Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 19021 Ngày 20 tháng 04 năm 2019

Thời gian phúc khảo: 21/04/2019 đến 26/04/2019.

Thời gian trả kết quả: 03/05/2019 - 08:30 AM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 04 năm 2019

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 24/04/2019, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 19021001 Bùi Thị Mỹ An Nữ 18/12/1996 Bình Dương 7.5 6 Đạt
2 19021002 Vũ Thị An Nữ 03/07/1998 Bình Phước 6 5 Đạt
3 19021003 Nguyễn Hoàng Thùy An Nữ 29/12/1998 Bình Dương 7 9 Đạt
4 19021004 Nguyễn Ngọc Minh An Nữ 17/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
5 19021005 Phan Mạnh An Nam 18/07/1997 Quảng Bình 6 6.5 Đạt
6 19021006 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 04/07/1995 Bình Dương 6.5 6 Đạt
7 19021007 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 11/12/1997 Đồng Tháp 8 7 Đạt
8 19021008 Lê Thiện An Nam 01/11/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
9 19021009 Lê Thị Ngọc Ẩn Nữ 03/04/1998 Đồng Nai 6 7.5 Đạt
10 19021010 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 19/05/1997 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
11 19021011 Huỳnh Kim Anh Nữ 02/11/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
12 19021012 Lê Bá Anh Nam 10/07/1996 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
13 19021013 Đào Thị Lan Anh Nữ 17/09/1997 Bình Phước 5 6.5 Đạt
14 19021014 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh Nữ 04/08/1997 Quảng Ngãi 3.5 5 Không đạt
15 19021015 Lê Nguyễn Phương Anh Nữ 03/12/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
16 19021016 Trần Thị Kim Anh Nữ 18/03/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
17 19021017 Đỗ Thị Quế Anh Nữ 02/03/1999 Bình Dương 7 8.5 Đạt
18 19021018 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 06/01/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
19 19021019 Hà Thị Cẩm Anh Nữ 22/06/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
20 19021020 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 22/09/1997 TP. Hồ Chí Minh Vắng
21 19021021 Nguyễn Ngọc Quế Anh Nữ 01/06/1998 Bình Dương 6 3 Không đạt
22 19021022 Lê Thị Vân Anh Nữ 28/10/1997 Thanh Hóa 4.5 5.5 Không đạt
23 19021023 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa 4.5 4 Không đạt
24 19021024 Trịnh Thị Kim Anh Nữ 22/08/1997 Bình Định 6 7 Đạt
25 19021025 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/08/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
26 19021026 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 5.5 3.5 Không đạt
27 19021027 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
28 19021028 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 19/06/1997 Tp.Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
29 19021029 Lê Thị Hồng Ánh Nữ 13/06/1997 Bình Dương Vắng
30 19021030 Nguyễn Thị Ánh Nữ 29/03/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
31 19021031 Đàng Thị Thanh Bạch Nữ 03/01/1996 Ninh Thuận 7.5 6 Đạt
32 19021032 Thái Thị Bích Nữ 15/04/1998 Nghệ An 6.5 8 Đạt
33 19021033 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 25/09/1997 Tây Ninh 7.5 7 Đạt
34 19021034 Nguyễn Thị Kim Bình Nữ 20/02/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
35 19021035 Dương Thị Bình Nữ 27/05/1997 Thái Nguyên 5.5 5 Đạt
36 19021036 Lê Văn Can Nam 31/08/1997 Bình Thuận 5 1.5 Không đạt
37 19021037 Cao Thị Diễm Châu Nữ 24/06/1998 Đồng Nai 7 8 Đạt
38 19021038 Huỳnh Hờ Kim Chi Nữ 16/06/1995 Phú Yên 7.5 8 Đạt
39 19021039 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 09/03/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
40 19021040 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
41 19021041 Lê Minh Chiến Nam 05/01/1997 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
42 19021042 Nguyễn Sỹ Chức Nam 11/03/1996 Lâm Đồng 5.5 5.5 Đạt
43 19021043 Nguyễn Minh Chửng Nam 28/07/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
44 19021044 Phạm Thị Ngọc Chuyên Nữ 19/04/1997 Đắk Lắk 5.5 4 Không đạt
45 19021045 Nguyễn Văn Công Nam 20/08/1995 Thanh Hóa 4 6.5 Không đạt
46 19021046 Nguyễn Thị Cúc Nữ 01/02/1997 Nghệ An 4.5 6 Không đạt
47 19021047 Lê Văn Cường Nam 07/12/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
48 19021048 Nguyễn Quốc Cường Nam 31/12/1997 Bình Dương 5 2 Không đạt
49 19021049 Bùi Minh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
50 19021050 Nguyễn Tấn Cường Nam 15/10/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
51 19021051 Đặng Thị Đan Nữ 04/03/1997 Hà Tĩnh 6.5 5 Đạt
52 19021052 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 19/06/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
53 19021053 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 24/06/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
54 19021054 Trần Phát Đạt Nam 01/09/1998 Đồng Nai 4 2 Không đạt
55 19021055 Lương Quốc Đạt Nam 23/03/1997 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
56 19021056 Nguyễn Thị Tường Di Nữ 14/02/1998 Bến Tre 6 7 Đạt
57 19021057 Mai Thị Cẩm Di Nữ 01/01/1995 Sóc Trăng 7 5 Đạt
58 19021058 Lê Thị Diễm Nữ 17/04/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
59 19021059 Hoàng Thị Diễm Nữ 28/12/1995 Bình Dương 6.5 7 Đạt
60 19021060 Hoàng Thị Điệp Nữ 13/09/1997 Đồng Nai 3.5 0 Không đạt
61 19021061 Hà Thị Diệu Nữ 22/03/1998 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
62 19021062 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
63 19021063 Thái Thị Mỹ Dung Nữ 02/11/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
64 19021064 Vương Trần Kim Dung Nữ 29/03/1997 TP Hồ Chí Minh Vắng
65 19021065 Hoàng Thị Dung Nữ 20/10/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
66 19021066 Trương Thị Phương Dung Nữ 31/01/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
67 19021067 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 12/03/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
68 19021068 Nông Thị Dung Nữ 09/03/1998 Bình Phước 5 6.5 Đạt
69 19021069 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/02/1997 Bình Định 4 Không đạt
70 19021070 Nguyễn Anh Dũng Nam 24/08/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
71 19021071 Lê Thùy Dương Nữ 03/05/1998 Bình Dương 5 7.5 Đạt
72 19021072 Phạm Đại Dương Nam 03/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 10 Đạt
73 19021073 Trương Thị Thùy Dương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
74 19021074 Võ Thành Dương Nam 16/02/1997 Bình Thuận 5.5 5.5 Đạt
75 19021075 Hà Ngọc Dưỡng Nam 26/07/1994 Thanh Hóa 4 5 Không đạt
76 19021076 Nguyễn Khương Duy Nam 03/03/1996 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
77 19021077 Nguyễn Bá Duy Nam 29/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
78 19021078 Ngô Khánh Duy Nam 02/11/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
