Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18060 Ngày 11 tháng 08 năm 2018

Thời gian phúc khảo: 13/08/2018 đến 17/08/2018.

Thời gian trả kết quả: 21/08/2018 - 15:00 PM.

Lệ phí phúc khảo: 50000 VNĐ.

Lưu ý: Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh thiếu thủ tục dự thi (CMND gốc, thẻ dự thi...) khóa thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Ngày 11 tháng 08 năm 2018

  1. Thí sinh phải trực tiếp đến trung tâm bổ sung thủ tục dự thi trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00), khi đi mang theo CMND bản gốc và thẻ dự thi. Hạn chót đến hết 17h00 ngày 15/08/2018, qua thời gian trên nếu thí sinh không đến bổ sung đầy đủ thủ tục sẽ bị hủy kết quả thi.

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 18060001 Trịnh Gia Ái Nữ 14/07/1997 Bình Dương 6.5 7 Đạt
2 18060002 Lê Thị Ngọc Ẩn Nữ 03/04/1998 Đồng Nai 7 4 Không đạt
3 18060003 Lê Tường Anh Nữ 29/12/1998 Bình Thuận 7.5 7.5 Đạt
4 18060004 Lê Thị Tú Anh Nữ 29/08/1998 Nghệ An 6 3.5 Không đạt
5 18060005 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 24/03/1998 Bình Dương 6 5.5 Đạt
6 18060006 Nguyễn Thạch Bảo Anh Nữ 13/09/1999 Vĩnh Long 5.5 3 Không đạt
7 18060007 Nguyễn Trang Anh Nữ 14/03/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
8 18060008 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 22/09/1997 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đạt
9 18060009 Nguyễn Thị Ánh Nữ 29/03/1997 Bình Phước 6 5 Đạt
10 18060010 Vương Thị Ngọc Ánh Nữ 12/05/1998 Bình Dương 7.5 3.5 Không đạt
11 18060011 Nguyễn Thị Ánh Nữ 29/9/1996 Bình Phước 7 5 Đạt
12 18060012 Bùi Ngọc Ánh Nữ 27/08/1997 Bình Phước 6.5 4 Không đạt
13 18060013 Nguyễn Văn Bảo Nam 09/04/1997 Bình Dương 8 6.5 Đạt
14 18060014 Trần Quốc Bảo Nam 02/08/1998 Bình Dương Vắng
15 18060015 Trần Minh Bảo Nam 18/04/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
16 18060016 Đinh Thị Thanh Biên Nữ 26/05/1996 Đắk Lắk 6 5.5 Đạt
17 18060017 Nguyễn Thị Bình Nữ 01/03/1999 Quảng Trị 6.5 5 Đạt
18 18060018 Phan Thị Thúy Chân Nữ 19/06/1998 Gia Lai 5 7 Đạt
19 18060019 Huỳnh Thị Kim Chi Nữ 15/08/1999 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
20 18060020 Đỗ Thị Lan Chi Nữ 01/06/1998 Nam Định 4 1 Không đạt
21 18060021 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 10/04/1999 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
22 18060022 Nguyễn Thị Kiều Chinh Nữ 25/02/1997 Thanh Hóa 6 5 Đạt
23 18060023 Ngô Ngọc Chuẩn Nữ 12/03/1998 Sóc Trăng 6 0 Không đạt
24 18060024 Lương Văn Chung Nam 20/05/1995 Đắk Lắk 4 0 Không đạt
25 18060025 Nguyễn Quốc Cường Nam 31/12/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
26 18060026 Lê Văn Cường Nam 07/12/1997 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
27 18060027 Nguyễn Mạnh Cường Nam 31/03/1997 Bình Dương 6 2.5 Không đạt
28 18060028 Tiết Văn Cường Nam 30/09/1997 An Giang 6 3.5 Không đạt
29 18060029 Nguyễn Ba Cường Nam 29/03/1997 Nghệ An Vắng
30 18060030 Đặng Thị Đan Nữ 04/03/1997 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
31 18060031 K'SOR ĐĂNG Nam 05/10/1996 Gia Lai 5.5 1.5 Không đạt
32 18060032 Nguyễn Đức Danh Nam 24/06/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
33 18060033 Nguyễn Thành Đạt Nam 03/02/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
34 18060034 Cao Thị Diễm Nữ 28/10/1999 Bình Dương 8 6 Đạt
35 18060035 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 05/08/1998 Bình Dương 8 6 Đạt
36 18060036 Ngô Thị Hồng Diễm Nữ 25/02/1999 Bình Dương 7 1.5 Không đạt
37 18060037 Trần Thị Kiều Diễm Nữ 10/12/1997 Tiền Giang 5 6.5 Đạt
38 18060038 Huỳnh Thị Hồng Diễm Nữ 20/03/1996 Bình Dương 7 5 Đạt
39 18060039 Từ Thị Thanh Diệu Nữ 24/02/1996 Bình Định 7.5 6 Đạt
40 18060040 Đàm Thị Dịp Nữ 15/09/1998 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
41 18060041 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 06/11/1996 Quảng Ngãi 8 7.5 Đạt
42 18060042 Lưu Lý Đức Nam 06/04/1998 Kiên Giang 7.5 7 Đạt
43 18060043 Hồ Hoàng Đức Nam 02/12/1996 Bình Dương 6 6.5 Đạt
44 18060044 Đoàn Thị Mỹ Dung Nữ 16/04/1998 Ninh Thuận 7.5 6 Đạt
45 18060045 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 11/08/1998 Bình Dương 6 4.5 Không đạt
