Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18090 Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 02/12/2018 đến 07/12/2018.

Thời gian trả kết quả: 10/12/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 01 tháng 12 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 05/12/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18090001 Nguyễn Thụy Thúy Ái Nữ 02/07/1998 Tiền Giang 5.5 5.5 Đạt
2 18090002 Nguyễn Hoàng Thùy An Nữ 29/12/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
3 18090003 Lê Thiện An Nam 01/11/1996 Thanh Hóa 8 7 Đạt
4 18090004 Nguyễn Bình An Nam 10/03/1998 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
5 18090005 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 04/07/1995 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
6 18090006 Tôn Thị Hoài An Nữ 07/09/1994 Bình Dương 6 3 Không đạt
7 18090007 Nguyễn Văn Ấn Nam 01/06/1996 Đồng Nai 6 4 Không đạt
8 18090008 Lê Thị Ngọc Ẩn Nữ 03/04/1998 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
9 18090009 Vũ Thị Hoàng Anh Nữ 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 3 Không đạt
10 18090010 Lê Thị Vân Anh Nữ 28/10/1997 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đạt
11 18090011 Liên Thị Lan Anh Nữ 11/07/1996 Đồng Nai 6.5 5 Đạt
12 18090012 Huỳnh Thu Anh Nữ 19/07/1995 Bình Dương 6.5 2 Không đạt
13 18090013 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 24/1/1996 Bình Dương 8 5 Đạt
14 18090014 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/08/1997 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
15 18090015 Đặng Phạm Hữu Anh Nam 2/6/1998 Phú Yên 7 6 Đạt
16 18090016 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh Nữ 04/08/1997 Quảng Ngãi 5.5 6 Đạt
17 18090017 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/08/1998 Long An 6 4.5 Không đạt
18 18090018 Cao Tuấn Anh Nam 24/10/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
19 18090019 Nguyễn Minh Anh Nữ 18/12/1998 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
20 18090020 Đỗ Thị Quế Anh Nữ 02/03/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
21 18090021 Võ Thị Kim Anh Nữ 08/08/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
22 18090022 Trần Thị Lan Anh Nữ 30/06/1998 Nam Định 5 5 Đạt
23 18090023 Nguyễn Đăng Bến Nam 07/02/1997 Nghệ An 7 3.5 Không đạt
24 18090024 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 05/04/1999 Bình Dương 5.5 6 Đạt
25 18090025 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 25/09/1997 Tây Ninh 7 4 Không đạt
26 18090026 Trần Thị Bình Nữ 05/07/1997 Thanh Hóa 5.5 1.5 Không đạt
27 18090027 Nguyễn Thanh Bình Nam 14/04/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
28 18090028 Mai Thị Bình Nữ 02/09/1998 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
29 18090029 Huỳnh Cà Bo Nam 1/1/1989 Cà Mau Vắng
30 18090030 Từ Thị Sơn Ca Nữ 17/05/1997 Bến Tre 6.5 4.5 Không đạt
31 18090031 Lê Văn Can Nam 31/08/1997 Bình Thuận 5.5 5 Đạt
32 18090032 Nguyễn Công Chánh Nam 08/08/1996 Cần Thơ 6.5 3.5 Không đạt
33 18090033 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 09/10/1998 Bình Dương 4 1.5 Không đạt
34 18090034 Nguyễn Khắc Chính Nam 10/4/1985 Phú Thọ Vắng
35 18090035 Bùi Phúc Chưởng Nam 25/12/1985 Hà Nội 5 3 Không đạt
36 18090036 Nguyễn Thị Cúc Nữ 01/02/1997 Nghệ An 7 5 Đạt
37 18090037 Lê Nhật Cường Nam 15/12/1993 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
38 18090038 Nguyễn Mạnh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 5.5 2 Không đạt
39 18090039 Hoàng Văn Cường Nam 25/11/1996 Thanh Hóa 7 2.5 Không đạt
40 18090040 Lê Thạch Đại Nam 29/01/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
41 18090041 Hoàng Thị Hồng Đào Nữ 07/06/1998 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
42 18090042 Nguyễn Thị Tường Di Nữ 14/02/1998 Bến Tre 7 5 Đạt
43 18090043 Ka Diềm Nữ 06/01/1995 Lâm Đồng 4 2 Không đạt
44 18090044 Nguyễn Thị Diễm Nữ 12/04/1999 Bình Phước 6.5 3 Không đạt
45 18090045 Đỗ Ngọc Diễm Nữ 28/10/2000 Bình Dương 6 2 Không đạt
46 18090046 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 21/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
47 18090047 Lê Thị Thu Diễm Nữ 05/02/1998 Bình Dương 8 6.5 Đạt
48 18090048 Lý Thị Ngọc Diễm Nữ 12/10/1995 Bến Tre 5 3.5 Không đạt
49 18090049 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 22/03/1999 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
50 18090050 Nguyễn Huỳnh Đức Nam 09/11/1998 Lâm Đồng 6 5 Đạt
51 18090051 Võ Doãn Đức Nam 20/04/1993 Quảng Bình Vắng
52 18090052 Phùng Văn Đức Nam 8/9/1986 Hà Nội Vắng
53 18090053 Phạm Thị Thu Dung Nữ 22/05/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
54 18090054 Thái Thị Mỹ Dung Nữ 02/11/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
55 18090055 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 22/09/1997 Long An 5 4 Không đạt
56 18090056 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 20/10/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
57 18090057 Trần Văn Dương Nam 07/03/1998 Thái Bình 5 4.5 Không đạt