79 19021079 Huỳnh Thị Thúy Duyên Nữ 20/01/1999 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
80 19021080 Nguyễn Trần Thụy Duyên Nữ 09/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 9 Đạt
81 19021081 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 07/01/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
82 19021082 Trương Mỹ Duyên Nữ 02/04/1996 Phú Yên 6 4 Không đạt
83 19021083 Nguyễn Hồ Hạnh Duyên Nữ 23/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
84 19021084 Ngô Mỹ Duyên Nữ 15/08/1997 Bình Phước 7.5 9.5 Đạt
85 19021085 Bùi Thị Duyên Nữ 27/01/1998 Hải Dương 6.5 6.5 Đạt
86 19021086 Nguyễn An Phương Duyên Nữ 23/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 4.5 Không đạt
87 19021087 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1996 Đắk Lắk 6.5 8 Đạt
88 19021088 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/11/1997 Kon Tum 5 5 Đạt
89 19021089 Ksơr Y Duyn Nam 29/09/1996 Phú Yên 4 3 Không đạt
90 19021090 Nông Thị Hàn Giang Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 4.5 4 Không đạt
91 19021091 Huỳnh Ngọc Cẩm Giang Nữ 01/11/1997 Bình Dương Vắng
92 19021092 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 02/06/1997 Phú Thọ 6.5 6.5 Đạt
93 19021093 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/09/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
94 19021094 Trần Văn Giáp Nam 24/12/1995 Hà Tĩnh 4 3 Không đạt
95 19021095 Nguyễn Văn Giáp Nam 20/04/1994 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
96 19021096 Phạm Ngọc Giàu Nữ 7/2/1998 Tây Ninh 6 4 Không đạt
97 19021097 Nguyễn Mạnh Giàu Nam 21/08/1996 Bình Định 5 4 Không đạt
98 19021098 Nguyễn Thị Nữ 22/02/1998 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
99 19021099 Nguyễn Thị Thu Nữ 24/09/1997 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
100 19021100 Nguyễn Lê Khánh Nữ 25/07/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
101 19021101 Nguyễn Thu Nữ 12/08/1997 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
102 19021102 Trần Thị Thu Nữ 07/09/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
103 19021103 Nguyễn Thị Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 6 5 Đạt
104 19021104 Võ Kim Nữ 30/07/1997 Đồng Nai 6.5 7 Đạt
105 19021105 Hoàng Văn Hải Nam 08/10/1997 Nghệ An 6.5 7 Đạt
106 19021106 Ngô Đăng Hải Nam 17/01/1996 Đắk Lắk 6 6.5 Đạt
107 19021107 Nguyễn Huệ Hoài Hân Nữ 22/08/1997 Bình Thuận 8 8 Đạt
108 19021108 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk 6 9 Đạt
109 19021109 Liêu Đỗ Thanh Hằng Nữ 31/03/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
110 19021110 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 05/03/1997 Long An 6 6 Đạt
111 19021111 Lê Thị Mỹ Hằng Nữ 24/10/1996 Phú Yên 7.5 6 Đạt
112 19021112 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14/07/1996 Bắc Giang 5 5 Đạt
113 19021113 Lý Trịnh Thu Hằng Nữ 28/05/1997 Bình Định 9 6 Đạt
114 19021114 Huỳnh Thị Hằng Nữ 29/05/1998 Đồng Nai 6 5 Đạt
115 19021115 Nguyễn Thu Hằng Nữ 31/08/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
116 19021116 Phạm Thị Kim Hằng Nữ 02/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 8.5 Đạt
117 19021117 Trương Thị Thanh Hằng Nữ 25/02/1997 Long An 7.5 9.5 Đạt
118 19021118 Trần Thị Ngọc Hằng Nữ 17/02/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
119 19021119 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 6.5 4.5 Không đạt
120 19021120 Nguyễn Anh Hào Nam 16/09/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
121 19021121 Bùi Ngọc Hảo Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 5 4 Không đạt
122 19021122 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 5 6 Đạt
123 19021123 Lê Thị Hồng Hảo Nữ 28/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
124 19021124 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 22/12/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
125 19021125 Lâm Thị Kim Hậu Nữ 21/07/1996 Bình Dương 8 6 Đạt
126 19021126 Nguyễn Thị Ngọc Hậu Nữ 11/06/1998 Bình Định 5.5 7.5 Đạt
127 19021127 Huỳnh Trung Hậu Nam 18/05/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
128 19021128 Lê Vũ Ngọc Hậu Nam 01/01/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
129 19021129 Hoàng Thị Thanh Hiền Nữ 01/08/1995 Quảng Bình 4 1.5 Không đạt
130 19021130 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 03/05/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
131 19021131 Hoàng Thị Hiền Nữ 25/12/1998 Gia Lai 6.5 7.5 Đạt
132 19021132 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/01/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
133 19021133 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa 4 5 Không đạt
134 19021134 Nguyễn Hưng Hiệp Nam 02/04/1999 Bình Dương Vắng
135 19021135 Lê Ngọc Hiệp Nam 28/10/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
136 19021136 Phạm Chí Hiếu Nam 01/02/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
137 19021137 Bùi Nguyễn Chí Hiếu Nam 06/08/1996 Đồng Nai 5.5 6 Đạt
138 19021138 Nguyễn Xuân Thanh Hiếu Nam 29/10/1997 Hà Nam 5 6 Đạt
139 19021139 Nguyễn Lê Hiếu Nam 12/01/1998 Ninh Thuận 6.5 6 Đạt
140 19021140 Phan Danh Hiệu Nam 30/05/1995 Lâm Đồng 6 5 Đạt
141 19021141 Lê Thị Năm Hoa Nữ 08/10/1996 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
142 19021142 Đinh Thị Phương Hoa Nữ 15/10/1996 Bình Dương 4 4 Không đạt
143 19021143 Nguyễn Trung Hoà Nam 06/08/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
144 19021144 Hoàng Thị Hòa Nữ 10/01/1997 Nghệ An 4.5 6 Không đạt
145 19021145 Nguyễn Thanh Hòa Nam 01/11/1997 Kon Tum 5.5 7.5 Đạt
146 19021146 Trần Thị Thu Hoài Nữ 08/08/1998 Phú Yên 7 3 Không đạt
147 19021147 Bùi Thị Hoài Nữ 01/01/1998 Đắk Lắk 7 4 Không đạt
148 19021148 Lê Thị Hoài Nữ 11/04/1998 Bình Thuận 6.5 6 Đạt
149 19021149 Lê Thanh Hoài Nam 21/10/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
150 19021150 Châu Thanh Hoài Nam 22/09/1996 Tây Ninh 6 5 Đạt
151 19021151 Hồ Thị Thanh Hoài Nữ 01/12/1997 Gia Lai 7.5 6 Đạt
152 19021152 Nguyễn Thị Hoan Nữ 26/10/1996 Hà Nam 7.5 7.5 Đạt
153 19021153 Nguyễn Thái Học Nam 14/03/1996 Tây Ninh Vắng
154 19021154 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 04/01/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
155 19021155 Lê Thị Mỹ Hồng Nữ 07/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 7.5 Đạt
156 19021156 Rơ Châm H'Pruk Nữ 03/11/1997 Gia Lai 5.5 5.5 Đạt
157 19021157 Đoàn Thị Thanh Huệ Nữ 21/9/1998 Gia Lai 6 6 Đạt
158 19021158 Trần Thị Minh Huệ Nữ 04/12/1997 Hưng Yên 5 6.5 Đạt
159 19021159 Nguyễn Thị Bích Huệ Nữ 10/05/1997 Thanh Hóa 6.5 5 Đạt
160 19021160 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh 6.5 7 Đạt
161 19021161 Lê Văn Hùng Nam 02/07/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
162 19021162 Bùi Ngọc Trần Hùng Nam 19/03/1995 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
163 19021163 Lê Trần Thanh Hưng Nam 18/09/1997 Bình Phước 6 7.5 Đạt