46 18060046 Nguyễn Vương Thùy Dung Nữ 27/02/1997 Bình Dương 7 4 Không đạt
47 18060047 Lê Thị Dung Nữ 05/06/1995 Bình Dương 6 0 Không đạt
48 18060048 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 16/04/1996 An Giang 6.5 5 Đạt
49 18060049 Nguyễn Thị Dung Nữ 03/02/1997 Nghệ An Vắng
50 18060050 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/06/1998 Bình Phước 7 5 Đạt
51 18060051 Hoàng Thị Thùy Dương Nữ 29/4/1985 Đắk Lắk 7.5 3.5 Không đạt
52 18060052 Nguyễn Thị Hải Dương Nữ 15/11/1997 Đắk Lắk 3 1 Không đạt
53 18060053 Phạm Đại Dương Nam 03/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
54 18060054 Vương Nguyễn Hoàng Duy Nam 09/10/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
55 18060055 Ngô Nguyễn Hoàng Duy Nam 12/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
56 18060056 Ngô Nguyễn Bảo Duy Nam 14/05/1997 TP. Hồ Chí Minh Vắng
57 18060057 Ngô Mỹ Duyên Nữ 15/08/1997 Bình Phước 8 8 Đạt
58 18060058 Trần Thị Hương Giang Nữ 09/02/1997 Vĩnh Phúc 6.5 6 Đạt
59 18060059 Phạm Thị Giang Nữ 15/06/1997 Bình Dương 8 5.5 Đạt
60 18060060 Đổ Huỳnh Hậu Giang Nữ 16/09/1999 Bình Dương 6 4 Không đạt
61 18060061 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 05/06/1998 Bến Tre 6.5 8.5 Đạt
62 18060062 Trần Ngọc Giàu Nữ 28/01/1999 Bình Dương 8 6.5 Đạt
63 18060063 Phan Thu Nữ 03/01/1997 Bình Dương 5.5 6 Đạt
64 18060064 Nguyễn Thị Kim Nữ 17/12/1998 Đắk Lắk 5.5 4.5 Không đạt
65 18060065 Nguyễn Thị Như Nữ 30/06/1998 Bình Định 8 5 Đạt
66 18060066 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/04/1997 Thừa Thiên Huế 7 4 Không đạt
67 18060067 Nguyễn Văn Hải Nam 02/02/1998 Đắk Lắk 7 7 Đạt
68 18060068 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 22/5/1966 Đồng Tháp 5.5 2 Không đạt
69 18060069 Nguyễn Lâm Gia Hân Nữ 04/10/1998 Tây Ninh 8 8.5 Đạt
70 18060070 Trần Thanh Hằng Nữ 17/10/1999 Bình Dương 7.5 8 Đạt
71 18060071 Võ Thị Hằng Nữ 04/06/1998 Đắk Lắk 8 2 Không đạt
72 18060072 Hồ Thị Hằng Nữ 13/11/1997 Bình Phước 6 6 Đạt
73 18060073 Trịnh Xuân Hằng Nữ 10/12/1999 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
74 18060074 Vũ Thị Hằng Nữ 24/10/1998 Gia Lai 4 2 Không đạt
75 18060075 Trương Thị Thanh Hằng Nữ 25/02/1997 Long An 8 6.5 Đạt
76 18060076 Nguyễn Thuý Hằng Nữ 16/07/1997 Tây Ninh 4.5 1 Không đạt
77 18060077 Nguyễn Thị Ngân Hạnh Nữ 09/03/1999 Thanh Hóa 5.5 5 Đạt
78 18060078 Trần Thanh Hào Nam 13/03/1996 Tây Ninh 5.5 3 Không đạt
79 18060079 Võ Thị Thanh Hảo Nữ 02/02/1998 Quảng Ngãi 6 6.5 Đạt
80 18060080 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 22/12/1997 Bình Phước 7.5 6 Đạt
81 18060081 Huỳnh Hoàng Hảo Nữ 11/09/1997 Bình Dương 5 3 Không đạt
82 18060082 Nguyễn Thị Thu Hậu Nữ 30/06/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
83 18060083 Lê Thị Minh Hậu Nữ 02/10/1997 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
84 18060084 Huỳnh Thế Hậu Nam 09/01/1999 Đắk Lắk 4 4 Không đạt
85 18060085 Trần Thị Kim Hiền Nữ 16/10/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
86 18060086 Phạm Thị Hiền Nữ 14/02/1999 Hà Tĩnh 6 5 Đạt
87 18060087 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16/01/1997 Bình Dương 6 3 Không đạt
88 18060088 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/09/1998 Đắk Lắk 6 5 Đạt
89 18060089 Nguyễn Thị Hiền Nữ 07/09/1998 Hà Tĩnh 6 7 Đạt
90 18060090 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 13/12/1995 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
91 18060091 Đào Ngọc Hiếu Nữ 13/01/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
92 18060092 Chu Quang Hiếu Nam 26/03/1997 Bình Dương Vắng
93 18060093 Đỗ Thị Thu Hiếu Nữ 26/8/1997 Kiên Giang 5.5 6 Đạt
94 18060094 Đoàn Thị Yến Hoà Nữ 10/08/1998 Phú Yên 5 5 Đạt
95 18060095 Trần Thị Minh Hòa Nữ 28/06/1999 Bình Phước 6.5 5 Đạt
96 18060096 Châu Thanh Hoài Nam 22/09/1996 Tây Ninh 7.5 3.5 Không đạt
97 18060097 Phạm Minh Hoài Nam 01/03/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 7 1.5 Không đạt
98 18060098 Nguyễn Bá Hải Hoàng Nam 01/01/1997 Bình Dương Vắng
99 18060099 Lê Nguyễn Yến Hoàng Nữ 16/04/1999 Bình Dương 5.5 5 Đạt
100 18060100 Nguyễn Kim Hồng Nữ 13/07/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
