Danh sách thí sinh đăng kí dự Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18070 Ngày 15 tháng 09 năm 2018

  1. Từ ngày 10/09/2018 đến hết ngày 14/09/2018, thí sinh có tên trong danh sách vui lòng trực tiếp đến nhận thẻ dự thi tại trung tâm (không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào). Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 20h30.
  2. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và ký xác nhận khi đến nhận thẻ dự thi.
  3. Thí sinh phải có mặt đúng giờ được thông báo trên thẻ dự thi.
  4. Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh(CMND bản gốc) để được dự thi.

Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: B4
Phòng: B4-101

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070001 1622202010003 Nguyễn Thị An Nữ 03/06/1998 Đắk Lắk
2 18070002 1800000001369 Đặng Ngọc Quế Anh Nữ 09/11/1998 Hà Tĩnh
3 18070003 1423402010006 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/01/1996 Sông Bé
4 18070004 1723403010004 Cao Thị Kim Anh Nữ 27/09/1999 Bình Phước
5 18070005 1621402010008 Trịnh Thị Hoài Anh Nữ 10/02/1997 Thanh Hóa
6 18070006 1425802080076 Đỗ Tuấn Anh Nam 15/06/1996 Tây Ninh
7 18070007 1522202010107 Bùi Ngọc Ánh Nữ 27/08/1997 Bình Phước
8 18070008 1621402180005 Vương Thị Ngọc Ánh Nữ 12/05/1998 Bình Dương
9 18070009 1522202010254 Nguyễn Đình Bảo Nam 10/03/1997 Nghệ An
10 18070010 1524401120115 Dương Thị Bình Nữ 27/05/1997 Thái Nguyên
11 18070011 1621402010015 Trần Thị Linh Chi Nữ 12/04/1998 Bình Dương
12 18070012 1623401010017 Nguyễn Thị Bạch Cúc Nữ 01/07/1998 TP. Hồ Chí Minh
13 18070013 1621402180010 Nguyễn Tấn Cường Nam 15/10/1998 Bình Dương
14 18070014 1525802080011 Lê Văn Cường Nam 07/12/1997 Bình Dương
15 18070015 1723401010038 Võ Trương Trang Đài Nữ 26/01/1998 Bình Dương
16 18070016 1623401010025 Nguyễn Thành Danh Nam 21/11/1998 Bình Dương
17 18070017 1621402010017 Phạm Thị Tuyết Diễm Nữ 15/02/1997 Bình Phước
18 18070018 1621402010016 Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 23/02/1998 Quảng Ngãi
19 18070019 1623801010074 Nguyễn Thiên Đức Nam 03/11/1998 Hà Nội
20 18070020 1523402010193 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 18/09/1996 Nghệ An
21 18070021 1523402010181 Phạm Văn Đức Nam 20/11/1997 Thanh Hóa
22 18070022 1723105010065 Lê Võ Thùy Dung Nữ 21/11/1999 Đồng Nai
23 18070023 1523401010015 Vương Trần Kim Dung Nữ 29/03/1997 TP Hồ Chí Minh
24 18070024 1723401010026 Nguyễn Thị Thái Dung Nữ 16/12/1999 Nam Định
Danh sách này có 24 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: B4
Phòng: B4-103

