Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18080 Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 21/10/2018 đến 26/10/2018.

Thời gian trả kết quả: 29/10/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 10 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 24/10/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18080001 Thái Trường An Nam 07/09/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
2 18080002 Hoàng Thúy An Nữ 09/01/1999 Đồng Nai 6 3.5 Không đạt
3 18080003 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 11/12/1997 Đồng Tháp 8 8 Đạt
4 18080004 Nguyễn Ngọc Ân Nam 06/03/1997 Bình dương 4.5 2 Không đạt
5 18080005 Trịnh Hoàng Tuấn Anh Nam 27/11/1982 Lâm Đồng 7.5 6.5 Đạt
6 18080006 Lê Kim Anh Nữ 30/12/2000 Cà Mau 4 0.5 Không đạt
7 18080007 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6 5 Đạt
8 18080008 Lê Thị Vân Anh Nữ 19/08/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
9 18080009 Lê Thị Vân Anh Nữ 28/10/1997 Thanh Hóa 4.5 4.5 Không đạt
10 18080010 Đặng Quỳnh Anh Nữ 03/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 4 Không đạt
11 18080011 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Nữ 31/08/1998 Kiên Giang 6 5 Đạt
12 18080012 Lê Chí Bảo Nam 25/04/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
13 18080013 Nguyễn Thị Mộng Bích Nữ 06/12/1999 Tây Ninh 7 6.5 Đạt
14 18080014 Nguyễn Khắc Bình Nam 09/10/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
15 18080015 Trương Thị Cảnh Nữ 28/04/1998 Thanh Hóa 6 6 Đạt
16 18080016 Trần Thị Chang Nữ 14/11/1999 Hà Nam 8 9.5 Đạt
17 18080017 Nguyễn Minh Châu Nam 20/02/1998 Đồng Nai 6.5 3.5 Không đạt
18 18080018 Nguyễn Thị Phạm Thanh Châu Nữ 02/08/1996 Quảng Nam 5 5 Đạt
19 18080019 Huỳnh Ái Chi Nữ 12/06/1993 Bình Dương Vắng
20 18080020 Nguyễn Văn Của Nam 04/04/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
21 18080021 Nguyễn Ngọc Kim Đào Nữ 08/11/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
22 18080022 Phạm Thị Tuyết Diễm Nữ 15/02/1997 Bình Phước 5 4 Không đạt
23 18080023 Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 23/02/1998 Quảng Ngãi 5.5 3.5 Không đạt
24 18080024 Lê Hoàng Đức Nam 07/04/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
25 18080025 Bùi Thị Dung Nữ 21/04/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
26 18080026 Nguyễn Thị Dung Nữ 02/09/1992 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
27 18080027 Nguyễn Hương Dung Nữ 06/03/1997 Nghệ An 5 1 Không đạt
28 18080028 Phạm Anh Dũng Nam 18/4/1964 Sài Gòn 7 3 Không đạt
29 18080029 Đỗ Minh Dũng Nam 29/05/1995 Bình Dương 7.5 5 Đạt
30 18080030 Thành Thị Mỹ Duyên Nữ 22/09/1997 Ninh Thuận 6 2.5 Không đạt
31 18080031 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/03/1998 Bình Dương 9 9.5 Đạt
32 18080032 Hoàng Thị Mỹ Duyên Nữ 19/05/1999 Bình Phước 7 6 Đạt
33 18080033 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/04/1999 Bình Dương 7.5 6 Đạt
34 18080034 Lê Mai Khánh Duyên Nữ 22/12/1999 Bình Dương 7 8 Đạt
35 18080035 Trương Thị Ngọc Duyên Nữ 07/03/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
36 18080036 Cao Thị Thu Giang Nữ 17/04/1998 Thanh Hóa 6.5 4 Không đạt
37 18080037 Nguyễn Thị Giang Nữ 12/07/1996 Kon Tum 6 5 Đạt
38 18080038 Bùi Ngọc Thanh Giang Nữ 18/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
39 18080039 Cao Thị Xuân Giang Nữ 17/04/1997 Bình Dương 5.5 3 Không đạt
40 18080040 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai 5.5 3.5 Không đạt
41 18080041 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 20/08/1999 Bình Định 6 8 Đạt