101 18060101 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 15/01/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
102 18060102 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ Nữ 11/04/1998 Bình Dương 8 5.5 Đạt
103 18060103 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Nữ 04/12/1999 Phú Yên 7.5 5 Đạt
104 18060104 Phạm Minh Hùng Nam 16/06/1999 Nam Định 6 6.5 Đạt
105 18060105 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 16/08/1998 Bình Dương 6.5 6 Đạt
106 18060106 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 21/03/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
107 18060107 Nguyễn Phan Thanh Hương Nữ 15/12/1998 Bình Dương 6 1.5 Không đạt
108 18060108 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 29/06/1998 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
109 18060109 Chu Thị Lan Hương Nữ 19/02/1996 Sông Bé 4.5 2.5 Không đạt
110 18060110 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 12/11/1997 Bình Dương 5 5.5 Đạt
111 18060111 Nguyễn Văn Huy Nam 12/01/1996 Phú Yên 7 7 Đạt
112 18060112 Hồ Nguyễn Tường Huy Nữ 12/03/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
113 18060113 Dương Nhật Huy Nam 29/07/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
114 18060114 Lý Gia Huy Nam 17/12/1997 Bình Dương 8 7 Đạt
115 18060115 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/02/1998 Bình Dương 7.5 5.5 Đạt
116 18060116 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 30/05/1999 Bình Dương 8 7 Đạt
117 18060117 Lê Thị Huyền Nữ 10/04/1997 Thừa Thiên Huế 8.5 7 Đạt
118 18060118 Phan Thị Cẩm Huyền Nữ 17/07/1997 Hà Tĩnh Vắng
119 18060119 H' Diệu Kbuôr Nữ 27/05/1995 Đắk Lắk 5.5 0.5 Không đạt
120 18060120 Trương Vĩnh Kha Nam 04/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 3.5 Không đạt
121 18060121 Phan Hồng Khang Nữ 22/3/2005 Bình Dương Vắng
122 18060122 Trần Nguyễn Bảo Khánh Nữ 06/05/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
123 18060123 Nguyễn Đăng Khoa Nam 30/12/1997 Bình Dương 6 2 Không đạt
124 18060124 Phan Đình Khôi Nam 15/10/1997 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
125 18060125 Lương Thị Kiều Nữ 04/09/1998 Thừa Thiên - Huế 7 1.5 Không đạt
126 18060126 Tạ Tiểu Kỳ Nữ 24/04/1998 Đồng Nai 8 7.5 Đạt
127 18060127 Quảng Thị Kim Lài Nữ 05/10/1997 Ninh Thuận 6 3 Không đạt
128 18060128 Lê Thị Hồng Lam Nữ 15/01/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
129 18060129 Nguyễn Thị Lam Nữ 14/04/1997 Nghệ An 6.5 7.5 Đạt
130 18060130 Nguyễn Phúc Lâm Nam 20/03/1997 Bình Dương 7.5 4.5 Không đạt
131 18060131 Trần Thanh Lâm Nam 18/06/1998 Đồng Nai 7 8.5 Đạt
132 18060132 Lê Huỳnh Thiên Lan Nữ 29/12/1996 Bình Dương Vắng
133 18060133 Đào Thị Lệ Nữ 16/6/1997 Quảng Nam 5.5 5 Đạt
134 18060134 Trần Ngọc Liên Nữ 16/12/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
135 18060135 Trần Thị Kim Liên Nữ 22/03/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
136 18060136 Trương Thị Trúc Liễu Nữ 01/09/1997 Bình Phước 6 3 Không đạt
137 18060137 Hồ Thị Ngọc Linh Nữ 10/05/1996 Bình Định 5 4.5 Không đạt
138 18060138 Thái Thị Mỹ Linh Nữ 02/08/1997 Bình Dương 5.5 2.5 Không đạt
139 18060139 Ninh Hoàng Thuý Linh Nữ 27/11/1998 Bình Dương 7.5 8 Đạt
140 18060140 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/08/1998 Nam Định 5.5 5 Đạt
141 18060141 Thạch Gia Linh Nữ 25/08/1997 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
142 18060142 Nguyễn Phan Hoài Linh Nam 26/11/1997 Bình Dương 7.5 6 Đạt
143 18060143 Trần Thị Linh Nữ 06/10/1997 Thanh Hóa 6 4 Không đạt
144 18060144 Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/3/1998 Thanh Hóa Vắng
145 18060145 Ninh Thị Diệu Linh Nữ 26/06/1998 Thanh Hóa 8.5 7 Đạt
146 18060146 Mai Thị Lâm Linh Nữ 10/01/1996 Bình Dương Vắng
147 18060147 Nguyễn Thị Linh Nữ 02/02/1997 Hà Nam 7 4 Không đạt
148 18060148 Trịnh Thùy Linh Nữ 18/07/1997 Thanh Hóa Vắng
149 18060149 Đào Thị Mỹ Linh Nữ 11/06/1997 Hà Nam 5.5 4 Không đạt
150 18060150 Lê Hoàng Linh Nam 03/08/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
151 18060151 Bùi Thị Yến Linh Nữ 28/09/1998 Bình Thuận 6.5 7.5 Đạt
152 18060152 Nguyễn Vân Khánh Linh Nữ 02/02/1997 Bình Phước 7.5 7 Đạt