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070025 1622202010037 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 25/12/1998 Lâm Đồng
2 18070026 1528501010114 Nguyễn Vương Thùy Dung Nữ 27/02/1997 Bình Dương
3 18070027 1623403010027 Nguyễn Anh Dũng Nam 24/08/1998 Bình Dương
4 18070028 1623403010039 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 07/07/1997 Đồng Nai
5 18070029 1621402010029 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 23/06/1997 Bình Dương
6 18070030 1623402010224 Huỳnh Thùy Dương Nữ 24/5/1998 TP. Hồ Chí Minh
7 18070031 1800000001341 Hoàng Thị Thùy Dương Nữ 29/4/1985 Đắk Lắk
8 18070032 1524401120125 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 20/11/1997 Đồng Nai
9 18070033 1723401010033 Huỳnh Thị Thúy Duyên Nữ 20/01/1999 Bình Dương
10 18070034 1623801010077 Nguyễn Thị Giang Nữ 12/07/1996 Kon Tum
11 18070035 1523402010190 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ 04/03/1997 Đồng Nai
12 18070036 1521402010067 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/05/1997 Bình Dương
13 18070037 1424401120193 Nguyễn Mạnh Giàu Nam 21/08/1996 Bình Định
14 18070038 1524403010112 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/10/1997 Bình Dương
15 18070039 1522202040086 Đinh Thị Thu Nữ 15/10/1997 Quảng Bình
16 18070040 1521402010054 Quách Thị Hải Nữ 22/03/1996 Bình Dương
17 18070041 1523801010266 Nguyễn Hoàng Nam 27/02/1996 Đắk Lắk
18 18070042 1521402170099 Nguyễn Thị Nữ 01/04/1995 Đắk Lắk
19 18070043 1800000000127 Nguyễn Ngọc Nữ 09/4/1997 Bình Dương
20 18070044 1723401010050 Dương Thị Hồng Nữ 06/08/1999 Bình Dương
21 18070045 1623801010088 Trần Xuân Hải Nam 10/11/1998 Hà Tĩnh
22 18070046 1521402010181 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 05/03/1997 Long An
23 18070047 1521402170006 Phạm Thị Kim Hằng Nữ 02/01/1997 TP. Hồ Chí Minh
24 18070048 1723402010040 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 19/08/1999 Ninh Thuận
25 18070049 1624601010019 Đỗ Thị Hằng Nữ 21/11/1998 Bình Phước
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: B4
Phòng: B4-104

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070050 1523402010208 Nguyễn Thu Hằng Nữ 31/08/1996 Bình Dương
2 18070051 1511402090038 Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 29/03/1997 Bình Dương
3 18070052 1527601010024 Trần Thị Như Hảo Nữ 01/09/1997 Bình Phước
4 18070053 1623801010105 Nguyễn Phạm Trung Hậu Nam 30/07/1998 Bình Dương
5 18070054 1623403010066 Huỳnh Trung Hậu Nam 18/05/1998 Bình Dương
6 18070055 1723102050076 Huỳnh Trung Hậu Nam 06/12/1999 Bình Dương
7 18070056 1521402180003 Lê Vũ Ngọc Hậu Nam 01/01/1997 Bình Dương
8 18070057 1722202040055 Nguyễn Thị Hẹn Nữ 02/10/1999 Bình Dương
9 18070058 1413403010076 Dương Thị Hiền Nữ 10/03/1996 Nghệ An
10 18070059 1800000001372 Đoàn Lê Minh Hiền Nữ 22/10/1991 Bình Dương
11 18070060 1523401010016 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/01/1997 Bình Dương
12 18070061 1521402010076 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/12/1997 Bình Dương
13 18070062 1521402010099 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 05/09/1997 Bình Định
14 18070063 1525801050047 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa
15 18070064 1623102050026 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 30/03/1997 Bình Dương
16 18070065 1728501010057 Nguyễn Hưng Hiệp Nam 02/04/1999 Bình Dương
17 18070066 1625202010081 Nguyễn Lê Hiếu Nam 12/01/1998 Ninh Thuận
18 18070067 1625202010083 Nguyễn Trung Hiếu Nam 25/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh
19 18070068 1521402170164 Bùi Nguyễn Chí Hiếu Nam 06/08/1996 Đồng Nai
20 18070069 1528501010058 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 15/02/1996 Bình Dương
21 18070070 1724601010020 Đào Ngọc Hiếu Nữ 13/01/1999 Bình Dương
22 18070071 1621402010053 Hồ Thị Hoa Nữ 20/05/1998 Đắk Lắk
23 18070072 1722202040060 Đỗ Ngọc Hoa Nữ 19/05/1999 Bình Dương
Danh sách này có 23 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: B4
Phòng: B4-105