164 19021164 Nguyễn Minh Hưng Nam 20/01/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
165 19021165 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 6 3.5 Không đạt
166 19021166 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai 4.5 5 Không đạt
167 19021167 Huỳnh Mỹ Hương Nữ 16/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
168 19021168 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai Vắng
169 19021169 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/01/1996 Sông Bé 6.5 7.5 Đạt
170 19021170 Văn Trần Mỹ Hương Nữ 18/01/1997 Bình Phước 6 7 Đạt
171 19021171 Đặng Thị Minh Hương Nữ 27/06/1997 Phú Yên 7.5 5 Đạt
172 19021172 Dương Nhật Huy Nam 29/07/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
173 19021173 Lý Gia Huy Nam 17/12/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
174 19021174 Nguyễn Hoàng Huy Nam 21/02/1995 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
175 19021175 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/12/1996 Bình Dương 7.5 7 Đạt
176 19021176 Phạm Thị Lệ Huyền Nữ 12/02/1996 Quảng Ngãi 6.5 6 Đạt
177 19021177 Võ Thị Huyền Nữ 31/10/1988 Bến Tre 4 0 Không đạt
178 19021178 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/05/1998 Nam Định 7 7 Đạt
179 19021179 Hoàng Thị Thanh Thanh Huyền Nữ 08/07/1998 Thanh Hóa 8 9 Đạt
180 19021180 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 26/08/1997 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
181 19021181 Võ Thị Thanh Huyền Nữ 19/07/1998 Bình Dương 6 2 Không đạt
182 19021182 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 29/05/1994 Tp.Hồ Chí Minh 5 6.5 Đạt
183 19021183 Ngô Như Huỳnh Nữ 12/04/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
184 19021184 Nguyễn Huỳnh Nam 03/03/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
185 19021185 Nguyễn Xuân Khải Nam 15/05/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
186 19021186 Nguyễn Hoàng Kim Khánh Nữ 01/02/1997 Bình Dương 5.5 1 Không đạt
187 19021187 Phan Thị Kim Khánh Nữ 07/10/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
188 19021188 Phạm Văn Khánh Nam 20/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
189 19021189 Đặng Vũ Khánh Nam 23/02/1996 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
190 19021190 Trần Ngọc Khoa Nam 22/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
191 19021191 Nguyễn Hoàng Khương Nam 18/04/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
192 19021192 Võ Hiếu Khương Nam 26/01/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
193 19021193 Thái Trung Kiên Nam 14/03/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
194 19021194 Võ Tuấn Kiệt Nam 27/11/1998 Đồng Tháp 6 6 Đạt
195 19021195 Đinh Thị Hoàng Kim Nữ 07/06/1995 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
196 19021196 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
197 19021197 Nguyễn Thành Lâm Nam 04/09/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
198 19021198 Ngô Thanh Lâm Nam 18/06/1994 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
199 19021199 Đặng Thị Tuyết Lan Nữ 15/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
200 19021200 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 04/11/1997 Bình Dương Vắng
201 19021201 Hoàng Thị Lan Nữ 20/08/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
202 19021202 Bế Thị Mỹ Lan Nữ 24/10/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
203 19021203 ĐặngThị Mỹ Lệ Nữ 07/10/1995 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
204 19021204 Vũ Thị Lệ Nữ 12/04/1996 Thanh Hóa 6 6 Đạt
205 19021205 Hoàng Mỹ Phượng Liên Nữ 04/10/1997 Bình Thuận 4 3 Không đạt
206 19021206 Trần Thị Ngọc Liên Nữ 02/08/1998 Phú Yên 8 8.5 Đạt
207 19021207 Trương Thị Trúc Liễu Nữ 01/09/1997 Bình Phước 5 5 Đạt
208 19021208 Mai Diệu Linh Nữ 23/07/1998 Ninh Bình 7.5 7 Đạt
209 19021209 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 22/08/1998 Bình Định 7 5.5 Đạt
210 19021210 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/05/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
211 19021211 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25/01/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
212 19021212 Võ Thị Thuỳ Linh Nữ 22/06/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
213 19021213 Hồ Thị Ngọc Linh Nữ 10/05/1996 Bình Định 8 9 Đạt
214 19021214 Võ Chí Linh Nam 05/10/1996 An Giang 4 3.5 Không đạt
215 19021215 Đặng Nguyễn Ngọc Linh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
216 19021216 Lê Hoài Linh Nữ 15/07/1997 Khánh Hòa 6 6 Đạt
217 19021217 Trương Tuyết Linh Nữ 28/03/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
218 19021218 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 16/02/1998 Bình Định 5 5 Đạt
219 19021219 Ngô Thị Linh Nữ 10/04/1998 Hà Tĩnh 4 2.5 Không đạt
220 19021220 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25/01/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
221 19021221 Lê Thị Hoàng Linh Nữ 25/04/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
222 19021222 Đào Thị Mỹ Linh Nữ 11/06/1997 Hà Nam 5 4 Không đạt
223 19021223 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 21/02/1997 Long An 6.5 4 Không đạt
224 19021224 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 26/07/1996 Long An 6.5 5 Đạt
225 19021225 Huỳnh Thị Hoàng Linh Nữ 06/09/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 7 5 Đạt
226 19021226 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 24/09/1997 Hà Tĩnh 6 3.5 Không đạt
227 19021227 Trịnh Thị Phương Linh Nữ 18/07/1996 Lâm Đồng 4.5 5 Không đạt
228 19021228 Mai Thị Lâm Linh Nữ 10/01/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
229 19021229 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 10/01/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
230 19021230 Ngụy Trúc Linh Nữ 18/06/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
231 19021231 Lê Thị Thùy Linh Nữ 10/10/1997 Thanh Hóa 7 8 Đạt
232 19021232 Đoàn Thị Kim Loan Nữ 16/01/1997 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
233 19021233 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 05/08/1998 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
234 19021234 Mai Thị Thảo Loan Nữ 18/02/1997 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
235 19021235 Nguyễn Trần Phương Loan Nữ 29/03/1998 Bình Phước 6 5 Đạt
236 19021236 Đinh Tấn Lộc Nam 18/10/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
237 19021237 Phạm Đình Lộc Nam 25/09/1997 Đồng Nai 6 6 Đạt
238 19021238 Nguyễn Bảo Long Nam 12/09/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
239 19021239 Nguyễn Hoàng Long Nam 06/10/1996 Bình Dương 5 7.5 Đạt
240 19021240 Trần Thanh Long Nam 12/09/1997 Bình Dương 8.5 6 Đạt
241 19021241 Lâm Thành Long Nam 03/10/1997 Bình Phước 4 3 Không đạt
242 19021242 Đinh Hoàng Long Nam 05/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 4.5 Không đạt