58 18090058 Võ Thành Dương Nam 16/02/1997 Bình Thuận 5 5.5 Đạt
59 18090059 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 08/05/1999 TP. Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
60 18090060 Trương Khánh Duy Nam 25/06/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
61 18090061 Nguyễn Thị Yến Duyên Nữ 27/03/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
62 18090062 Đỗ Lê Thuyền Duyên Nữ 04/03/1999 Bình Dương 8.5 7 Đạt
63 18090063 Bùi Thanh Kim Duyên Nữ 23/11/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
64 18090064 Nguyễn Thị Hà Duyên Nữ 05/07/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
65 18090065 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 11/05/1999 Tây Ninh 4.5 5 Không đạt
66 18090066 Nguyễn Thị Duyên Nữ 01/02/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
67 18090067 Phạm Thị Thúy Em Nữ 29/08/1998 Tây Ninh 6 6.5 Đạt
68 18090068 Phùng Thị Cẩm Giang Nữ 14/07/1999 Đồng Nai 6 8 Đạt
69 18090069 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 02/06/1997 Phú Thọ 7 5 Đạt
70 18090070 Trần Thị Hương Giang Nữ 03/05/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
71 18090071 Cao Thị Thu Giang Nữ 17/04/1998 Thanh Hóa 6 5 Đạt
72 18090072 Nông Thị Hàn Giang Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 5 4 Không đạt
73 18090073 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
74 18090074 Nguyễn Quỳnh Giao Nữ 26/06/1997 Bình Dương 5 1 Không đạt
75 18090075 Trần Văn Giáp Nam 24/12/1995 Hà Tĩnh 7 4 Không đạt
76 18090076 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/05/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
77 18090077 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/01/1997 Bình Phước 7 3.5 Không đạt
78 18090078 Võ Thị Thu Nữ 22/09/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
79 18090079 Phan Thị Hồng Nữ 04/04/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
80 18090080 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/8/1979 Tp.HCM Vắng
81 18090081 Phạm Nhật Hạ Nữ 10/01/1999 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
82 18090082 Nguyễn Ngọc Hải Nam 06/5/1994 Đồng Tháp 5 4 Không đạt
83 18090083 Vủ Thị Đình Hân Nữ 22/10/1997 Tây Ninh 6 4 Không đạt
84 18090084 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 04/11/1998 Bến Tre 4 1 Không đạt
85 18090085 Huỳnh Thị Hằng Nữ 29/05/1998 Đồng Nai 7.5 6 Đạt
86 18090086 Ngô Thị Thúy Hằng Nữ 19/10/1999 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
87 18090087 Trần Thị Thu Hằng Nữ 18/08/1999 Đồng Nai 8.5 9.5 Đạt
88 18090088 Đỗ Thị Hằng Nữ 27/09/1997 Bình Dương 7.5 3 Không đạt
89 18090089 Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/02/1993 Đắk Lắk 7.5 8.5 Đạt
90 18090090 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 26/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 5 4 Không đạt
91 18090091 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 22/11/1996 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
92 18090092 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 01/05/1999 Thanh Hoá 8 5 Đạt
93 18090093 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 18/10/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
94 18090094 Trương Hoàng Như Hảo Nữ 23/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Vắng
95 18090095 Huỳnh Như Hảo Nữ 01/01/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
96 18090096 Lê Thị Hồng Hảo Nữ 28/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 7 Đạt
97 18090097 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
98 18090098 Lê Thị Hiên Nữ 09/12/1998 Thanh Hóa Vắng
99 18090099 Phạm Thị Hiên Nữ 12/05/1998 Phú Yên 6.5 4.5 Không đạt
100 18090100 Phan Thị Thu Hiền Nữ 26/11/1998 Phú Yên 4.5 6.5 Không đạt
101 18090101 Lê Thị Mỹ Hiền Nữ 05/07/1998 Quảng Ngãi 8 7 Đạt
102 18090102 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 02/12/1999 Bình Định 5.5 3.5 Không đạt
103 18090103 Vũ Thị Hiền Nữ 05/02/1998 Đồng Nai 7.5 5 Đạt
104 18090104 Nguyễn Ngọc Phương Hiền Nữ 8/10/1993 Bình Dương Vắng
105 18090105 Trần Ngọc Hồng Hiền Nữ 30/07/1998 Đồng Nai 7 5 Đạt
106 18090106 Nguyễn Thị Hiền Nữ 21/05/1997 Nghệ An 7 2.5 Không đạt
107 18090107 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 05/09/1997 Bình Định 5.5 4 Không đạt
108 18090108 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 13/12/1995 Bình Phước 7 0.5 Không đạt
109 18090109 Phạm Chí Hiếu Nam 01/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
110 18090110 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1/12/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
111 18090111 Phan Danh Hiệu Nam 30/05/1995 Lâm Đồng 6.5 6 Đạt
112 18090112 Y Trọng H'long Nam 15/04/1995 Đắk Lắk 4 3 Không đạt
113 18090113 Nay H' Luốt Nữ 19/02/1996 Gia Lai 5 2 Không đạt
114 18090114 H HOÀI HMŎK Nữ 13/10/1995 Đắk Lắk 6 3.5 Không đạt
115 18090115 Trần Thị Hoa Nữ 17/09/1996 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
116 18090116 Huỳnh Thị Tuyết Hoa Nữ 12/11/1999 Binh duong 4 4 Không đạt