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070073 1523801010089 Hồ Thị Thanh Hoài Nữ 01/12/1997 Gia Lai
2 18070074 1427601010128 Châu Thanh Hoài Nam 22/09/1996 Tây Ninh
3 18070075 1623801010129 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10/03/1997 Nghệ An
4 18070076 1522202010117 Bùi Thị Hải Hồng Nữ 03/10/1997 Bình Phước
5 18070077 1523801010309 Rơ Châm H'Pruk Nữ 03/11/1997 Gia Lai
6 18070078 1523801010279 Trần Thị Minh Huệ Nữ 04/12/1997 Hưng Yên
7 18070079 1521402170021 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 17/03/1997 Tây Ninh
8 18070080 1623801010137 Đinh Công Hùng Nam 19/04/1998 Hà Tĩnh
9 18070081 1625202010097 Phạm Minh Hùng Nam 04/01/1998 Bình Dương
10 18070082 1723102050105 Nguyễn Tiến Hưng Nam 16/08/1999 Bình Dương
11 18070083 1525202010085 Dương Minh Hưng Nam 07/09/1997 Bình Thuận
12 18070084 1723102050104 Lê Văn Hưng Nam 25/12/1999 Bình Dương
13 18070085 1621402010073 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 24/04/1998 Bình Dương
14 18070086 1521402010105 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/01/1997 Đồng Nai
15 18070087 1621402020096 Dương Nhật Huy Nam 29/07/1998 Bình Dương
16 18070088 1723102050098 Nguyễn Hồng Huy Nam 20/07/1999 Bình Dương
17 18070089 1621402020101 Phạm Thị Huyền Nữ 09/07/1998 Hải Dương
18 18070090 1628501010039 Võ Hoàng Huynh Nam 15/12/1997 Cà Mau
19 18070091 1220410013 Trương Vĩnh Kha Nam 04/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh
20 18070092 1523801010272 Đoàn Đức Khánh Nam 08/09/1997 Đắk Lắk
Danh sách này có 20 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: B4
Phòng: B4-106

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070093 1524401120015 Phan Đình Khôi Nam 15/10/1997 Bình Dương
2 18070094 1800000001328 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Nữ 10/10/2000 Bình Dương
3 18070095 1521402020239 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận
4 18070096 1722202010142 Trương Thị Thảo Lam Nữ 14/06/1999 Bình Dương
5 18070097 1523402010187 Nguyễn Phúc Lâm Nam 20/03/1997 Bình Dương
6 18070098 1621402010080 Đặng Thị Tuyết Lan Nữ 15/08/1997 Bình Dương
7 18070099 1625106010168 Lê Hồng Hoàng Lan Nữ 3/7/1998 Bình Dương
8 18070100 1621402010082 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 04/11/1997 Bình Dương
9 18070101 1800000000124 Đỗ Thị Thúy Lan Nữ 11/2/1996 Kiên Giang
10 18070102 1723801010514 Thị Lan Nữ 11/01/1998 Đắk Nông
11 18070103 1621402010086 Bùi Thị Mỹ Lệ Nữ 18/08/1998 Bình Dương
12 18070104 1800000000121 Trần Ánh Linh Nữ 12/10/2001 Bình Dương
13 18070105 1521402020110 Phan Thị Linh Nữ 25/09/1997 Nghệ An
14 18070106 1623801010187 Bồ Thị Thùy Linh Nữ 29/07/1998 Bình Dương
15 18070107 1622202010117 Trương Tuyết Linh Nữ 28/03/1998 Bình Dương
16 18070108 1525106010109 Hồ Đặng Khánh Linh Nữ 09/08/1997 Tây Ninh
17 18070109 1625106010064 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/09/1998 Hải Dương
18 18070110 1524403010106 Đặng Nguyễn Ngọc Linh Nữ 23/01/1997 Bình Dương
19 18070111 1800000000107 Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/3/1998 Thanh Hóa
Danh sách này có 19 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-201

