Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070 Ngày 15 tháng 09 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 16/09/2018 đến 21/09/2018.

Thời gian trả kết quả: 24/09/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 15 tháng 09 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 19/09/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18070001 Nguyễn Thị An Nữ 03/06/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
2 18070002 Đặng Ngọc Quế Anh Nữ 09/11/1998 Hà Tĩnh 6 5.5 Đạt
3 18070003 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
4 18070004 Cao Thị Kim Anh Nữ 27/09/1999 Bình Phước Vắng
5 18070005 Trịnh Thị Hoài Anh Nữ 10/02/1997 Thanh Hóa 5 6.5 Đạt
6 18070006 Đỗ Tuấn Anh Nam 15/06/1996 Tây Ninh 6 6.5 Đạt
7 18070007 Bùi Ngọc Ánh Nữ 27/08/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
8 18070008 Vương Thị Ngọc Ánh Nữ 12/05/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
9 18070009 Nguyễn Đình Bảo Nam 10/03/1997 Nghệ An 8 8.5 Đạt
10 18070010 Dương Thị Bình Nữ 27/05/1997 Thái Nguyên 7.5 7 Đạt
11 18070011 Trần Thị Linh Chi Nữ 12/04/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
12 18070012 Nguyễn Thị Bạch Cúc Nữ 01/07/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 6.5 Đạt
13 18070013 Nguyễn Tấn Cường Nam 15/10/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
14 18070014 Lê Văn Cường Nam 07/12/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
15 18070015 Võ Trương Trang Đài Nữ 26/01/1998 Bình Dương 7 9 Đạt
16 18070016 Nguyễn Thành Danh Nam 21/11/1998 Bình Dương 7.5 10 Đạt
17 18070017 Phạm Thị Tuyết Diễm Nữ 15/02/1997 Bình Phước 4.5 5 Không đạt
18 18070018 Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 23/02/1998 Quảng Ngãi 5.5 4 Không đạt
19 18070019 Nguyễn Thiên Đức Nam 03/11/1998 Hà Nội 5.5 8 Đạt
20 18070020 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 18/09/1996 Nghệ An 8 8.5 Đạt
21 18070021 Phạm Văn Đức Nam 20/11/1997 Thanh Hóa 9 10 Đạt
22 18070022 Lê Võ Thùy Dung Nữ 21/11/1999 Đồng Nai 6 6 Đạt
23 18070023 Vương Trần Kim Dung Nữ 29/03/1997 TP Hồ Chí Minh 7 7.5 Đạt
24 18070024 Nguyễn Thị Thái Dung Nữ 16/12/1999 Nam Định 7 7 Đạt
25 18070025 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 25/12/1998 Lâm Đồng 7 6.5 Đạt
26 18070026 Nguyễn Vương Thùy Dung Nữ 27/02/1997 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
27 18070027 Nguyễn Anh Dũng Nam 24/08/1998 Bình Dương 6 7.5 Đạt
28 18070028 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 07/07/1997 Đồng Nai 6 4 Không đạt
29 18070029 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 23/06/1997 Bình Dương 7 6 Đạt
30 18070030 Huỳnh Thùy Dương Nữ 24/5/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 6 Đạt
31 18070031 Hoàng Thị Thùy Dương Nữ 29/4/1985 Đắk Lắk 7 8 Đạt
32 18070032 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 20/11/1997 Đồng Nai Vắng
33 18070033 Huỳnh Thị Thúy Duyên Nữ 20/01/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
34 18070034 Nguyễn Thị Giang Nữ 12/07/1996 Kon Tum 6.5 3.5 Không đạt
35 18070035 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai Vắng
36 18070036 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/05/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
37 18070037 Nguyễn Mạnh Giàu Nam 21/08/1996 Bình Định 7.5 6.5 Đạt