117 18090117 Phùng Thanh Hòa Nam 10/11/1998 Ninh Thuận 6.5 3 Không đạt
118 18090118 Phạm Thị Kim Hòa Nữ 01/12/1997 Bình Thuận 6 2 Không đạt
119 18090119 Trần Tiến Thương Hoài Nữ 08/05/1997 Bình Phước 6 2.5 Không đạt
120 18090120 Dương Thị Thu Hoài Nữ 01/06/1996 Ninh Thuận 5.5 3 Không đạt
121 18090121 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 02/07/1997 Quảng Bình 6 4 Không đạt
122 18090122 Bùi Thị Hoài Nữ 12/03/1998 Nghệ An 5 3.5 Không đạt
123 18090123 Nguyễn Công Hoan Nam 18/12/1996 Đắk Lắk 6.5 6 Đạt
124 18090124 Trương Thị Kim Hoàng Nữ 17/11/1993 Bình Dương 5 2 Không đạt
125 18090125 Lê Văn Hải Hoàng Nam 04/09/1997 Đắk Lắk 5.5 4.5 Không đạt
126 18090126 Nguyễn Thị Hới Nữ 10/12/1998 Hà Tĩnh 8 4 Không đạt
127 18090127 Nguyễn Đức Hợi Nam 30/10/1995 Quảng Ngãi 5 2 Không đạt
128 18090128 Nguyễn Mộng Hồng Nữ 11/08/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
129 18090129 Lê Vương Tú Hồng Nữ 18/01/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
130 18090130 Lưu Thị Hồng Nữ 29/04/1997 Ninh Bình 3.5 1.5 Không đạt
131 18090131 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/07/1996 Thanh Hóa 4.5 0 Không đạt
132 18090132 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 21/01/1998 Tây Ninh 8 7 Đạt
133 18090133 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh 4.5 1.5 Không đạt
134 18090134 Nguyễn Thị Gia Huệ Nữ 22/12/1997 Long An 7.5 8 Đạt
135 18090135 Trần Đức Hùng Nam 05/06/1996 Nghệ An 5 6 Đạt
136 18090136 Lê Trần Thanh Hưng Nam 18/09/1997 Bình Phước 6.5 6 Đạt
137 18090137 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 6.5 1.5 Không đạt
138 18090138 Phan Thị Thanh Hương Nữ 30/10/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
139 18090139 Chu Thị Lan Hương Nữ 19/02/1996 Sông Bé 5 4 Không đạt
140 18090140 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 10/01/2000 Bình Dương 7 8 Đạt
141 18090141 Trần Thị Thu Hương Nữ 08/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
142 18090142 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/01/1996 Sông Bé 8 7 Đạt
143 18090143 Phan Thị Hường Nữ 13/10/1999 Nam Định 5.5 0 Không đạt
144 18090144 Trần Đức Huy Nam 05/06/1998 Bình Phước 8 2.5 Không đạt
145 18090145 Bùi Văn Huy Nam 07/05/1999 Thái Bình 6.5 6.5 Đạt
146 18090146 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/07/1997 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
147 18090147 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 26/08/1997 Quảng Ngãi 6.5 2.5 Không đạt
148 18090148 Lương Vĩ Khang Nam 30/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
149 18090149 Đặng Duy Khánh Nam 15/8/2003 Kiên Giang 3 1 Không đạt
150 18090150 Phan Thị Kim Khánh Nữ 07/10/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
151 18090151 Nguyễn Hoàng Kim Khánh Nữ 01/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
152 18090152 Đoàn Đức Khánh Nam 08/09/1997 Đắk Lắk Vắng
153 18090153 Ngô Anh Kiệt Nam 08/04/1998 Tiền Giang 7.5 6 Đạt
154 18090154 Lê Tuấn Kiệt Nam 17/06/1996 TPHCM 8 9.5 Đạt
155 18090155 Ngô Anh Kiệt Nam 10/12/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
156 18090156 Nguyễn Thị Thanh Kiều Nữ 05/11/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
157 18090157 Cù Thị Kim Nữ 11/02/1999 Bình Thuận Vắng
158 18090158 Nguyễn Thị Lài Nữ 07/01/1998 Quảng Trị 5 6 Đạt
159 18090159 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 20/10/1998 Bắc Ninh 8 9 Đạt
160 18090160 Võ Thành Lâm Nam 13/03/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
161 18090161 Nguyễn Thanh Lâm Nam 06/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.5 5 Đạt
162 18090162 Lê Huỳnh Thiên Lan Nữ 29/12/1996 Bình Dương 8 4 Không đạt
163 18090163 Bùi Thị Lan Nữ 13/03/1999 Thanh Hoá 6 3.5 Không đạt
164 18090164 Trần Thị Lành Nữ 02/10/1999 Bình Phước 6 4 Không đạt
165 18090165 Trần Thị Lập Nữ 10/02/1999 Bình Định 6.5 4 Không đạt
166 18090166 Nguyễn Thị Nữ 13/09/1998 Bắc Ninh 7.5 6 Đạt
167 18090167 Lê Thị Mỹ Lệ Nữ 02/11/1998 Gia Lai 6.5 4 Không đạt
168 18090168 Trần Thị Ngọc Liên Nữ 02/08/1998 Phú Yên 8 6 Đạt
169 18090169 Nguyễn Thị Liên Nữ 13/08/1996 Thanh Hóa 6 1 Không đạt
170 18090170 Hoàng Thị Liên Nữ 20/12/1998 Gia Lai 8 6.5 Đạt
171 18090171 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 01/01/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
172 18090172 Lê Thúy Liễu Nữ 13/07/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
173 18090173 Lê A Lin Nữ 19/09/1999 Bến Tre 5.5 3 Không đạt
174 18090174 Lê Thị Linh Nữ 13/04/1998 Thanh Hóa Vắng
175 18090175 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 06/09/1999 Thừa Thiên Huế 6.5 6 Đạt
176 18090176 Đoàn Thị Mỹ Linh Nữ 29/09/1997 Bình Dương 7.5 2.5 Không đạt
177 18090177 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 26/05/1999 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
178 18090178 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 18/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 7.5 3.5 Không đạt
179 18090179 Cao Thị Trúc Linh Nữ 26/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