42 18080042 Trần Thể Giao Nữ 17/12/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
43 18080043 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/05/1997 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
44 18080044 Quách Thị Hải Nữ 22/03/1996 Bình Dương 4.5 2.5 Không đạt
45 18080045 Vũ Thị Nữ 16/6/1998 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
46 18080046 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/01/1997 Bình Phước 7.5 4 Không đạt
47 18080047 Đào Thị Nữ 6/3/1988 Hà Bắc Vắng
48 18080048 Nguyễn Thanh Hải Nam 14/12/1998 Quảng Ngãi 7 4 Không đạt
49 18080049 Vũ Ngọc Hải Nam 9/12/1998 Ninh Bình 6 7.5 Đạt
50 18080050 Nguyễn Văn Hải Nam 16/09/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
51 18080051 Nguyễn Ngọc Hải Nam 26/03/1995 Bình Định 7.5 6.5 Đạt
52 18080052 Nguyễn Ngọc Hải Nam 06/5/1994 Đồng Tháp 6 2.5 Không đạt
53 18080053 Lê Hoàng Hải Nam 28/03/1998 Bình Phước 6 0.5 Không đạt
54 18080054 Đặng Thị Thúy Hằng Nữ 01/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 2.5 Không đạt
55 18080055 Mai Thị Hằng Nữ 18/08/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
56 18080056 Trần Diệu Hằng Nữ 25/07/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
57 18080057 Lê Thị Bích Hằng Nữ 04/01/1999 Ninh Thuận 7 6.5 Đạt
58 18080058 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 26/11/1999 Đắk Lắk 8 8.5 Đạt
59 18080059 Trần Thanh Hào Nam 13/03/1996 Tây Ninh 5 3 Không đạt
60 18080060 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 6 4 Không đạt
61 18080061 Lê Thị Hiên Nữ 09/12/1998 Thanh Hóa 4 7.5 Không đạt
62 18080062 Lê Thị Thu Hiền Nữ 20/10/1998 Bình Phước 5 2.5 Không đạt
63 18080063 Trần Thị Hiền Nữ 25/04/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 3.5 3.5 Không đạt
64 18080064 Nguyễn Thị Hiền Nữ 21/05/1997 Nghệ An 5.5 4.5 Không đạt
65 18080065 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 05/09/1997 Bình Định 5 3.5 Không đạt
66 18080066 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
67 18080067 Nguyễn Trần Thanh Hiền Nữ 18/04/1997 Bình Dương 3.5 4 Không đạt
68 18080068 Phạm Thị Hiền Nữ 25/02/1996 Thanh Hóa 6 3 Không đạt
69 18080069 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 30/03/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
70 18080070 Nguyễn Huy Hiệp Nam 03/10/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
71 18080071 Trịnh Quang Hiếu Nam 09/06/1997 Bình Định 5.5 6.5 Đạt
72 18080072 Văn Thị Huỳnh Hoa Nữ 29/05/1997 Tiền Giang 4.5 3 Không đạt
73 18080073 Vũ Thị Hoa Nữ 20/07/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
74 18080074 Võ Thị Kim Hoa Nữ 10/09/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
75 18080075 Đặng Thị Hoa Nữ 09/09/1998 Hưng Yên 6.5 5 Đạt
76 18080076 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 02/07/1997 Quảng Bình 6 4.5 Không đạt
77 18080077 Lê Thị Hoài Nữ 11/04/1998 Bình Thuận 6.5 6.5 Đạt
78 18080078 Lê Thanh Hoài Nam 21/10/1998 Bình Dương 7 7.5 Đạt
79 18080079 Vũ Thị Hoài Nữ 15/11/1998 Nghệ An 7 4 Không đạt
80 18080080 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nữ 09/03/1999 Bình Dương 8.5 5 Đạt
81 18080081 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 04/01/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
82 18080082 Phan Thị Thu Hồng Nữ 09/04/1997 Ninh Thuận 6.5 5.5 Đạt
83 18080083 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
84 18080084 Trần Huy Hùng Nam 02/09/1997 Quảng Ngãi 7 6 Đạt
85 18080085 Trần Văn Hùng Nam 07/03/1995 Bình phước 5.5 4 Không đạt
86 18080086 Trần Đức Hùng Nam 05/06/1996 Nghệ An 6.5 3.5 Không đạt
87 18080087 Lê Thanh Hưng Nam 26/03/1997 Bình Dương 5 2 Không đạt