38 18070038 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/10/1997 Bình Dương 6 7.5 Đạt
39 18070039 Đinh Thị Thu Nữ 15/10/1997 Quảng Bình 6.5 5 Đạt
40 18070040 Quách Thị Hải Nữ 22/03/1996 Bình Dương 5.5 0.5 Không đạt
41 18070041 Nguyễn Hoàng Nam 27/02/1996 Đắk Lắk 4 2.5 Không đạt
42 18070042 Nguyễn Thị Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk 7 6.5 Đạt
43 18070043 Nguyễn Ngọc Nữ 09/4/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
44 18070044 Dương Thị Hồng Nữ 06/08/1999 Bình Dương 6 8.5 Đạt
45 18070045 Trần Xuân Hải Nam 10/11/1998 Hà Tĩnh 5.5 8.5 Đạt
46 18070046 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 05/03/1997 Long An 6 5 Đạt
47 18070047 Phạm Thị Kim Hằng Nữ 02/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 8.5 9.5 Đạt
48 18070048 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 19/08/1999 Ninh Thuận 6 6.5 Đạt
49 18070049 Đỗ Thị Hằng Nữ 21/11/1998 Bình Phước 8 6 Đạt
50 18070050 Nguyễn Thu Hằng Nữ 31/08/1996 Bình Dương 9.5 9 Đạt
51 18070051 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 29/03/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
52 18070052 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước 5.5 2 Không đạt
53 18070053 Nguyễn Phạm Trung Hậu Nam 30/07/1998 Bình Dương 6 6.5 Đạt
54 18070054 Huỳnh Trung Hậu Nam 18/05/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
55 18070055 Huỳnh Trung Hậu Nam 06/12/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
56 18070056 Lê Vũ Ngọc Hậu Nam 01/01/1997 Bình Dương 7 8.5 Đạt
57 18070057 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
58 18070058 Dương Thị Hiền Nữ 10/03/1996 Nghệ An 6 5 Đạt
59 18070059 Đoàn Lê Minh Hiền Nữ 22/10/1991 Bình Dương 5.5 5 Đạt
60 18070060 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/01/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
61 18070061 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
62 18070062 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 05/09/1997 Bình Định 5.5 1.5 Không đạt
63 18070063 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa 5.5 5.5 Đạt
64 18070064 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 30/03/1997 Bình Dương Vắng
65 18070065 Nguyễn Hưng Hiệp Nam 02/04/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
66 18070066 Nguyễn Lê Hiếu Nam 12/01/1998 Ninh Thuận 6.5 9 Đạt
67 18070067 Nguyễn Trung Hiếu Nam 25/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 7 Đạt
68 18070068 Bùi Nguyễn Chí Hiếu Nam 06/08/1996 Đồng Nai 6.5 7.5 Đạt
69 18070069 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 15/02/1996 Bình Dương 7 5.5 Đạt
70 18070070 Đào Ngọc Hiếu Nữ 13/01/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
71 18070071 Hồ Thị Hoa Nữ 20/05/1998 Đắk Lắk 5.5 5.5 Đạt
72 18070072 Đỗ Ngọc Hoa Nữ 19/05/1999 Bình Dương 6 9.5 Đạt
73 18070073 Hồ Thị Thanh Hoài Nữ 01/12/1997 Gia Lai 6.5 6 Đạt
74 18070074 Châu Thanh Hoài Nam 22/09/1996 Tây Ninh 7 8 Đạt
75 18070075 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10/03/1997 Nghệ An 6.5 8.5 Đạt
76 18070076 Bùi Thị Hải Hồng Nữ 03/10/1997 Bình Phước 6.5 5 Đạt
77 18070077 Rơ Châm H'Pruk Nữ 03/11/1997 Gia Lai 6.5 9 Đạt
78 18070078 Trần Thị Minh Huệ Nữ 04/12/1997 Hưng Yên 5.5 5.5 Đạt
79 18070079 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh 4.5 2.5 Không đạt