180 18090180 Đặng Nguyễn Ngọc Linh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
181 18090181 Lê Thị Thùy Linh Nữ 10/10/1997 Thanh Hóa 7 3 Không đạt
182 18090182 Hoàng Thị Linh Nữ 02/03/1996 Gia Lai 4.5 2 Không đạt
183 18090183 Đặng Thị Phương Linh Nữ 16/09/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
184 18090184 Bùi Thị Nguyệt Linh Nữ 03/06/1996 Bình Định 7 3.5 Không đạt
185 18090185 Mai Thị Lâm Linh Nữ 10/01/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
186 18090186 Nguyễn Thị Ánh Linh Nữ 31/08/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
187 18090187 Huỳnh Thị Hoàng Linh Nữ 06/09/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 6.5 Đạt
188 18090188 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 24/05/1997 Đắk Lắk 5.5 2 Không đạt
189 18090189 Phạm Thị Thúy Loan Nữ 29/10/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
190 18090190 Đoàn Minh Long Nam 23/06/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
191 18090191 Đặng Hoàng Long Nam 12/09/1999 Tây Ninh 6.5 2.5 Không đạt
192 18090192 Đặng Hồng Lụa Nữ 06/04/1998 Tây Ninh 7.5 7.5 Đạt
193 18090193 Lê Thành Luân Nam 05/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
194 18090194 Ngô Anh Luật Nam 21/05/1995 Bình Dương 9.5 6 Đạt
195 18090195 Mai Văn Lực Nam 24/03/1996 Bình Định 8.5 5 Đạt
196 18090196 Lê Võ Gia Ly Nữ 10/01/1999 Ninh Thuận 7 7 Đạt
197 18090197 Lý Thị Ly Nữ 16/03/1990 Quảng Trị 4 1.5 Không đạt
198 18090198 Mai Thị Nữ 27/04/1999 Nam Định 8 7.5 Đạt
199 18090199 Nguyễn Thị Nữ 06/08/1997 Thanh Hóa 7 5 Đạt
200 18090200 Trần Thị Huỳnh Mai Nữ 20/06/1994 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
201 18090201 Trương Thị Tuyết Mai Nữ 22/03/1996 Quảng Nam 7 5 Đạt
202 18090202 Huỳnh Thị Trà Mi Nữ 03/09/1997 Phú Yên Vắng
203 18090203 Phạm Thị Minh Nữ 29/08/1999 Đắk Lắk 6 4 Không đạt
204 18090204 Y Khuyên Mlô Nam 20/10/1996 Đắk Lắk 4.5 3.5 Không đạt
205 18090205 Đặng Thị Mộng Nữ 24/08/1998 Hà Tĩnh 6 4 Không đạt
206 18090206 Văn Thị Hoàng My Nữ 01/04/1999 Bình Dương 7 7.5 Đạt
207 18090207 Nguyễn Thị Trà My Nữ 09/09/1998 Bình Thuận 7.5 4.5 Không đạt
208 18090208 Nguyễn Thị Thùy My Nữ 08/03/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
209 18090209 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị 6 5 Đạt
210 18090210 Nguyễn Thanh Nam Nam 10/11/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
211 18090211 Nguyễn Văn Nam Nam 16/10/1997 Quảng Ngãi 7.5 6 Đạt
212 18090212 Đào Văn Nam Nam 23/05/1998 Hà Tĩnh 5 2 Không đạt
213 18090213 Nguyễn Lê Thanh Nam Nam 2/2/2000 Bình Dương 6.5 8 Đạt
214 18090214 Nguyễn Thị Minh Nga Nữ 27/09/1996 Tp.HCM 8 7 Đạt
215 18090215 Trần Thảo Nga Nữ 24/04/1998 Quảng Trị 7.5 6 Đạt
216 18090216 Hoàng Thị Nga Nữ 20/11/1998 Nghệ An 6 4 Không đạt
217 18090217 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/11/1998 Quảng Nam 6.5 5 Đạt
218 18090218 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 19/05/1997 Nghệ An 6 4 Không đạt
219 18090219 Đỗ Thúy Nga Nữ 27/01/1997 Hà Nam 7 7 Đạt
220 18090220 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước 6 5 Đạt
221 18090221 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 25/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
222 18090222 Lê Thị Nga Nữ 02/06/1997 Đắk Lắk 7 5 Đạt
223 18090223 Tạ Thị Tuyết Ngà Nữ 16/06/1997 Quảng Ngãi 7.5 4.5 Không đạt
224 18090224 Văn Thị Thanh Ngàn Nữ 09/07/1998 Ninh Thuận 6 4 Không đạt
225 18090225 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
226 18090226 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 05/08/1997 Bến Tre 4.5 5 Không đạt
227 18090227 Phan Thị Ngân Nữ 04/02/1997 Nghệ An 6.5 6 Đạt
228 18090228 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước 6.5 5 Đạt
229 18090229 Phạm Thị Trúc Ngân Nữ 21/01/1996 Sông Bé Vắng
230 18090230 Lê Thị Kim Ngân Nữ 28/05/1999 Bình Dương 8 4 Không đạt
231 18090231 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 15/08/1999 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
232 18090232 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 09/09/1999 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
233 18090233 Trần Thị Bảo Ngân Nữ 10/11/1998 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
234 18090234 Ký Kim Ngân Nữ 08/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 3 2 Không đạt
235 18090235 Hồ Thị Thúy Ngân Nữ 28/08/1998 Bình Định 5.5 4 Không đạt
236 18090236 Dương Đại Nghĩa Nam 09/10/1998 Gia Lai 4.5 7 Không đạt
237 18090237 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 06/09/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
238 18090238 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 04/10/1997 Ninh Thuận 7 9.5 Đạt
239 18090239 Nguyễn Lê Hồng Ngọc Nữ 21/07/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
240 18090240 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 30/03/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
241 18090241 Lê Thị Ngọc Nữ 15/07/1997 Vĩnh Phúc 8 7 Đạt
