Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao khóa 18091 Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 02/12/2018 đến 07/12/2018.

Thời gian trả kết quả: 10/12/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 01 tháng 12 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 05/12/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18091001 Hồ Long An Nam 18/9/1989 Bình Dương 6 5 Đạt
2 18091002 Dương Hoàng Anh Nam 25/07/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
3 18091003 An Thị Lan Anh Nữ 07/11/1996 Hải Dương 6 5.5 Đạt
4 18091004 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/12/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
5 18091005 Nguyễn Trang Anh Nữ 14/03/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
6 18091006 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 16/01/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
7 18091007 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 6/10/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
8 18091008 Đặng Trần Nhật Ánh Nữ 02/02/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
9 18091009 Nguyễn Văn Bảo Nam 09/04/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
10 18091010 Từ Gia Bảo Nam 12/03/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
11 18091011 Nguyễn Gia Bảo Nam 31/12/1998 Bến Tre 7 9.5 Đạt
12 18091012 Trần Thái Bảo Nam 25/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
13 18091013 Trần Trí Bảo Nam 09/05/1996 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
14 18091014 Vũ Thanh Bình Nam 21/10/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
15 18091015 Phạm Thị Chanh Nữ 19/08/1997 Thừa Thiên Huế 5.5 6 Đạt
16 18091016 Phan Ngọc Châu Nữ 29/05/1998 TP HCM 6.5 5 Đạt
17 18091017 Trần Thị Diễm Châu Nữ 31/10/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
18 18091018 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 09/03/1997 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
19 18091019 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 05/12/1998 Bình Phước 7 5 Đạt
20 18091020 Nguyễn Thị Kiều Chinh Nữ 25/02/1997 Thanh Hóa 6 5 Đạt
21 18091021 Nguyễn Sỹ Chức Nam 11/03/1996 Lâm Đồng 2.5 5 Không đạt
22 18091022 Đặng Hùng Cường Nam 13/02/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
23 18091023 Trần Như Cường Nam 12/02/1994 Kon Tum 8 6 Đạt
24 18091024 Nguyễn Đức Danh Nam 24/06/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
25 18091025 Trương Thị Đào Nữ 05/08/1995 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
26 18091026 Phạm Quốc Đạt Nam 15/08/1996 Đắk Lắk 5 5 Đạt
27 18091027 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20/11/1995 Sông Bé 6 5.5 Đạt
28 18091028 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/03/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
29 18091029 Phú Thành Đạt Nam 09/07/1997 Ninh Thuận 8 6.5 Đạt
30 18091030 Tô Quốc Đạt Nam 26/10/1996 Gia Lai 5 7 Đạt
31 18091031 Nguyễn Thị Diễm Nữ 13/09/1998 Nam Định 5 4 Không đạt
32 18091032 Đỗ Thúy Diễm Nữ 14/01/1999 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
33 18091033 Trần Ngọc Diễm Nữ 29/08/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
34 18091034 Phạm Thị Diễm Nữ 14/06/1998 Đắk Lắk 7.5 4 Không đạt
35 18091035 Lê Thị Diểm Nữ 19/10/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
36 18091036 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 31/08/1998 Tây Ninh 6.5 5 Đạt
37 18091037 Nguyễn Thị Diệp Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa 6 5 Đạt
38 18091038 Từ Thị Thanh Diệu Nữ 24/02/1996 Bình Định 7.5 4 Không đạt
39 18091039 Nguyễn Thị Kim Diệu Nữ 15/12/1997 Quảng Ngãi 7.5 7 Đạt
40 18091040 Nguyễn Ngọc Định Nam 25/08/1997 Nghệ An 7 5 Đạt
41 18091041 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi Vắng
42 18091042 Lê Giàu Huỳnh Nữ 30/05/1999 Long An 5.5 7 Đạt
43 18091043 Lê Huỳnh Đức Nam 12/09/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
44 18091044 Hồ Hoàng Đức Nam 02/12/1996 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
45 18091045 Đào Thị Kim Dung Nữ 01/02/1998 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
46 18091046 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 12/03/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
