KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản KHÓA 18070 THI Ngày 15 tháng 09 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18070003 4
2 18070060 5
3 18070191 5
4 18070250 5
5 18070278 6,5
Danh sách này có 5 thí sinh.

watch_later
24/09/2018 15:00:00  
visibility
 595