242 18090242 Nguyễn Ngọc Nguyên Nữ 08/02/1998 Bình Dương 9.5 9.5 Đạt
243 18090243 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 01/06/1998 Nam Định Vắng
244 18090244 Lê Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 25/10/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
245 18090245 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 23/10/1980 An Giang Vắng
246 18090246 Phan Khắc Hưng Nguyên Nam 19/12/1995 Tây Ninh 6.5 5.5 Đạt
247 18090247 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 09/07/1996 Bình Dương 6.5 5 Đạt
248 18090248 Chu Thị Nguyệt Nữ 19/8/1985 Thanh Hóa Vắng
249 18090249 Lê Mỹ Nhàn Nữ 25/08/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
250 18090250 Hồ Thị Nhàn Nữ 05/02/1996 Nghệ An 6.5 6.5 Đạt
251 18090251 Vũ Thị Nhàn Nữ 15/09/1998 Bình Phước 5.5 6 Đạt
252 18090252 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 06/08/1998 TP HCM 6.5 9.5 Đạt
253 18090253 Phạm Thị Nhân Nữ 01/09/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
254 18090254 Lê Thị Bạch Nhật Nữ 04/11/1996 Đắk Lắk 6 5 Đạt
255 18090255 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 07/10/1999 Bình Dương 7 5.5 Đạt
256 18090256 Trần Thị Yến Nhi Nữ 24/12/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
257 18090257 Nguyễn Thị Thúy Nhi Nữ 20/05/1998 Bình Định 7 4 Không đạt
258 18090258 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
259 18090259 Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/01/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
260 18090260 Lê Văn Nhí Nam 16/03/1997 Sóc Trăng 8 8.5 Đạt
261 18090261 Nguyễn Thị Như Nữ 14/08/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
262 18090262 Võ Ngọc Huỳnh Như Nữ 27/05/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
263 18090263 Huỳnh Đặng Thảo Như Nữ 12/09/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
264 18090264 Lê Thị Ngọc Như Nữ 17/12/1997 Đắk Lắk 5.5 6.5 Đạt
265 18090265 Nguyễn Thị Mĩ Nhung Nữ 21/08/1996 Bình Dương 6 3 Không đạt
266 18090266 Phạm Thị Nhung Nữ 08/11/1997 Hà Nam 6 3.5 Không đạt
267 18090267 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 24/10/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
268 18090268 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 02/09/1999 Thanh Hóa 6.5 9.5 Đạt
269 18090269 Ngô Thị Hồng Nhung Nữ 26/02/2000 Ninh Thuận 6 6 Đạt
270 18090270 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 19/9/2000 Bình Dương Vắng
271 18090271 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 07/02/1998 Kiên Giang 8.5 9 Đạt
272 18090272 Hoàng Thị Nhung Nữ 06/12/1999 Hà Tĩnh 4 5 Không đạt
273 18090273 Nguyễn Thị Kiều Nhung Nữ 08/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 5.5 5 Đạt
274 18090274 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1999 Bình Phước 5.5 1 Không đạt
275 18090275 Nguyễn Tuyết Nhung Nữ 17/10/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
276 18090276 Nguyễn Thị Nhung Nữ 01/04/1999 Nghệ An 6 8 Đạt
277 18090277 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 20/03/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
278 18090278 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 01/10/1996 Bình Dương 6.5 7 Đạt
279 18090279 Ngô Thị Kiều Oanh Nữ 02/03/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
280 18090280 Nguyễn Thanh Phát Nam 09/01/1998 Bình Dương 9.5 9 Đạt
281 18090281 Trần Hữu Phát Nam 23/1/1998 Bình Dương 5 3 Không đạt
282 18090282 Nguyễn Tấn Phát Nam 19/06/1999 Bình Thuận 5.5 5.5 Đạt
283 18090283 Nguyễn Thị Yến Phi Nữ 20/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 7.5 9 Đạt
284 18090284 Nguyễn Thị Yến Phi Nữ 20/12/1998 Trà Vinh 6 2.5 Không đạt
285 18090285 Võ Hoàng Hoài Phong Nam 12/10/1996 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
286 18090286 Nguyễn Anh Hoài Phong Nam 28/10/1999 Vĩnh Long 7 9.5 Đạt
287 18090287 Nguyễn Thanh Phú Nam 22/02/1998 Bình Dương 6.5 9 Đạt
288 18090288 Lê Thanh Phú Nam 21/07/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
289 18090289 Đặng Thiên Phúc Nam 23/06/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
290 18090290 Lê Thanh Phúc Nữ 17/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 6 4 Không đạt
291 18090291 Lưu Thị Bích Phụng Nữ 03/07/1997 Bình Dương 4.5 6.5 Không đạt
292 18090292 Nguyễn Ngọc Phước Nam 23/08/1998 Bình Dương 5 8 Đạt
293 18090293 Lê Kim Phước Nữ 01/10/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
294 18090294 Nguyễn Thị Phương Nữ 18/06/1997 Bình Dương Vắng
295 18090295 Võ Thị Kim Phương Nữ 06/07/1996 TP. Hồ Chí Minh 8 9.5 Đạt
296 18090296 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/04/1998 Nghệ An 7.5 9 Đạt
297 18090297 Hoàng Thị Thanh Phương Nữ 15/2/1998 Đắk Lắk 6 8.5 Đạt
298 18090298 Nguyễn Thị Xuân Phương Nữ 30/08/1998 Ninh Thuận 7.5 7.5 Đạt
299 18090299 Trịnh Thị Mai Phương Nữ 06/12/1998 Bình Dương 7 9 Đạt
300 18090300 Trần Thị Hồng Phượng Nữ 06/01/1997 Quảng Ngãi 6 6 Đạt
301 18090301 Lê Thị Phượng Nữ 06/07/1999 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