80 18070080 Đinh Công Hùng Nam 19/04/1998 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
81 18070081 Phạm Minh Hùng Nam 04/01/1998 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
82 18070082 Nguyễn Tiến Hưng Nam 16/08/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
83 18070083 Dương Minh Hưng Nam 07/09/1997 Bình Thuận 6 8 Đạt
84 18070084 Lê Văn Hưng Nam 25/12/1999 Bình Dương 5.5 7.5 Đạt
85 18070085 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 24/04/1998 Bình Dương Vắng
86 18070086 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai 6 5 Đạt
87 18070087 Dương Nhật Huy Nam 29/07/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
88 18070088 Nguyễn Hồng Huy Nam 20/07/1999 Bình Dương 5 6 Đạt
89 18070089 Phạm Thị Huyền Nữ 09/07/1998 Hải Dương 6 8.5 Đạt
90 18070090 Võ Hoàng Huynh Nam 15/12/1997 Cà Mau 4.5 3 Không đạt
91 18070091 Trương Vĩnh Kha Nam 04/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 6.5 Đạt
92 18070092 Đoàn Đức Khánh Nam 08/09/1997 Đắk Lắk 7 5 Đạt
93 18070093 Phan Đình Khôi Nam 15/10/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
94 18070094 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Nữ 10/10/2000 Bình Dương 7 9.5 Đạt
95 18070095 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6 5.5 Đạt
96 18070096 Trương Thị Thảo Lam Nữ 14/06/1999 Bình Dương 7.5 10 Đạt
97 18070097 Nguyễn Phúc Lâm Nam 20/03/1997 Bình Dương 8 8.5 Đạt
98 18070098 Đặng Thị Tuyết Lan Nữ 15/08/1997 Bình Dương 6 5.5 Đạt
99 18070099 Lê Hồng Hoàng Lan Nữ 3/7/1998 Bình Dương 6.5 8.5 Đạt
100 18070100 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 04/11/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
101 18070101 Đỗ Thị Thúy Lan Nữ 11/2/1996 Kiên Giang 7.5 8 Đạt
102 18070102 Thị Lan Nữ 11/01/1998 Đắk Nông 5.5 5.5 Đạt
103 18070103 Bùi Thị Mỹ Lệ Nữ 18/08/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
104 18070104 Trần Ánh Linh Nữ 12/10/2001 Bình Dương 7 9.5 Đạt
105 18070105 Phan Thị Linh Nữ 25/09/1997 Nghệ An 7 9.5 Đạt
106 18070106 Bồ Thị Thùy Linh Nữ 29/07/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
107 18070107 Trương Tuyết Linh Nữ 28/03/1998 Bình Dương 6 9.5 Đạt
108 18070108 Hồ Đặng Khánh Linh Nữ 09/08/1997 Tây Ninh 7.5 7 Đạt
109 18070109 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/09/1998 Hải Dương 6 6 Đạt
110 18070110 Đặng Nguyễn Ngọc Linh Nữ 23/01/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
111 18070111 Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/3/1998 Thanh Hóa 7 10 Đạt
112 18070112 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa 6 6.5 Đạt
113 18070113 Huỳnh Khánh Linh Nam 21/01/1997 Đồng Nai 6 7 Đạt
114 18070114 Nguyễn Thị Linh Nữ 02/02/1997 Hà Nam 7 6 Đạt
115 18070115 Đinh Tấn Lộc Nam 18/10/1998 Bình Dương 7.5 6 Đạt
116 18070116 Lê Thành Luân Nam 02/03/1997 Đồng Nai 8 8 Đạt
117 18070117 Nguyễn Thị Ly Nữ 25/09/1998 Nghệ An 6.5 6.5 Đạt
118 18070118 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 12/01/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
119 18070119 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 11/03/1997 Bình Phước 6.5 7 Đạt
120 18070120 Võ Thị Mỵ Nữ 24/06/1993 Bình Dương 6 7.5 Đạt
121 18070121 Đoàn Vương Nam Nam 16/10/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
122 18070122 Đinh Xuân Nam Nam 11/08/1996 Bình Định 5.5 6.5 Đạt
