KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 19021 THI Ngày 20 tháng 04 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19021002 5
2 19021040 4
3 19021047 3,5
4 19021086 4,5
5 19021119 4,5
6 19021228 4
7 19021396 4
8 19021399 4
9 19021408 3,5
10 19021477 4,5
11 19021485 4
12 19021560 4,5
13 19021631 4
Danh sách này có 13 thí sinh.

watch_later
29/04/2019 15:00:00  
visibility
 466