88 18080088 Phan Giáo Hưng Nam 12/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 1.5 Không đạt
89 18080089 Phạm Thị Lan Hương Nữ 28/04/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 5 Đạt
90 18080090 Nguyễn Thị Hương Nữ 26/01/1997 Nam Định 6.5 3 Không đạt
91 18080091 Nguyễn Thị Hường Nữ 13/10/1999 Thái Bình 7.5 10 Đạt
92 18080092 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 15/11/1999 Bình Dương 8 9 Đạt
93 18080093 Nguyễn Thị Mộng Huyền Nữ 28/06/1999 An Giang 7.5 5 Đạt
94 18080094 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 31/07/1999 Quảng Nam 7.5 5 Đạt
95 18080095 Đặng Thị Như Huỳnh Nữ 15/03/1998 Tây Ninh 6 4 Không đạt
96 18080096 Lê Thị Như Huỳnh Nữ 03/02/1997 Tiền Giang 4 4 Không đạt
97 18080097 Ngụy Văn Khải Nam 10/12/1998 Ninh Thuận 6 5 Đạt
98 18080098 Lương Vĩ Khang Nam 30/11/1999 Bình Dương Vắng
99 18080099 Phan Hoàng Khang Nam 28/02/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
100 18080100 Hà Gia Minh Khánh Nam 19/10/1998 Đồng Nai 8 8.5 Đạt
101 18080101 Lưu Thái Đăng Khoa Nam 30/01/1998 Cần Thơ 8 8.5 Đạt
102 18080102 Phạm Hoàng Đăng Khoa Nam 9/10/1999 Bình Dương 6.5 6 Đạt
103 18080103 Phạm Thị Mạnh Khương Nữ 27/06/1999 Phú Yên 6 6 Đạt
104 18080104 Võ Hiếu Khương Nam 26/01/1997 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
105 18080105 Thái Trung Kiên Nam 14/03/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
106 18080106 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 10/03/1999 Bình Định 5.5 5 Đạt
107 18080107 La Thị Kiều Nữ 10/07/1995 Lâm Đồng 3 2 Không đạt
108 18080108 Đinh Thị Hoàng Kim Nữ 07/06/1995 Bình Dương 6.5 5 Đạt
109 18080109 Nguyễn Kim Nam 09/04/1997 Bình Dương Vắng
110 18080110 Đinh Thị Kim Nữ 18/06/1998 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
111 18080111 Phạm Thị Lài Nữ 22/04/1998 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
112 18080112 Nguyễn Thanh Lâm Nam 06/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.5 4 Không đạt
113 18080113 Lê Huỳnh Thiên Lan Nữ 29/12/1996 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
114 18080114 Vũ Thị Lệ Nữ 12/04/1996 Thanh Hóa 6 3.5 Không đạt
115 18080115 Hoàng Mỹ Phượng Liên Nữ 04/10/1997 Bình Thuận 7 5 Đạt
116 18080116 Trương Thị Trúc Liễu Nữ 01/09/1997 Bình Phước 5.5 5 Đạt
117 18080117 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 21/02/1997 Long An 5 5 Đạt
118 18080118 Huỳnh Thị Tuyết Linh Nữ 29/08/1998 Bình Phước 4.5 1.5 Không đạt
119 18080119 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 22/08/1998 Bình Định 7.5 5 Đạt
120 18080120 Đỗ Thị Trúc Linh Nữ 12/06/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
121 18080121 Hồ Thị Linh Nữ 22/06/1998 Nghệ An 7.5 6.5 Đạt
122 18080122 Đặng Thị Phương Linh Nữ 16/09/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
123 18080123 Trần Ngọc Linh Nữ 18/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 8 9.5 Đạt
124 18080124 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 16/02/1998 Bình Định 6.5 5 Đạt
125 18080125 Nguyễn Chí Linh Nam 12/08/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
126 18080126 Lê Hoài Linh Nữ 15/07/1997 Khánh Hòa 7 5 Đạt
127 18080127 Phạm Nhựt Linh Nữ 27/01/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
128 18080128 Trần Lê Chi Linh Nữ 19/05/1998 Tiền Giang 7 7.5 Đạt
129 18080129 Ngô Nhật Linh Nam 07/09/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
130 18080130 Nguyễn Hoàng Long Nam 13/02/1999 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
131 18080131 Nguyễn Khắc Thiên Luân Nam 09/05/1997 Bình Dương 8.5 5.5 Đạt
132 18080132 Ngô Minh Mẫn Nam 30/09/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