47 18091047 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 05/04/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
48 18091048 Lê Thị Hồng Dung Nữ 30/04/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
49 18091049 Lê Thị Ngọc Dung Nữ 10/11/1997 Tp.HCM 7.5 8.5 Đạt
50 18091050 Chiêm Ngọc Dung Nữ 07/08/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
51 18091051 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 16/04/1996 An Giang 6.5 5 Đạt
52 18091052 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 22/10/1997 TP HCM 7.5 9.5 Đạt
53 18091053 Huỳnh Thị Mỹ Dung Nữ 26/11/1998 Bình Thuận 5.5 8 Đạt
54 18091054 Mai Thị Dung Nữ 21/9/1995 Thanh Hóa 4 7 Không đạt
55 18091055 Nguyễn Tấn Dũng Nam 14/02/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
56 18091056 Nguyễn Tấn Dũng Nam 07/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5.5 Đạt
57 18091057 Nguyễn Thị Dương Nữ 10/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
58 18091058 Nguyễn Quốc Dương Nam 20/10/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
59 18091059 Trương Thị Thùy Dương Nữ 27/02/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
60 18091060 Trần Thị Thùy Dương Nữ 06/01/1997 Bến Tre 6 5 Đạt
61 18091061 Nguyễn Phạm Thúy Duy Nữ 12/04/1995 An Giang 6 3 Không đạt
62 18091062 Lê Anh Duy Nam 26/08/1998 Tp.HCM 7 8.5 Đạt
63 18091063 Trần Đức Duy Nam 28/03/1998 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
64 18091064 Phạm Thị Duyên Nữ 28/09/1998 Bình Thuận 5 4 Không đạt
65 18091065 Đoàn Thị Kiều Duyên Nữ 07/05/1995 Quảng Ngãi 8 7 Đạt
66 18091066 Nguyễn Kiều Hồng Duyên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 5.5 7 Đạt
67 18091067 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 20/07/1997 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 0 Không đạt
68 18091068 Huỳnh Ngọc Cẩm Giang Nữ 01/11/1997 Bình Dương Vắng
69 18091069 Võ Thị Vân Nữ 19/09/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
70 18091070 Phan Thu Nữ 03/01/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
71 18091071 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/08/1995 Tp.HCM 8 7.5 Đạt
72 18091072 Nguyễn Ngọc Nữ 12/05/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
73 18091073 Ngô Thị Thu Nữ 22/08/1998 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
74 18091074 Nguyễn Hoàng Thu Nữ 22/08/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
75 18091075 Lê Thu Nữ 30/10/1996 Bình Dương 8 7 Đạt
76 18091076 Đinh Thị Thu Nữ 08/01/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
77 18091077 Đoàn Thị Nữ 13/11/1996 Gia Lai 8 9.5 Đạt
78 18091078 Dương Thị Thu Nữ 30/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
79 18091079 Nguyễn Ngọc Hải Nam 26/03/1995 Bình Định 7.5 6.5 Đạt
80 18091080 Huỳnh Gia Hân Nữ 17/07/1996 Long An 6 5 Đạt
81 18091081 Hồ Thị Hằng Nữ 13/11/1997 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
82 18091082 Trần Thị Thu Hằng Nữ 07/05/1996 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
83 18091083 Ngô Thị Hằng Nữ 22/09/1996 Bình Định 6 7.5 Đạt
84 18091084 Lê Thị Thu Hằng Nữ 23/03/1997 Thanh Hóa 5.5 7.5 Đạt
85 18091085 Lê Ngọc Kim Hằng Nữ 16/06/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
86 18091086 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/08/1999 Bình Định 5 5 Đạt
87 18091087 Đặng Thị Song Hạnh Nữ 20/02/1998 Hà Tĩnh 6 5.5 Đạt
88 18091088 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 28/05/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
89 18091089 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 22/12/1997 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
90 18091090 Nguyễn Nhân Hậu Nam 06/10/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
91 18091091 Trần Thị Kim Hiền Nữ 16/10/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
92 18091092 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/09/1998 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
93 18091093 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/08/1997 Hà Tĩnh 7.5 4.5 Không đạt
94 18091094 Nguyễn Thị Bích Hiền Nữ 05/05/1997 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
