đồng 7 5 Đạt
259 19031260 Vương Thị Thơ Nữ 02/05/1997 Nghệ An 8 7 Đạt
260 19031261 Phạm Thị Thơm Nữ 03/08/1995 Hải Phòng 4.5 2.5 Không đạt
261 19031262 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An 6.5 5 Đạt
262 19031263 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/10/1997 Nghệ An 3 1.5 Không đạt
263 19031264 Vũ Thị Hương Thu Nữ 11/12/1998 Nam Định 6.5 6 Đạt
264 19031265 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 07/08/1996 Đắk Lắk 5 3 Không đạt
265 19031266 Hoàng Thị Hồng Thu Nữ 28/02/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
266 19031267 Phan Thị Mỹ Thương Nữ 02/06/1998 Phú Yên 6.5 6 Đạt
267 19031268 Cao Thị Thương Nữ 10/09/1996 Bình Phước 4 1.5 Không đạt
268 19031269 Đặng Thị Thương Nữ 23/09/1997 Tuyên Quang 8 6.5 Đạt
269 19031270 Lê Thị Ngọc Thương Nữ 03/07/1997 Bình Định 5 3 Không đạt
270 19031271 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 7 5.5 Đạt
271 19031272 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/09/1995 Quảng Bình 5 4 Không đạt
272 19031273 Nguyễn Thị Mộng Thường Nữ 06/03/1998 Tây Ninh 5.5 8 Đạt
273 19031274 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1997 Bình Dương 8.5 5 Đạt
274 19031275 Lâm Ngọc Thúy Nữ 10/02/1996 Ninh Thuận 8 6.5 Đạt
275 19031276 Trần Thị Kim Thúy Nữ 29/05/1998 Bình Định 7.5 5 Đạt
276 19031277 Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ 11/07/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
277 19031278 La Thị Ngọc Thùy Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 7.5 5 Đạt
278 19031279 Phạm Thị Thùy Nữ 05/05/1995 Nghệ An 5 4 Không đạt
279 19031280 Đỗ Thị Thùy Nữ 04/04/2000 Tây Ninh 6 5 Đạt
280 19031281 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 04/01/1997 Gia Lai Vắng
281 19031282 Lê Thị Thủy Nữ 26/08/1997 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
282 19031283 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 6 3 Không đạt
283 19031284 Nguyễn Thị Thủy Nữ 07/06/1997 Hà Tĩnh 5.5 5.5 Đạt
284 19031285 Trương Hồng Thủy Nữ 23/02/1997 Bình Phước 3 0 Không đạt
285 19031286 Lê Thị Anh Thy Nữ 15/05/1998 Bình Thuận 6.5 4 Không đạt
286 19031287 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 12/06/1997 Bình Thuận 4.5 5.5 Không đạt
287 19031288 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
288 19031289 Trần Ngọc Tiến Nam 09/10/1996 Quảng Ngãi 6.5 6.5 Đạt
289 19031290 Vũ Thị Minh Tiến Nữ 18/08/1997 Long An 7.5 5 Đạt
290 19031291 Nguyễn Văn Tiến Nam 22/3/1998 Bình Phước Vắng
291 19031292 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 4.5 5 Không đạt
292 19031293 Nguyễn Thị Kim Tiển Nữ 09/11/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
293 19031294 Nguyễn Huỳnh Thế Tín Nam 26/09/1996 Tây Ninh 7 4 Không đạt
294 19031295 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
295 19031296 Nguyễn Quốc Toán Nam 12/11/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 5 Đạt
296 19031297 Lý Thị Thanh Trà Nữ 15/01/1997 Bến Tre Vắng
297 19031298 Nguyễn Thị Trâm Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
298 19031299 Hồ Thị Mai Trâm Nữ 24/03/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
299 19031300 Phạm Thụy Thùy Trâm Nữ 09/03/1995 Bến Tre 6.5 3 Không đạt
300 19031301 Trần Thị Bích Trâm Nữ 07/08/1998 Trà Vinh 7 7 Đạt
301 19031302 Bồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/01/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
302 19031303 Vũ Ngọc Thùy Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
303 19031304 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 15/09/1995 Bình Dương 3.5 5 Không đạt
304 19031305 Trần Ngọc Trâm Nữ 31/07/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
305 19031306 Nguyễn Trần Thanh Duy Trâm Nữ 20/07/1997 Đồng Nai 5.5 6 Đạt
306 19031307 Đinh Thị Mai Trâm Nữ 10/04/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
307 19031308 Nguyễn Ngọc Trầm Nữ 26/02/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
308 19031309 Huỳnh Thị Phương Trầm Nữ 14/05/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
309 19031310 Lê Hoàng Bảo Trân Nữ 26/08/1998 Tp. Hồ Chí Minh 4 3 Không đạt
310 19031311 Trần Thị Bảo Trân Nữ 02/10/1997 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
311 19031312 Đinh Thùy Trang Nữ 23/05/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
312 19031313 Trần Thị Thùy Trang Nữ 14/03/1997 Bình Phước 6.5 7.5 Đạt
313 19031314 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 03/01/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
314 19031315 Nguyễn Thị Trang Nữ 26/05/1997 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
315 19031316 Hoàng Thị Hoài Trang Nữ 09/07/1997 Gia Lai 4.5 0 Không đạt
316 19031317 Dương Quỳnh Trang Nữ 05/09/1997 Hà Tĩnh 4.5 3.5 Không đạt
317 19031318 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/12/1997 Đắk Lắk 3.5 2 Không đạt