243 19021243 Nguyễn Khắc Thiên Luân Nam 09/05/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
244 19021244 Nguyễn Tấn Luận Nam 15/06/1997 Bình Dương Vắng
245 19021245 Lê Thị Lương Nữ 18/10/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
246 19021246 Nguyễn Thị Hồng Lựu Nữ 04/04/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
247 19021247 Ngô Thị Luyến Nữ 03/01/1997 Quảng Bình 7 6 Đạt
248 19021248 Nguyễn Thị Luyến Nữ 03/06/1997 Quảng Ngãi 5.5 5.5 Đạt
249 19021249 Nguyễn Thị Mỹ Luyến Nữ 12/8/1996 Phú Yên 6.5 5.5 Đạt
250 19021250 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 13/04/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
251 19021251 Hoàng Vũ Thảo Ly Nữ 17/06/1998 Kiên Giang 6 6.5 Đạt
252 19021252 Trần Thị Khánh Ly Nữ 20/10/1998 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
253 19021253 Nguyễn Thị Ly Nữ 25/09/1998 Nghệ An 5.5 6.5 Đạt
254 19021254 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 4.5 6.5 Không đạt
255 19021255 Trần Nhật Mai Nữ 10/05/1998 Quảng Bình 7 6 Đạt
256 19021256 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 12/01/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
257 19021257 Trương Thị Tuyết Mai Nữ 22/03/1996 Quảng Nam 6.5 5 Đạt
258 19021258 Lâm Hà Trúc Mai Nữ 23/12/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
259 19021259 Nguyễn Thị Mai Nữ 04/01/1997 Bình Dương 8 4 Không đạt
260 19021260 Bùi Thị Hiền Mai Nữ 15/11/1997 Đồng Nai 5 5 Đạt
261 19021261 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
262 19021262 Phạm Đức Mạnh Nam 15/08/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
263 19021263 Nguyễn Trà Mi Nữ 24/11/1998 Bình Định 7 6.5 Đạt
264 19021264 Nguyễn Hoàng Minh Nam 20/06/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
265 19021265 Mai Thị Hồng Minh Nữ 27/01/1997 Gia Lai 6 5.5 Đạt
266 19021266 Nguyễn Công Minh Nam 18/11/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
267 19021267 Trương Tiểu My Nữ 18/02/1997 Bình Định 7 3.5 Không đạt
268 19021268 Nguyễn Thị My Nữ 03/03/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
269 19021269 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 11/03/1997 Bình Phước 4 5 Không đạt
270 19021270 Văn Thị Hoàng My Nữ 01/04/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
271 19021271 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 02/09/1997 Hà Tĩnh 7.5 4 Không đạt
272 19021272 Đỗ Hồng Ngọc Mỹ Nữ 03/09/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
273 19021273 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị 5 5 Đạt
274 19021274 Nguyễn Văn Nam Nam 16/10/1997 Quảng Ngãi 4.5 5 Không đạt
275 19021275 Nguyễn Hoàng Nam Nam 06/09/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
276 19021276 Đinh Xuân Nam Nam 11/08/1996 Bình Định 6 5 Đạt
277 19021277 Hồ Trọng Hoài Nam Nam 02/06/1997 Nghệ An 4 6 Không đạt
278 19021278 Mai Thị Nga Nữ 07/08/1997 Cần Thơ 4.5 3 Không đạt
279 19021279 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 2.5 Không đạt
280 19021280 Đỗ Thúy Nga Nữ 27/01/1997 Hà Nam 7.5 7 Đạt
281 19021281 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
282 19021282 Phạm Tuyết Nga Nữ 10/03/1997 Bình Phước 5 4 Không đạt
283 19021283 Hà Thị Nga Nữ 29/05/1997 Đắk Lắk 7 7 Đạt
284 19021284 Phạm Thị Nga Nữ 08/01/1997 Bình Phước 4.5 3 Không đạt
285 19021285 Lê Thị Hằng Nga Nữ 02/12/1997 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
286 19021286 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 25/12/1997 Bình Dương 3.5 5 Không đạt
287 19021287 Lê Thị Nga Nữ 02/06/1997 Đắk Lắk 5.5 6.5 Đạt
288 19021288 Trần Thảo Nga Nữ 24/04/1998 Quảng Trị 8 9 Đạt
289 19021289 Lê Thụy Khánh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
290 19021290 Lê Thị Cẩm Ngân Nữ 26/10/1997 Vĩnh Long 6 5.5 Đạt
291 19021291 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 25/07/1997 Vĩnh Long 5 6 Đạt
292 19021292 Trần Phạm Minh Ngân Nữ 18/07/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
293 19021293 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 17/10/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
294 19021294 Phan Thị Ngân Nữ 04/02/1997 Nghệ An 8 8 Đạt
295 19021295 Nguyễn Đỗ Minh Nghi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
296 19021296 Lương Hữu Nghĩa Nam 03/02/1998 Bình Dương 3.5 2.5 Không đạt
297 19021297 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 29/03/1998 Ninh Bình 6.5 6 Đạt
298 19021298 Lê Thị Ngọc Nữ 15/07/1997 Vĩnh Phúc 7.5 6 Đạt
299 19021299 Phạm Thị Ngọc Nữ 22/05/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
300 19021300 Phạm Thảo Ngọc Nữ 10/06/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
301 19021301 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/01/1997 Quảng Bình 5 5.5 Đạt
302 19021302 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/02/1996 Bình Thuận 7.5 4 Không đạt
303 19021303 Nguyễn Thái Ngọc Nữ 30/11/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
304 19021304 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 04/07/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
305 19021305 Cao Thị Bích Ngọc Nữ 07/01/1996 Quảng Bình 6 5.5 Đạt
306 19021306 Phan Khắc Hưng Nguyên Nam 19/12/1995 Tây Ninh 3.5 4 Không đạt
307 19021307 Lê Trọng Nguyên Nam 09/03/1997 Gia Lai 6.5 6.5 Đạt
308 19021308 Huỳnh Nguyễn Thanh Nguyên Nam 12/08/1997 Bình Dương 6 0.5 Không đạt
309 19021309 Lê Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 25/10/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
310 19021310 Phan Thị Nguyệt Nữ 08/10/1997 Hà Tĩnh 6 6 Đạt
311 19021311 Lê Thị Thanh Nhã Nữ 04/03/1996 Bình Dương 8 6.5 Đạt
312 19021312 Hồ Thị Nhàn Nữ 05/02/1996 Nghệ An 5.5 5.5 Đạt
313 19021313 Lê Khắc Nhân Nam 28/09/1997 Bình Dương Vắng
314 19021314 Phan Thị Trúc Nhân Nữ 24/11/1996 Lâm Đồng 4.5 5 Không đạt
315 19021315 Trần Minh Nhân Nam 14/08/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
316 19021316 Lê Thị Bạch Nhật Nữ 04/11/1996 Đắk Lắk 5 3.5 Không đạt
317 19021317 Trịnh Quang Nhật Nam 29/9/1997 Quảng Bình 7 9.5 Đạt
318 19021318 Chu Quang Nhật Nam 16/10/1997 An Giang 5.5 6 Đạt
319 19021319 Lê Trần Yến Nhi Nữ 14/04/1996 Bình Dương 4 2 Không đạt
320 19021320 Dương Thị Thùy Nhi Nữ 19/01/1997 Bà Rịa -Vũng Tàu 8.5 5 Đạt
321 19021321 Danh Thị Tuyết Nhi Nữ 19/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
322 19021322 Phùng Xuân Nhi Nữ 21/10/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
323 19021323 Nguyễn Lê Tuyết Nhi Nữ 11/02/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
324 19021324 Võ Thị Tố Nhi Nữ 29/09/1994 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
325 19021325 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/04/1998 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
326 19021326 Hoàng Lê Hồng Nhi Nữ 01/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 8 Đạt