95 18091095 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 19/06/1996 Đắk Lắk 5 3.5 Không đạt
96 18091096 Hoàng Thị Thanh Hiền Nữ 01/08/1995 Quảng Bình 4.5 2 Không đạt
97 18091097 La Tấn Hiển Nam 06/03/1993 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
98 18091098 Nguyễn Văn Hiếu Nam 08/03/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
99 18091099 Trương Ngọc Minh Hiếu Nữ 17/05/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
100 18091100 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 26/12/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
101 18091101 Bùi Mai Hoa Nữ 10/11/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
102 18091102 Đinh Thị Phương Hoa Nữ 15/10/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
103 18091103 Bùi Thị Hoa Nữ 22/03/1998 Kiên Giang 6 5.5 Đạt
104 18091104 Võ Thị Kim Hoa Nữ 24/09/1993 Sông Bé 7.5 5.5 Đạt
105 18091105 Lê Nguyễn Khải Hoàn Nam 25/01/1998 Bình Phước 4.5 3.5 Không đạt
106 18091106 Trần Huệ Huân Nữ 06/10/1997 TP HCM 6.5 6.5 Đạt
107 18091107 Lý Ái Huê Nữ 21/06/1997 TP HCM 6.5 6 Đạt
108 18091108 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 12/11/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
109 18091109 Phạm Hồng Hương Nữ 02/06/1996 Phú Yên 5 5 Đạt
110 18091110 Vũ Thị Hương Nữ 10/04/1997 Thanh Hóa 6.5 7 Đạt
111 18091111 Ngô Thị Ngọc Hương Nữ 24/08/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
112 18091112 Phạm Thị Mỹ Hương Nữ 10/02/1997 Đắk Lắk 8.5 5 Đạt
113 18091113 Nguyễn Thu Hương Nữ 24/10/1999 Bắc Ninh 6 2.5 Không đạt
114 18091114 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 11/03/1998 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
115 18091115 Nguyễn Thanh Hương Nữ 10/05/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
116 18091116 Vũ Thị Ngọc Hương Nữ 12/07/1998 Bình Phước 5 2.5 Không đạt
117 18091117 Nguyễn Văn Huy Nam 12/01/1996 Phú Yên 5.5 5.5 Đạt
118 18091118 Văn Hoàng Huy Nam 25/12/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
119 18091119 Trần Quốc Huy Nam 14/10/1995 Bình Dương Vắng
120 18091120 Lê Thị Huyền Nữ 10/04/1997 Thừa Thiên Huế 6 5 Đạt
121 18091121 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 05/10/1998 Hà Tĩnh 5.5 4 Không đạt
122 18091122 Châu Thị Trúc Huỳnh Nữ 28/04/1997 Đồng Tháp 6.5 5.5 Đạt
123 18091123 Trương Vĩnh Kha Nam 04/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 4 Không đạt
124 18091124 Trần Duy Khá Nam 12/08/1996 Hà Tây 6.5 5 Đạt
125 18091125 Thái Minh Khải Nam 26/08/1997 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 6 Không đạt
126 18091126 Trần Thiện Khiêm Nam 26/06/1997 Bình Dương 3.5 3 Không đạt
127 18091127 Trần Thị Hồng Khương Nữ 23/02/1997 Bình Dương Vắng
128 18091128 Nguyễn Thanh Kiên Nam 07/03/1990 Bến Tre 6 5 Đạt
129 18091129 Phạm Thị Phương Kiều Nữ 20/02/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
130 18091130 Cao Trần Hồng Kim Nữ 04/04/1997 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
131 18091131 Nguyễn Thị Lam Nữ 14/04/1997 Nghệ An 7.5 7 Đạt
132 18091132 Trương Chí Lâm Nam 19/1/1998 Bình Dương 6 8.5 Đạt
133 18091133 Ngô Ngọc Lâm Nam 19/05/1998 Quảng Trị 7 7 Đạt
134 18091134 Hoàng Thị Lan Nữ 20/08/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
135 18091135 Lăng Thạch Lan Nữ 15/01/1998 Lâm Đồng 5 5 Đạt
136 18091136 Lâm Văn Lập Nam 18/06/1997 Nam Định 6.5 3.5 Không đạt
137 18091137 Bùi Nhật Lệ Nữ 02/03/1997 Lâm Đồng 6 4 Không đạt
138 18091138 Nguyễn Thị Hoài Lệ Nữ 10/10/1997 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
139 18091139 Nguyễn Thanh Liêm Nam 31/08/1996 Tây Ninh 7.5 5 Đạt
140 18091140 Trần Thị Kim Liên Nữ 22/03/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
141 18091141 Trần Thị Kim Liên Nữ 26/02/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
142 18091142 Đặng Thị Bé Linh Nữ 03/04/1996 Nghệ An 6.5 5 Đạt
143 18091143 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
144 18091144 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 01/09/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
145 18091145 Nguyễn Phan Hoài Linh Nam 26/11/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
146 18091146 Trịnh Thị Linh Nữ 02/02/1998 Thanh Hóa 6 6.5 Đạt