133 18080133 Nguyễn Trà Mi Nữ 24/11/1998 Bình Định 6.5 6.5 Đạt
134 18080134 Nguyễn Phan Trí Minh Nam 06/04/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
135 18080135 Nguyễn Hoàng Minh Nam 20/06/1997 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
136 18080136 Dương Thảo My Nữ 15/02/1997 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
137 18080137 Nguyễn Thị Trà My Nữ 17/04/1999 Bình Dương 7 4 Không đạt
138 18080138 Võ Thị Hồng My Nữ 23/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
139 18080139 Hứa Thuyền Mỹ Nữ 22/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
140 18080140 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị 6.5 4 Không đạt
141 18080141 Trần Đức Nam Nam 01/12/1995 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
142 18080142 Nguyễn Thanh Nam Nam 10/11/1997 Bình Dương 5 2.5 Không đạt
143 18080143 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 21/10/1998 Bình Phước 7.5 3.5 Không đạt
144 18080144 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước 7 4 Không đạt
145 18080145 Nguyễn Thị Hải Ngân Nữ 08/12/1997 Lâm Đồng 7 5 Đạt
146 18080146 Phan Thị Thúy Ngân Nữ 18/12/1997 Tây Ninh 5.5 3 Không đạt
147 18080147 Trần Thị Kim Ngân Nữ 18/06/1997 Thừa Thiên Huế 8 6 Đạt
148 18080148 Trần Thị Kim Ngân Nữ 18/12/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
149 18080149 Trần Phạm Minh Ngân Nữ 18/07/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
150 18080150 Trần Huỳnh Nhân Nghĩa Nam 23/01/1998 Đồng Nai 7 6.5 Đạt
151 18080151 Trương Thế Nghĩa Nam 16/08/1996 Tây Ninh 5.5 1.5 Không đạt
152 18080152 Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa Nữ 20/10/1997 Quảng Bình 6 4 Không đạt
153 18080153 Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 28/12/1999 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
154 18080154 Nguyễn Thị Mai Ngọc Nữ 26/05/1999 Bình Dương 7 6 Đạt
155 18080155 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 29/03/1998 Ninh Bình 7.5 7 Đạt
156 18080156 Cao Thị Bích Ngọc Nữ 07/01/1996 Quảng Bình 7.5 5.5 Đạt
157 18080157 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 14/08/1999 Quảng Ngãi 6.5 3 Không đạt
158 18080158 Nguyễn Trung Nguyên Nam 22/12/1997 Cà Mau 7.5 6 Đạt
159 18080159 Ngô Thị Tú Nguyên Nữ 15/11/1997 Bình Dương Vắng
160 18080160 Hồ Thị Phương Nguyên Nữ 24/11/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
161 18080161 Phan Thị Nguyệt Nữ 08/10/1997 Hà Tĩnh 5.5 5 Đạt
162 18080162 Lê Mỹ Nhàn Nữ 25/08/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
163 18080163 Trần Thị Hồng Nhân Nữ 29/10/1999 Ninh Thuận 5.5 3.5 Không đạt
164 18080164 Trịnh Quang Nhật Nam 29/9/1997 Quảng Bình 8 9.5 Đạt
165 18080165 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương 5 4 Không đạt
166 18080166 Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/01/1997 Bình Dương Vắng
167 18080167 Huỳnh Khang Nhi Nữ 29/05/1998 Bến Tre Vắng
168 18080168 Bùi Thị Uyển Nhi Nữ 11/11/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
169 18080169 Hoàng Lê Hồng Nhi Nữ 01/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 8 Đạt
170 18080170 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 26/06/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
171 18080171 Trần Thị Hồng Như Nữ 29/07/1997 Bình Thuận 3.5 2.5 Không đạt
172 18080172 Đoàn Huỳnh Như Nữ 20/11/1996 Bình Dương 3.5 1.5 Không đạt
173 18080173 Nguyễn Thị Mĩ Nhung Nữ 21/08/1996 Bình Dương 5 2 Không đạt
174 18080174 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ 17/09/1997 Bình Phước 7 5.5 Đạt