327 19021327 Phạm Yến Nhi Nữ 16/01/1997 Đồng Nai 5.5 5 Đạt
328 19021328 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 08/07/1996 Tây Ninh 5.5 7 Đạt
329 19021329 Châu Thị Kim Nho Nữ 16/08/1998 Ninh Thuận 4 4 Không đạt
330 19021330 Bành Ngọc Quỳnh Như Nữ 29/04/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
331 19021331 Dương Nguyễn Ngọc Như Nữ 12/09/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
332 19021332 Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nữ 23/11/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
333 19021333 Nguyễn Thị Tố Như Nữ 09/09/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
334 19021334 Nguyễn Phương Quỳnh Như Nữ 18/10/1998 Bình Dương 5.5 10 Đạt
335 19021335 Lê Thị Thùy Như Nữ 09/09/1997 Long An 5.5 2.5 Không đạt
336 19021336 Trần Thị Quỳnh Như Nữ 03/07/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
337 19021337 Nguyễn Thị Yến Như Nữ 08/10/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
338 19021338 Đặng Thảo Như Nữ 04/07/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
339 19021339 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 24/10/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
340 19021340 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ 17/09/1997 Bình Phước 7.5 5 Đạt
341 19021341 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Định 6.5 3.5 Không đạt
342 19021342 Lê Thị Nhung Nữ 14/09/1996 Lâm Đồng 5 3.5 Không đạt
343 19021343 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Nữ 21/10/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
344 19021344 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 5 Đạt
345 19021345 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 25/06/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
346 19021346 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 02/03/1996 Đồng Nai 6.5 4 Không đạt
347 19021347 Dương Thị Kiều Oanh Nữ 05/07/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
348 19021348 Hà Kiều Oanh Nữ 10/12/1997 Bình Phước 6.5 6.5 Đạt
349 19021349 Phan Sĩ Pen Nam 11/05/1997 Tiền Giang 6.5 4 Không đạt
350 19021350 Lê Thị Châu Pha Nữ 05/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 3.5 5 Không đạt
351 19021351 Lê Thành Phát Nam 15/09/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
352 19021352 Võ Tự Duy Phát Nam 31/08/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
353 19021353 Huỳnh Thanh Phong Nam 01/01/1995 Bình Dương 7 8 Đạt
354 19021354 Lâm Duy Phong Nam 29/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
355 19021355 Phạm Hoàng Phú Nam 10/10/1998 Bình Dương Vắng
356 19021356 Nguyễn Ngọc Thiên Phú Nữ 20/11/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
357 19021357 Nguyễn Trần Nhật Phú Nam 20/01/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
358 19021358 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Nữ 02/05/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
359 19021359 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 12/08/1995 Long An 6.5 5.5 Đạt
360 19021360 Trần Thị Hạnh Phúc Nữ 17/04/1996 Đắk Lắk Vắng
361 19021361 Trần Quang Phước Nam 08/01/1993 Thừa Thiên Huế Vắng
362 19021362 Đoàn Văn Phước Nam 11/12/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
363 19021363 Dương Ngọc Phương Nữ 20/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
364 19021364 Nguyễn Phú Thiên Phương Nữ 09/08/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
365 19021365 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/04/1998 Nghệ An 5.5 7 Đạt
366 19021366 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
367 19021367 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 16/08/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
368 19021368 Trần Thị Kim Phương Nữ 20/01/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
369 19021369 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 17/11/1997 Bình Dương 7 2.5 Không đạt
370 19021370 Võ Thảo Phương Nữ 10/04/1995 Sông Bé Vắng
371 19021371 Đoàn Ngọc Như Phương Nam 21/7/1979 Bình Dương 7 10 Đạt
372 19021372 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 14/09/1996 Sông Bé 4 Không đạt
373 19021373 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 19/07/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
374 19021374 Trương Thị Phượng Nữ 10/01/1997 Quảng Ngãi 5.5 5 Đạt
375 19021375 Trần Văn Quân Nam 03/09/1995 Bình Phước 3.5 Không đạt
376 19021376 Võ Hoàng Quân Nam 04/02/1996 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
377 19021377 Đặng Thanh Quân Nam 06/04/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
378 19021378 Lê Hồng Quân Nam 13/11/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
379 19021379 Nguyễn Tiến Quốc Nam 25/08/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
380 19021380 Lâm Thị Hồng Quyến Nữ 20/02/1997 Trà Vinh 7 6 Đạt
381 19021381 Hồ Như Quỳnh Nữ 04/02/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
382 19021382 Đào Diễm Quỳnh Nữ 17/05/1997 Bình Phước 5.5 4 Không đạt
383 19021383 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 20/03/1997 Bình Thuận 4 4 Không đạt
384 19021384 Trần Bảo Phương Quỳnh Nữ 09/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 6 Đạt
385 19021385 Tô Ngọc Quỳnh Nữ 21/08/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
386 19021386 Văn Thị Như Quỳnh Nữ 18/03/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
387 19021387 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 29/09/1997 Bình Phước 7 6.5 Đạt
388 19021388 Nguyễn Minh Sang Nam 08/01/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
389 19021389 Trần Thị Thu Sang Nữ 14/11/1997 Quảng Nam 6 5 Đạt
390 19021390 Đoàn Thanh Sang Nam 24/12/1997 Bình Dương 3.5 Không đạt
391 19021391 Mạch Thị Cẩm Siêu Nữ 11/04/1997 Tây Ninh 6 5 Đạt
392 19021392 Nguyễn Trường Sơn Nam 30/10/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
393 19021393 Dương Hồng Sơn Nam 24/04/1996 Đắk Lắk 6.5 4 Không đạt
394 19021394 Tăng Thị Thu Sương Nữ 09/08/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
395 19021395 Nguyễn Thị Sương Nữ 01/01/1997 Quảng Ngãi 6 7 Đạt
396 19021396 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 09/05/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
397 19021397 Đỗ Thành Tài Nam 11/12/1999 Bình Dương 7.5 10 Đạt
398 19021398 Nguyễn Anh Tài Nam 31/01/1997 Bình Dương 6 8.5 Đạt
399 19021399 Nguyễn Văn Tài Nam 03/08/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
400 19021400 Tô Nữ Thanh Tâm Nữ 02/01/1997 Gia Lai 6.5 6 Đạt
401 19021401 Nguyễn Thanh Tâm Nam 19/09/1996 Bình Dương 4 4 Không đạt
402 19021402 Trần Thị Minh Tâm Nữ 07/01/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
403 19021403 Đỗ Thị Minh Tâm Nữ 06/08/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
404 19021404 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/06/1998 Đắk Lắk 8 5 Đạt