147 18091147 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 20/12/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
148 18091148 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 26/07/1996 Long An 6 4 Không đạt
149 18091149 Nguyễn Hồng Loan Nữ 05/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 9.5 Đạt
150 18091150 Đặng Phúc Loan Nữ 04/07/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
151 18091151 Trần Thanh Loan Nữ 10/10/1984 Bình Dương Vắng
152 18091152 Phạm Đình Lộc Nam 25/09/1997 Đồng Nai Vắng
153 18091153 Huỳnh Tấn Lộc Nam 09/03/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
154 18091154 Nguyễn Hữu Lộc Nam 25/02/1994 Tây Ninh 5.5 5 Đạt
155 18091155 Nguyễn Tấn Lợi Nam 10/06/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
156 18091156 Hồ Đức Lợi Nam 28/11/1998 Bình Phước 6 5 Đạt
157 18091157 Nguyễn Hữu Luân Nam 11/12/1996 Lâm Đồng 7.5 5 Đạt
158 18091158 Trần Xuân Lưu Nam 28/04/1998 Hà Nam 8 7.5 Đạt
159 18091159 Võ Thị Ly Nữ 28/09/1997 Quảng Ngãi 7.5 5 Đạt
160 18091160 Trần Thị Thùy Mai Nữ 03/01/1995 Quảng Ngãi 4.5 1.5 Không đạt
161 18091161 Đào Thị Trúc Mai Nữ 13/02/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
162 18091162 Trương Thị Hồng Mai Nữ 24/01/1996 Phú Yên 6 4 Không đạt
163 18091163 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 02/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 2.5 Không đạt
164 18091164 Trần Đức Mạnh Nam 11/01/1995 Điện Biên 6 5.5 Đạt
165 18091165 Phan Khả Minh Nữ 25/01/1996 Ninh Thuận 7.5 8 Đạt
166 18091166 Nguyễn Duy Minh Nam 05/11/1996 Sông Bé 6 7 Đạt
167 18091167 Nguyễn Hoàng Minh Nam 23/09/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
168 18091168 Nguyễn Công Minh Nam 18/11/1997 Bình Dương Vắng
169 18091169 Phạm Thị Mừng Nữ 22/10/1998 Bình Dương 3.5 2 Không đạt
170 18091170 Đỗ Thị Hoài My Nữ 22/03/1997 Khánh Hòa 6 7 Đạt
171 18091171 Nguyễn Thị My Nữ 03/03/1997 Đắk Lắk 5.5 3 Không đạt
172 18091172 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 22/09/1994 Bình Phước 3.5 0 Không đạt
173 18091173 Lê Thị Thái Mỹ Nữ 18/06/1995 Bình Định 4.5 2.5 Không đạt
174 18091174 Huỳnh Thị Kim Na Nữ 23/12/1997 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
175 18091175 Nguyễn Thị Na Na Nữ 24/04/1998 Bình Định 5 5.5 Đạt
176 18091176 Đoàn Vương Nam Nam 16/10/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
177 18091177 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/10/1996 Hà Tĩnh 7.5 8.5 Đạt
178 18091178 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/06/1997 Thanh Hóa 5 6 Đạt
179 18091179 Đỗ Huỳnh Nga Nữ 13/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 2.5 Không đạt
180 18091180 Trần Thị Ngân Nữ 22/06/1997 Đắk Lắk 5 7.5 Đạt
181 18091181 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước 5.5 3 Không đạt
182 18091182 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 30/09/1997 Ninh Thuận 7.5 9 Đạt
183 18091183 Giang Bảo Ngân Nữ 21/03/1998 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
184 18091184 Phạm Kim Ngân Nữ 10/04/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
185 18091185 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 24/03/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
186 18091186 Trương Minh Phương Nghi Nữ 29/06/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
187 18091187 Phan Thị Như Ngọc Nữ 12/03/1996 Quảng Bình 7 6 Đạt
188 18091188 Nguyễn Xuân Ngọc Nam 05/02/1999 Đắk Lắk 6 6 Đạt
189 18091189 Nguyễn Thái Ngọc Nữ 30/11/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
190 18091190 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 05/01/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
191 18091191 Lê Thị Phú Ngọc Nữ 16/09/1997 Quảng Ngãi 4 2 Không đạt
192 18091192 Trần Anh Hoàng Ngọc Nữ 22/12/1997 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
193 18091193 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/01/1997 Tây Ninh 5.5 2.5 Không đạt
194 18091194 Nguyễn Thị Ái Nguyên Nữ 04/01/1997 Bình Định 5 5 Đạt
195 18091195 Lê Thị Mỹ Nguyên Nữ 10/03/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
196 18091196 Trần Thị Kim Nguyên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