175 18080175 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/06/1998 Bình Phước 5.5 3.5 Không đạt
176 18080176 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 08/10/1997 Ninh Thuận 8.5 7.5 Đạt
177 18080177 Bùi Thị Hồng Nụ Nữ 25/07/1996 Nghệ An Vắng
178 18080178 Tô Huỳnh Phát Nam 15/01/1997 Bình Dương 7 3 Không đạt
179 18080179 Nguyễn Thiện Phát Nam 26/02/1998 Bình Dương Vắng
180 18080180 Võ Thị Vương Phi Nữ 21/11/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
181 18080181 Đoàn Ngọc Phú Nam 11/07/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
182 18080182 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 12/08/1995 Long An 6 5 Đạt
183 18080183 Phùng Trùng Phùng Nam 25/09/1999 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
184 18080184 Nguyễn Hữu Phước Nam 20/10/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
185 18080185 Lê Thành Phước Nam 13/3/2000 Khánh Hòa 6 5.5 Đạt
186 18080186 Lê Hữu Phước Nam 06/12/1996 Đồng Nai 6 3 Không đạt
187 18080187 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
188 18080188 Lưu Thị Thu Phương Nữ 01/02/1999 Đắk Lắk 6.5 6.5 Đạt
189 18080189 Thái Thị Phương Nữ 22/07/1998 Thanh Hóa 7.5 8 Đạt
190 18080190 Nguyễn Nam Phương Nam 08/10/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
191 18080191 Lê Thị Phượng Nữ 06/07/1999 Thừa Thiên Huế 6 4.5 Không đạt
192 18080192 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 30/3/1998 Bình Thuận 6 5 Đạt
193 18080193 Cao Thị Hồng Phượng Nữ 02/01/1997 Đồng Nai 6 6 Đạt
194 18080194 Đặng Thanh Quân Nam 06/04/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
195 18080195 Lưu Đình Quốc Nam 28/08/1997 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
196 18080196 Nguyễn Tiến Quốc Nam 25/08/1998 Bình Dương 5 6 Đạt
197 18080197 Cao Hữu Quyền Nam 2/1/1988 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
198 18080198 Nguyễn Đăng Quyền Nam 24/07/1996 Bình Dương 5 3 Không đạt
199 18080199 Nguyễn Thị Vũ Quỳnh Nữ 20/11/1998 Ninh Thuận 6.5 5.5 Đạt
200 18080200 Vi Thị Quỳnh Nữ 19/05/1998 Thanh Hoá 4.5 2.5 Không đạt
201 18080201 Nguyễn Văn Sâm Nam 13/11/1995 Bình Dương 8 8.5 Đạt
202 18080202 Nguyễn Thị Mai Sang Nữ 14/03/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
203 18080203 Hồ Sĩ Sơn Nam 10/01/1998 Quảng Trị 7 5.5 Đạt
204 18080204 Nguyễn Ngân Sơn Nam 09/07/1994 Bình Dương 5.5 7 Đạt
205 18080205 Vũ Đức Sơn Nam 22/12/1998 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
206 18080206 Nguyễn Thanh Sơn Nam 08/01/1994 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
207 18080207 Kỳ Thị Diễm Sương Nữ 02/10/1998 Bình Dương Vắng
208 18080208 Nguyễn Thị Sương Nữ 19/02/1997 Bình Định 7 6.5 Đạt
209 18080209 Trần Trọng Tú Tài Nam 24/06/1999 Bình Dương 8 6.5 Đạt
210 18080210 Nguyễn Minh Tâm Nam 12/10/1997 Bình Dương Vắng
211 18080211 Trần Thị Minh Tâm Nữ 07/01/1999 Bình Dương 10 9.5 Đạt
212 18080212 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/06/1998 Đắk Lắk 6.5 7.5 Đạt
213 18080213 Bùi Thanh Tân Nam 13/12/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
214 18080214 Lê Minh Tân Nam 21/01/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
215 18080215 Hoàng Thị Thắm Nữ 4/3/1984 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
216 18080216 Trần Ngọc Thắm Nữ 31/1/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
217 18080217 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 7.5 4.5 Không đạt
218 18080218 Trần Thị Ngọc Thanh Nữ 21/10/1998 Bình Dương 9 10 Đạt
219 18080219 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 03/10/1997 Long An 6 5.5 Đạt
220 18080220 Hồ Thị Cẩm Thanh Nữ 14/9/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