153 18060153 Chu Ngọc Thùy Linh Nữ 13/02/1997 Phú Yên 7.5 9 Đạt
154 18060154 Nguyễn Trần Phương Loan Nữ 29/03/1998 Bình Phước 7 5 Đạt
155 18060155 Phan Thị Kim Loan Nữ 21/11/1999 Bình Dương 4.5 2 Không đạt
156 18060156 Ung Văn Lộc Nam 07/02/1997 Bình Dương 6.5 Không đạt
157 18060157 Trần Gia Lộc Nam 02/02/1998 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
158 18060158 Nguyễn Bảo Long Nam 12/09/1997 Bình Dương 6 6 Đạt
159 18060159 Phạm Thành Luân Nam 10/03/1996 Sông Bé 6 4 Không đạt
160 18060160 Trần Thị Mỵ Lương Nữ 1/2/1984 Thái Bình 7 4.5 Không đạt
161 18060161 Ngô Thị Trúc Ly Nữ 20/02/1999 TP. Hồ Chí Minh 3.5 0 Không đạt
162 18060162 Hà Thị Thiên Nữ 10/11/1997 Bình Dương 7 7 Đạt
163 18060163 Phạm Thị Nữ 13/05/1998 Gia Lai 5.5 6 Đạt
164 18060164 Nguyễn Thị Nữ 06/08/1997 Thanh Hóa 8 3 Không đạt
165 18060165 Đặng Thị Quỳnh Mai Nữ 11/10/1999 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
166 18060166 Phạm Thị Thu Mai Nữ 04/10/1997 Đồng Nai 6.5 6 Đạt
167 18060167 Phạm Thị Thúy Mai Nữ 23/10/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
168 18060168 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ 17/11/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
169 18060169 Nguyễn Thị Nữ 16/3/1994 Hà Tĩnh Vắng
170 18060170 Nguyễn Hà My Nữ 05/02/1999 Yên Bái 6 5.5 Đạt
171 18060171 Nguyễn Quỳnh My Nữ 18/05/1998 Thanh Hóa 4.5 3.5 Không đạt
172 18060172 Đào Thị Ngọc Mỹ Nữ 04/07/1998 Hà Tĩnh Vắng
173 18060173 Võ Thị Mỵ Nữ 24/06/1993 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
174 18060174 Nguyễn Thanh Nga Nữ 08/12/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
175 18060175 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/11/1998 Quảng Nam 6 3.5 Không đạt
176 18060176 Phan Thị Ngân Nữ 04/02/1997 Nghệ An 5.5 4 Không đạt
177 18060177 Nguyễn Phan Ngọc Ngân Nữ 29/05/1998 Bình Dương 8.5 8.5 Đạt
178 18060178 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 14/12/1997 Bình Dương Vắng
179 18060179 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 26/10/1998 TP. Hồ Chí Minh 8 9 Đạt
180 18060180 Lê Trọng Nghĩa Nam 29/09/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
181 18060181 Đinh Thị Ngọc Nữ 20/06/1998 Thái Bình 8 6.5 Đạt
182 18060182 Trương Mỹ Ngọc Nữ 06/04/1998 Quảng Ngãi 7 6 Đạt
183 18060183 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 28/07/1998 Thanh Hóa 6.5 3.5 Không đạt
184 18060184 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 15/08/1997 Bình Dương 4.5 1.5 Không đạt
185 18060185 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 04/07/1997 Bình Dương 5.5 5 Đạt
186 18060186 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/02/1996 Bình Thuận 6.5 5.5 Đạt
187 18060187 Lê Hoàng Nguyên Nam 13/08/1997 Bình Dương 4.5 3 Không đạt
188 18060188 Lý Kim Nguyên Nữ 07/09/1998 TP. Hồ Chí Minh 4 0 Không đạt
189 18060189 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 01/05/1998 Bình Phước 5 3 Không đạt
190 18060190 Đoàn Minh Nhân Nam 7/9/1998 Bình Dương Vắng
191 18060191 Nguyễn Trọng Nhân Nam 18/12/1998 Hà Tĩnh 6 2.5 Không đạt
192 18060192 Nguyễn Thị Kim Nhạn Nữ 17/12/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
193 18060193 Phạm Yến Nhi Nữ 16/01/1997 Đồng Nai 6 4 Không đạt
194 18060194 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 29/04/1998 Đồng Nai 8 5 Đạt
195 18060195 Dương Thị Thùy Nhi Nữ 19/01/1997 Bà Rịa -Vũng Tàu 6.5 3.5 Không đạt
196 18060196 Lâm Tuyết Nhi Nữ 28/09/1997 Bình Phước 4 2 Không đạt
197 18060197 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 01/11/1998 Bình Dương 7 5.5 Đạt
198 18060198 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/05/1998 Bình Dương 5 3 Không đạt
199 18060199 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Nữ 12/09/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
200 18060200 Tăng Thị Trường Nhi Nữ 02/01/1998 Bình Dương 4.5 0 Không đạt
201 18060201 Phạm Thị Bửu Nhi Nữ 21/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh 5 3.5 Không đạt
202 18060202 Nguyễn Yến Nhi Nữ 11/09/1998 Cà Mau 8 7.5 Đạt
203 18060203 Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi Nữ 04/11/1998 Bình Dương 9 9.5 Đạt