302 18090302 Trần Văn Quân Nam 03/09/1995 Bình Phước 4 1 Không đạt
303 18090303 Đỗ Phú Quang Nam 25/09/1998 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
304 18090304 Nguyễn Đức Quang Nam 15/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8 8.5 Đạt
305 18090305 Lê Châu Quang Nam 05/05/2000 Bình Dương 7 6.5 Đạt
306 18090306 Nguyễn Đình Quang Nam 30/06/1997 Đồng Nai 7 3 Không đạt
307 18090307 Lưu Đình Quốc Nam 28/08/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
308 18090308 Bùi Thị Quyên Nữ 19/05/1999 Hải Dương 6.5 9.5 Đạt
309 18090309 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 09/04/1998 Ninh Thuận 5.5 4.5 Không đạt
310 18090310 Trần Mộng Như Quỳnh Nữ 26/10/1998 Đồng Nai 7 9 Đạt
311 18090311 Trần Bảo Phương Quỳnh Nữ 09/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
312 18090312 Đào Diễm Quỳnh Nữ 17/05/1997 Bình Phước 6.5 5.5 Đạt
313 18090313 Võ Thị Như Quỳnh Nữ 15/6/2000 Hà Tĩnh 3.5 1 Không đạt
314 18090314 Phan Đinh Như Quỳnh Nữ 03/06/1999 Bình Phước 5 3.5 Không đạt
315 18090315 Alê Hờ Rái Nữ 20/10/1994 Phú Yên 6 2.5 Không đạt
316 18090316 Phan Tuấn Sang Nam 27/09/1997 Bình Dương 5 6 Đạt
317 18090317 Nguyễn Thanh Sang Nam 11/08/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
318 18090318 Đỗ Văn Sơn Nam 11/03/1999 Bình phước 6 6.5 Đạt
319 18090319 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 25/09/1996 Quảng Nam 8.5 7.5 Đạt
320 18090320 Tăng Thị Thu Sương Nữ 09/08/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
321 18090321 Ngô Thị Xuân Tâm Nữ 21/8/1979 Quảng Trị 7 5 Đạt
322 18090322 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 12/09/1995 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
323 18090323 Đỗ Thị Minh Tâm Nữ 06/08/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
324 18090324 Đỗ Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1998 Bình Dương 6 7 Đạt
325 18090325 Lê Thị Tâm Nữ 17/02/1998 Nghệ An 6 5.5 Đạt
326 18090326 Nguyễn Thị Kim Tân Nữ 04/04/1996 Đồng Nai 6 5 Đạt
327 18090327 Dương Thị Tân Nữ 09/08/1998 Bình Phước 6 7 Đạt
328 18090328 Bùi Ba Tàu Nam 28/02/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
329 18090329 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 10/01/1997 Nghệ An 6.5 7.5 Đạt
330 18090330 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 05/10/1999 Bến Tre 5.5 9.5 Đạt
331 18090331 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 02/09/1998 Bình Thuận 6 5.5 Đạt
332 18090332 Phạm Thị Thang Nữ 10/05/1996 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
333 18090333 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nữ 26/09/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
334 18090334 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 6 4 Không đạt
335 18090335 Trần Thị Yến Thanh Nữ 18/01/1998 Hà Tĩnh 6 8 Đạt
336 18090336 Trương Ngọc Thanh Nam 27/10/1998 Đồng Nai 7.5 3.5 Không đạt
337 18090337 Phan Tấn Thanh Nam 22/12/1999 Hà Nam 8 9.5 Đạt
338 18090338 Hồ Hoàng Thanh Nam 02/08/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
339 18090339 Bùi Hoàng Thành Nam 14/11/1998 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
340 18090340 Hồ Nguyễn Công Thành Nam 24/06/1994 Bình Dương 6 5.5 Đạt
341 18090341 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 03/01/1997 Bình Dương 7 9.5 Đạt
342 18090342 Trần Thị Thu Thảo Nữ 19/07/1999 Đắk Lắk 6 5 Đạt
343 18090343 Đặng Như Thảo Nữ 17/10/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
344 18090344 Phan Thị Thanh Thảo Nữ 18/11/1999 Bình Phước 5.5 5 Đạt
345 18090345 Hứa Thị Thanh Thảo Nữ 27/11/1997 Long An Vắng
346 18090346 Nguyễn Như Thảo Nữ 18/01/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
347 18090347 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/01/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
348 18090348 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 29/05/1997 Lâm Đồng 7.5 8 Đạt
349 18090349 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/01/1997 Đắk Lắk 5.5 3.5 Không đạt
350 18090350 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/12/1998 Bình Dương 7.5 7 Đạt
351 18090351 Trần Thị Thu Thảo Nữ 05/12/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
352 18090352 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 12/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
353 18090353 Bùi Thị Minh Thảo Nữ 03/12/1998 Quảng Ngãi 4.5 3.5 Không đạt
354 18090354 Võ Thị Bảo Thi Nữ 07/11/1997 Gia Lai 6 4 Không đạt
355 18090355 Trần Minh Thi Nữ 01/10/1998 Tp.HCM Vắng
356 18090356 Võ Minh Thiện Nam 08/12/1998 Long An 7.5 0 Không đạt
357 18090357 Nguyễn Đức Thịnh Nam 02/09/1997 Bình Dương Vắng
358 18090358 Vương Thị Thơ Nữ 02/05/1997 Nghệ An 6 8.5 Đạt
359 18090359 Nguyễn Anh Thơ Nữ 12/07/1998 Bình Thuận 5.5 5.5 Đạt
360 18090360 Trần Thị Thời Nữ 10/06/1999 Đắk Lắk 8 8 Đạt
361 18090361 Phạm Thị Thơm Nữ 03/08/1995 Hải Phòng 5.5 4 Không đạt
362 18090362 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 18/01/1997 Quảng Ngãi 4.5 4 Không đạt
363 18090363 Nguyễn Thị Thu Nữ 07/04/1996 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
