KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 18081 THI Ngày 20 tháng 10 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18081049 4
Danh sách này có 1 thí sinh.

watch_later
29/10/2018 15:00:00  
visibility
 465