204 18060204 Nguyễn Văn Nhu Nam 22/12/1996 Bình Dương Vắng
205 18060205 Phan Thị Quỳnh Như Nữ 30/06/1997 Bình Dương 6.5 9.5 Đạt
206 18060206 Nguyễn Thị Tố Như Nữ 09/09/1999 Bình Dương 8 6 Đạt
207 18060207 Huỳnh Như Nữ 09/11/1996 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
208 18060208 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 15/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
209 18060209 Trần Huỳnh Như Nữ 04/10/1997 Bình Dương 7.5 6.5 Đạt
210 18060210 Võ Hoàng Nhuận Nữ 08/12/1997 Bình Định 7 4 Không đạt
211 18060211 Lê Hồng Tuyết Nhung Nữ 01/12/1998 Bình Phước 8.5 5.5 Đạt
212 18060212 Lê Thị Nhung Nữ 02/02/1998 Nghệ An Vắng
213 18060213 Phan Thị Mi Ni Nữ 08/05/1997 Quảng Nam 4.5 5.5 Không đạt
214 18060214 Tiêu Nguyễn Ngọc Nữ Nữ 01/01/1999 Bình Dương 7.5 9 Đạt
215 18060215 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 01/10/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
216 18060216 Lê Thị Kim Oanh Nữ 31/10/1999 Thanh Hóa 7.5 6 Đạt
217 18060217 Phạm Thị Oanh Nữ 16/02/1998 Đắk Lắk 5.5 6.5 Đạt
218 18060218 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/1998 Bình Dương Vắng
219 18060219 Phan Sĩ Pen Nam 11/05/1997 Tiền Giang 7 6 Đạt
220 18060220 Lê Võ Thịnh Phát Nam 13/03/1998 Bình Dương 5 2 Không đạt
221 18060221 Lê Thanh Phong Nam 09/09/1998 Bình Dương 5.5 9.5 Đạt
222 18060223 Nguyễn Chí Phong Nam 01/12/1998 Bình Thuận 6.5 3.5 Không đạt
223 18060224 Nguyễn Ngọc Thiên Phú Nữ 20/11/1997 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
224 18060225 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 12/08/1995 Long An 5 2.5 Không đạt
225 18060226 Phan Hữu Phúc Nam 26/8/1990 Bình Dương 8 8 Đạt
226 18060227 Hồ Hữu Phúc Nam 28/11/1999 Bình Dương 8 4 Không đạt
227 18060228 Trần Thị Kim Phụng Nữ 02/10/1993 An Giang Vắng
228 18060229 Lê Hữu Phước Nam 06/12/1996 Đồng Nai 6 2.5 Không đạt
229 18060230 Nguyễn Minh Phương Nữ 01/05/1998 Bến Tre 7.5 4.5 Không đạt
230 18060231 Nguyễn Thị Hạ Phương Nữ 20/11/1998 Thanh Hóa 5.5 7.5 Đạt
231 18060232 Nguyễn Nhã Phương Nữ 26/04/1996 Bình Phước 6.5 3.5 Không đạt
232 18060233 Bùi Thị Phương Nữ 12/01/1997 Long An 8 5 Đạt
233 18060234 Lâm Bảo Phương Nam 02/07/1999 Bình Dương 6 5 Đạt
234 18060235 Huỳnh Thị Thanh Phương Nữ 24/03/1998 Bình Dương 6 9 Đạt
235 18060236 Đỗ Hậu Phương Nam 18/09/1999 Bình Dương 5.5 6.5 Đạt
236 18060237 Võ Trần Mai Phương Nữ 06/10/1999 Binh Duong 5 5 Đạt
237 18060238 Đinh Thị Hồng Phương Nữ 29/08/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
238 18060239 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 16/08/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
239 18060240 Nguyễn Linh Phương Nữ 01/05/1985 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
240 18060241 Phạm Thị Yên Phương Nữ 28/03/1998 Phú Yên 7.5 6 Đạt
241 18060242 Trương Thị Phương Nữ 16/03/1997 Thái Bình 5 2.5 Không đạt
242 18060243 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 26/02/1997 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
243 18060244 Võ Thị Phượng Nữ 12/06/1994 Thừa Thiên Huế 6 3.5 Không đạt
244 18060245 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 10/02/1997 Bình Dương 7.5 7 Đạt
245 18060246 Nguyễn Thị Lệ Quân Nữ 24/02/1997 Bình Định Vắng
246 18060247 Nguyễn Hửu Quang Nam 28/02/1997 Đồng Nai 6.5 6.5 Đạt
247 18060248 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận 6 5 Đạt
248 18060249 Nguyễn Thanh Quy Nam 08/10/1998 Bến Tre 7.5 4 Không đạt
249 18060250 Lâm Trúc Cẩm Quyên Nữ 20/08/1999 Tp.Hồ Chí Minh 8 6 Đạt
250 18060251 Lâm Thị Hồng Quyến Nữ 20/02/1997 Trà Vinh 6.5 6 Đạt
251 18060252 Trần Minh Quyền Nam 27/03/1997 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
252 18060253 Giang Hớn Quyền Nam 02/02/1998 Bình Dương 4.5 Không đạt
253 18060254 Lê Văn Quyết Nam 15/04/1996 Thái Bình 4.5 Không đạt
254 18060255 Lâm Trúc Cẩm Quỳnh Nữ 20/08/1999 Tp.Hồ Chí Minh 7 5 Đạt
255 18060256 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh Nữ 24/08/1997 Bình Dương 6 9 Đạt
256 18060257 Hồ Như Quỳnh Nữ 04/02/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
257 18060258 Châu Hoàng Sang Nam 02/02/1997 Long An Vắng