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070112 1522202040073 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa
2 18070113 1525802080031 Huỳnh Khánh Linh Nam 21/01/1997 Đồng Nai
3 18070114 1521402010167 Nguyễn Thị Linh Nữ 02/02/1997 Hà Nam
4 18070115 1623403010134 Đinh Tấn Lộc Nam 18/10/1998 Bình Dương
5 18070116 1523402010200 Lê Thành Luân Nam 02/03/1997 Đồng Nai
6 18070117 1621402010105 Nguyễn Thị Ly Nữ 25/09/1998 Nghệ An
7 18070118 1523401010033 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 12/01/1997 Bình Dương
8 18070119 1523402010202 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 11/03/1997 Bình Phước
9 18070120 1623102050046 Võ Thị Mỵ Nữ 24/06/1993 Bình Dương
10 18070121 1421402180017 Đoàn Vương Nam Nam 16/10/1996 Bình Dương
11 18070122 1425801050162 Đinh Xuân Nam Nam 11/08/1996 Bình Định
12 18070123 1523801010013 Hồ Trọng Hoài Nam Nam 02/06/1997 Nghệ An
13 18070124 1521401010013 Phạm Thị Nga Nữ 08/01/1997 Bình Phước
14 18070125 1521402170132 Hồ Thị Thu Ngà Nữ 04/01/1997 Khánh Hòa
15 18070126 1723801010231 Bồ Thị Thanh Ngân Nữ 10/07/1998 Bình Dương
16 18070127 1723401010129 Lê Thị Kim Ngân Nữ 16/12/1999 TP. Hồ Chí Minh
17 18070128 1523402010206 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 25/07/1997 Vĩnh Long
18 18070129 1411402090048 Võ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/1996 Bình Phước
19 18070130 1621402020171 Phan Châu Mẫn Nghi Nữ 07/10/1998 Lâm Đồng
20 18070131 1523401010024 Nguyễn Đỗ Minh Nghi Nữ 19/02/1997 Bình Dương
21 18070132 1624601010129 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 03/06/1998 Bình Dương
22 18070133 1425801050186 Phạm Tín Nghĩa Nam 15/10/1995 Bình Dương
23 18070134 1523403010062 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 15/08/1997 Bình Dương
24 18070135 1628501010066 Bùi Thế Nguyên Nam 02/11/1998 Bình Định
25 18070136 1623401010361 Trần Thanh Nhân Nam 11/11/1997 Bình Thuận
26 18070137 1523801010130 Nguyễn Thành Nhân Nam 02/08/1997 Bình Dương
27 18070138 1625106010085 Chu Quang Nhật Nam 16/10/1997 An Giang
28 18070139 1621402020196 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/05/1998 Bình Dương
29 18070140 1521402020185 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 08/07/1996 Tây Ninh
30 18070141 1521402010083 Hoàng Thị Mai Nhi Nữ 27/12/1996 Bình Dương
31 18070142 1521402010140 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 12/09/1997 Bến Tre
32 18070143 1528501010146 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 03/03/1997 Quảng Nam
33 18070144 1623401010179 Hồ Trọng Quỳnh Như Nữ 02/01/1998 Bình Dương
Danh sách này có 33 thí sinh.


Ca 1
Giờ thi: 07:00
Dãy: C2
Phòng: C2-202

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070145 1522202010114 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định
2 18070146 1621402010148 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/10/1997 Bình Dương
3 18070147 1523401010230 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 03/07/1997 Bình Định
4 18070148 1800000001329 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 31/1/2000 Bình Dương
5 18070149 1800000000126 Nguyễn Thị Nhung Nữ 14/9/1995 Hà Nội
6 18070150 1522202040092 Phan Thị Mi Ni Nữ 08/05/1997 Quảng Nam
7 18070151 1722202040321 Phạm Thị Mỹ Noa Nữ 21/07/1999 Gia Lai
8 18070152 1625202010178 Đinh Văn Phi Nam 29/03/1998 Nam Định
9 18070153 1800000000108 Nguyễn Phạm Yến Phi Nữ 22/8/1991 Tây Ninh
10 18070154 1621402180043 Trịnh Thanh Phong Nam 13/07/1998 TP. Hồ Chí Minh
11 18070155 1624401120097 Nguyễn Trần Nhật Phú Nam 20/01/1998 Bình Dương
12 18070156 1721402020058 Hồ Hữu Phúc Nam 28/11/1999 Bình Dương
13 18070157 1521402010077 Trịnh Thụy Phương Phương Nữ 19/11/1995 Bình Dương
14 18070158 1621402010161 Nguyễn Minh Phương Nữ 01/05/1998 Bến Tre
15 18070159 1522202010091 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 17/11/1997 Bình Dương
16 18070160 1523801010129 Trượng Thị Ái Phương Nữ 02/02/1997 Ninh Thuận
17 18070161 1521402010123 Trần Thị Kim Phương Nữ 20/01/1997 Bình Dương
18 18070162 1623401010197 Võ Thị Hoàng Phương Nữ 18/03/1998 Bình Dương
19 18070163 1800000001371 Lê Đỗ Aí Quân Nữ 19/9/1994 Tp. HCM
20 18070164 1623402010133 Phạm Minh Quang Nam 18/04/1998 Đồng Tháp
21 18070165 1523403010192 Lê Thị Ngọc Quí Nữ 28/09/1997 Đồng Tháp
22 18070166 1623102050071 Nguyễn Thanh Quy Nam 08/10/1998 Bến Tre
23 18070167 1800000001319 Lê Thị Trường Quy Nữ 23/03/1997 Bình Phước
24 18070168 1010040079 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 05/06/1992 Bình Dương
25 18070169 1621402010171 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 04/03/1997 Bình Phước
26 18070170 1623401010203 Giang Hớn Quyền Nam 02/02/1998 Bình Dương
27 18070171 1621402180050 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/11/1998 Bình Dương
28 18070172 1723102050231 Lâm Thị Ri Nữ 18/07/1997 Bình Phước
29 18070173 1723801010326 Thị Sang Nữ 17/02/1998 Bình Phước
30 18070174 1623401010206 Nguyễn Sinh Sang Nam 25/11/1998 Bình Dương
31 18070175 1623401010209 Nguyễn Thái Sơn Nam 10/01/1998 Trà Vinh
Danh sách này có 31 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: B4
Phòng: B4-101