197 18091197 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ 18/09/1998 Đắk Lắk 6.5 5 Đạt
198 18091198 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 06/09/1996 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
199 18091199 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 30/04/1996 Đắk Lắk 7.5 5 Đạt
200 18091200 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 21/10/1997 Thanh Hóa Vắng
201 18091201 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 24/07/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
202 18091202 Mai Thành Nhân Nam 25/05/1996 TP HCM 7 7 Đạt
203 18091203 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
204 18091204 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 01/11/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
205 18091205 Lê Hoàng Tuyết Nhi Nữ 11/01/1998 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
206 18091206 Phan Hoài Mỹ Nhi Nữ 17/10/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
207 18091207 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 23/07/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
208 18091208 Trương Thị Yến Nhi Nữ 18/04/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
209 18091209 Tô Hồng Nhị Nam 27/05/1998 Bình Định 6.5 9.5 Đạt
210 18091210 Huỳnh Như Nữ 09/11/1996 Bình Dương 6.5 6 Đạt
211 18091211 Bùi Thị Quỳnh Như Nữ 01/11/1998 Bình Phước 7 5.5 Đạt
212 18091212 Đặng Quỳnh Như Nữ 27/07/1998 Bình Thuận 7 6.5 Đạt
213 18091213 Dương Quỳnh Như Nữ 19/11/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
214 18091214 Bùi Thị Tú Như Nữ 04/11/1997 Bình Dương 4 5 Không đạt
215 18091215 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 21/07/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
216 18091216 Trương Thị Hoài Nhung Nữ 10/05/1997 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
217 18091217 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 17/09/1998 Kiên Giang 7 9 Đạt
218 18091218 Trịnh Thị Hồng Nhung Nữ 05/06/1998 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
219 18091219 Lữ Thái Nhựt Nam 04/01/1998 Đồng Tháp 6 3.5 Không đạt
220 18091220 Võ Kim Nhụy Nữ 19/2/1998 Kiên Giang 6 7 Đạt
221 18091221 Lê Khắc Ninh Nam 12/04/1996 Thanh Hóa 8 6.5 Đạt
222 18091222 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 25/06/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
223 18091223 Châu Ngọc Kiều Oanh Nữ 10/02/1998 Bình Định 5.5 6 Đạt
224 18091224 Thạch Thị Kim Oanh Nữ 15/09/1995 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
225 18091225 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/09/1997 Thừa Thiên Huế 6.5 4 Không đạt
226 18091226 Lê Thị Châu Pha Nữ 05/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 2.5 Không đạt
227 18091227 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 12/11/1996 Phú Yên 6.5 4 Không đạt
228 18091228 Lê Xuân Phát Nam 23/04/1997 Bình Dương 7.5 8 Đạt
229 18091229 Nguyễn Trần Nhật Phú Nam 20/01/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
230 18091230 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 24/08/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
231 18091231 Chu Văn Phúc Nam 13/07/1996 Nghệ An Vắng
232 18091232 Phạm Thị Ngọc Phụng Nữ 16/10/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
233 18091233 Lê Trà Hồng Phước Nam 26/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 4 Không đạt
234 18091234 Nguyễn Thị Phước Nữ 20/02/1997 Bình Thuận 6.5 6 Đạt
235 18091235 Trượng Thị Ái Phương Nữ 02/02/1997 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
236 18091236 Trần Thị Minh Phương Nữ 28/06/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
237 18091237 Bùi Thị Phương Nữ 12/01/1997 Long An 6 8.5 Đạt
238 18091238 Đoàn Ngọc Bình Phương Nam 07/04/1997 Bình Phước 6 10 Đạt
239 18091239 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 10/02/1997 Bình Dương 5 8 Đạt
240 18091240 Sầm Thị Minh Phượng Nữ 13/10/1998 Bình Phước 7.5 7 Đạt
241 18091241 Vũ Thị Thúy Phượng Nữ 24/08/1998 Đồng Nai 6.5 9 Đạt
242 18091242 Phan Thị Hoa Phượng Nữ 30/06/1997 Hà Tĩnh 7 5.5 Đạt
243 18091243 Trương Thị Phượng Nữ 10/01/1997 Quảng Ngãi 5.5 3.5 Không đạt
244 18091244 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 14/09/1996 Sông Bé 5 4 Không đạt