405 19021405 Phan Văn Tâm Nam 25/06/1996 Quảng Ngãi 5.5 3 Không đạt
406 19021406 Dương Thị Tân Nữ 09/08/1998 Bình Phước 6 4 Không đạt
407 19021407 Nguyễn Thị Kim Tân Nữ 04/04/1996 Đồng Nai 7 5.5 Đạt
408 19021408 Huỳnh Hữu Tấn Nam 17/09/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
409 19021409 Đậu Thị Hồng Thắm Nữ 02/02/1998 Hà Tĩnh 6 7 Đạt
410 19021410 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 12/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
411 19021411 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
412 19021412 Đặng Thị Thắm Nữ 08/02/1997 Bình Định 5.5 5 Đạt
413 19021413 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 12/12/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
414 19021414 Phạm Thị Thang Nữ 10/05/1996 Quảng Ngãi 4 5.5 Không đạt
415 19021415 Võ Thị Yến Thanh Nữ 21/07/1997 Quảng Nam 6 4 Không đạt
416 19021416 Lê Thị Yến Thanh Nữ 19/03/1994 Bình Dương 6 5 Đạt
417 19021417 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 5.5 3.5 Không đạt
418 19021418 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nữ 26/09/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
419 19021419 Hồ Thị Cẩm Thanh Nữ 14/9/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
420 19021420 Lê Đào Thiên Thanh Nữ 14/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
421 19021421 Bùi Hoàng Thành Nam 14/11/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
422 19021422 Nguyễn Minh Thành Nam 08/10/1996 Bình Phước 6 6.5 Đạt
423 19021423 Nguyễn Thị Thảnh Nữ 16/12/1998 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
424 19021424 La Văn Thào Nam 04/02/1996 Cao Bằng 4.5 2.5 Không đạt
425 19021425 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 26/09/1996 Sông Bé 6 5 Đạt
426 19021426 Phạm Võ Kim Thảo Nữ 01/12/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
427 19021427 Trần Thị Thu Thảo Nữ 05/12/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
428 19021428 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 17/12/1997 Gia Lai 8 6 Đạt
429 19021429 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 04/12/1997 Đồng Nai 6 5.5 Đạt
430 19021430 Phan Thanh Thảo Nữ 05/06/1997 Bình Dương 5 2 Không đạt
431 19021431 Bùi Ngọc Phương Thảo Nữ 29/04/1997 Tây Ninh 7 6.5 Đạt
432 19021432 Đoàn Thị Thảo Nữ 17/03/1997 Lâm Đồng 8 5.5 Đạt
433 19021433 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07/07/1999 Quảng Trị 6 9 Đạt
434 19021434 Hoàng Thị Thạch Thảo Nữ 24/01/1997 Đồng Nai 3 2 Không đạt
435 19021435 Ngô Mai Phương Thảo Nữ 11/11/1997 Bình Dương 7 2 Không đạt
436 19021436 Nguyễn Thị Lan Thảo Nữ 26/06/1997 Đắk Lắk 5 7.5 Đạt
437 19021437 Ung Thị Kiều Thảo Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
438 19021438 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 05/11/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
439 19021439 Lê Thị Hoàng Thảo Nữ 31/10/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
440 19021440 Hồ Minh Thảo Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 6 2.5 Không đạt
441 19021441 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 03/01/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
442 19021442 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/1997 Vũng Tàu 7.5 4 Không đạt
443 19021443 Lê Thị Thảo Nữ 02/09/1996 Thanh Hóa 7 9 Đạt
444 19021444 Lê Huỳnh Phương Thảo Nữ 24/10/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
445 19021445 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
446 19021446 Nguyễn Thị Thêm Nữ 06/09/1992 Sông Bé Vắng
447 19021447 Lê Thị Út Thêm Nữ 22/09/1997 Bình Định 6.5 5.5 Đạt
448 19021448 Phạm Lê Kim Thi Nữ 28/01/1997 Tây Ninh Vắng
449 19021449 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 4.5 2 Không đạt
450 19021450 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
451 19021451 Phạm Hoàng Thiện Nam 12/11/1997 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
452 19021452 Hồ Duy Thịnh Nam 20/02/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
453 19021453 Trần Tấn Thịnh Nam 12/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 8.5 Đạt
454 19021454 Cù Thị Kim Thoa Nữ 22/06/1997 Bến Tre 5.5 5 Đạt
455 19021455 Nguyễn Anh Thoa Nữ 12/01/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
456 19021456 Phạm Thị Thơm Nữ 03/08/1995 Hải Phòng 5.5 3.5 Không đạt
457 19021457 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An 5.5 2 Không đạt
458 19021458 Nguyễn Minh Thống Nam 23/10/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
459 19021459 Hiên Minh Thống Nam 16/01/1997 Quảng Nam 7 5.5 Đạt
460 19021460 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 01/09/1998 Bến Tre 7 6.5 Đạt
461 19021461 Mai Đoàn Cẩm Thu Nữ 23/06/1997 Bình Dương Vắng
462 19021462 Thái Ngọc Thu Nữ 07/02/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
463 19021463 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/02/1997 Bình Thuận 6 5 Đạt
464 19021464 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 07/08/1996 Đắk Lắk 5 2.5 Không đạt
465 19021465 Nguyễn Tứ Thủ Nam 18/12/1996 Bình Dương 7.5 5 Đạt
466 19021466 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 10/06/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
467 19021467 Hồ Thị Thanh Thư Nữ 04/05/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
468 19021468 Nguyễn Anh Thư Nữ 30/09/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
469 19021469 Trần Phạm Bích Thuận Nữ 12/08/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
470 19021470 Phạm Thế Thuận Nam 07/01/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
471 19021471 Phan Thị Thuận Nữ 29/08/1997 Hà Tĩnh 5 6 Đạt
472 19021472 Nguyễn Trung Thuật Nam 22/11/1997 Phú Yên 8 3 Không đạt
473 19021473 Trần Phạm Thùy Thương Nữ 22/04/1998 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
474 19021474 Nguyễn Nhữ Thương Thương Nữ 27/07/1998 Bình Phước 7 7 Đạt
475 19021475 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 6 4 Không đạt
476 19021476 Lê Thị Hoài Thương Nữ 06/04/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
477 19021477 Đặng Thị Thương Nữ 23/09/1997 Tuyên Quang 8 4.5 Không đạt
478 19021478 Phan Thị Mỹ Thương Nữ 02/06/1998 Phú Yên 6 3.5 Không đạt
479 19021479 Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 22/11/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
480 19021480 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 16/03/1996 Quảng Ngãi 4.5 3 Không đạt
481 19021481 Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ 11/07/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
482 19021482 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 25/06/1997 Lâm Đồng 6.5 6 Đạt
483 19021483 Vũ Thị Thúy Nữ 04/05/1996 Thái Bình 2.5 3 Không đạt
484 19021484 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1997 Bình Dương 8 3 Không đạt
485 19021485 Lâm Ngọc Thúy Nữ 10/02/1996 Ninh Thuận 7 4 Không đạt