258 18060259 Nguyễn Sinh Sang Nam 25/11/1998 Bình Dương 5 3.5 Không đạt
259 18060260 Huỳnh Văn Nam 06/12/1998 Vĩnh Long 7 8 Đạt
260 18060261 Nguyễn Trường Sơn Nam 30/10/1997 Bình Dương 8.5 7.5 Đạt
261 18060262 Nguyễn Thái Sơn Nam 10/01/1998 Trà Vinh 5 3.5 Không đạt
262 18060263 Trần Thanh Sơn Nam 18/06/1998 Đồng Nai 7 8 Đạt
263 18060264 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 16/04/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
264 18060265 Ngô Tấn Tài Nam 01/12/1999 Bình Dương 5 4 Không đạt
265 18060266 Nguyễn Vũ Thành Tài Nam 22/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
266 18060267 Nguyễn Văn Tài Nam 03/02/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
267 18060268 Bồ Thanh Tâm Nam 03/05/1998 Bình Dương 6 5 Đạt
268 18060269 Bùi Thị Hồng Tâm Nữ 11/03/1996 Quảng Ngãi 6.5 7.5 Đạt
269 18060270 Vũ Thị Tâm Nữ 08/08/1998 Nam Định Vắng
270 18060271 Lê Minh Tân Nam 21/01/1998 Bình Dương 7.5 4 Không đạt
271 18060272 Huỳnh Hữu Tấn Nam 17/09/1997 Bình Dương 6 5 Đạt
272 18060273 Trần Thị Ngọc Thạch Nữ 18/07/1999 Bình Phước 6 7 Đạt
273 18060274 Phạm Nguyễn Thanh Thái Nam 03/07/1999 Bình Dương Vắng
274 18060275 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 08/10/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
275 18060276 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 12/11/1997 Bình Dương 6.5 8 Đạt
276 18060277 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 21/08/1999 Bình phước 6.5 5 Đạt
277 18060278 Ngô Thị Thanh Nữ 05/03/1999 Bình phước 7 5.5 Đạt
278 18060279 Vũ Thị Thu Thanh Nữ 14/09/1998 Thanh Hóa 6.5 4 Không đạt
279 18060280 Bùi Thị Thanh Nữ 20/11/1996 Thanh Hóa 5.5 4 Không đạt
280 18060281 Ngô Thị Phương Thanh Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 7 4 Không đạt
281 18060282 Âu Minh Thành Nam 20/05/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
282 18060283 Nguyễn Chí Thành Nam 24/04/1997 Bình Dương 5.5 3.5 Không đạt
283 18060284 Võ Thị Thao Nữ 24/06/1996 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
284 18060285 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 08/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 6 Đạt
285 18060286 Võ Thanh Thảo Nữ 31/07/1996 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
286 18060287 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 04/09/1998 Bình Dương 7.5 9 Đạt
287 18060288 Lê Thị Thu Thảo Nữ 14/04/1999 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
288 18060289 Trần Thu Thảo Nữ 14/04/1998 Bình Dương 6.5 7 Đạt
289 18060290 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/08/1997 Ninh Bình Vắng
290 18060291 Lâm Thanh Thảo Nữ 18/07/1998 Bình Dương Vắng
291 18060292 Lê Thái Thảo Nữ 04/01/1998 Vũng Tàu 7.5 6 Đạt
292 18060293 Lê Thị Hoàng Thảo Nữ 31/10/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
293 18060294 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 13/09/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
294 18060295 Lê Huỳnh Diệu Thảo Nữ 19/09/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
295 18060296 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/12/1998 Bình Dương 7 3.5 Không đạt
296 18060297 Ngô Mai Phương Thảo Nữ 11/11/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
297 18060298 Nguyễn Đặng Thanh Thảo Nữ 22/06/1996 Bình Phước 7.5 6 Đạt
298 18060299 Nguyễn Thị Thêm Nữ 06/09/1992 Sông Bé 7 5.5 Đạt
299 18060300 Lê Thị Út Thêm Nữ 22/09/1997 Bình Định 6 7 Đạt
300 18060301 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 17/05/1997 Bình Dương 7 5.5 Đạt
301 18060302 Lương Anh Thi Nam 02/07/1997 Phú Yên 7 3.5 Không đạt
302 18060303 Nguyễn Đức Thịnh Nam 23/02/1995 Lâm Đồng 7 6 Đạt
303 18060304 Nguyễn Hưng Thịnh Nam 16/09/1998 Khánh Hòa 5.5 3 Không đạt
304 18060305 Nguyễn Đắc Thông Nam 01/03/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
305 18060306 Vũ Thị Yến Thu Nữ 14/03/1997 Bình Dương 5 5 Đạt
306 18060307 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 04/03/1998 Đắk Lắk 7 5.5 Đạt
307 18060308 Nguyễn Thị Phương Thư Nữ 14/11/1998 Tp.HCM 6.5 9 Đạt
308 18060309 Lương Thị Quỳnh Thư Nữ 26/03/1999 Quảng Ninh 7.5 4 Không đạt
309 18060310 Nguyễn Thị Ánh Thư Nữ 06/11/1998 Bến Tre 7 7 Đạt