245 18091245 Nguyễn Văn Quân Nam 16/04/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
246 18091246 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận 5.5 8 Đạt
247 18091247 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/10/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
248 18091248 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/1997 Bến Tre 4.5 8.5 Không đạt
249 18091249 Nguyễn Huỳnh Ngọc Sang Nam 03/07/1996 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
250 18091250 Mạch Thị Cẩm Siêu Nữ 11/04/1997 Tây Ninh 4.5 4 Không đạt
251 18091251 Ksor H' Sin Nữ 16/12/1995 Gia Lai 7.5 9 Đạt
252 18091252 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 16/04/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
253 18091253 Nguyễn Thanh Sơn Nam 05/12/1996 Bình Dương 5 6 Đạt
254 18091254 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 08/04/1997 Sóc Trăng 7.5 6 Đạt
255 18091255 Bùi Thị Diễm Sương Nữ 10/12/1997 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
256 18091256 Nguyễn Bá Tài Nam 07/08/1997 Hà Nam 6.5 8.5 Đạt
257 18091257 Phùng Thiên Tài Nam 13/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
258 18091258 Nguyễn Văn Tài Nam 24/05/1997 Thanh Hóa 6.5 7 Đạt
259 18091259 Phan Văn Tâm Nam 25/06/1996 Quảng Ngãi 5.5 3.5 Không đạt
260 18091260 Lê Ngọc Thanh Tâm Nữ 16/10/1997 TP HCM 6 6.5 Đạt
261 18091261 Bùi Thị Hồng Tâm Nữ 11/03/1996 Quảng Ngãi 4.5 4 Không đạt
262 18091262 Huỳnh Thị Ngọc Thắm Nữ 16/08/1998 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
263 18091263 Hà Phúc Hoài Thắm Nữ 29/11/1998 Tp.HCM 8 9 Đạt
264 18091264 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/03/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
265 18091265 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 12/12/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
266 18091266 Hồ Đắc Thắng Nam 24/02/1996 Thừa Thiên Huế 6 2.5 Không đạt
267 18091267 Bùi Thị Thanh Nữ 20/06/1998 Nghệ An 7.5 9.5 Đạt
268 18091268 Đỗ Huỳnh Phương Thanh Nữ 05/02/1997 Bình Dương 6 4 Không đạt
269 18091269 Hồ Thị Kim Thanh Nữ 29/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
270 18091270 La Văn Thào Nam 04/02/1996 Cao Bằng 4.5 0.5 Không đạt
271 18091271 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/06/1998 Thanh Hóa 5 5.5 Đạt
272 18091272 Nguyễn Thị Thảo Nữ 15/01/1997 Hưng Yên 6 7.5 Đạt
273 18091273 Lê Thị Thu Thảo Nữ 20/03/1998 Đồng Tháp 5 5 Đạt
274 18091274 Trịnh Ngọc Hồng Thảo Nữ 16/10/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
275 18091275 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 13/09/1997 Bình Dương 9 9.5 Đạt
276 18091276 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 04/12/1997 Đồng Nai 4.5 5.5 Không đạt
277 18091277 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 06/06/1997 Bình Định 6 9.5 Đạt
278 18091278 Hà Như Thảo Nữ 04/08/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
279 18091279 Lê Thị Thi Nữ 28/02/1998 Quảng Ngãi 7 9 Đạt
280 18091280 Nguyễn Anh Thơ Nữ 16/12/1997 Đắk Lắk 6 5 Đạt
281 18091281 Lê Thị Kim Thoa Nữ 02/02/1997 Gia Lai 5 4 Không đạt
282 18091282 Trần Huyền Thoại Nữ 06/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
283 18091283 Nại Nữ Kim Thoại Nữ 10/06/1996 Ninh Thuận 6.5 5 Đạt
284 18091284 Vũ Thị Thu Nữ 14/09/1997 Thanh Hóa 7.5 9 Đạt
285 18091285 Nguyễn Lê Hoài Thu Nữ 20/10/1997 Bình Dương 4 0 Không đạt
286 18091286 Lê Thị Thu Nữ 27/06/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
287 18091287 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 19/12/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
288 18091288 Võ Đăng Anh Thư Nữ 21/04/1996 Ninh Thuận 5.5 4 Không đạt
289 18091289 Đào Thị Thương Nữ 12/10/1998 Nam Định 6.5 3.5 Không đạt
290 18091290 Trần Thị Hoài Thương Nữ 20/05/1998 Đắk Nông 6 5.5 Đạt
291 18091291 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 10/06/1997 Bình Phước 6 6.5 Đạt
292 18091292 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 03/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
293 18091293 Vi Bích Thúy Nữ 05/01/1999 Đắk Lắk 6.5 3.5 Không đạt
294 18091294 Lê Thị Thu Thúy Nữ 07/01/1998 Quảng Ngãi 7 7 Đạt