123 18070123 Hồ Trọng Hoài Nam Nam 02/06/1997 Nghệ An 6 8.5 Đạt
124 18070124 Phạm Thị Nga Nữ 08/01/1997 Bình Phước 7 5.5 Đạt
125 18070125 Hồ Thị Thu Ngà Nữ 04/01/1997 Khánh Hòa Vắng
126 18070126 Bồ Thị Thanh Ngân Nữ 10/07/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
127 18070127 Lê Thị Kim Ngân Nữ 16/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 7.5 7 Đạt
128 18070128 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 25/07/1997 Vĩnh Long 7.5 7.5 Đạt
129 18070129 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước 6.5 2.5 Không đạt
130 18070130 Phan Châu Mẫn Nghi Nữ 07/10/1998 Lâm Đồng 7 7.5 Đạt
131 18070131 Nguyễn Đỗ Minh Nghi Nữ 19/02/1997 Bình Dương 7 6.5 Đạt
132 18070132 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 03/06/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
133 18070133 Phạm Tín Nghĩa Nam 15/10/1995 Bình Dương 8 4.5 Không đạt
134 18070134 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 15/08/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
135 18070135 Bùi Thế Nguyên Nam 02/11/1998 Bình Định 8 6 Đạt
136 18070136 Trần Thanh Nhân Nam 11/11/1997 Bình Thuận 7 7.5 Đạt
137 18070137 Nguyễn Thành Nhân Nam 02/08/1997 Bình Dương 7 7.5 Đạt
138 18070138 Chu Quang Nhật Nam 16/10/1997 An Giang 8 5.5 Đạt
139 18070139 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/05/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
140 18070140 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 08/07/1996 Tây Ninh 7.5 5 Đạt
141 18070141 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương 4 3 Không đạt
142 18070142 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 12/09/1997 Bến Tre 5.5 1.5 Không đạt
143 18070143 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 03/03/1997 Quảng Nam 6 4 Không đạt
144 18070144 Hồ Trọng Quỳnh Như Nữ 02/01/1998 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
145 18070145 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định 7.5 6 Đạt
146 18070146 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/10/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
147 18070147 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Định 6 5 Đạt
148 18070148 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 31/1/2000 Bình Dương 7.5 6 Đạt
149 18070149 Nguyễn Thị Nhung Nữ 14/9/1995 Hà Nội 8 9.5 Đạt
150 18070150 Phan Thị Mi Ni Nữ 08/05/1997 Quảng Nam 6 6.5 Đạt
151 18070151 Phạm Thị Mỹ Noa Nữ 21/07/1999 Gia Lai 6.5 5.5 Đạt
152 18070152 Đinh Văn Phi Nam 29/03/1998 Nam Định 8 9 Đạt
153 18070153 Nguyễn Phạm Yến Phi Nữ 22/8/1991 Tây Ninh 8 9 Đạt
154 18070154 Trịnh Thanh Phong Nam 13/07/1998 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5.5 Đạt
155 18070155 Nguyễn Trần Nhật Phú Nam 20/01/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
156 18070156 Hồ Hữu Phúc Nam 28/11/1999 Bình Dương 7.5 9 Đạt
157 18070157 Trịnh Thụy Phương Phương Nữ 19/11/1995 Bình Dương 6 5.5 Đạt
158 18070158 Nguyễn Minh Phương Nữ 01/05/1998 Bến Tre 6 5 Đạt
159 18070159 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 17/11/1997 Bình Dương 7.5 8.5 Đạt
160 18070160 Trượng Thị Ái Phương Nữ 02/02/1997 Ninh Thuận 6.5 6.5 Đạt
161 18070161 Trần Thị Kim Phương Nữ 20/01/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
162 18070162 Võ Thị Hoàng Phương Nữ 18/03/1998 Bình Dương 7 8.5 Đạt