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070176 1527601010022 Nguyễn Thị Mỹ Sương Nữ 07/12/1997 Bình Dương
2 18070177 1525106010003 Nguyễn Thị Sương Nữ 01/01/1997 Quảng Ngãi
3 18070178 1800000000118 Lê Thị Tuyết Sương Nữ 9/8/1996 Bình Dương
4 18070179 1623401010214 Nguyễn Văn Tài Nam 03/02/1998 Bình Dương
5 18070180 1728501010153 Ngô Tấn Tài Nam 01/12/1999 Bình Dương
6 18070181 1621402170079 Trương Thị Tâm Nữ 02/08/1994 Thanh Hóa
7 18070182 1800000000117 Nguyễn Văn Tâm Nam 10/11/1997 Bình Dương
8 18070183 1621401010037 Lê Minh Tân Nam 21/01/1998 Bình Dương
9 18070184 1523801010049 Đỗ Thành Thái Nam 07/02/1996 Tây Ninh
10 18070185 1423402010147 Bùi Thị Thanh Nữ 20/11/1996 Thanh Hóa
11 18070186 1511402090036 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 03/10/1997 Long An
12 18070187 1624202030008 Vũ Thị Thu Thanh Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa
13 18070188 1425801050122 Trương Minh Thanh Nam 12/02/1992 Nghệ An
14 18070189 1525801050002 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương
15 18070190 1622202010212 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 22/02/1998 Bình Phước
16 18070191 1523401010138 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương
17 18070192 1523402010184 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/01/1997 Bình Dương
18 18070193 1523403010033 Trần Hiếu Thảo Nữ 27/09/1997 Bình Dương
19 18070194 1625106010127 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 30/07/1998 Bình Dương
20 18070195 1623401010344 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 19/08/1998 Nam Định
21 18070196 1521402180022 Bùi Ngọc Phương Thảo Nữ 29/04/1997 Tây Ninh
22 18070197 1621402020268 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 05/02/1997 Lâm Đồng
23 18070198 1621402020270 Trương Thị Lệ Thảo Nữ 13/05/1997 Bình Phước
24 18070199 1422202040011 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 21/10/1996 Bình Thuận
Danh sách này có 24 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: B4
Phòng: B4-103

