KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18090 THI Ngày 01 tháng 12 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18090057 4,5
2 18090064 5
3 18090071 5
4 18090086 3,5
5 18090097 3,5
6 18090223 4,5
7 18090233 4,5
8 18090290 4
9 18090301 3,5
10 18090339 4,5
11 18090381 4,5
12 18090404 5
13 18090414 4
14 18090434 4,5
15 18090482 4,5
Danh sách này có 15 thí sinh.

watch_later
10/12/2018 15:00:00  
visibility
 440