310 18060311 Nguyễn Kiều Minh Thư Nữ 28/06/1998 Bình Dương 8 8.5 Đạt
311 18060312 Phạm Thế Thuận Nam 07/01/1997 Bình Phước 7 6 Đạt
312 18060313 Trần Kim Thương Nữ 15/06/1995 TP. Hồ Chí Minh 6.5 4 Không đạt
313 18060314 Nguyễn Thanh Thương Nữ 12/07/1998 Bình Dương 8.5 7 Đạt
314 18060315 Trần Thị Hoài Thương Nữ 28/04/1998 Đồng Nai 5.5 2.5 Không đạt
315 18060316 Nguyễn Văn Thưởng Nam 01/03/1998 Kiên Giang 8 8 Đạt
316 18060317 Bùi Thị Minh Thùy Nữ 31/03/1997 Thái Bình 8 5.5 Đạt
317 18060318 Vi Bích Thúy Nữ 05/01/1999 Đắk Lắk 5 6 Đạt
318 18060319 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 08/06/1996 An Giang 8.5 6.5 Đạt
319 18060320 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 24/04/1997 Quảng Nam 7 9 Đạt
320 18060321 Trương Thị Hồng Thủy Nữ 28/02/1997 Bình Dương 6.5 6.5 Đạt
321 18060322 Phan Thị Thu Thủy Nữ 25/09/1997 Bình Thuận 7 7 Đạt
322 18060323 Vương Thị Thuyên Nữ 03/07/1995 Nghệ An 6.5 5.5 Đạt
323 18060324 Phạm Thị Cẩm Thy Nữ 28/06/1997 Tây Ninh 6.5 5.5 Đạt
324 18060325 Trần Minh Thy Nữ 16/04/1998 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
325 18060326 Lê Thị Mai Thy Nữ 02/07/1998 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
326 18060327 Tiên Nữ 03/05/1997 Bình Dương 6.5 5 Đạt
327 18060328 Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 09/09/1998 Bình Dương 4.5 5 Không đạt
328 18060329 Đỗ Ngọc Tiên Nam 27/06/1996 Phú Yên 8 7.5 Đạt
329 18060330 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 30/10/1997 Bình Dương 7 4.5 Không đạt
330 18060331 Trần Hà Yến Tiên Nữ 01/01/1998 Bình Dương 8.5 9.5 Đạt
331 18060332 Văn Thị Cẩm Tiên Nữ 06/11/1997 Bình Dương 9 5.5 Đạt
332 18060333 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 26/08/1997 Đồng Nai 5 2.5 Không đạt
333 18060334 Lê Nhật Tiến Nam 07/01/1996 Bình Dương 8.5 9 Đạt
334 18060335 Mai Thị Kiều Tiền Nữ 07/04/1997 Tây Ninh 5 4 Không đạt
335 18060336 Nguyễn Trung Tín Nam 24/03/1995 Bình Dương 8 9.5 Đạt
336 18060337 Huỳnh Tấn Toàn Nam 04/01/1998 Bình Dương 6.5 3 Không đạt
337 18060338 Dương Thị Bích Trâm Nữ 28/04/1999 Bình Dương 6 6.5 Đạt
338 18060339 Trần Bảo Trâm Nữ 18/05/1999 Bình Dương 7 7 Đạt
339 18060340 Huỳnh Dương Ngọc Trâm Nữ 28/12/1996 Sông Bé 5 3.5 Không đạt
340 18060341 Trịnh Thị Minh Trâm Nữ 16/05/1998 Bình Dương 5 4 Không đạt
341 18060342 Bùi Ngọc Trâm Nữ 03/04/1999 Bình Dương 6 1 Không đạt
342 18060343 Trần Ngọc Trâm Nữ 31/07/1997 Bình Dương 6.5 4 Không đạt
343 18060344 Nguyễn Lệ Ngọc Trầm Nữ 30/03/1998 Đồng Nai 7 6 Đạt
344 18060345 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 09/07/1998 Bình Dương 8 5 Đạt
345 18060346 Phùng Bảo Trân Nữ 08/02/1999 Bình Dương 4 2.5 Không đạt
346 18060347 Nguyễn Vũ Huyền Trân Nữ 11/06/1998 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đạt
347 18060348 Trần Huỳnh Trân Nữ 1/5/2003 Cà Mau 2 0 Không đạt
348 18060349 Lê Thiên Trang Nữ 02/07/1998 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
349 18060350 Bùi Thị Trang Nữ 02/03/1998 Thái Bình 4.5 3 Không đạt
350 18060351 Lý Thị Thùy Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương 6 4 Không đạt
351 18060352 Lê Thị Thùy Trang Nữ 12/11/1997 Bình Dương Vắng
352 18060353 Đặng Thiên Trang Nữ 13/04/1997 Tây Ninh 8 5 Đạt
353 18060354 Trương Thị Thùy Trang Nữ 03/09/1998 Bình Dương 8.5 8 Đạt
354 18060355 Vương Linh Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương 7.5 7.5 Đạt
355 18060356 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 02/01/1998 Bình Dương Vắng
356 18060357 Trần Thị Thùy Trang Nữ 14/03/1997 Bình Phước 6 5.5 Đạt
357 18060358 Ngô Thị Kim Trang Nữ 09/07/1997 Thanh Hóa 8.5 9 Đạt
358 18060359 Nguyễn Minh Trí Nam 17/10/1998 Đồng Nai Vắng
359 18060360 Nguyễn Hoàng Trí Nam 14/06/1997 Bình Dương 7 9 Đạt
360 18060361 Lê Thị Thanh Trí Nữ 15/05/1998 Ninh Thuận 6 3.5 Không đạt
361 18060362 Phạm Thị Trinh Trinh Nữ 24/11/1997 Bình Phước 5 4 Không đạt
362 18060363 Văn Thị Tuyết Trinh Nữ 16/09/1999 Đắk Lắk 6 6 Đạt
363 18060364 Đỗ Thị Ngọc Trinh Nữ 03/11/1997 Bình Dương 4.5 4 Không đạt
364 18060365 Lê Thị Tú Trinh Nữ 23/06/1998 Bình Dương 5.5 4 Không đạt
365 18060366 Nguyễn Bùi Diễm Trinh Nữ 11/04/1998 Quảng Nam 7.5 7.5 Đạt