163 18070163 Lê Đỗ Aí Quân Nữ 19/9/1994 Tp. HCM 7 6.5 Đạt
164 18070164 Phạm Minh Quang Nam 18/04/1998 Đồng Tháp 7.5 8 Đạt
165 18070165 Lê Thị Ngọc Quí Nữ 28/09/1997 Đồng Tháp 8 5 Đạt
166 18070166 Nguyễn Thanh Quy Nam 08/10/1998 Bến Tre 6 5.5 Đạt
167 18070167 Lê Thị Trường Quy Nữ 23/03/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
168 18070168 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 05/06/1992 Bình Dương 7 7.5 Đạt
169 18070169 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 04/03/1997 Bình Phước 6.5 6 Đạt
170 18070170 Giang Hớn Quyền Nam 02/02/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
171 18070171 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
172 18070172 Lâm Thị Ri Nữ 18/07/1997 Bình Phước 5 3 Không đạt
173 18070173 Thị Sang Nữ 17/02/1998 Bình Phước 7 5.5 Đạt
174 18070174 Nguyễn Sinh Sang Nam 25/11/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
175 18070175 Nguyễn Thái Sơn Nam 10/01/1998 Trà Vinh 6.5 5.5 Đạt
176 18070176 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 07/12/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
177 18070177 Nguyễn Thị Sương Nữ 01/01/1997 Quảng Ngãi 8 7 Đạt
178 18070178 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 9/8/1996 Bình Dương 5.5 6 Đạt
179 18070179 Nguyễn Văn Tài Nam 03/02/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
180 18070180 Ngô Tấn Tài Nam 01/12/1999 Bình Dương 6.5 3.5 Không đạt
181 18070181 Trương Thị Tâm Nữ 02/08/1994 Thanh Hóa 7.5 5 Đạt
182 18070182 Nguyễn Văn Tâm Nam 10/11/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
183 18070183 Lê Minh Tân Nam 21/01/1998 Bình Dương 7 4 Không đạt
184 18070184 Đỗ Thành Thái Nam 07/02/1996 Tây Ninh 2.5 2.5 Không đạt
185 18070185 Bùi Thị Thanh Nữ 20/11/1996 Thanh Hóa 6 5.5 Đạt
186 18070186 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 03/10/1997 Long An 7.5 4 Không đạt
187 18070187 Vũ Thị Thu Thanh Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa 7 5 Đạt
188 18070188 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An 6.5 3.5 Không đạt
189 18070189 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương Vắng
190 18070190 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 22/02/1998 Bình Phước Vắng
191 18070191 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
192 18070192 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
193 18070193 Trần Hiếu Thảo Nữ 27/09/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
194 18070194 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 30/07/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
195 18070195 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 19/08/1998 Nam Định 6.5 5.5 Đạt
196 18070196 Bùi Ngọc Phương Thảo Nữ 29/04/1997 Tây Ninh 8 5 Đạt
197 18070197 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 05/02/1997 Lâm Đồng 7 7.5 Đạt
198 18070198 Trương Thị Lệ Thảo Nữ 13/05/1997 Bình Phước 8 7.5 Đạt
199 18070199 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận 4.5 4 Không đạt
200 18070200 Mai Minh Thiện Nam 26/08/1998 Bình Dương Vắng
201 18070201 Ngô Huỳnh Tất Thịnh Nam 23/2/1990 Bình Dương Vắng
202 18070202 Ngô Hoàng Thơ Nữ 22/06/1997 Bình Dương 7.5 5 Đạt
203 18070203 Trương Thị Thơ Nữ 13/09/1997 Bến Tre 5 3 Không đạt
204 18070204 Nguyễn Thị Thơm Nữ 15/05/1998 Hà Tĩnh Vắng
