KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 19011 THI Ngày 19 tháng 01 năm 2019


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 19011078 3,5
2 19011395 4
3 19011401 6
Danh sách này có 3 thí sinh.

watch_later
28/01/2019 15:00:00  
visibility
 419