366 18060367 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 28/05/1998 Bình Dương 8 8 Đạt
367 18060368 Lương Yến Trúc Nữ 23/6/1998 Bình Dương 5.5 7 Đạt
368 18060369 Ngụy Thị Thanh Trúc Nữ 1/7/1998 Bình Dương 7 3 Không đạt
369 18060370 Nguyễn Minh Trung Nam 16/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 6.5 5 Đạt
370 18060371 Lê Thị Huệ Trưng Nữ 05/06/1998 Đắk Lắk 7 7 Đạt
371 18060372 Nguyễn Tấn Trường Nam 5/8/1997 Quảng Ngãi 7 5.5 Đạt
372 18060373 Nguyễn Thanh Trường Nam 12/01/1996 Bình Dương 6 5 Đạt
373 18060374 Phạm Thanh Truyện Nam 08/02/1998 Phú Yên 6.5 7 Đạt
374 18060375 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 27/07/1998 Bình Dương 7 8 Đạt
375 18060376 Võ Ngọc Nữ 17/07/1998 Bình Dương 6.5 4.5 Không đạt
376 18060377 Phùng Bội Nguyệt Tinh Nữ 04/06/1998 Bình Dương 6 3.5 Không đạt
377 18060378 Phan Thị Nữ 17/11/1996 Hà Tĩnh 4.5 2.5 Không đạt
378 18060379 Vũ Thị Cẩm Nữ 07/05/1997 Bình Dương 8.5 8 Đạt
379 18060380 Nguyễn Thị Nữ 13/08/1999 TP HCM 5.5 4 Không đạt
380 18060381 Thái Quốc Tuấn Nam 19/09/1995 Bình Dương 8 5 Đạt
381 18060382 Trần Minh Tuấn Nam 28/12/1997 Bình Dương 7 5 Đạt
382 18060383 Trần Anh Tuấn Nam 15/11/1996 Ninh Thuận 5.5 5.5 Đạt
383 18060384 Nguyễn Văn Tùng Nam 17/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 7 4 Không đạt
384 18060385 Đạt Thị Tươi Nữ 05/02/1993 Ninh Thuận 6 6.5 Đạt
385 18060386 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 08/12/1996 Bình Dương 5.5 5.5 Đạt
386 18060387 Nguyễn Bội Tuyền Nữ 13/02/1997 Bình Dương 8 8 Đạt
387 18060388 Phạm Thị Minh Tuyền Nữ 08/04/1997 Bình Phước Vắng
388 18060389 Nguyễn Ngọc Tuyển Nữ 03/02/1997 Tây Ninh 7.5 7.5 Đạt
389 18060390 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 29/06/1998 Bình Phước 8 7.5 Đạt
390 18060391 Bùi Thị Tuyết Nữ 30/08/1996 Thanh Hóa 7 4 Không đạt
391 18060392 Lê Văn Nam 15/08/1997 Kiên Giang 7 6 Đạt
392 18060393 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 28/10/1998 Bình Dương 5.5 5 Đạt
393 18060394 Đặng Thị Thu Vân Nữ 20/09/1998 Bình Dương 6.5 5.5 Đạt
394 18060395 Nguyễn Thị Kiều Vân Nữ 01/10/1998 Thái Bình 5.5 4 Không đạt
395 18060396 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 25/12/1997 Bình Dương 7.5 9 Đạt
396 18060397 Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 07/12/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
397 18060398 Nguyễn Ngọc Văn Nam 22/01/1974 Tiền Giang 5 1.5 Không đạt
398 18060399 Tô Thị Phương Vi Nữ 23/06/1998 Bình Dương 8 7 Đạt
399 18060400 Kiều Xuân Viễn Nam 16/11/1998 Tp. Hồ Chí Minh 6 7 Đạt
400 18060401 Võ Thị Bích Viện Nữ 09/01/1998 Tiền Giang Vắng
401 18060402 Hồ Hoàng Việt Nam 21/07/1998 Bình Dương 7 5 Đạt
402 18060403 Trương Tuấn Vinh Nam 08/01/1997 Bình Dương 8 9 Đạt
403 18060404 Nguyễn Hoàng Nam 04/05/1998 Tp.HCM 6 3.5 Không đạt
404 18060405 Phạm Hoàng Nam 13/08/1997 Đồng Nai 4 Không đạt
405 18060406 Lương Tuấn Nam 08/06/1998 Bình Dương 9 8 Đạt
406 18060407 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 19/03/1999 Bình Dương 8 8 Đạt
407 18060408 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 06/11/1997 Kiên Giang 7.5 8 Đạt
408 18060409 Võ Thúy Vy Nữ 03/10/1997 Bình Dương 4.5 Không đạt
409 18060410 Hoàng Văn Xin Nam 10/06/1996 Hà Tĩnh 7 8 Đạt
410 18060411 Đào Thị Xuân Nữ 15/06/1997 Hà Tĩnh 6.5 5.5 Đạt
411 18060412 Trà Thanh Xuân Nữ 17/11/1998 Bình Dương 6.5 5 Đạt
412 18060413 Phạm Thị Mỹ Xuyên Nữ 30/12/1998 An Giang 6 6 Đạt
413 18060414 Võ Thị Như Ý Nữ 19/04/1998 Đắk Lắk 8 7 Đạt
414 18060415 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 31/12/1996 An Giang 7 4 Không đạt
415 18060416 Trần Như Ý Nữ 08/08/1998 Lâm Đồng 8 8 Đạt
416 18060417 Đỗ Thị Như Ý Nữ 13/06/1998 TP HCM 6.5 4 Không đạt
417 18060418 Huỳnh Cao Ý Nam 21/08/1998 Bình Dương 7.5 5 Đạt
418 18060419 Phạm Thị Bình Yên Nữ 08/05/1997 Phú Yên 6 3.5 Không đạt
419 18060420 Lê Thị Phương Yến Nữ 02/10/1998 Bến Tre 7.5 7.5 Đạt
420 18060421 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 22/03/1996 Bình Dương Vắng
421 18060422 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 25/08/1998 Thái Bình 7 8.5 Đạt
Danh sách này có 421 thí sinh.

watch_later
13/08/2018 07:30:00  
visibility
 15452