205 18070205 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 01/09/1998 Bến Tre 9 6.5 Đạt
206 18070206 Mai Đoàn Cẩm Thu Nữ 23/06/1997 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
207 18070207 Tăng Thị Anh Thư Nữ 05/11/1996 Sông Bé 6 5 Đạt
208 18070208 Lê Thị Minh Thư Nữ 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6 3.5 Không đạt
209 18070209 Đỗ Hoàng Ánh Thư Nữ 04/09/1999 Tây Ninh 5 3 Không đạt
210 18070210 Hồ Thị Thanh Thư Nữ 04/05/1998 Bình Dương 5.5 6 Đạt
211 18070211 Trần Phạm Thùy Thương Nữ 22/04/1998 Đồng Nai 8 7 Đạt
212 18070212 Lê Thị Hoài Thương Nữ 06/04/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
213 18070213 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum 4 5 Không đạt
214 18070214 Trần Kim Thương Nữ 15/06/1995 TP. Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
215 18070215 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 01/07/1998 Lâm Đồng 5.5 3 Không đạt
216 18070216 Lâm Ngọc Thúy Nữ 10/02/1996 Ninh Thuận 7 4 Không đạt
217 18070217 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 04/01/1997 Gia Lai Vắng
218 18070218 Nguyễn Thị Thùy Nữ 23/04/1998 Bình Dương 8.5 6 Đạt
219 18070219 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
220 18070220 Hoàng Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/10/1998 Đắk Lắk 7 5 Đạt
221 18070221 Trần Thị Xuân Thủy Nữ 04/8/1995 Bình Dương 6 4 Không đạt
222 18070222 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 12/03/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
223 18070223 Nguyễn Thị Thủy Nữ 27/01/1997 Quảng Ngãi 5.5 2.5 Không đạt
224 18070224 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 29/07/1998 Lâm Đồng 7.5 5 Đạt
225 18070225 Đậu Đức Thuyết Nam 10/01/1998 Đắk Lắk 5 5 Đạt
226 18070226 Đỗ Thị Uyên Thy Nữ 01/12/1997 Bình Dương 8 5 Đạt
227 18070227 Nguyễn Tấn Thy Nam 20/12/1985 Bình Dương 6 5 Đạt
228 18070228 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 30/09/1998 Bình Dương 7 7 Đạt
229 18070229 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1997 Bình Dương 5 2 Không đạt
230 18070230 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 30/10/1997 Bình Dương 6 6.5 Đạt
231 18070231 Lê Thủy Tiên Nữ 29/06/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
232 18070232 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 28/11/1997 Bình Thuận Vắng
233 18070233 Lê Hữu Tiếng Nam 08/02/1998 Bình Phước 8 5.5 Đạt
234 18070234 Dương Công Toàn Nam 20/02/1996 Quảng Bình 6 3 Không đạt
235 18070235 Phạm Bích Trâm Nữ 29/9/2000 Đồng Tháp 7.5 5.5 Đạt
236 18070236 Trần Ngọc Trâm Nữ 31/07/1997 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
237 18070237 Bùi Ngọc Trâm Nữ 09/09/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
238 18070238 Não Nữ Thẩm Thủy Trâm Nữ 10/02/1997 Ninh Thuận 8 5 Đạt
239 18070239 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 29/10/1997 Quảng Bình 6 5 Đạt
240 18070240 Đàng Thị Kim Trầm Nữ 04/05/1997 Ninh Thuận 6 5 Đạt
241 18070241 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 Bình Dương 5 4 Không đạt
242 18070242 Trần Thị Mỹ Trang Nữ 14/12/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
243 18070243 Văn Trương Thùy Trang Nữ 05/04/1997 Tp. HCM 4 5 Không đạt
244 18070244 Lưu Huyền Trang Nữ 05/03/1998 Bình Định 8 8 Đạt
245 18070245 Đặng Thị Trang Nữ 18/06/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