318 19031319 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 01/12/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
319 19031320 Lê Thị Thùy Trang Nữ 12/11/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
320 19031321 Trần Thị Hồng Trang Nữ 03/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
321 19031322 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 27/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
322 19031323 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
323 19031324 Đỗ Tấn Triệu Nam 17/11/2000 Bình Dương 8 5 Đạt
324 19031325 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 28/03/1998 Quảng Nam 8 5 Đạt
325 19031326 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 25/06/1995 Bình Định 6 6 Đạt
326 19031327 Lê Thị Tú Trinh Nữ 02/02/1998 Tây Ninh 5 6 Đạt
327 19031328 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 30/08/1995 Bình Dương 3.5 4 Không đạt
328 19031329 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 28/04/1997 Trà Vinh Vắng
329 19031330 Nguyễn Thị Trinh Nữ 02/02/1998 Hà Tĩnh 6.5 6.5 Đạt
330 19031331 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
331 19031332 Cao Ngọc Trọng Nam 06/07/1996 Bình Thuận 8 7 Đạt
332 19031333 Lê Phương Trúc Nữ 02/11/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
333 19031334 Đồng Thanh Nữ 26/09/1998 Bình Phước 7.5 7.5 Đạt
334 19031335 Đàm Duy Nam 02/05/1996 Bình Dương 4.5 6 Không đạt
335 19031336 Nguyễn Thành Nam 01/03/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
336 19031337 Phạm Văn Tuấn Nam 22/10/1996 Bình Dương 5.5 1 Không đạt
337 19031338 Trương Nguyễn Anh Tuấn Nam 22/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
338 19031339 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/02/1996 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
339 19031340 Nguyễn Trương Minh Tuấn Nam 05/10/1998 Long An 5.5 3 Không đạt
340 19031341 Dương Văn Tùng Nam 21/10/1998 Bắc Ninh Vắng
341 19031342 Nguyễn Thị Tươi Nữ 16/03/1997 Nghệ An 4.5 2.5 Không đạt
342 19031343 Nguyễn Thị Tươi Nữ 1996 Bình Phước 6 5.5 Đạt
343 19031344 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 07/08/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
344 19031345 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ 05/11/1998 Bình Dương 5 5 Đạt
345 19031346 Đỗ Thị Kim Ty Nữ 01/02/1998 Bình Dương 8 7.5 Đạt
346 19031347 Lê Văn Nam 15/08/1997 Kiên Giang 3 3.5 Không đạt
347 19031348 Nguyễn Thị Ngọc Tỷ Nữ 13/09/1996 Bến Tre 5 5 Đạt
348 19031349 Nguyễn Thanh Tỷ Nữ 24/10/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
349 19031350 Trần Thị Út Nữ 12/08/1998 Bình Định 5.5 6 Đạt
350 19031351 Huỳnh Ngọc Phương Uyên Nữ 20/08/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
351 19031352 Hùynh Thị Mỹ Vân Nữ 17/04/1998 Quảng Ngãi 5 5 Đạt
352 19031353 Dương Văn Vân Nam 06/06/1994 Quảng Bình 5.5 6 Đạt
353 19031354 Trần Hồng Vân Nữ 04/02/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
354 19031355 Tô Thị Phương Vi Nữ 23/06/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
355 19031356 Trần Hoàn Nam 18/10/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
356 19031357 Lê Minh Việt Nam 03/05/1991 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
357 19031358 Lương Thế Vinh Nam 17/09/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
358 19031359 Nguyễn Văn Vinh Nam 21/12/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
359 19031360 Bùi Quang Vinh Nam 11/02/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
360 19031361 Hoàng Kha Nam 24/01/1998 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
361 19031362 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 24/06/1997 Bình Dương 8.5 4 Không đạt
362 19031363 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 18/02/1997 Long An 4.5 1 Không đạt
363 19031364 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
364 19031365 Nguyễn Thúy Vy Nữ 04/12/1997 Tây Ninh Vắng
365 19031366 Lường Thị Xuân Nữ 16/04/1995 Thanh Hóa 5.5 1.5 Không đạt
366 19031367 Đào Thị Xuân Nữ 15/06/1997 Hà Tĩnh 6 4 Không đạt
367 19031368 Phan Thị Hồng Xuyến Nữ 04/12/1997 Kiên Giang 5 6 Đạt
368 19031369 Phó Mỹ Ý Nữ 09/09/1997 An Giang 6.5 6.5 Đạt
369 19031370 Tô Tăng Như Ý Nữ 20/10/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
370 19031371 Võ Thị Ý Nữ 15/09/1997 Bình Định 5.5 5 Đạt
371 19031372 Phạm Thị Ngọc Yên Nữ 24/11/1997 Long An Vắng
372 19031373 H' Yến Nữ 10/12/1997 Đắk Nông 7 4 Không đạt
373 19031374 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 5 Đạt
374 19031375 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 2.5 5 Không đạt
375 19031376 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
Danh sách này có 375 thí sinh.

watch_later
19/05/2019 21:00:00  
visibility
 2699