KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao KHÓA 18061 THI Ngày 11 tháng 08 năm 2018


STT Số báo danh Kết quả chấm phúc khảo Ghi chú
1 18061024 4,5
2 18061049 4
3 18061059 3,5
4 18061142 5
5 18061250 4,5
Danh sách này có 5 thí sinh.

watch_later
21/08/2018 15:00:00  
visibility
 416