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070200 1627601010054 Mai Minh Thiện Nam 26/08/1998 Bình Dương
2 18070201 1800000000131 Ngô Huỳnh Tất Thịnh Nam 23/2/1990 Bình Dương
3 18070202 1525801050037 Ngô Hoàng Thơ Nữ 22/06/1997 Bình Dương
4 18070203 1521402010154 Trương Thị Thơ Nữ 13/09/1997 Bến Tre
5 18070204 1621402010202 Nguyễn Thị Thơm Nữ 15/05/1998 Hà Tĩnh
6 18070205 1624403010059 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 01/09/1998 Bến Tre
7 18070206 1521402010073 Mai Đoàn Cẩm Thu Nữ 23/06/1997 Bình Dương
8 18070207 1523801010220 Tăng Thị Anh Thư Nữ 05/11/1996 Sông Bé
9 18070208 1521401010010 Lê Thị Minh Thư Nữ 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh
10 18070209 1723801010428 Đỗ Hoàng Ánh Thư Nữ 04/09/1999 Tây Ninh
11 18070210 1723801010430 Hồ Thị Thanh Thư Nữ 04/05/1998 Bình Dương
12 18070211 1622202010238 Trần Phạm Thùy Thương Nữ 22/04/1998 Đồng Nai
13 18070212 1521402170119 Lê Thị Hoài Thương Nữ 06/04/1997 Bình Dương
14 18070213 1523801010258 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum
15 18070214 1521402020200 Trần Kim Thương Nữ 15/06/1995 TP. Hồ Chí Minh
16 18070215 1623402010163 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 01/07/1998 Lâm Đồng
17 18070216 1521402170003 Lâm Ngọc Thúy Nữ 10/02/1996 Ninh Thuận
18 18070217 1528501010144 Đặng Thị Thu Thùy Nữ 04/01/1997 Gia Lai
19 18070218 1621402180064 Nguyễn Thị Thùy Nữ 23/04/1998 Bình Dương
20 18070219 1521402010061 Nguyễn Ngọc Như Thủy Nữ 13/03/1997 Bình Dương
21 18070220 1628501010106 Hoàng Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/10/1998 Đắk Lắk
22 18070221 1800000000111 Trần Thị Xuân Thủy Nữ 04/8/1995 Bình Dương
23 18070222 1623402010166 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 12/03/1998 Bình Dương
24 18070223 1621402010210 Nguyễn Thị Thủy Nữ 27/01/1997 Quảng Ngãi
25 18070224 1621402020284 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 29/07/1998 Lâm Đồng
Danh sách này có 25 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: B4
Phòng: B4-104

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070225 1625202010267 Đậu Đức Thuyết Nam 10/01/1998 Đắk Lắk
2 18070226 1524401120102 Đỗ Thị Uyên Thy Nữ 01/12/1997 Bình Dương
3 18070227 1800000001367 Nguyễn Tấn Thy Nam 20/12/1985 Bình Dương
4 18070228 1623401010221 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 30/09/1998 Bình Dương
5 18070229 1521402010055 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 18/01/1997 Bình Dương
6 18070230 1523403010098 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 30/10/1997 Bình Dương
7 18070231 1523801010068 Lê Thủy Tiên Nữ 29/06/1997 Bình Dương
8 18070232 1621402010176 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 28/11/1997 Bình Thuận
9 18070233 1625202010221 Lê Hữu Tiếng Nam 08/02/1998 Bình Phước
10 18070234 1425801020049 Dương Công Toàn Nam 20/02/1996 Quảng Bình
11 18070235 1800000001327 Phạm Bích Trâm Nữ 29/9/2000 Đồng Tháp
12 18070236 1522202010143 Trần Ngọc Trâm Nữ 31/07/1997 Bình Dương
13 18070237 1622202010259 Bùi Ngọc Trâm Nữ 09/09/1998 Bình Dương
14 18070238 1521402020059 Não Nữ Thẩm Thủy Trâm Nữ 10/02/1997 Ninh Thuận
15 18070239 1511402010050 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 29/10/1997 Quảng Bình
16 18070240 1521402020130 Đàng Thị Kim Trầm Nữ 04/05/1997 Ninh Thuận
17 18070241 1521402010091 Nguyễn Thị Ngọc Trầm Nữ 21/04/1997 Bình Dương
18 18070242 1524403010104 Trần Thị Mỹ Trang Nữ 14/12/1997 Bình Dương
19 18070243 1524401120116 Văn Trương Thùy Trang Nữ 05/04/1997 Tp. HCM
20 18070244 1622202010251 Lưu Huyền Trang Nữ 05/03/1998 Bình Định
21 18070245 1721402020088 Đặng Thị Trang Nữ 18/06/1998 Bình Dương
22 18070246 1723401010257 Lưu Thị Mỹ Trang Nữ 25/12/1999 Bình Dương
23 18070247 1521401010103 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/06/1997 Thanh Hóa
Danh sách này có 23 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: B4
Phòng: B4-105