486 19021486 Trần Lê Phương Thùy Nữ 27/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 7 Đạt
487 19021487 La Thị Ngọc Thùy Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 6 2 Không đạt
488 19021488 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 17/11/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
489 19021489 Lê Thị Thủy Nữ 26/08/1997 Thanh Hóa 8 3 Không đạt
490 19021490 Lương Thị Thu Thủy Nữ 15/06/1996 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
491 19021491 Nguyễn Thị Thủy Nữ 07/06/1997 Hà Tĩnh 7 2.5 Không đạt
492 19021492 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 6 3 Không đạt
493 19021493 Phạm Thị Thủy Nữ 06/08/1996 Bình Phước 6 3.5 Không đạt
494 19021494 Hoàng Thị Thanh Thủy Nữ 20/01/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
495 19021495 Dương Ngọc Thủy Nữ 01/12/1998 Bình Dương 5 2 Không đạt
496 19021496 Hồ Thu Thủy Nữ 11/01/1996 Bạc Liêu 7.5 5 Đạt
497 19021497 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 10/06/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
498 19021498 Trương Thị Hồng Thủy Nữ 28/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
499 19021499 Huỳnh Thị Thanh Thủy Nữ 09/05/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
500 19021500 Nguyễn Thị Bích Thuyền Nữ 14/06/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
501 19021501 Võ Hoàng Thy Nữ 08/11/1997 Tp.HCM 5.5 8 Đạt
502 19021502 Phạm Thị Cẩm Thy Nữ 28/06/1997 Tây Ninh Vắng
503 19021503 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/03/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
504 19021504 Tiên Nữ 03/05/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
505 19021505 Cao Trần Mỹ Tiên Nữ 4/1/1998 Tp.HCM 7.5 6 Đạt
506 19021506 Lê Thủy Tiên Nữ 29/06/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
507 19021507 Đặng Hạnh Tiên Nữ 10/2/1998 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
508 19021508 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 01/06/1999 Đồng Tháp 6.5 6.5 Đạt
509 19021509 Hà Thị Thủy Tiên Nữ 20/11/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
510 19021510 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
511 19021511 Trần Ngọc Tiến Nam 09/10/1996 Quảng Ngãi 6 3.5 Không đạt
512 19021512 Vũ Thị Minh Tiến Nữ 18/08/1997 Long An 6 4 Không đạt
513 19021513 Trần Trọng Tín Nam 10/03/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
514 19021514 Trần Văn Toàn Nam 02/06/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
515 19021515 Phan Văn Tới Nam 18/10/1998 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
516 19021516 Trần Thị Trà Nữ 20/06/1996 Nghệ An 6.5 5.5 Đạt
517 19021517 Lý Thị Thanh Trà Nữ 15/01/1997 Bến Tre 3.5 2 Không đạt
518 19021518 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 30/03/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
519 19021519 Vũ Ngọc Thùy Trâm Nữ 22/10/1997 Bình Dương 4.5 1 Không đạt
520 19021520 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 15/09/1995 Bình Dương 4 4 Không đạt
521 19021521 Phạm Thụy Thùy Trâm Nữ 09/03/1995 Bến Tre 6 3 Không đạt
522 19021522 Hà Thị Thanh Trâm Nữ 02/08/1996 Quảng Ngãi 6.5 5.5 Đạt
523 19021523 Nguyễn Ngọc Mai Trâm Nữ 07/08/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
524 19021524 Nguyễn Hồng Trâm Nữ 03/03/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
525 19021525 Nguyễn Thị Trâm Nữ 12/12/1995 Đắk Lắk 4.5 Không đạt
526 19021526 Nguyễn Hoàng Kim Trâm Nữ 06/11/1999 Ninh Thuận 7.5 6.5 Đạt
527 19021527 Hồ Thị Mai Trâm Nữ 24/03/1997 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
528 19021528 Phạm Ngọc Đông Trâm Nữ 07/06/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 7.5 Đạt
529 19021529 Nguyễn Trần Thanh Duy Trâm Nữ 20/07/1997 Đồng Nai 4 Không đạt
530 19021530 Mai Hoàng Huế Trâm Nữ 10/08/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
531 19021531 Đàng Thị Thu Trầm Nữ 05/10/1995 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
532 19021532 Trần Thị Bảo Trân Nữ 02/10/1997 Tây Ninh 3.5 Không đạt
533 19021533 Bùi Thị Quế Trân Nữ 16/11/1999 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
534 19021534 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 25/03/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
535 19021535 Trần Thị Hồng Trang Nữ 03/07/1997 Bình Dương 4 Không đạt
536 19021536 Trần Thị Thùy Trang Nữ 14/03/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
537 19021537 Lưu Huyền Trang Nữ 05/03/1998 Bình Định 7.5 9.5 Đạt
538 19021538 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/06/1997 Bắc Ninh 5.5 7.5 Đạt
539 19021539 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 16/10/1999 Bình Dương 8 8.5 Đạt
540 19021540 Vũ Thị Trang Nữ 13/05/1999 Ninh Bình 7.5 6 Đạt
541 19021541 Nguyễn Thị Trang Nữ 15/09/1997 Thái Nguyên 6.5 5 Đạt
542 19021542 Đoàn Ngọc Minh Trang Nữ 08/11/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
543 19021543 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/05/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
544 19021544 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 03/01/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
545 19021545 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/05/1997 Lâm Đồng 6.5 5 Đạt
546 19021546 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 27/01/1998 Thái Bình 7.5 5 Đạt
547 19021547 Ngô Thị Kim Trang Nữ 09/07/1997 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
548 19021548 Hoàng Thị Hoài Trang Nữ 09/07/1997 Gia Lai 4.5 Không đạt
549 19021549 Trần Thị Mỹ Trang Nữ 14/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
550 19021550 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
551 19021551 Nguyễn Nhựt Trí Nam 18/05/1995 Bình Dương 4.5 Không đạt
552 19021552 Hồ Văn Trí Nam 28/11/1995 Bình Dương Vắng
553 19021553 Hồ Văn Trí Nam 28/11/1995 Bình Dương 7 5 Đạt
554 19021554 Đỗ Tấn Triệu Nam 17/11/2000 Bình Dương 6 4 Không đạt
555 19021555 Trần Ngọc Bảo Trinh Nữ 07/09/1997 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
556 19021556 Nguyễn Thúy Trinh Trinh Nữ 26/09/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
557 19021557 Cái Thị Thảo Trinh Nữ 27/03/1998 Quảng Trị 8 7 Đạt
558 19021558 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 28/04/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
559 19021559 Trịnh Thị Thanh Trinh Nữ 29/11/1996 Bình Dương 6 5.5 Đạt
560 19021560 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 25/06/1995 Bình Định 8 4.5 Không đạt
561 19021561 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 25/09/1997 Bình Định 5.5 3 Không đạt
562 19021562 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 28/03/1998 Quảng Nam 5.5 4 Không đạt
563 19021563 Hoàng Phạm Ngọc Trinh Nữ 29/12/1997 Đà Nẵng 7 5 Đạt
564 19021564 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