295 18091295 Đặng Thị Kim Thùy Nữ 12/04/1997 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
296 18091296 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 22/09/1996 Bình Phước 8 3.5 Không đạt
297 18091297 Phan Thị Thu Thủy Nữ 25/09/1997 Bình Thuận 7.5 5 Đạt
298 18091298 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ 11/06/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
299 18091299 Võ Lê Thanh Thủy Nữ 02/05/1997 Lâm Đồng 8 8.5 Đạt
300 18091300 Hạ Thị Thanh Thủy Nữ 28/04/1998 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
301 18091301 Lương Thị Thu Thủy Nữ 15/06/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
302 18091302 Trần Thị Thủy Nữ 30/09/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
303 18091303 Hoàng Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/10/1998 Đắk Lắk 4.5 5.5 Không đạt
304 18091304 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 19/01/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
305 18091305 Trần Minh Thy Nữ 16/04/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
306 18091306 Nguyễn Hoàng Mai Thy Nữ 17/11/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
307 18091307 Thái Lê Mộng Tiên Nữ 10/03/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
308 18091308 Mai Thủy Tiên Nữ 07/12/1995 Bình Dương 8 8 Đạt
309 18091309 Đỗ Ngọc Tiên Nam 27/06/1996 Phú Yên 6.5 5.5 Đạt
310 18091310 Trần Thị Tiên Nữ 03/02/1997 Quảng Bình 6 6.5 Đạt
311 18091311 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 07/11/1996 Quảng Trị 7.5 4 Không đạt
312 18091312 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 04/05/1997 Đồng Nai 6.5 4 Không đạt
313 18091313 Vũ Thị Minh Tiến Nữ 18/08/1997 Long An 5.5 3.5 Không đạt
314 18091314 Nguyễn Xuân Tiến Nam 12/02/1998 Đắk Lắk 5.5 3 Không đạt
315 18091315 Lê Nhật Tiến Nam 07/01/1996 Bình Dương 6.5 8 Đạt
316 18091316 Phan Thị Minh Tiến Nữ 27/10/1997 Bình Dương 7.5 2 Không đạt
317 18091317 Nguyễn Trung Tín Nam 24/03/1995 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
318 18091318 Nguyễn Văn Tình Nam 11/12/1995 Bình Dương Vắng
319 18091319 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 03/08/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
320 18091320 Nguyễn Huỳnh Trâm Nữ 15/09/1995 Bình Dương 4 1 Không đạt
321 18091321 Võ Ngọc Bảo Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
322 18091322 Võ Ngọc Minh Trân Nữ 07/12/1996 Bình Dương 7 7 Đạt
323 18091323 Nguyễn Thị Tố Trân Nữ 29/07/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
324 18091324 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/05/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
325 18091325 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 20/08/1998 Tây Ninh 8.5 9 Đạt
326 18091326 Vương Linh Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương Vắng
327 18091327 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/08/1997 Quảng Ngãi 6.5 8.5 Đạt
328 18091328 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/10/1998 Thái Nguyên 5.5 3 Không đạt
329 18091329 Hoàng Thị Trang Nữ 18/04/1997 Gia Lai 8 7.5 Đạt
330 18091330 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 06/02/1998 Gia Lai 7 4 Không đạt
331 18091331 Trần Đào Mai Trang Nữ 18/02/1996 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
332 18091332 Đoàn Ngọc Minh Trang Nữ 08/11/1997 Bình Dương 4 4 Không đạt
333 18091333 Lê Thị Huyền Trang Nữ 16/09/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
334 18091334 Phan Minh Trí Nam 24/09/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
335 18091335 Nguyễn Bảo Trí Nam 02/11/1996 Bình Dương 6.5 9 Đạt
336 18091336 Nguyễn Nhựt Trí Nam 18/05/1995 Bình Dương Vắng
337 18091337 Ngô Dâng Triều Nam 21/12/1995 Quảng Trị 5 0.5 Không đạt
338 18091338 Hoàng Phạm Ngọc Trinh Nữ 29/12/1997 Đà Nẵng 4.5 3 Không đạt
339 18091339 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 27/11/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
340 18091340 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 20/03/1997 Kiên Giang 7 8 Đạt
341 18091341 Phạm Thị Trinh Trinh Nữ 24/11/1997 Bình Phước 6 7.5 Đạt
342 18091342 Phạm Thị Diễm Trinh Nữ 28/11/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