246 18070246 Lưu Thị Mỹ Trang Nữ 25/12/1999 Bình Dương 6.5 5 Đạt
247 18070247 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/06/1997 Thanh Hóa 7 4 Không đạt
248 18070248 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 16/10/1999 Bình Dương 7 6.5 Đạt
249 18070249 Lê Thị Huyền Trang Nữ 19/10/1999 Bình Phước 7.5 3 Không đạt
250 18070250 Phan Thị Thùy Trang Nữ 19/9/1982 Bình Dương 8 5 Đạt
251 18070251 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 20/03/1997 Kiên Giang 9 5 Đạt
252 18070252 Cái Thị Thảo Trinh Nữ 27/03/1998 Quảng Trị 9 5.5 Đạt
253 18070253 Tạ Thịnh Thảo Trinh Nữ 12/06/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
254 18070254 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương 4 3.5 Không đạt
255 18070255 Lê Thị Tú Trinh Nữ 23/06/1998 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
256 18070256 Nguyễn Trung Trinh Nam 07/01/1997 Bình Định 8 6 Đạt
257 18070257 Đinh Nhã Trúc Nữ 01/11/1998 Bình Dương 5 3 Không đạt
258 18070258 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
259 18070259 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 20/10/1999 Bình Dương 4.5 3.5 Không đạt
260 18070260 Huỳnh Thị Ngọc Trúc Nữ 19/08/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
261 18070261 Phan Nhật Trường Nam 15/09/1999 Bình Dương 6 6 Đạt
262 18070262 Đỗ Thị Cẩm Nữ 22/08/1996 Bình Dương 5 2 Không đạt
263 18070263 Nguyễn Thị Nữ 13/08/1999 TP HCM 4 5 Không đạt
264 18070264 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
265 18070265 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 28/09/1995 Hải Dương 6.5 3.5 Không đạt
266 18070266 Mai Xuân Tuấn Nam 12/06/1997 Nghệ An 6.5 5.5 Đạt
267 18070267 Lý Thanh Tuyền Nữ 14/01/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
268 18070268 Bùi Thị Tuyết Nữ 30/08/1996 Thanh Hóa 6.5 6.5 Đạt
269 18070269 Trần Thị Út Nữ 12/08/1998 Bình Định 7 4 Không đạt
270 18070270 Lê Thị Thùy Vân Nữ 12/5/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
271 18070271 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 14/02/1997 Hải Dương 6 5 Đạt
272 18070272 Phan Tường Vi Nữ 19/10/1998 Đồng Tháp 7.5 4 Không đạt
273 18070273 Phạm Nữ Hồng Viên Nữ 28/8/1998 Bình Định 7.5 6 Đạt
274 18070274 Phan Bá Việt Nam 22/07/1997 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
275 18070275 Trần Thị Vinh Nữ 16/07/1998 Nghệ An 6.5 5 Đạt
276 18070276 Phan Thế Vinh Nam 18/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
277 18070277 Trần Quốc Vĩnh Nam 28/12/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
278 18070278 Nguyễn Hoàng Nam 04/05/1998 Tp.HCM 7.5 6.5 Đạt
279 18070279 Nguyễn Đặng Tường Vy Nữ 09/01/1996 Tây Ninh 5.5 4 Không đạt
280 18070280 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
281 18070281 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 14/08/1996 Nghệ An 5.5 3.5 Không đạt
282 18070282 Đỗ Thị Như Ý Nữ 13/06/1998 TP HCM 5.5 5 Đạt
283 18070283 Lê Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Quảng Trị 5.5 4 Không đạt
284 18070284 Võ Thị Bảo Yến Nữ 13/08/1998 Bình Dương 8.5 5 Đạt
285 18070285 H' Yến Nữ 10/12/1997 Đắk Nông 6.5 3.5 Không đạt
286 18070286 Lê Thị Hải Yến Nữ 10/03/1997 Đồng Nai 5.5 3 Không đạt
Danh sách này có 286 thí sinh.

watch_later
16/09/2018 21:00:00  
visibility
 35190