221 18080221 Đinh Thu Thảo Nữ 11/11/1997 Đắk Lắk Vắng
222 18080222 Trần Thị Bích Thảo Nữ 02/10/1993 Kiên Giang Vắng
223 18080223 Lê Thị Thu Thảo Nữ 26/12/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
224 18080224 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 08/03/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
225 18080225 Thái Ngọc Như Thảo Nữ 05/04/1998 Tây Ninh 6 7.5 Đạt
226 18080226 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07/07/1999 Quảng Trị 8.5 9.5 Đạt
227 18080227 Hồ Minh Thảo Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
228 18080228 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
229 18080229 Nguyễn Văn Thêm Nam 03/08/1997 An Giang 8.5 9.5 Đạt
230 18080230 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 6 7.5 Đạt
231 18080231 Phạm Hoàng Thiện Nam 12/11/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
232 18080232 Đỗ Quốc Thiện Nam 16/04/1998 Bình Thuận 6.5 8 Đạt
233 18080233 Mai Minh Thiện Nam 26/08/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
234 18080234 Vũ Thị Thiết Nữ 27/07/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
235 18080235 Nguyễn Hoàng Thơ Nữ 03/11/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
236 18080236 Lê Huỳnh Kim Thoa Nữ 02/06/1995 Bình Dương 5.5 4.5 Không đạt
237 18080237 Cù Thị Kim Thoa Nữ 22/06/1997 Bến Tre 8 8.5 Đạt
238 18080238 Nguyễn Thị Thời Nữ 13/08/1997 Phú Thọ 6.5 9.5 Đạt
239 18080239 Nguyễn Xuân Thông Nam 08/01/1998 Nam Định 7 6.5 Đạt
240 18080240 Mai Đoàn Cẩm Thu Nữ 23/06/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
241 18080241 Lê Thị Minh Thư Nữ 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 4.5 Không đạt
242 18080242 Nguyễn Thị Bích Thư Nữ 11/06/1998 Phú Yên 7 4.5 Không đạt
243 18080243 Nguyễn Hoài Anh Thư Nữ 08/07/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
244 18080244 Nguyễn Anh Thư Nữ 30/09/1997 Bình Dương 8 7.5 Đạt
245 18080245 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 19/05/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5.5 Đạt
246 18080246 Châu Thị Thuận Nữ 10/08/1997 Ninh Thuận Vắng
247 18080247 Trần Phạm Bích Thuận Nữ 12/08/1997 Bình Dương 9 8 Đạt
248 18080248 Trần Thị Hoài Thương Nữ 10/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
249 18080249 Huỳnh Quang Thương Nam 12/03/1994 Quảng Ngãi Vắng
250 18080250 Nguyễn Quyền Thương Nữ 16/03/1998 Bình Định 5.5 6 Đạt
251 18080251 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 5.5 7 Đạt
252 18080252 Trịnh Thị Thương Nữ 24/03/1998 Bình Phước 7.5 5 Đạt
253 18080253 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương 5 4.5 Không đạt
254 18080254 Hoàng Thị Thanh Thủy Nữ 20/01/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
255 18080255 Trần Thị Xuân Thủy Nữ 4/8/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
256 18080256 Hồ Thu Thủy Nữ 11/01/1996 Bạc Liêu 5.5 5.5 Đạt
257 18080257 Phạm Thị Thủy Nữ 28/08/1999 Thanh Hóa 6.5 3 Không đạt
258 18080258 Phan Thị Thu Thủy Nữ 06/08/1998 Bình Dương 5 6.5 Đạt
259 18080259 Huỳnh Thị Bích Thủy Nữ 07/09/1999 Bình Dương 5.5 8.5 Đạt
260 18080260 Nguyễn Thị Thủy Nữ 07/06/1997 Hà Tĩnh 5 6.5 Đạt
261 18080261 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 10/06/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
262 18080262 Nguyễn Ngọc Bảo Thy Nữ 26/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 9.5 Đạt
263 18080263 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/03/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
264 18080264 Dương Thị Cẩm Tiên Nữ 26/09/1999 An Giang 7 6.5 Đạt