364 18090364 Hoàng Thị Hồng Thu Nữ 28/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
365 18090365 Trần Thị Minh Thư Nữ 14/08/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
366 18090366 Lê Thị Minh Thư Nữ 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 5.5 4.5 Không đạt
367 18090367 Lê Thị Anh Thư Nữ 30/01/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
368 18090368 Phan Văn Thuần Nam 5/6/1983 Nghệ An 6 2 Không đạt
369 18090369 Nguyễn Trung Thuật Nam 22/11/1997 Phú Yên 8 8.5 Đạt
370 18090370 Huỳnh Trọng Thức Nam 24/11/1998 Cà Mau 5.5 6.5 Đạt
371 18090371 Trần Thị Hoài Thương Nữ 28/04/1998 Đồng Nai 7 5 Đạt
372 18090372 Nguyễn Thị Diệp Thương Nữ 22/09/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
373 18090373 Lâm Ngọc Thúy Nữ 10/02/1996 Ninh Thuận 6.5 5 Đạt
374 18090374 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 25/06/1997 Lâm Đồng 8 7 Đạt
375 18090375 Thạch Thị Thanh Thúy Nữ 19/9/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
376 18090376 Trương Thị Thu Thùy Nữ 05/08/1996 Bình Phước 8 7.5 Đạt
377 18090377 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 29/04/1995 Gia Lai 5 4 Không đạt
378 18090378 Nguyễn Thị Minh Thủy Nữ 07/02/1996 Sông Bé 7.5 9.5 Đạt
379 18090379 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
380 18090380 Huỳnh Thị Thanh Thy Nữ 16/06/1998 Bình Thuận 7.5 8.5 Đạt
381 18090381 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
382 18090382 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 12/06/1997 Bình Thuận 8 5.5 Đạt
383 18090383 Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 23/03/1997 Trà Vinh 6 6 Đạt
384 18090384 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 23/07/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
385 18090385 Hoàng Thùy Tiên Nữ 22/03/1999 Lạng Sơn 5.5 4.5 Không đạt
386 18090386 Đỗ Huỳnh Cẩm Tiên Nữ 03/05/1998 Bình Dương 5.5 9 Đạt
387 18090387 Hoàng Hữu Tiến Nam 17/10/1998 Đắk Lắk 6.5 10 Đạt
388 18090388 Châu Phước Tiến Nam 19/02/1999 Quãng ngãi 6 6 Đạt
389 18090389 Trần Ngọc Tiến Nam 09/10/1996 Quảng Ngãi 5.5 6.5 Đạt
390 18090390 Nguyễn Thị Kim Tiển Nữ 09/11/1996 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
391 18090391 Nguyễn Văn Tín Nam 24/01/1997 Đồng Tháp 6.5 9 Đạt
392 18090392 Phạm Hữu Toàn Nam 24/7/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 8.5 Đạt
393 18090393 Nguyễn Minh Toàn Nam 16/10/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
394 18090394 Trần Thị Trà Nữ 20/06/1996 Nghệ An 7 6.5 Đạt
395 18090395 Nguyễn Đỗ Ngọc Trâm Nữ 01/07/1999 Bình Dương 4 3 Không đạt
396 18090396 Hồ Thị Mai Trâm Nữ 24/03/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
397 18090397 Đinh Thị Mai Trâm Nữ 10/04/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
398 18090398 Trần Thị Bích Trâm Nữ 07/08/1998 Trà Vinh 8 9.5 Đạt
399 18090399 Hà Thị Thanh Trâm Nữ 02/08/1996 Quảng Ngãi 8 8.5 Đạt
400 18090400 Nguyễn Thị Trâm Nữ 05/03/1998 Phú Yên 6.5 7.5 Đạt
401 18090401 Phạm Thụy Thùy Trâm Nữ 09/03/1995 Bến Tre 7.5 5.5 Đạt
402 18090402 Phùng Ngọc Trâm Nữ 18/07/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
403 18090403 Trịnh Thị Minh Trâm Nữ 16/05/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
404 18090404 Nguyễn Ngọc Trầm Nữ 26/02/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
405 18090405 Bùi Thị Quế Trân Nữ 16/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
406 18090406 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 28/12/1998 Bình Dương 8 9.5 Đạt
407 18090407 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 25/03/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
408 18090408 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 27/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 5.5 3.5 Không đạt
409 18090409 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/05/1995 Sông Bé 5.5 6 Đạt
410 18090410 Trần Thị Thanh Trang Nữ 30/12/1996 Bình Dương 4.5 4.5 Không đạt
411 18090411 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/12/1997 Tp.HCM 6 5 Đạt
412 18090412 Lê Thị Trang Nữ 31/01/1998 Hà Tĩnh 7 7.5 Đạt
413 18090413 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 01/12/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
414 18090414 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
415 18090415 Trần Thị Hồng Trang Nữ 03/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
416 18090416 Nguyễn Thị Trang Nữ 06/07/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
417 18090417 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 17/08/1998 Bình Dương 8 9 Đạt
418 18090418 Ngô Minh Trí Nam 04/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 3 5.5 Không đạt
419 18090419 Đỗ Tấn Triệu Nam 17/11/2000 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
420 18090420 Phạm Thị Mai Trinh Nữ 06/10/1998 Gia Lai 6 9 Đạt
421 18090421 Từ Thị Huế Trinh Nữ 10/10/1997 Ninh Thuận 7.5 7.5 Đạt
422 18090422 Đỗ Ngọc Trinh Nữ 04/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 9.5 Đạt