343 18091343 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 25/09/1997 Bình Định 5 2 Không đạt
344 18091344 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 20/09/1997 Quảng Ngãi 7 7.5 Đạt
345 18091345 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 13/4/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
346 18091346 Đào Thị Thanh Trúc Nữ 22/01/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
347 18091347 Bùi Thị Thanh Trúc Nữ 07/01/1998 Quảng Trị 6 6 Đạt
348 18091348 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 04/04/1998 Bình Thuận 6.5 2.5 Không đạt
349 18091349 Phạm Ngô Thủy Trúc Nữ 01/10/1998 Bình Phước 8 7.5 Đạt
350 18091350 Lưu Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 01/10/1997 Bình Dương 6 7 Đạt
351 18091351 Đỗ Trần Trung Nam 21/09/1997 Bình Phước 7 4 Không đạt
352 18091352 Nguyễn Thanh Trường Nam 12/01/1996 Bình Dương 4 4 Không đạt
353 18091353 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 27/07/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
354 18091354 Trương Thị Hoàng Nữ 04/01/1995 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
355 18091355 Trần Minh Tuấn Nam 28/12/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
356 18091356 Trần Anh Tuấn Nam 15/11/1996 Ninh Thuận 5.5 3.5 Không đạt
357 18091357 Thái Quốc Tuấn Nam 19/09/1995 Bình Dương 7 5 Đạt
358 18091358 Nguyễn Bội Tuyền Nữ 13/02/1997 Bình Dương 6 8 Đạt
359 18091359 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 07/10/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
360 18091360 Đinh Ngọc Bội Tuyền Nữ 11/12/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
361 18091361 Lê Ngọc Phương Tuyền Nữ 23/08/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
362 18091362 Nguyễn Bích Tuyền Nữ 13/09/1998 Cà Mau 8 8.5 Đạt
363 18091363 Trần Thị Xuân Tuyền Nữ 26/03/1998 Ninh Thuận Vắng
364 18091364 Huỳnh Mộng Tuyền Nữ 22/09/1996 Bình Dương 4 0.5 Không đạt
365 18091365 Nguyễn Ngọc Tuyển Nữ 03/02/1997 Tây Ninh 6.5 8.5 Đạt
366 18091366 Đinh Thị Ánh Tuyết Nữ 21/03/1997 Bình Định 7 6 Đạt
367 18091367 Nguyễn Thị Ngọc Tỷ Nữ 13/09/1996 Bến Tre 5 2.5 Không đạt
368 18091368 Vũ Thị Uyên Nữ 16/01/1996 Ninh Bình 4 4 Không đạt
369 18091369 Nguyễn Thị Kiều Uyên Nữ 11/7/1997 Bình Phước 4 3 Không đạt
370 18091370 Tống Phương Uyên Nữ 20/07/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
371 18091371 Phạm Thị Thùy Vân Nữ 22/11/1997 Bình Phước 7 3 Không đạt
372 18091372 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 25/12/1997 Bình Dương 6.5 9 Đạt
373 18091373 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 15/06/1997 Tây Ninh 4 5.5 Không đạt
374 18091374 Dương Tường Vi Nữ 28/08/1997 An Giang 7 3.5 Không đạt
375 18091375 Nguyễn Quốc Việt Nam 13/01/1995 Quảng Bình 3.5 Không đạt
376 18091376 Bùi Quốc Việt Nam 26/04/1997 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
377 18091377 Nguyễn Xuân Vinh Nam 19/08/1996 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
378 18091378 Trần Thị Thảo Vy Nữ 25/10/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
379 18091379 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 19/03/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
380 18091380 Hoàng Văn Xin Nam 10/06/1996 Hà Tĩnh 6.5 8 Đạt
381 18091381 Bùi Thị Ngọc Xuân Nữ 08/07/1998 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
382 18091382 Đào Thị Xuân Nữ 15/06/1997 Hà Tĩnh 7 2.5 Không đạt
383 18091383 Hoàng Trần Thiên Ý Nữ 11/12/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
384 18091384 Ngô Hiệp Ý Nam 19/09/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
385 18091385 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 25/08/1998 Thái Bình 7.5 9 Đạt
386 18091386 Giang Hải Yến Nữ 24/10/1998 Đồng Nai 6.5 5.5 Đạt
387 18091387 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 30/10/1998 Đắk Lắk 6 9.5 Đạt
388 18091388 Đặng Thị Vũ Yến Nữ 06/10/1996 Đắk Lắk 7 7 Đạt
389 18091389 Hoàng Yến Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
390 18091390 Bùi Hải Yến Nữ 25/03/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
391 18091391 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
Danh sách này có 391 thí sinh.

watch_later
02/12/2018 21:00:00  
visibility
 54452