265 18080265 Đặng Hạnh Tiên Nữ 10/2/1998 Bình Dương 7 6 Đạt
266 18080266 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 01/06/1999 Đồng Tháp 7 5.5 Đạt
267 18080267 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
268 18080268 Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 09/09/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
269 18080269 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 28/11/1997 Bình Thuận 9 6 Đạt
270 18080270 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06/02/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
271 18080271 Nguyễn Văn Tiến Nam 22/3/1998 Bình Phước 6 6 Đạt
272 18080272 Hồ Thị Kim Tiền Nữ 06/07/1999 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
273 18080273 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 6 5.5 Đạt
274 18080274 Đỗ Thanh Tính Nam 17/10/1998 Đắk Lắk 8 7.5 Đạt
275 18080275 Đoàn Lê Tính Nam 05/10/1997 Bình Dương Vắng
276 18080276 Lê Phan Huỳnh Trâm Nữ 02/11/1998 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
277 18080277 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 13/01/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
278 18080278 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 11/05/1997 Bình Dương 5 7 Đạt
279 18080279 Huỳnh Dương Ngọc Trâm Nữ 28/12/1996 Sông Bé 7 6 Đạt
280 18080280 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 Bình Dương 6.5 6 Đạt
281 18080281 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 13/03/1998 Nam Định 4.5 5.5 Không đạt
282 18080282 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/06/1997 Thanh Hóa 7 7 Đạt
283 18080283 Lê Thị Huyền Trang Nữ 19/10/1999 Bình Phước 7.5 5.5 Đạt
284 18080284 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/05/1997 Lâm Đồng 7 8 Đạt
285 18080285 Lý Thị Thùy Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương 6.5 7.5 Đạt
286 18080286 Cao Thị Thùy Trang Nữ 09/01/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
287 18080287 Đặng Thị Trang Nữ 18/06/1998 Bình Dương 7 6.5 Đạt
288 18080288 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 27/01/1998 Thái Bình 7 5 Đạt
289 18080289 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 10/10/1998 Thanh Hóa 8 7.5 Đạt
290 18080290 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 23/05/1999 Bình Phước 6 6.5 Đạt
291 18080291 Đậu Thị Trang Nữ 01/03/1997 Hà Tĩnh Vắng
292 18080292 Đậu Thị Trang Nữ 01/06/1998 Nghệ An 6 4 Không đạt
293 18080293 Trần Thị Thu Trang Nữ 28/09/1996 Bình Dương 6 6 Đạt
294 18080294 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/08/1998 Lâm Đồng 4 1.5 Không đạt
295 18080295 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/01/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
296 18080296 Lê Thị Thùy Trang Nữ 12/11/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
297 18080297 Nguyễn Minh Trí Nam 01/01/1995 Quảng Ngãi Vắng
298 18080298 Nguyễn Minh Triết Nam 23/8/2002 Bình Dương 5.5 5 Đạt
299 18080299 Lê Nguyễn Anh Trinh Nữ 24/03/1998 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
300 18080300 Hoàng Phạm Ngọc Trinh Nữ 29/12/1997 Đà Nẵng 8 6 Đạt
301 18080301 Lê Thị Tú Trinh Nữ 23/06/1998 Bình Dương 6 6 Đạt
302 18080302 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
303 18080303 Nguyễn Ánh Trụ Nữ 13/03/1999 Bình Dương 5 5 Đạt
304 18080304 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 22/03/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
305 18080305 Đỗ Thanh Trúc Nam 25/10/1993 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
306 18080306 Đinh Nhã Trúc Nữ 01/11/1998 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