423 18090423 Trần Ngọc Bảo Trinh Nữ 07/09/1997 Quảng Ngãi 6.5 5 Đạt
424 18090424 Trịnh Thị Thanh Trinh Nữ 29/11/1996 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
425 18090425 Trần Thị Mỹ Trúc Nữ 08/09/1998 Kon Tum 4.5 4 Không đạt
426 18090426 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 08/03/1997 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
427 18090427 Lê Phương Trúc Nữ 02/11/1995 Bình Dương 7 8.5 Đạt
428 18090428 Hùynh Thị Phương Trúc Nữ 27/04/1998 Bình Dương 6.5 8 Đạt
429 18090429 Nguyễn Thành Trung Nam 16/06/1998 Đắk Lắk 6 9 Đạt
430 18090430 Nguyễn Xuân Thành Trung Nam 09/08/1998 Bình Dương 8 10 Đạt
431 18090431 Nguyễn Tấn Trung Nam 07/11/1998 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 1.5 Không đạt
432 18090432 Trương Trần Nhật Trung Nam 12/10/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
433 18090433 Lê Quốc Trung Nam 06/04/1998 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
434 18090434 Đàng Thị Kim Trúng Nữ 11/02/1995 Ninh Thuận 7 4.5 Không đạt
435 18090435 Vũ Tiến Trường Nam 14/08/1997 Bình Thuận 7 5 Đạt
436 18090436 Nguyễn Nhựt Trường Nam 09/01/1985 Bình Dương 7 5.5 Đạt
437 18090437 Nay H' Truyên Nữ 21/10/1994 Gia Lai 5 4 Không đạt
438 18090438 Lê Mai Minh Nữ 24/08/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
439 18090439 Phan Minh Nam 26/04/1997 Bình Dương 8.5 9 Đạt
440 18090440 Đặng Thị Cẩm Nữ 13/11/1997 Bến Tre 8 7 Đạt
441 18090441 Hoàng Tuấn Tuấn Nam 17/08/1998 An Giang 7.5 8.5 Đạt
442 18090442 Trần Quốc Tuấn Nam 04/12/1995 Sông Bé 4.5 2.5 Không đạt
443 18090443 Ngô Minh Tuấn Nam 10/08/1997 Quảng Bình 5.5 1.5 Không đạt
444 18090444 Nguyễn Thị Hồng Tươi Nữ 08/12/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
445 18090445 Phạm Thị Kim Tuyến Nữ 17/12/1996 Quảng Ngãi 6 4 Không đạt
446 18090446 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 07/08/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
447 18090447 Lưu Cẩm Tuyền Nữ 18/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 6 8.5 Đạt
448 18090448 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 09/04/1998 Đắk Lắk 5 4.5 Không đạt
449 18090449 Vũ Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1998 Tp.HCM 4 4 Không đạt
450 18090450 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 05/12/1999 Đồng Nai 4.5 5 Không đạt
451 18090451 Trần Thị Tuyết Nữ 23/06/1998 Nghệ An 6.5 8 Đạt
452 18090452 Võ Thị Tuyết Nữ 24/06/1997 Bình Thuận Vắng
453 18090453 Đỗ Ngọc Tuyết Nữ 07/05/1999 Thái Bình 5.5 7.5 Đạt
454 18090454 Nguyễn Thị Út Nữ 13/10/1999 Bình Dương 5.5 10 Đạt
455 18090455 Trần Thị Út Nữ 12/08/1998 Bình Định 8 10 Đạt
456 18090456 Trần Thị Phương Uyên Nữ 10/11/1999 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
457 18090457 Hồ Khánh Uyên Nữ 24/12/1997 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
458 18090458 Bùi Thị Cẩm Uyên Nữ 04/04/1996 Bình Dương 7.5 8 Đạt
459 18090459 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ 18/03/1997 Đắk Lắk 8 8.5 Đạt
460 18090460 Nguyễn Lâm Vy Vân Nữ 21/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 8.5 Đạt
461 18090461 Lê Thị Vân Nữ 06/09/1998 Thanh Hóa 5 4.5 Không đạt
462 18090462 Pinăng Thị Vân Nữ 10/02/1999 Ninh Thuận 7 5.5 Đạt
463 18090463 Bùi Thị Vân Nữ 06/06/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
464 18090464 Châu Tiểu Vi Nữ 05/05/1999 Sông Bé 5.5 6 Đạt
465 18090465 Lê Minh Việt Nam 03/05/1991 Sông Bé 6.5 5.5 Đạt
466 18090466 Nguyễn Phú Vinh Nam 20/10/1996 Bình Dương 6.5 2.5 Không đạt
467 18090467 Võ Thuý Vy Nữ 20/01/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
468 18090468 Dương Trương Hoài Vy Nữ 07/12/1997 Bình Thuận 8 8 Đạt
469 18090469 Võ Thị Tường Vy Nữ 05/12/1999 Bình Dương 5.5 8 Đạt
470 18090470 Lê Nguyễn Thảo Vy Nữ 26/7/2000 TP. Hồ Chí Minh Vắng
471 18090471 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 17/04/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
472 18090472 Trần Thị Xuân Nữ 19/07/1997 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
473 18090473 Nguyễn Thị Xuân Nữ 24/10/1997 Thanh Hóa 4.5 0 Không đạt
474 18090474 Nguyễn Thị Xuân Nữ 05/10/1996 Thanh Hóa 6 6 Đạt
475 18090475 Tô Tăng Như Ý Nữ 20/10/1997 Bình Dương 4 5.5 Không đạt
476 18090476 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 01/05/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
477 18090477 Trần Thụy Như Ý Nữ 24/09/1997 Bình Dương 8 6 Đạt
478 18090478 Lê Thị Như Ý Nữ 16/02/1997 Long An 7.5 2.5 Không đạt
479 18090479 Trần Ngọc Bảo Yến Nữ 11/5/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
480 18090480 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 28/04/1989 Bình Dương 6 4 Không đạt
481 18090481 Trình Ngọc Yến Nữ 13/07/1999 Ninh Thuận 4.5 2.5 Không đạt
482 18090482 Đỗ Như Hải Yến Nữ 14/10/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
483 18090483 Nguyễn Thị Thu Yến Nữ 03/02/1998 Quảng Ngãi 6 5 Đạt
484 18090484 Đinh Thị Hồng Yến Nữ 01/05/1997 TP HCM 8 8 Đạt
Danh sách này có 484 thí sinh.

watch_later
02/12/2018 21:00:00  
visibility
 13687