KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 19030 THI Ngày 18 tháng 05 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19030022 4
2 19030041 4
3 19030060 5
4 19030140 5
5 19030151 4
Danh sách này có 5 thí sinh.

watch_later
27/05/2019 15:00:00  
visibility
 377