565 19021565 Võ Thị Kiều Trinh Nữ 30/01/1997 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
566 19021566 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 04/04/1998 Bình Thuận 6 5 Đạt
567 19021567 Lê Nguyễn Thanh Trúc Nữ 24/12/1996 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
568 19021568 Nguyễn Minh Trung Nam 16/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 3 Không đạt
569 19021569 Phan Nhật Trường Nam 15/09/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
570 19021570 Vũ Tiến Trường Nam 14/08/1997 Bình Thuận 3.5 0 Không đạt
571 19021571 Nguyễn Thị Thanh Truyền Nữ 24/04/1998 Đắk Lắk 7 6 Đạt
572 19021572 Vũ Thị Cẩm Nữ 07/05/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
573 19021573 Nguyễn Thành Nam 01/03/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
574 19021574 Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
575 19021575 Đặng Thị Cẩm Nữ 13/11/1997 Bến Tre 6 5 Đạt
576 19021576 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 5 1 Không đạt
577 19021577 Đàm Duy Nam 02/05/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
578 19021578 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 28/09/1995 Hải Dương 5.5 5 Đạt
579 19021579 Nguyễn Minh Tuấn Nam 25/04/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
580 19021580 Phạm Văn Tuấn Nam 22/10/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
581 19021581 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/02/1996 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
582 19021582 Mai Xuân Tuấn Nam 12/06/1997 Nghệ An 6 5 Đạt
583 19021583 Nguyễn Thị Tươi Nữ 16/03/1997 Nghệ An 6 3 Không đạt
584 19021584 Nguyễn Thị Tươi Nữ 1996 Bình Phước 4 3 Không đạt
585 19021585 Trần Ngọc Thu Tuyền Nữ 16/02/1995 Bình Dương 6 3 Không đạt
586 19021586 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 08/12/1996 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
587 19021587 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 07/10/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
588 19021588 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 09/01/1998 Bình Định 6.5 6 Đạt
589 19021589 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 5.5 5 Đạt
590 19021590 Phạm Thị Mộng Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 7.5 5.5 Đạt
591 19021591 Phạm Thị Ngọc Tuyền Nữ 28/01/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
592 19021592 Nhâm Thị Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Đắk Lắk 7.5 6.5 Đạt
593 19021593 Nguyễn Thị Ngọc Tỷ Nữ 13/09/1996 Bến Tre 5.5 4 Không đạt
594 19021594 Nguyễn Thanh Tỷ Nữ 24/10/1997 Bình Dương 6 1 Không đạt
595 19021595 Phạm Thị Lệ Út Nữ 15/11/1997 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
596 19021596 Nguyễn Thị Út Nữ 13/10/1999 Bình Dương 6 8.5 Đạt
597 19021597 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 22/09/1998 Phú Yên 4 Không đạt
598 19021598 Dương Thị Thúy Uyên Nữ 15/04/1998 Bình Phước 8 6.5 Đạt
599 19021599 Lê Ngọc Thu Uyên Nữ 01/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
600 19021600 Phan Bích Vân Nữ 05/10/1996 Long An 5 5.5 Đạt
601 19021601 Trần Hồng Vân Nữ 04/02/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
602 19021602 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 17/02/1995 Bình Phước Vắng
603 19021603 Hoàng Thị Cẩm Vân Nữ 05/02/1995 Bình Thuận 7 6 Đạt
604 19021604 Lê Minh Việt Nam 03/05/1991 Sông Bé 6 3.5 Không đạt
605 19021605 Nguyễn Quốc Việt Nam 16/02/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
606 19021606 Bùi Đức Vinh Nữ 22/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
607 19021607 Bùi Quang Vinh Nam 11/02/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
608 19021608 Nguyễn Phương Vinh Nam 04/03/1997 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
609 19021609 Nguyễn Văn Vinh Nam 21/12/1995 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
610 19021610 Trương Mạc Nam 02/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
611 19021611 Lê Thị Phượng Vy Nữ 06/03/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
612 19021612 Nguyễn Phương Vy Nữ 09/10/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
613 19021613 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương Vắng
614 19021614 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 06/11/1997 Kiên Giang 7 8.5 Đạt
615 19021615 Phạm Thị Thúy Vy Nữ 22/05/1997 Bình Định 6 5 Đạt
616 19021616 Trương Thị Lan Vy Nữ 05/05/1997 Phú Yên 7 6.5 Đạt
617 19021617 Nguyễn Ngọc Vy Nữ 31/10/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
618 19021618 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 24/06/1997 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
619 19021619 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 17/04/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
620 19021620 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương Vắng
621 19021621 Nguyễn Thúy Vy Nữ 04/12/1997 Tây Ninh 4.5 4 Không đạt
622 19021622 Nguyễn Trường Vỹ Nam 16/04/1996 Quảng Ngãi 7 6.5 Đạt
623 19021623 Trà Thanh Xuân Nữ 17/11/1998 Bình Dương 5.5 1 Không đạt
624 19021624 Huỳnh Thanh Xuân Nữ 22/12/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
625 19021625 Đào Thị Xuân Nữ 15/06/1997 Hà Tĩnh 6 3 Không đạt
626 19021626 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 14/08/1996 Nghệ An 6 7 Đạt
627 19021627 Trần Ong Ái Xuân Nữ 29/05/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
628 19021628 Phan Thị Hồng Xuyến Nữ 04/12/1997 Kiên Giang 5 4 Không đạt
629 19021629 Võ Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
630 19021630 Trần Thụy Như Ý Nữ 24/09/1997 Bình Dương 6.5 1.5 Không đạt
631 19021631 Tô Tăng Như Ý Nữ 20/10/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
632 19021632 Võ Thị Ý Nữ 15/09/1997 Bình Định 4 4 Không đạt
633 19021633 Phạm Thị Ngọc Yên Nữ 24/11/1997 Long An 6.5 6 Đạt
634 19021634 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 27/09/1996 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
635 19021635 Đặng Thị Yến Nữ 24/05/1998 Hà Tĩnh 3.5 4 Không đạt
636 19021636 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
637 19021637 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 31/12/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
638 19021638 Phạm Huỳnh Phi Yến Nữ 23/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 5 Đạt
639 19021639 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
640 19021640 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
641 19021641 Đinh Thị Hồng Yến Nữ 01/05/1997 TP HCM 7.5 6 Đạt
642 19021642 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 04/04/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
643 19021643 Võ Thị Bảo Yến Nữ 13/08/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
Danh sách này có 643 thí sinh.

watch_later
21/04/2019 21:00:00  
visibility
 8244