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070248 1723401010259 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 16/10/1999 Bình Dương
2 18070249 1723401010254 Lê Thị Huyền Trang Nữ 19/10/1999 Bình Phước
3 18070250 1800000001373 Phan Thị Thùy Trang Nữ 19/9/1982 Bình Dương
4 18070251 1523401010085 Ngô Thị Ngọc Trinh Nữ 20/03/1997 Kiên Giang
5 18070252 1622202010268 Cái Thị Thảo Trinh Nữ 27/03/1998 Quảng Trị
6 18070253 1621402180067 Tạ Thịnh Thảo Trinh Nữ 12/06/1997 Bình Dương
7 18070254 1521402010018 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 26/04/1997 Bình Dương
8 18070255 1622202040081 Lê Thị Tú Trinh Nữ 23/06/1998 Bình Dương
9 18070256 1523403010087 Nguyễn Trung Trinh Nam 07/01/1997 Bình Định
10 18070257 1800000001368 Đinh Nhã Trúc Nữ 01/11/1998 Bình Dương
11 18070258 1521402010060 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/07/1997 Bình Dương
12 18070259 1723105010055 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 20/10/1999 Bình Dương
13 18070260 1521402180071 Huỳnh Thị Ngọc Trúc Nữ 19/08/1997 Bình Dương
14 18070261 1723801010469 Phan Nhật Trường Nam 15/09/1999 Bình Dương
15 18070262 1523801010026 Đỗ Thị Cẩm Nữ 22/08/1996 Bình Dương
16 18070263 1723102050255 Nguyễn Thị Nữ 13/08/1999 TP HCM
17 18070264 1623102050078 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương
18 18070265 1523801010234 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 28/09/1995 Hải Dương
19 18070266 1525106010082 Mai Xuân Tuấn Nam 12/06/1997 Nghệ An
20 18070267 1625106010123 Lý Thanh Tuyền Nữ 14/01/1998 Bình Dương
Danh sách này có 20 thí sinh.


Ca 2
Giờ thi: 09:30
Dãy: B4
Phòng: B4-106

STT SBD MSSV Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
1 18070268 1521402020154 Bùi Thị Tuyết Nữ 30/08/1996 Thanh Hóa
2 18070269 1623401010309 Trần Thị Út Nữ 12/08/1998 Bình Định
3 18070270 1800000000110 Lê Thị Thùy Vân Nữ 12/5/1996 Bình Dương
4 18070271 1511402010081 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 14/02/1997 Hải Dương
5 18070272 1622202010282 Phan Tường Vi Nữ 19/10/1998 Đồng Tháp
6 18070273 1800000001321 Phạm Nữ Hồng Viên Nữ 28/8/1998 Bình Định
7 18070274 1523801010141 Phan Bá Việt Nam 22/07/1997 Đắk Lắk
8 18070275 1621402170111 Trần Thị Vinh Nữ 16/07/1998 Nghệ An
9 18070276 1723105010062 Phan Thế Vinh Nam 18/08/1997 TP. Hồ Chí Minh
10 18070277 1523402010207 Trần Quốc Vĩnh Nam 28/12/1997 Bình Dương
11 18070278 1624601010111 Nguyễn Hoàng Nam 04/05/1998 Tp.HCM
12 18070279 1422202010150 Nguyễn Đặng Tường Vy Nữ 09/01/1996 Tây Ninh
13 18070280 1521402010093 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/12/1996 Bình Dương
14 18070281 1522202040076 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 14/08/1996 Nghệ An
15 18070282 1623401010327 Đỗ Thị Như Ý Nữ 13/06/1998 TP HCM
16 18070283 1623403010301 Lê Thị Như Ý Nữ 26/06/1998 Quảng Trị
17 18070284 1622202010293 Võ Thị Bảo Yến Nữ 13/08/1998 Bình Dương
18 18070285 1528501010143 H' Yến Nữ 10/12/1997 Đắk Nông
19 18070286 1521402010104 Lê Thị Hải Yến Nữ 10/03/1997 Đồng Nai
Danh sách này có 19 thí sinh.watch_later
14/08/2018 08:06:25  
visibility
 518