307 18080307 Phạm Chính Trực Nam 21/10/1997 Long An 9 9.5 Đạt
308 18080308 Lâm Thành Trung Nam 15/02/1997 Bình Dương 5 6.5 Đạt
309 18080309 Nguyễn Thành Nam 01/03/1996 Bình Dương 6 7 Đạt
310 18080310 Dương Quốc Tuấn Nam 18/10/1997 Đắk Lắk 8 8 Đạt
311 18080311 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 08/08/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
312 18080312 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 28/09/1995 Hải Dương 6 7 Đạt
313 18080313 Nguyễn Minh Tuấn Nam 25/04/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
314 18080314 Phạm Văn Tuấn Nam 12/01/1998 Bình Dương 3.5 5 Không đạt
315 18080315 Dương Văn Tùng Nam 21/10/1998 Bắc Ninh 7.5 7.5 Đạt
316 18080316 Võ Thanh Tùng Nam 30/07/1998 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
317 18080317 Lê Trương Văn Tươi Nam 08/02/1996 Bình Dương 6 4 Không đạt
318 18080318 Nguyễn Văn Tường Nam 10/12/1998 Thừa Thiên Huế Vắng
319 18080319 Lý Diệu Tuyền Nữ 13/07/1996 Bình Dương 9 8.5 Đạt
320 18080320 Phạm Thị Mộng Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 6.5 6 Đạt
321 18080321 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 10/10/1997 Tây Ninh 5.5 6 Đạt
322 18080322 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 24/08/1998 Bình Định 6.5 5 Đạt
323 18080323 Nhâm Thị Ánh Tuyết Nữ 15/12/1997 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đạt
324 18080324 Trần Thị Ngọc Tuyết Nữ 17/01/1996 Long An 7.5 6 Đạt
325 18080325 Nguyễn Thị Ngọc Tỷ Nữ 13/09/1996 Bến Tre 6.5 7 Đạt
326 18080326 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 22/09/1998 Phú Yên 5.5 6 Đạt
327 18080327 Hùynh Thị Mỹ Vân Nữ 17/04/1998 Quảng Ngãi 6 6.5 Đạt
328 18080328 Trần Hồng Vân Nữ 04/02/1997 Bình Dương 7 8 Đạt
329 18080329 Đặng Thị Vân Nữ 13/08/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
330 18080330 Phạm Trần Huyền Vi Nữ 04/09/1998 Gia Lai 6.5 7.5 Đạt
331 18080331 Trần Hoàn Nam 18/10/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
332 18080332 Nguyễn Long Hoàng Nam 23/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đạt
333 18080333 Trương Mạc Nam 02/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 6.5 Đạt
334 18080334 Lê Phước Nam 02/08/1995 Bình Dương Vắng
335 18080335 Tạ Công Quốc Vương Nam 02/01/1996 Quảng Ngãi 7.5 7.5 Đạt
336 18080336 Nguyễn Phương Vy Nữ 09/10/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
337 18080337 Nguyễn Thị Thuý Vy Nữ 05/05/1998 Quảng Ngãi 7 6.5 Đạt
338 18080338 Trần Thị Xuân Nữ 19/07/1997 Đắk Lắk 6.5 4.5 Không đạt
339 18080339 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 14/08/1996 Nghệ An 7.5 8 Đạt
340 18080340 Lê Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Quảng Trị 5.5 7 Đạt
341 18080341 Phạm Thị Bình Yên Nữ 08/05/1997 Phú Yên 7 6.5 Đạt
342 18080342 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương 5 5.5 Đạt
343 18080343 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
344 18080344 Lê Thị Hải Yến Nữ 10/03/1997 Đồng Nai 7 7.5 Đạt
345 18080345 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 04/04/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
346 18080346 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/03/1998 Ninh Thuận 5 5.5 Đạt
347 18080347 Phạm Huỳnh Phi Yến Nữ 23/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 7 Đạt
348 18080348 Nguyễn Thị Yến Nữ 17/12/1998 Đắk Lắk 4 1.5 Không đạt
349 18080349 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 02/09/1998 Quảng Ngãi 4 2 Không đạt
350 18080350 Hoàng Yến Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
Danh sách này có 350 thí sinh.

watch_later
21/10/2018 21:00:00  
visibility
 7457